Koolitused

Wordi koolitus edasijõudnutele

16. juuni 2020

Kestus: 1 päev

Vana-Lõuna 39/1, 19094, Tallinn

Koolitus keskendub sellele, kuidas muuta sinu tööd Wordis efektiivsemaks ja lihtsamaks, kuidas paremini automatiseerida oma tööprotsesse ning kasutada õigeid töövõtteid.

Räägime sellest, kuidas dokumenti efektiivselt korrastada ja ümber struktureerida. Lisaks kasutame dokumendi paremaks haldamiseks erinevaid viiteid ja vorme ning õpime tundma dokumendi kaitsmise võimalusi.

Koolituse tulemusena saab iga osaleja endale juhendmaterjali, viited asjakohastele e-õppe allikatele ja harjutusfaili, kust on näha koolituse ajal tehtud tööd ja tulemused.

Kellele koolitus on suunatud:

Koolitus on mõeldud kõikidele Wordi kasutajatele, kes töötavad igapäevaselt keeruliste või mahukate dokumentidega, koostavad erinevaid tabeleid ja vorme, kasutavad pealkirjastiile, ristviiteid ning tervet dokumenti läbivaid loetelusid.

Koolituse edukal lõpetamisel suudavad õppijad:

 • kasutada laade kujunduse ühtlustamiseks dokumendis
 • lisada ja kohandada täpp- ja numberloendeid
 • luua dokumenti tabeleid ning neid kujundada
 • kasutada järjehoidjaid ja ristviiteid dokumendis liikumiseks ja viitamiseks
 • luua erinevaid sisukordasid (pealkirjadele, illustratsioonidele, tabelitele, joonistele jms)
 • kasutada sektsioone ja saavad aru nende vajalikkusest
 • lisada dokumendile päiseid ja jaluseid, leheküljenumbreid
 • muuta lehekülje seadeid (suund, veerised, suurus)
 • teostada korrektset väljatrükki
 • luua ja hallata erinevaid vormielemente
 • kaitsta dokumente ning jälitada dokumendis tehtud muudatusi

Koolituse sisukord:

Sissejuhatus Wordi
Peamised töövõtted ja trikid-nipid, mis aitavad sul igapäevatööd Wordis paremini ja kiiremini organiseerida.

Laadide kasutamine
Laadide efektiivne kasutamine - dokumentidest vorminduste leidmine ja muutmine, erinevate kujunduste ühtlustamine, uute laadide loomine, dokumendi välimuse ühtlustamine.

Pealkirjastiilide kasutamisvõimalused
Uue sisukorra loomine, dokumendi liigendamine, juhtdokument ja dokumendi osadeks (alamdokumentideks) jagamine ning koostöötamise võimalused, dokumendis liikumine.

Loendite kasutamine
Täpp- ja arvloendite ning mitmetasemeliste loendite lisamine ja kohandamine pikas dokumendis.

Töö tabelitega
Uute tabelite lisamine, andmete sisestamine, tabeli vormindamine ning paigutus dokumendis. Koostöö Exceliga.

Viited
Järjehoidjate ja ristviidete kasutamine, dokumendis liikumine, tabelitele ja joonistele automaatsete viidete loomine, illustratsioonide loend.

Lehekülje seadistamine
Sektsioonide kasutamine, erinevad päised ja jalused, leheküljenumbrite lisamine, lehekülje suuna muutmine ja suuruse muutmine, dokumendi väljatrükiks ettevalmistamine.

Vormid ja dokumendi kaitsmine
Uute vormide loomine Arendaja menüü abil – tekstiboksid, rippmenüüd, märkeruudud, kalender jne. Dokumendi kaitsmine redigeerimise eest, muudatuste jälitamine.

Personaalsed küsimused ja lahendused
Koolituse lõpust reserveeritakse vastavalt vajadusele 15-30 minutit personaalsete murede ja probleemide lahendamiseks.

Koolituse hind sisaldab:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

KOOLITAJA

Monica Merents-Irs

IT Koolituse koolitaja
Monica on IT Koolituses töötanud alates aastas 2007. Hetkel loeb ta MS Office kursusi. Valdab veel programme nagu CorelDraw (lõputöö koos värviõpetusega ja kompositsiooniga), vabavaralised OpenOffice, Inkscape, Gimp, Scribus. On osalenud E-tervise ja Töötukassa projektides. Monica on õppinud Tallinna Ülikooli magistrantuuris informaatikaõpetaja-kooli infojuht erialal ja hetkel õpib taas Tallinna Ülikoolis mitme aine õpetaja eriala. Monica on ka koostanud erinevaid e-õppematerjale ja lauamänge, mis on seotud loodusharidusega.
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Nädal enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@koolitus.ee või telefonil 667 0134 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0134 või info@koolitus.ee.