Veebiseminar: Tähtsaimad lepingud metsanduses

07.09.2021

Veebiseminar

Veebiseminaril räägime metsanduse valdkonna tüüpilistest lepingutest ja nendega seotud probleemidest. Käsitleme raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamise lepingut, teenuselepingut ja töölepingut metsandusvaldkonnas. Juhime tähelepanu vigadele, mida lepingute tegemisel vältida ning anname praktilisi soovitusi tekkinud probleemide lahendamiseks.

Veebiseminari läbimine aitab ennetada metsanduse valdkonnas lepingute sõlmimisega kaasneda võivaid juriidilisi probleeme. Veebiseminari läbinud metsaomanik oskab hinnata, millal millist lepingut sõlmida, oskab märgata sõlmitavates lepingutes tema jaoks olulist ja seeläbi maandada riske, mis on seotud teise poole võimaliku lepingu rikkumisega.

Täpsemalt räägime veebiseminaril järgmistel teemadel:

  •        kasvava raieõiguse müügist,
  •        metsamaterjali müügist,
  •        toodangu müügist,
  •        teenuslepingudest,
  •        ehituslepingudest,
  •        kinnisasjade kasutamist puudutavast.

Samuti kästiletakse töölepinguid metsandusvaldkonnas.

Räägitakse ka sellest, mis saab siis, kui lepingut ei täideta, kuidas metsaomanik peaks end selle vastu kaitsma.

Veebiseminari viivad läbi advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaadid Siim Maripuu ja Klen Laus.

 

Veebiseminar on TASUTA

Metsanduse teemal korraldatud tegevuses osalemise toetamine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 38 tähenduses.

Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja on asjaomasele liikmesriigile esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist.

Taotluse veebiseminaril osalemissooviga saab täita (registreerimisvormSIIN. Kui millegipärast registreerimine ei õnnestu, siis palun saatke kiri [email protected]

 

 

Veebiseminar toimub 7. septembril kell 10.00-13.15 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 "Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste" meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit. Toetus - infopäeval osaleja kohta 62,00 eurot.

ESINEJAD

Siim Maripuu

vandeadvokaat
Siim Maripuu on advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat. Oma igapäevatöös on ta pühendunud põllumajandussektori õigusnõustamisele, sealhulgas põllumajandusettevõtete ostu-müügitehingud, põllumajandustoetustega seonduvad vaidlused ning valdkonnaga seonduv igapäevane nõustamine (äriühingute toimingud, lepingute sõlmimine, läbirääkimised jms). Siim on läbi viinud rohkelt koolitusi erinevatel teemadel põllumajandusettevõtjaid ühendavatele liitudele, teinud koostööd veebi- ja muidu seminaride läbiviimisel Äripäeva ja selle teemaveebiga pollumajandus.ee, ning õpetab majandusõigust Eesti Maaülikoolis. Lisaks õigustööle juhib Siim TRINITI põllumajanduse töögruppi.

Klen Laus

vandeadvokaat
Klen Laus on advokaadibüroo TRINTI vandeadvokaat. Kleni peamised tegevusvaldkonnad on vaidluste lahendamine, maksejõuetus ja saneerimine, tööõigus, aga ka äriõigus, liiklusõigus ning pangandus ja finantsõigus. Klen on enam kui 10-aastase töökogemuse jooksul nõustanud ja esindanud kliente paljudes olulistes õigusküsimustes.