Eesolevad

Veebiseminar: Ettevõtte päästmine kriisiolukorras – tööõiguse võimalused

07.04.2020

Veebiseminar

Eversheds Sutherlandi vandeadvokaat Tambet Toomela räägib veebiseminaril kõige põletavamatest tööõiguse ja -suhete teemadest, mis on praegusel keerulisel ajal päevakorrale kerkinud.

 

Veebiseminaril räägime järgmistel teemadel:

─Eriolukorra ja majanduskriisi mõjudega toimetulek
  • COVID-19 ja töötervishoid
  • Töötasu vähendamise võimalused
  • Sundpuhkused, korralise puhkusega seotud võimalused tööandjale, puhkuste katkestamised
  • Töötukassa uued leevendusmeetmed
─Eriolukorra otsesed mõjud töösuhtele
  • Tööandja kohustused hädaolukorras
  • Sundtöö hädaolukorra seaduse alusel
─Force majeure töösuhtes
─Koondamine: kuidas teha ja mida silmas pidada?
 
Veebiseminar on väga hea võimalus saada vastused oma küsimustele kiirelt vandeadvokaadi käest.

 

Veebiseminari viib läbi Eversheds Sutherland Ots & Co vandeadvokaat Tambet Toomela.

Veebiseminar toimub 7. aprillil kell 11.00-12.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 1 nädala jooksul pärast toimumist.

Lisainfo veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee.

ESINEJA

Tambet Toomela

vandeadvokaat
Partner Tambet Toomela juhib advokaadibüroos andmekaitse, tööõiguse, intellektuaalomandi- ja IT õiguse valdkondi.

Samuti omab Tambet märkimisväärset kogemust klientide esindamisel vaidluste lahendamisel nii kohtus kui kohtuväliselt, erinevate erilahendustega lepingute koostamisel (sh suuremate tööstus- ja arendusprojektide nõustamisel), tarbijakaitse- ja reklaamivaldkonnas klientide nõustamisel, samuti elamis- ja töölubade taotlemise korraldamisel.

Tambet nõustab kliente ka erinevates intellektuaalse omandi küsimustes nagu nt omandamine, registreerimine ja kaitse ning abistab IT lahenduste, toodete ja teenustega seotud küsimustes. Alates aastast 2015 on Tambet lektor Tartu Ülikoolis, pidades loenguid ja seminare IKT kohtuvaidluste teemadel. Samuti on ta AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property) Eesti töörühma liige ning Eesti Advokatuuri IP-IT komisjoni liige.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.