Veebiseminar: Looduskaitseliste metsade majandamine

04.06.2020

Veebiseminar

Looduskaitselised piirangud mõjutavad tuhandeid metsaomanikke oma metsamajandamisotsuste tegemisel. Veebiseminaril teeme ülevaate, kui palju metsa on Eestis kaitse all ja kui palju ning milliseid piiranguid on seatud erametsadesse.

Muuhulgas räägime, kuidas oma metsas kehtestatud piirangute kohta infot leida ja millest majandamisotsuseid tehes lähtuda.

Veebiseminaril räägime järgmistel teemadel:

  •        Looduskaitsest tulenevad piirangud ja kohustused
  •        Muud metsaomanikku mõjutavad majandamispiirangud
  •        Info leidmine looduskaitseliste piirangute kohta
  •        Planeeritavad kaitsealad, metsaomaniku teavitamine uute kaitsealade loomisest
  •        Keda teavitada oma metsas leitud kaitset väärivast loodusobjektist?
  •        Kuidas majandada piirangutega metsa?
  •        Erinevad majandamisvõtted, kujundusraied
  •        Looduskaitsealal tööde planeerimine ja metsateatiste vormistamine
  •        Vabatahtlik looduskaitse vääriselupaikades
  •        Looduskaitseliste piirangute hüvitamine

Veebiseminari viib läbi Rakvere Metsaühistu juht ja metsakonsulent Meelis Matkamäe.

 

Veebiseminar on TASUTA

Metsanduse teemal korraldatud tegevuses osalemise toetamine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 38 tähenduses.

Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja on asjaomasele liikmesriigile esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist.

Taotluse veebiseminaril osalemissooviga saab täita (registreerimisvorm) SIIN. Kui millegipärast registreerimine ei õnnestu, siis palun saatke kiri [email protected]

 

 

Veebiseminar toimub 4. juunil kell 10.00-13.15 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 "Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste" meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit. Toetus - infopäeval osaleja kohta 62,00 eurot.

ESINEJA

Meelis Matkamäe

Veebiseminari viib läbi Rakvere Metsaühistu juht ja metsakonsulent Meelis Matkamäe, kes nõustab igapäevaselt looduskaitsealadel asuvate metsade omanikke Lahemaa rahvuspargis. Meelisel on metsanduslik kõrgharidus Eesti Maaülikoolist ning ta on oma erialaseid teadmisi täiendanud nii Eestis kui välismaal. Aastast 2013 on ta atesteeritud metsanduskonsulent ja tegeleb igapäevaselt erametsaomanike nõustamisega. Meelis Matkamäe on Eesti Erametsaliidu juhatuse liige.