Koolitused

Wordi baaskoolitus

13. august 2020 - 14. august 2020

Kestus: 2 päeva

Vana-Lõuna 39/1

Koolitus keskendub sellele, kuidas muuta sinu tööd Wordis efektiivsemaks ja lihtsamaks, kuidas paremini automatiseerida oma tööprotsesse ning kasutada õigeid töövõtteid. Räägime sellest, kuidas dokumenti õigesti üles ehitada ning pealkirjastiile kasutada. Teeme tutvust Wordi põhiliste töövahendite ja võimalustega.

Kursuse tulemusena saab iga osaleja endale juhendmaterjali, viited asjakohastele e-õppe allikatele ja harjutusfaili, kust on näha koolituse ajal tehtud tööd ja tulemused.

Sihtgrupp:Koolitus on mõeldud kõikidele, kel puudub varasem töökogemus tekstitöötlusprogrammiga ning kes peavad oma igapäevases töös koostama erinevaid dokumente, ankeete või aruandeid ning tahavad omandada paremaid oskusi dokumentide koostamiseks Wordi abil.

Koolituse edukal lõpetamisel suudavad õppijad:

 •          orienteeruda programmi Word keskkonnas ning tunnevad olulisemaid töökeskkonna elemente
 •          luua korrektse dokumendi, mis sisaldab teksti, tabelit, pilti ja/või joonist
 •          kasutada programmi õigekirjakontrolli
 •          teostada tekstis otsingut ning asendamist
 •          salvestada dokumenti erinevatesse formaatidesse (dokumendina, mallina, pdf'iks)
 •          kasutada laade kujunduse ühtlustamiseks dokumendis
 •          lisada ja kohandada täpp- ja numberloendeid, sh mitmetasemelist loendit
 •          lisada dokumenti pilte ja jooniseid, neid kujundada ning määrata asukohta
 •          lisada dokumendile päiseid ja jaluseid, leheküljenumbreid
 •          muuta lehekülje seadeid (suund, veerised, suurus)
 •          teostada korrektset väljatrükki

Koolituse läbiviimise põhimõtted: (Kasutatavate õppemeetodite väljatoomine, eesmärgipärasuse ja otstarbekuse põhjendamine.)Põhimõtteline koolituse ülesehitus ja kasutatavad viisid/meetodid. Eeltöö/intervjuud, kodutöö ja pärastine follow-up on selle ploki juures olulised.

Kuidas plaanid hinnata õpiväljundite saavutamist? (Koolituse tulemusi hinnatakse nt harjutamise, arutelude, testide, esitluse vms teel?)

Maht: 16 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

Sissejuhatus Wordi
Üldteadmised ja peamised töövõtted ning trikid-nipid, mis aitavad sul igapäevatööd Wordis paremini ja kiiremini organiseerida. Uue töökeskkonna tutvustus, kiirklahvid ja klahvikombinatsioonid.

Töö tekstidega
Teksti sisestamine ja vormindamine, teksti paigutamine, õigekirja kontroll ja tesauruse kasutamine, teksti otsimine ja asendamine. Tekstilõikude selekteerimine.

Laadide kasutamine
Laadide efektiivne kasutamine dokumentidest vorminduste leidmiseks ja muutmiseks, erinevate kujunduste ühtlustamiseks, sisukorra loomiseks. Pealkirjastiilid. Uue laadi loomine. Laadiinspektor.

Dokumendi mallid
Dokumendi põhjade (mallid) loomine ja salvestamine, olemasolevate mallide otsimine ja kasutamine.

Loendite kasutamine
Täpp- ja arvloendite loomine, mitmetasemeliste loendite kasutamine ja kohandamine. Uue loendilaadi loomine. Pealkirjastiilidega ühendamine.

Töö tabelitega
Uue tabeli loomine, andmete sisestamine, tabeli vormindamine ning paigutamine dokumendis. Tabelduskohtade kasutamine. Koostöö Exceliga. Tabeli tekstiks muutmine. Tabelite joonistamine.

Pildid ja joonised
Dokumenti uute piltide ja jooniste lisamine, vormindamine ja paigutamine, automaatse illustratsiooniregistri loomine pealdiste abil. Office pildigalerii kasutamine.

Lehekülje seadistamine
Lehekülje suuruse ja suuna muutmine, veeriste kohandamine, leheküljenumbrite lisamine, päised ja jalused. Paaris- ja paaritud leheküljed. Dokumendi osaline seadistamine. Jaotispiiride kasutamine.

Dokumendi printimine
Dokumendi väljatrükiks ettevalmistamine, printimise eelvaade ja printimise sätete kohandamine. PDF- printimine.

Personaalsed küsimused ja lahendused
Koolituse lõpust reserveeritakse vastavalt vajadusele 15-25 minutit personaalsete murede ja probleemide lahendamiseks.

KOOLITAJA

Monica Merents-Irs

Monica on IT Koolituses töötanud alates aastas 2007. Hetkel loeb ta MS Office kursusi. Valdab veel programme nagu CorelDraw (lõputöö koos värviõpetusega ja kompositsiooniga), vabavaralised OpenOffice, Inkscape, Gimp, Scribus. On osalenud E-tervise ja Töötukassa projektides. Monica on õppinud Tallinna Ülikooli magistrantuuris informaatikaõpetaja-kooli infojuht erialal ja hetkel õpib taas Tallinna Ülikoolis mitme aine õpetaja eriala. Monica on ka koostanud erinevaid e-õppematerjale ja lauamänge, mis on seotud loodusharidusega.
REGISTREERIMINE
Wordi baaskoolitus
Hind:
275 €
330 € km-ga
Osalejate arv:
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Nädal enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@koolitus.ee või telefonil 667 0134 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0134 või info@koolitus.ee.