Veebiseminar: Kuidas osaleda tõhusalt ehituse riigihankes?

20.05.2021

Veebiseminar

Ehitushangete läbiviimine avalikus - ja erasektoris erinevad reeglina väga palju ja seda just põhjusel, et riigihangete puhul ei ole võimalik rakendada selliseid tegutsemisviise hangete läbiviimisel ja ka lepinguvabadust nagu erasektoris on tavapärane.

Samuti on suured erinevused lepingute osas. Samas tuleb aga tõdeda, et kui erasektoris jääb hanke kaudu saadud pakkumuse maksumus ja ehitutöö lõppmaksumus vahe väiksemaks kui viis protsenti, siis riigihangete puhul võib hankelepingus märgitud summa ja lõpuks töö tegemiseks vajaliku summa erinevus olla ka ca 30%. Selline erinevus tuleneb nii hankeobjekti valikust, alusdokumentide sisust kui ka hankelepingus sätestatu erinevustest.

Sellest, kuidas ehitustöö riigihangete puhul hoida kokku raha ja säästa hankijat suurematest muredest räägime 20. mail toimuval veebiseminaril. Lektor Tuulikki Laesson käsitleb nii ehitushangete juriidika viimase aja suundumusi, käesoleva ja eelmise aasta ehitushankeid käsitlevat kohtu- ja vaidlustuskomisjoni praktikat ja praktilisi küsimusi ehitustöö riigihanget läbiviimisel

 

Käsitlemist leiavad järgmised teemad:

 

-       Kumb valida - kas ehitustöö või projekteerimis-ehitustöö hange? Hankelepingute erisused ehitustöövõtu ja projekteerimis-ehitustöövõtu korral.

-       Millele pöörata tähelepanu hanke ettevalmistamisel ehk kuidas mõjutab lõpptulemust tehniline kirjeldus? Miks on vaja tööprojekti? Kas teha hange osade kaupa või hoopis etappide kaupa?

-       Hankelepingute täitmise probleemkohad ja kes mille eest vastutab?

-       Kas pakkumuse madal maksumus on hea või hoopis halb ehk mida pidada silmas põhjendamatult madala maksumuse korral?

Veebiseminari viib läbi õigusbüroo Laesson ja Partnerid OÜ juhataja Tuulikki Laesson.

 

Veebiseminar toimub 20. mail kell 10.00-11.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 2 nädala jooksul pärast toimumist.

Lisainfo veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

 

ESINEJA

Tuulikki Laesson

õigusbüroo Laesson ja Partnerid OÜ juhataja
Olen ehitusjuriidikale, sh ehitusvaldkonna riigihangetele spetsialiseerunud õigusbüroo Laesson ja Partnerid OÜ juhataja ja tegev ehitusvaldkonna õigusega alates 2001.aastast ning riigihangete valdkonnaga alates 1999.a. Osalenud valdkonna seadusandluse koostamisel ning 2005.aastast tegelen õigusnõustamisega. Klientideks on nii hankijaid kui ka pakkujaid, keda esindan nii hankemenetlustes kui ka vaidluste lahendamisel nii VAKOs kui ka kohtutes. Tegev ka Riigihangete teabevara koostamisega (alates 2001.a) kui ka Ehituse teabevara koostamisega (alates 2002.a).
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Veebiseminari materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected] või 667 0105.

Vaata ka neid