Veebiseminar: Millise raie kasuks otsustada?

12.08.2020

Veebiseminar

Millal ja millist raieviisi valida? Veebiseminaril arutleme selle üle, kuidas valida just oma metsa jaoks õige raieviis.

 

 

Täpsemalt räägime järgmistel teemadel:

  • Millist raieviisi valida?
  • Mida peab erinevate raieliikide puhul arvestama?
  • Ülevaade kõigist raieliikidest.
  • Püsimetsandus ja mis raied selle majandamist toetavad?

 

Veebiseminari viib läbi Eesti Maaülikooli metsakasvatuse ja metsaökoloogia professor Hardi Tullus.

Veebiseminar on TASUTA

Metsanduse teemal korraldatud tegevuses osalemise toetamine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 38 tähenduses.

Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja on asjaomasele liikmesriigile esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist.

Taotluse veebiseminaril osalemissooviga saab täita (registreerimisvorm) SIIN. Kui millegipärast registreerimine ei õnnestu, siis palun saatke kiri [email protected]

 

 

Veebiseminar toimub 12. august kell 12.00-15.15 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 "Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste" meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit. Toetus - infopäeval osaleja kohta 62,00 eurot.