Veebiseminar: Üürilepingud ja -praktika 2021

25.02.2021

Veebiseminar

Kas ja kuidas kaitseb seadus üürileandjaid “puuküürnike” eest? Milline on reaalne kohtupraktika üürivõlgnikega tegelemisel? Milliseid muutusi üürilepingutes ning -praktikas toovad 1. jaanuarist kehtima hakanud Võlaõigusseaduse muudatused?

Veebiseminari käigus keskendume nendele ja mitmetele teistele üürimist puudutavatele praktilistele küsimustele eeskätt üürileandja vaatevinklist. Võlaõigusseaduse üürimist puudutav osa on sisuliselt 20 aastat püsinud muutmata kujul ning saanud nüüd 2021 aasta algusest uue sisu. Uus üüriseadus annab pooltele suuri vabadusi erinevate kokkulepete sõlmimiseks, mis olid vana seadusega lausa vastuolus. Kas see on aga piisav lahendus üürileandjaid aastaid painanud halbade üürnikega seotud probleemidele? Kui ei ole, siis mis on?

Sihtgrupp: üürileandjad, maaklerid, juristid ning kõik muud kinnisvarast huvituvad inimesed.


Seminaril keskendume põhjalikumalt järgmistele teemadele:
Seaduse muudatused ja nende rakendamine lepingutes (sh üld- ja eritingimuste erisused)
Mõju kehtivatele õigussuhtele ja varem sõlmitud lepingutele
Probleemsed üürnikud ja “kohtukindlate” võlamenetluslike dokumentide vormistamine
● Praktilised probleemid ja näited, sh:
          ○ Üürivõlad ja nende sissenõudmine
          ○ Puuküürnikud ja väljastõstmine
● Praktilised nõuanded vaidluste lahendamiseks kohtuväliselt või kohtulikult.


Veebiseminari viib läbi üürituru praktik, jurist ning üürilepingute platvormi Rendin õigusosakonna juht Lia Siht.

 

Veebiseminar toimub 25. veebruaril 10.00-11.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 2 nädala jooksul pärast toimumist.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

ESINEJA

Lia Siht

Üürilepingute platvormi Rendin õigusosakonna juht
Lia on tõenäoliselt suurima kogemusega praktik üürisuhetest tulenevate probleemide ning vaidluste
lahendamisel Eestis. Lia on juristina aastate jooksul vastutanud enam kui seitsmesaja juhtumi
lahendamise eest, sealhulgas puuküürnike väljatõstmised ja eriti komplitseeritud võlamenetlused nii
üürikomisjonis kui kohtuvaidlustes. Lia on olnud kuue aasta vältel ka Tallinna linna esindaja vaidlustes
Eesti üürituru kõige keerulisema segmendi ehk munitsipaaleluaseme üürnikega. Enne Rendiniga
liitumist oli Lia vastutav ka Bondora võlamenetlus protsesside automatiseerimise eest Eestis ning
võlamenetluse korraldamise eest mitmetes euroopa riikides.
Lia juhib nüüd Rendini üürilepingute platvormi preventiivsete-, õiguslike- ning kindlustusalaste
süsteemide ehitust ja tegeleb igapäevaselt ka üürileandjate õiguskaitse ning võlamenetlustega.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Veebiseminari materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected] või 667 0105.

Vaata ka neid