Veebiseminar: Mida pidada silmas äriruumi üürilepingu vormistamisel?

11.05.2022

Veebiseminar

Kuigi üürilepingu näol on tegemist praktikas ühe enimkasutatud lepingutüübiga, on osapooltel lepingusse astudes siiski tihti segadus, millele keskenduda ja mida lepinguga on võimalik reguleerida.

Näiteks kui eluruumi üürilepingu puhul ei saa lepingu pooled paljudel juhtudel seaduses sätestatust erinevalt kokku leppida, siis äriruumi üürilepingute puhul on see lepinguvabaduse põhimõttest tulenevalt võimalik. Üürileandja ja üürniku huvide tasakaalustamise huvides on aga oluline mõista, millistes detailides tuleks ja oleks mõistlik äriruumi üürilepingus kokku leppida. Mida pidada silmas äriruumi üürilepingu sõlmimisel nii üürniku kui ka üürileandja vaatest selgitame lähemalt veebiseminaril.

 

Veebiseminari viivad läbi advokaadibüroo Sorainen advokaadid Piret Jesse, Andra Grünberg ja Paul Künnap.

 

Veebiseminaril käsitleme järgmisi teemasid:

Äriruumi üürilepingute olulisemad põhitingimused

 • Üürilepingute struktuur (üld- ja eritingimused)
 • Üüripind ja selle üleandmine
 • Üür, üüri suurendamine
 • Lepingute tähtaeg, tähtaja pikenemine, tähtaja erisused
 • Kõrvalkulude jaotus üürileandja ja üürniku vahel, tagatis

 Üüripinna ehitustööd, üüripinna seisukord, hoolduskohustuse jaotus

 • Ettevalmistavad üüripinna ehitus ja sisustustööd (fit-out tööd)
 • Üüripinna seisukord ja selle säilitamine, ruumide tehnilised nõuded
 • Hooldus- ja remonttööde tegemise jaotus üürileandja ja üürniku vahel
 • Vastutus üüripinna seisukorra säilimise osas

 Õiguskaitsevahendid, üürilepingute lõpetamine ja üüripindade tagastamine

 • Õiguskaitsevahendid üürilepingu rikkumisel (mh üürileandja õigus nõuda tagatist, üürileandja pandiõigus, üürniku õigus alandada üüri ja nõuda kahju hüvitamist)
 • Üürilepingu korralise ja erakorralise ülesütlemise võimalused
 • Üüripindade tagastamine, üüripinna seisukord tagastamisel

 

Veebiseminar toimub 11. mail kell 10.00-12.00 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

 

Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 2 nädala jooksul pärast toimumist.

 

Lisainfo veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

ESINEJAD

Paul Künnap

Paul Künnap

Piret Jesse

Piret Jesse

Andra Grünberg

Andra Grünberg

LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Veebiseminari materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected] või 667 0105.