Veebiseminar: Kuidas kirjutada selget ja korrektset (e-)ametikirja?

15.06.2021

Veebiseminar

Ametikiri on justkui visiitkaart, mille kaudu kujundatakse ettevõtte või asutuse mainet, mistõttu on tähtis tunda elektroonilise kirjavahetuse häid tavasid.

Eritähelepanu tuleb pöörata teksti ülesehitusele, et lugeja leiaks kirjast vajaliku info kiiresti üles, mõistaks seda ja oskaks selle põhjal tegutseda. Maine seisukohalt on niisama tähtis vältida keeletasandi tüüpvigu.

Käsitletavad teemad

  •        Millised on elektroonilise kirjavahetuse head tavad?
  •        Kuidas anda teavet selgelt edasi?
  •        Kuidas vormistada e-kirja põhielemente?
  •        Mis on e-kirja peamised keelevead?

Praktiline teave

Koolitusel osalejad saavad töölehe, mis sisaldab sisu lühikokkuvõtet ja harjutusi. Tööleht on soovitatav enne koolitust välja printida, et seda oleks mugav koolituse ajal täita.

Koolitus on veebiseminari vormis, mistõttu on soovitatav osaleda ka heliga.

Veebiseminari viib läbi Tartu Ülikooli eesti keele tekstiõpetuse lektor (PhD), kutseline keeletoimetaja Riina Reinsalu.

 

Veebiseminar toimub 15. juunil kell 10.00-11.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 2 nädala jooksul pärast toimumist.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

ESINEJA

Riina Reinsalu

Tartu Ülikooli eesti keele tekstiõpetuse lektor (PhD), kutseline keeletoimetaja
Olen üle kümne aasta õpetanud Tartu Ülikoolis mitmesuguseid õigekeelsuse ja väljendusõpetuse aineid ning andnud koolitusi ametnikele. Üks teema, millest ei saa ei üle ega ümber, on (elektrooniline) ametikiri, sest sellega puutume ametisuhtluses iga päev kokku. Ühtlasi on ametikiri üks tekstiliike, mis on olnud ka mu teadustöö fookuses.
Kuna olen kutseline keeletoimetaja, siis pööran oma koolitustel eritähelepanu õige- ja heakeelsusele, kuid keeletasandi kõrval käsitlen ka tekstitasandit, sest sellest oleneb sageli teksti selgus ja seega suhtluse eesmärgikohasus.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Veebiseminari materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected] või 667 0105.