Veebiseminar: Tööohutuse olulisus ehitusplatsil

28.04.2021

Veebiseminar

Tööohutus ehitusplatsil algab kõigi ehitustööde ja tegevuste läbimõtlemisest, kavandamisest ja reeglite loomisest. Igal reeglil, mida rakendada, peab olema põhjus ja põhjendus.

 

Tööohutusplaani loomine/kirjutamine on meie ehitusplatsidel kohati veidi läbimõtlematu. Millega tööde korraldamisel arvestada ja millised on komistuskohad, tulebki jutuks 90 minuti jooksul:

  •        ehitustööde kavandamine ja tööohutusplaani olemus ning sisu
  •        kaks suurimat raskete tagajärgedega õnnetusjuhtumite põhjust, ehk

               o   millega on vaja arvestada tellingute paigaldamisel, muutmisel, demonteerimisel ja kasutamisel

               o   peamised ohualad ja kõrgusest kukkumise oht, ajutised piirded, avakatted ning töötamine nendes alades, sh töötamine                        korvtõstukiga

  •        seadmete ja tööriistade ohutu kasutamine
  •        IKV-de kasutamine – peamiselt tuleb juttu kiivrist, turvajalatsitest, kinnastest, kaitseprillidest, kuulmiskaitsmetest aga           kindlasti ka turvarakmetest
  •        tuletööd ja tuleohutus üldiselt, ehk kas ja kui palju on platsile vaja tulekustuteid
  •        kord = reeglid, puhtus, korrastatus

 

Veebiseminari viib läbi Tarmo Nakkurt, kes on ehitusvaldkonna tööohutuse koolitaja, -konsultant ja -spetsialist ettevõttes must maja.

Veebiseminar toimub 28. aprillil kell 10.00-11.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 2 nädala jooksul pärast toimumist.

Lisainfo veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

 

ESINEJA

Tarmo Nakkurt

tööohutuse konsultant ja spetsialist
Minu nimi on Tarmo Nakkurt. Olen ehitusvaldkonnas töötanud peaaegu järjepidevalt 28 aastat, millest märgilisemateks on pea 14 aastaga Clik ja kolme aastaga Skanska. Viimased 10 aastat olen tegelenud ehitusplatsi tööohutuse koolitustega, ehitusplatside tööohutuse auditeerimisega (loe: kontrollimisega) ja nõustanud ehitajaid lihtsamates ja keerulisemates tööohutust puudutavates küsimustes.

Õppides Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudis (nüüd Haridusteaduste Instituut), sai mulle selgeks, et meie inimeste tööohutuskasvatus ei ole piisav ja et see ei saagi piisavaks tänu tänasele instrumentaalsele käitumisele ja -suhtumisele. Kasvatus peab algama maast-madalast ja nagu sõna „kasvatus“ ütleb – tuleb kasvatada ja kasvada ohuteadlikuks. Kasvamine lõpeb umbes 23-ndaks eluaastaks, tavaliselt on inimene selleks ajaks võtnud omaks fundamentaalsed arusaamad ja käitumisreeglid. Seejärel on võimalik vaid inimese harimine ja harjutamine.

Ma usun, et tööohutusvaldkonnas peaks koolitama need inimesed, kes ise igapäevaselt praktiseerivad (loe: töötavad) koolitataval erialal – vaid nemad saavad näidata õiget suunda ja anda edasi järgimist väärivaid mõtteid.

Olen koostanud ehitusplatsi tööohutuse reegliraamatu - Kaardipakk®, mis aitab ehitusplatsi tööohutusreeglitest aru saada ja mille järgimine aitab töid ohutult korraldada ning loonud mobiilse rakenduse eTOM®, mis on mõeldus kasutamiseks ehitusplatsi tööohutuse kontrolli kiirendamiseks ja lihtsustamiseks ja parema ülevaate saamiseks.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Veebiseminari materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected] või 667 0105.