Veebiseminar: Kuidas kaitsta kaubandusettevõtet küberrünnakute eest?

20.10.2021

Veebiseminar

Kaubandusettevõtete vajadus ennast küberrünnakute eest kaitsta kasvab iga tunniga. Üha rohkem sõltub organisatsiooni edulugu kõigi seotud osapoolte hoolsuskohustuse täitmisest. Covid-19 lõi sellesse ahelasse mõrad. Massilistest organiseeritud ründed kaubandusettevõtetele said uueks trendiks. Nende rünnetega leitakse üles nõrgim lüli ja teenitakse kuritegelikku tulu.

2020. aasta suvel toimusid organiseeritud ründed Eesti suurte teenusepakkujate vastu. Rünnetes kasutati uute tööoludega kaasnenud muutusi ja töötajate tähelepanu hajumist. Pääseti ligi organisatsioonide süsteemidele, kasutajakontodele ning paroolidele. Kasutades rünnetes pihta saanud organisatsioonide tarneahelat, partnerlusi ja kliendisuhteid rünnati omakorda nende klientide, tarnijate ja koostööpartnerite süsteeme. Kokku õnnestus ligi pääseda sadade organisatsioonide IT süsteemidesse. Kuigi osad neist rünnetest suudeti tuvastada ja juurdepääsud sulgeda, jätkuvad samu ründevektoreid kasutades edukad ründed tänaseni.

Kaubandusettevõtte turve sõltub otseselt kõigi seotud osapoolte, partnerite ja töötajate vahelisest usaldusest ja iga osalise isiklikust hoolsuse määrast ning sellest, kas parimad turbe tagamise poliitikad eksisteerivad üksnes paberil või on ka reaalselt ellu rakendatud. Thea jagab näpunäiteid, kuidas kaitsta enda ettevõtte küberturvalisust.

Veebiseminaril räägime sellest, kuidas oma ettevõtet tõhusalt kaitsta küberrünnete eest ja mis muudab ettevõtte ahvatlevaks sihtmärgiks.

Koolitusel leiavad käsitlemist peamiselt:

  1.       Mis muudab kaubandusettevõtte ahvatlevaks sihtmärgiks?
  2.       Millised on peamised ründevektorid ja kuidas Sinu enda inimesed aitavad välised ründed edukaks muuta?
  3.       Kuidas oma ettevõtet sagenenud rünnete eest kaitsta?
  4.       Mida teha, kui said pihta ja kuidas sellest tugevamalt välja tulla?

Veebiseminari viib läbi Maksu- ja Tolliameti infoturbejuht Thea Sogenbits.

 

 

Veebiseminar toimub 20. oktoobril kell 10.00-11.30 Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. Enne otseülekannet saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne ülekande algust õigesse keskkonda.

Veebiülekannet on võimalik jälgida teile sobivas kohas ja selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Ülekande kestel on teil võimalik esitada esinejatele küsimusi, mille saate kirjutada vestluse (chat) kasti.

Ülekanne on järelvaadatav kõigile registreerunutele 2 nädala jooksul pärast toimumist.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

ESINEJA

Thea Sogenbits

Maksu- ja Tolliameti infoturbejuht
Thea Sogenbitsi vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitika ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele.
Samuti uurib Thea teadustööga EBS’is küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses. Varasemalt on Thea õppinud Tallinna Ülikoolis IT juhtimist ning inimese ja arvuti interaktsiooni.
Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel.
Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected] või 667 0105.