Veebiseminarid

Veebiseminar: Eluruumi üürileping üürileandja pilgu läbi

09.06.2020

Veebiseminar

Veebiseminari käigus toimub ühe üürilepingu aktiivne analüüs, mille käigus osalejad näevad, mis peab ühes üürilepingus kindlasti olema ja, millele tuleb ise üürilepingut tehes tähelepanu pöörata.

Lisaks annab veebiseminar ülevaate eluruumi üürilepingu regulatsioonist ning viimasest kohtupraktikast. Samuti tuuakse välja praktilisi soovitusi, mida üürileandja eluruumi üürilepingut sõlmides võiks silmas pidada.

Üürilepingu analüüsi käigus puudutakse kindlasti järgmisi teemasid:

  1. Üürilepingu mõiste ja selle eluruumi üürilepingu regulatsiooni imperatiivsus;
  2. Eluruumi üürilepingu poolte õigused ja kohustused;
  3. Üür ja kõrvalkulud;
  4. Üürileandja tagatised;
  5. Eluruumi üürilepingu kestus ja lõppemine;
  6. Üüritud asja tagastamine lepingu lõppemisel.

Veebiseminari sihtgrupp on üürileandjad, kinnisvara maaklerid, vahendajad, kinnisvarafirmad ja kõik teised, kes puutuvad kokku eluruumi üürilepingutega.

Veebiseminari käigus on võimalik küsida küsimusi vandeadvokaatidelt ja saada neilt kiiresti vastused oma küsimustele.

Veebiseminari eesmärk on anda osalejatele juhised ja teadmine, kuidas ise väga head üürilepingut koostada.

Veebiseminari viivad läbi TGS Baltic vandeadvokaadid Peeter Viirsalu ja Chirag Mody.

 

Veebiseminar toimub 09. juunil kell 10.00-11.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 1 nädala jooksul pärast toimumist.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades jana.elken@aripaev.ee

ESINEJAD

Peeter Viirsalu

vandeadvokaat
Peeter Viirsalu on keskendunud eelkõige maksejõuetusõigusele ning ehitus- ja kinnisvaraõigusele.
Maksejõuetusvaldkonnas esindab ja nõustab ta peamiselt pankrotihaldureid ja võlausaldajaid, muu
hulgas nii menetluse algatamisel, pankrotimenetluse organite töös osalemisel kui ka kohtuvaidlustes
maksejõuetuse üle. Samuti nõustab ta kliente kõikides intellektuaalomandi valdkondades, sealhulgas
kaubamärkide, litsentside, tööstusdisainilahenduste ja domeeninimede kasutamise alal.
Ta on kogenud kohtuvaidluste asjatundja, kes on esindanud ja nõustanud kliente mitmes Eesti
õiguspraktikat kujundanud ja avalikkuse huvi pälvinud tsiviilõiguslikus kohtuvaidluses. Ühtlasi on tal
laialdane kogemus ehitus-, ühingu- ja lepinguõiguslikes vaidlustes.
Peeter on osalenud keeruliste ja mahukate õigusauditite koostamises. Sellised on olnud näiteks audit
Tallinna Linnavolikogule linnapea kriminaalasjas käsitletavate episoodide kohta, Eesti Energia nõukogule
Enefit280 õlitehase kallinemist ja juhatuse vastutust puudutav audit ning Tallinna Sadamale Muuga
konteineriterminali projekti kohta koostatud juriidiline analüüs.
Peeter on INSOL Europe’i Euroopa maksejõuetuse määruse kohtukaasuste registri rahvusvaheline
korrespondent Eestis. Ta avaldanud artikleid pankroti- ja saneerimisõiguse teemal ning andnud
maksejõuetuse teemal loenguid paljudele organisatsioonidele, sealhulgas Swedbankile, Nordea
Pangale, SEB Pangale, EASile ja KredExile. Lisaks on Peeter alates 2010. aastast Tartu Ülikoolis
õppeülesande täitja.

Chirag Mody

vandeadvokaat
Chirag Mody on vaidluste lahendamise asjatundja, kes on keskendunud tsiviil- ja halduskohtumenetlusele, pankrotiõigusele, piiriülestele vaidlustele ja vahekohtumenetlusele. Tal on laialdane kogemus klientide nõustamisel vaidluste lahendamisel lepingu-, ehitus-, planeerimis-, pankroti-, kaubamärgi-, kindlustus-, energia-, laimu- ja riigihankevaidlustes.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.