Veebiseminar: Kuidas võidad, kui kasutad e-ehituse platvormi?

26.08.2021

Veebiseminar

E-ehituse platvorm on lihtsalt kasutatav, tõhus ja usaldusväärne tööriist, mis toetab Eesti elanikke, ettevõtteid (ennekõike ehitus- ja kinnisvarasektorit) ning avalikku sektorit ehitatud keskkonda puudutavate otsuste langetamisel ja menetluste läbiviimisel.

E-ehituse platvormist on kujunemas kogu ehitise elukaare osaliste ja avaliku sektori infovahetuse kese, mille lahutamatuks osaks on pidevalt täienev digitaalne koopia ehitatud keskkonnast ehk digitaalne kaksik. 3D kaksik on digitaalse kaksiku veebipõhine kasutajaliides, mis võimaldab kõigil analüüsida, simuleerida ja visualiseerida ehitatud keskkonnaga seotud andmeid ja muudatusi kaasaegses 3D keskkonnas.

Veebiseminaril tuleb täpsemalt juttu:

  •        Mis on e-ehituse platvorm ja 3D kaksik?
  •        Milliseid andmeid 3D kaksik visualiseerib ja kuidas need andmed uuenevad?
  •        Milliseid analüüse ja simulatsioone on võimalik 3D kaksikus teha?
  •        Kuidas lisada ehitise infomudeleid (BIM) 3D kaksikusse ja neid teisega jagada?
  •        Milliseid kasutusjuhte on võimalik 3D kaksiku abil tulevikus realiseerida?
  •        Millised teenuseid e-ehituse platvorm veel pakub ning kuidas oma teenuseid liidestada?

Veebiseminari viib läbi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digitaalehituse valdkonna juht Jaan Saar.

Siin on lühikene video e-ehituse 3D kaksikust.

 

Veebiseminar toimub 26. augustil kell 10.00-11.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 2 nädala jooksul pärast toimumist.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

ESINEJA

Jaan Saar

digitaalehituse valdkonna juht
Jaan on juhtinud protsesse ja IT lahendusi erinevates ehitusvaldkonna ettevõtetes üle 15 aasta. MKM-ga liitus ta 2018 aastal eesmärgiga viia ellu läbimurre ehituse digitaliseerimises. Luues eeldused ja taristu digitaalseks andmevahetuseks saab riik anda ettevõtetele nii võimaluse kui ka motivatsiooni oma protsesside digitaliseerimiseks, mis omakorda tõstab ettevõtete tootlikkust ning rahvusvahelist konkurentsivõimet. Jaan on digitaalehituse valdkonna juht MKM-s ning vedanud 3D kaksiku arendust kontseptsioonist valmis tooteni.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Veebiseminari materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected] või 667 0105.