50 edumudelit

Väike strateegiliste otsuste käsiraamat

50 edumudelit
Mikael Krogerus
Lehekülgi: 168
Kirjastus: Äripäev

Mikael Krogerus ja Roman Tschäppeler on oma raamatusse koondanud 50 mudelit, millest enamik tugineb juba laialt tuntud ja tunnustatud ning ajahambale hästi vastu pidanud populaarsetele strateegiatele. Need kokkuvõtlikult esitatud mudelid on ideaalne abivahend elu loomuliku osana ette tulevate keeruliste olukordade paremaks struktureerimiseks ja mõistmiseks. Iga mudelit illustreeriv näitlik skeem aitab küsimusi ja nende lahendamise põhimõtteid visualiseerida ning sellega mõtteid korrastada ja õigete otsusteni jõuda.

Iga päev tuleb meil vastu võtta pisikesi otsuseid. Kuid nende kohal kõrguvad ka veel keerulisemad küsimused: kuidas motiveerida oma meeskonda? kuidas töötada tõhusamalt? või mis on õieti see pika saba mudel, millest alailma räägitakse? Käesolevast raamatust leiate nii pika saba mudeli kui ka näiteks kummipaelamudeli, mille abil on tõhus dilemmasid lahendada; personaalse teenäitaja mudeli töökohavahetuse üle otsustamiseks ja musta luige mudeli, mis illustreerib ilmekalt, miks kogemused meid targaks ei tee. Lisaks kohtute selliste tuntud põhimõtetega nagu Pareto printsiip ja vangi dilemma, ning leiate eest Warren Buffeti ajaplaneerimise meetodi. See raamat on ideaalne abiline paindlikule mõtlejale. Tegu on kokkuvõtlike ja teraste juhistega, mis aitavad toime tulla elu suurimate väljakutsetega: enda ja teiste soovide ja vajaduste mõistmise ning õigete valikute tegemisega.

Sisukord

Kasutusjuhend 5
KUIDAS ENNAST PARENDADA
Eisenhoweri maatriks. Kuidas õppida tõhusamalt töötama 10
SWOT-analüüs. Kuidas leida sobiv lahendus 12
BCG-tabel. Kuidas õigesti kulu ja tulu kalkuleerida 14
Projektiportfelli maatriks. Kuidas õppida ülevaadet säilitama 16
John Whitmore’i mudel. Kuidas aru saada, kas te järgite õiget eesmärki 20
Kummipaelamudel. Kuidas toimida dilemma puhul 22
Tagasisidemudel. Kuidas õppida kiituse ja kriitikaga õigesti ümber käima 24
Sugupuumudel. Milliste ärikontaktide eest te hoolitsema peaksite 26
Morfoloogiline kast ja SCAMPER. Miks loovus nõuab struktuuri 28
Esquire’i kinkimismudel. Mida kellele kinkida 32
Tagajärgede mudel. Miks otsuseid tuleks langetada varakult 34
Konfliktilahendusmudel. Kuidas elegantselt konflikte lahendada 36
Personaalne teenäitaja. Ja kuhu edasi? 40
KUIDAS ENNAST PAREMINI MÕISTA
Flow ehk kulgemise mudel. Mis teid õnnelikuks teeb 46
Johari aken. Mida teised teie kohta teavad 48
Kognitiivse dissonantsi mudel. Miks me suitsetame, 
kuigi see on tervisele kahjulik 50
Muusikamaatriks. Mida kõneleb teist teie muusikamaitse 52
Mõeldamatu mudel. Mida te usute, kuigi ei saa seda tõestada? 54
Uffe Elbæki mudel. Kuidas ennast tundma õppida 56
Moemudel. Kuidas me riides käime 58
Energiamudel. Kas te elate hetkes? 60
Supermemo mudel. Kuidas pidada meeles kõike, mis te kunagi
õppinud olete 62
Poliitiline kompass. Mida parteid esindavad 64
Eneseteostuse mudel. Kuidas ära tunda, kas te peaksite 
töökohta vahetama 66
Kujunemistee mudel. Miks peab tuleviku kujundamiseks 
oma minevikku tundma 68
Potentsiaalilõks. Miks ei maksa ootusi üles kruvida 72
Töö ja eraelu tasakaalu mudel. Miks töö on uus puhkus 74
Nüansside mudel – Mark Buchanani ainetel. Miks on pooltoonid tähtsad 76
Võrgumärklaua mudel. Mida kõnelevad teist teie sõbrad 78
Poolteadmiste mudel. Kõik, mida teadma ei pea  80
KUIDAS TEISI PAREMINI MÕISTA
Šveitsi juustu mudel. Kuidas vead juhtuvad 84
Maslow’ püramiid. Mida te tegelikult vajate ja mida te tegelikult tahate 88
Väljaspool raame mõtlemine. Kuidas tulla rabavatele mõtetele 90
Sinuse miljöö ja Bourdieu’ mudel. Kuhu te kuulute 92
Topeltsilmusega õppimise mudel. Kuidas oma vigadest õppida 96
AI-mudel. Missugusesse arutlejatüüpi te kuulute 100
Väikese maailma mudel. Kui väike on maailm tegelikult 102
Pareto printsiip. Miks 80 protsenti tulemist saadakse 
20 protsendi energiakuluga 104
Pika saba mudel. Kuidas internet majanduse pea peale pöörab 106
Monte Carlo simulatsioon
Miks tegelikkusele on võimalik üksnes läheneda 108
Musta luige mudel. Miks kogemused meid targaks ei tee 110
Jäärak – difusioonimudel. Miks igaühel on iPod 112
Musta kasti mudel. Miks tulevikus usk teadmiste asemele astub 116
Staatuse mudel. Mille järgi võitjatüüpe ära tunda 118
Vangi dilemma. Millal usaldamine ennast ära tasub 122
KUIDAS TEISI PARENDADA
Drexleri ja Sibbeti meeskonna moodustamise mudel. Kuidas kujundada 
rühmast meeskond 128
Meeskonnamudel. Kuidas aru saada, kas teie meeskond on pädev 132
Turulünkade mudel. Kuidas näha, millele tasub panustada 134
Hersey ja Blanchardi mudel (situatiivne juhtimine). Kuidas oma 
kaastöötajaid õigesti juhtida 136
Rollimudel (Belbin ja De Bono). Kuidas omaenda vaatenurka muuta 140
Tulemuse optimeerimise mudel. Miks printer just enne 
esitamistähtaega streikima hakkab 144
NÜÜD ON TEIE KORD
Väike joonistamiskool I. Miks te kõneledes joonistama peaksite 154
Väike joonistamiskool II. Kuidas väikeste trikkidega muljet avaldada 156
Minu mudelid 158
Lisad
Kirjandus 161
Jooniste allikad 163
Lõpumärkus 165
Tänuavaldus 166
Autoritest 167

Arvustused

Ülo Vihmajuhtimistreener ja coach

Raamatul on aukartust äratav alapealkiri „Strateegiliste otsuste käsiraamat“. Sellest võiks järeldada, et siin pakutakse nõu ja praktilisi töövahendeid vaid väga oluliste ja pikaajaliste organisatsiooniliste või poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Kuid sellest ei maksa lasta ennast eksitada. Raamatus on hulk täiesti tavaliste inimeste igapäevaseks kasutamiseks sobilikke mudeleid, nt „Mida kellele kinkida“, „Personaalne teenäitaja“, „Mis meid õnnelikuks teeb“ või „Mida kõnelevad teist teie sõbrad“. Nimedki ütlevad, et tegemist on isikliku elu tarbeks kasutatavate mudelitega.

Samuti ei ole kõik mudelid suunatud edu saavutamisele, vaid enda ja teiste üle mõtisklemisele, mõne matemaatilise meetodi (Monte Carlo simulatsioon) või ühiskonna kirjeldamisele („Väikese maailma mudel“, „Sinuse miljöö“, „Bourdieu mudel“). Muidugi võib nende oskuslik kasutamine edule kaasa aidata. Mõned sobivad ka selleks, et mitte liiga palju mõelda, nagu näiteks „Kõik, mida teadma ei pea“ või siis muusika ja moe-eelistuste mudelid. Autorite sõnutsi võite ammutada nende raamatust ka sedasorti teadmisi, millega saate näiteks järgmisel õhtusöögil hiilata.

Esimese hooga võiks selle põhjal ju öelda, et raamat on pealiskaudne ja ebaühtlase sisuga ning määrata ta selle nendinguga kehvade hulka. Kuid ei maksa järeldustega kiirustada, eriti veel enne, kui pole raamatut ise käes hoidnud ja kirjeldatud mudeleid kasutada proovinud. Raamatut võib kasutada kas praktilise käsiraamatuna või mõtisklustele suunajana. Ta on kergesti loetav ja visuaalne, seega mugavalt kasutatav. Raamatus on nii tõsiteaduslikul alusel loodud kui ka kalendrisabast leitud mudeleid laiale lugejaskonnale – suhete analüüsimiseks ja läbirääkimiste strateegia mõtestamiseks; enda positsioneerimiseks sootsiumis või meeskonnas; konkreetse probleemi lahendamiseks; individuaalseks kasutamiseks ja grupis arutlemiseks; äri, turu ja meeskonna analüüsimiseks.

Põhiosa mudelitest on siiski aktiivse mõtlemise ja sageli ka põhjapanevate uurimuste tulem. Tuleb aga meeles pidada, et mudelid ei anna iseenesest kellelegi vastuseid, nad aitavad meil olukordade keerukust vahendada, keskendudes olulisimale. Mudelid selgitavad, mil viisil on mingid nähtused omavahel seotud, esitavad küsimusi ja ärgitavad mõtlema, mida tuleks teha või tegemata jätta.

Õnneks ei määra mudeli kasutusväärtust ainuüksi autorlus või selle loomiseks teaduslikult läbitöötatud materjal. Sellepärast julgustatakse raamatu lõpus lugejat ise oma mudeleid looma, selgitades juurde visualiseerimise kasulikkust ja andes selleks ka veidi nõu.

Oma nüansi mudelitele lisavad mõtteterad ja tsitaadid. Ka nende hulgas on igasuguseid, nii autoriteetidelt (Lao Tsi) kui ka autoritaaridelt (Don Corleone), nii graffitist kui ka ilmavõrgust pärinevaid. Mõni mudel on pigem pildiline näide mingist mõtteviisist või lahendusest (väljaspool raame mõtlemine), selgitab mingit tendentsi (musta kasti mudel) või vaidlustab põhjuse ja tagajärje printsiipi (musta luige mudel).

Mõned raamatus toodud mudelid lähtuvad mingist psühhoteraapiameetodist või on sellega kergelt seostatavad, nagu näiteks „Kas te elate hetkes?“ sobib hästi NLP ehk neurolingvistilise programmeerimise käsitlusega. Mõnel on antud ka konkreetne allikaviide, näiteks „AI-mudel. Missugusesse arutlejatüüpi te kuulute?“ – lühend AI tuleneb mõistest tunnustav uurimine (ingl k appreciative inquiry), vastava meetodi lõi ameerika teadlane David Cooperrider.

Olen ise paljusid raamatus toodud mudelitest oma koolitustel ja coaching’us kasutanud ja kasutan ka edaspidi, sest need ärgitavad inimesi mõtlema, nähtusi ja olukordi mõtestama ja otsuseid langetama. Mõnda mudelit (nt kummipaelamudel) saab praktikas isegi füüsiliselt kasutada, näiteks olen palunud võtta kummipaela näppude vahele ja see pingule tõmmata ning tunnetada ennast selles seisundis, seostada see analüüsitava olukorraga ja küsida endalt nii raamatus esitatud kui ka teisi asjasse puutuvaid küsimusi.

Tänapäeva infokülluse ja andmeanalüüsi võimekuse juures võiks arvata, et lihtsate mudelite aeg hakkab ümber saama. Need ütlevad kõigi kohta midagi, konkreetse inimese kohta ei ütle aga mitte midagi. Inimest huvitab aga ometi ju kõige rohkem tema ise. Ka juhid tahavad üha enam jõuda üksikisikuni, kas siis selleks, et neid mõjutada (poliitkorrektselt väljendudes – motiveerida) mingit tööd tegema või siis mingit toodet-teenust tarbima. Raamatu autorid kinnitavad siiski, et ka „kiviaegsete” mudelite kasulikkust ei maksa alahinnata: need aitavad meil info ülekülluses ülevaatlikkuse kaotamise korral olukordi olulisimale taandada, korrastada, raskuspunkte seada. Kui meeles pidada, et mudelid näitavad alati tegelikkusest üksnes lihtsustatud väljavõtet, saab neid vägagi edukalt kasutada.

Pean raamatu autoriteks kolme meest, nii mudelite valijaid ja teksti loojaid kui ka illustraatorit. Ka näiteks raamatus kasutatud Drexleri-Sibbeti meeskonna moodustamise mudel on tuntud just selle poolest, et autoriteks on ühelt poolt organisatsioonikonsultant ja teiselt poolt disainer. Ilmselgelt on kogu autorite tiim pildikeele kummardajad, selle ilmekaks näiteks on raamatu viimane osa, kus õpetatakse ja julgustatakse lugejat joonistama ja ise mudeleid looma, seda mitte ainult laua taga, vaid ka teistele rääkides. Ilmselgelt on noorte meeste eeskujuks olnud selle ala Grand Old Man David Sibbet.

P.S. Meil ei ole sageli enam kombeks tõlkeraamatute tiitellehele märkida originaali kirjutamise aega, hea seegi, kui on tõlke aluseks oleva kordustrüki daatum. Leidsin selle raamatu esmailmumise aja internetist: aasta 2008. Autorite üleskutse osaleda nende veebilehel mudelite arutelus ja lisada oma mudeleid lähtub uue aja avatud mõttelaadist. Seda mõttelaadi ilmestab eriti säravalt Alexander Osterwalderi ja Yves Pigneuri ning 470 kaasautori 2009. aastal kirjutatud raamat „Business Model Generation“ („Ärimudeli loomine“).

Hando SinisaluBest Marketing Internationali juht

See on tõeline digitaalajastu inimese raamat: palju pilte, lühikesed tekstid ja seda ei pea lugema algusest lõpuni. Ava see raamat ükskõik millisest kohast, uuri 3 minutit ja oled juba ühe idee võrra rikkam!

Väga kasulik on raamat kõigile neile, kes peavad sageli esinema – õpetajatele, lektoritele, konsultantidele jms. Raamatust saab abi 50 erineva probleemi lahendamiseks ja enamik illustratsioone on nii lihtsad, et igaüks suudab ka ise vastava joonise oma esitluse illustreerimiseks tahvlile joonistada.

Tegu pole mitte lihtsalt ärijuhtimise raamatuga, siit leiab praktilisi juhiseid ka igapäevaelu küsimuste lahendamiseks ja otsuste langetamiseks. Näiteks, kui kalli kingituse peaks tegema või mis teeb sind õnnelikuks.

Ja veel: seda raamatut võib lugeda ikka ja jälle, uuesti ja uuesti. Ja kui olete olukorras, kus ei suuda otsustada, leiab raamatust kindlasti abi.

Igor RõtovÄripäeva peadirektor

Üle hulga aja olen sattunud juhtimisraamatust vaimustusse. Keerulised universaalsed mudelid on pandud lihtsasse keelde ja raudsesse loogikasse. Eripäraks on üliselge ja täpne joonis ning graafika.

Suurepäraselt tõlgitud-toimetatud. Tõlkija Anu Wintschalek ja toimetaja Signe Rummo. Leidlikult on Saksamaa konkreetsed näited teisendatud päevakajalistesse Eesti asjadesse. Raamatust leiab isegi valijakompassi.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubion Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid.

Oleme tegutsenud juba 15 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast juhtimiskirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud 21% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

Tellimine
50 edumudelitOtsas
50 edumudelit

50 edumudelit

Mikael Krogerus
Väike strateegiliste otsuste käsiraamat
Tellimine
50 edumudelitOtsas

Kirjeldus

Mikael Krogerus ja Roman Tschäppeler on oma raamatusse koondanud 50 mudelit, millest enamik tugineb juba laialt tuntud ja tunnustatud ning ajahambale hästi vastu pidanud populaarsetele strateegiatele. Need kokkuvõtlikult esitatud mudelid on ideaalne abivahend elu loomuliku osana ette tulevate keeruliste olukordade paremaks struktureerimiseks ja mõistmiseks. Iga mudelit illustreeriv näitlik skeem aitab küsimusi ja nende lahendamise põhimõtteid visualiseerida ning sellega mõtteid korrastada ja õigete otsusteni jõuda.

Iga päev tuleb meil vastu võtta pisikesi otsuseid. Kuid nende kohal kõrguvad ka veel keerulisemad küsimused: kuidas motiveerida oma meeskonda? kuidas töötada tõhusamalt? või mis on õieti see pika saba mudel, millest alailma räägitakse? Käesolevast raamatust leiate nii pika saba mudeli kui ka näiteks kummipaelamudeli, mille abil on tõhus dilemmasid lahendada; personaalse teenäitaja mudeli töökohavahetuse üle otsustamiseks ja musta luige mudeli, mis illustreerib ilmekalt, miks kogemused meid targaks ei tee. Lisaks kohtute selliste tuntud põhimõtetega nagu Pareto printsiip ja vangi dilemma, ning leiate eest Warren Buffeti ajaplaneerimise meetodi. See raamat on ideaalne abiline paindlikule mõtlejale. Tegu on kokkuvõtlike ja teraste juhistega, mis aitavad toime tulla elu suurimate väljakutsetega: enda ja teiste soovide ja vajaduste mõistmise ning õigete valikute tegemisega.

Lisainfo

Mikael Krogerus
Lehekülgi: 168
Kirjastus: Äripäev

Sisukord

Kasutusjuhend 5
KUIDAS ENNAST PARENDADA
Eisenhoweri maatriks. Kuidas õppida tõhusamalt töötama 10
SWOT-analüüs. Kuidas leida sobiv lahendus 12
BCG-tabel. Kuidas õigesti kulu ja tulu kalkuleerida 14
Projektiportfelli maatriks. Kuidas õppida ülevaadet säilitama 16
John Whitmore’i mudel. Kuidas aru saada, kas te järgite õiget eesmärki 20
Kummipaelamudel. Kuidas toimida dilemma puhul 22
Tagasisidemudel. Kuidas õppida kiituse ja kriitikaga õigesti ümber käima 24
Sugupuumudel. Milliste ärikontaktide eest te hoolitsema peaksite 26
Morfoloogiline kast ja SCAMPER. Miks loovus nõuab struktuuri 28
Esquire’i kinkimismudel. Mida kellele kinkida 32
Tagajärgede mudel. Miks otsuseid tuleks langetada varakult 34
Konfliktilahendusmudel. Kuidas elegantselt konflikte lahendada 36
Personaalne teenäitaja. Ja kuhu edasi? 40
KUIDAS ENNAST PAREMINI MÕISTA
Flow ehk kulgemise mudel. Mis teid õnnelikuks teeb 46
Johari aken. Mida teised teie kohta teavad 48
Kognitiivse dissonantsi mudel. Miks me suitsetame, 
kuigi see on tervisele kahjulik 50
Muusikamaatriks. Mida kõneleb teist teie muusikamaitse 52
Mõeldamatu mudel. Mida te usute, kuigi ei saa seda tõestada? 54
Uffe Elbæki mudel. Kuidas ennast tundma õppida 56
Moemudel. Kuidas me riides käime 58
Energiamudel. Kas te elate hetkes? 60
Supermemo mudel. Kuidas pidada meeles kõike, mis te kunagi
õppinud olete 62
Poliitiline kompass. Mida parteid esindavad 64
Eneseteostuse mudel. Kuidas ära tunda, kas te peaksite 
töökohta vahetama 66
Kujunemistee mudel. Miks peab tuleviku kujundamiseks 
oma minevikku tundma 68
Potentsiaalilõks. Miks ei maksa ootusi üles kruvida 72
Töö ja eraelu tasakaalu mudel. Miks töö on uus puhkus 74
Nüansside mudel – Mark Buchanani ainetel. Miks on pooltoonid tähtsad 76
Võrgumärklaua mudel. Mida kõnelevad teist teie sõbrad 78
Poolteadmiste mudel. Kõik, mida teadma ei pea  80
KUIDAS TEISI PAREMINI MÕISTA
Šveitsi juustu mudel. Kuidas vead juhtuvad 84
Maslow’ püramiid. Mida te tegelikult vajate ja mida te tegelikult tahate 88
Väljaspool raame mõtlemine. Kuidas tulla rabavatele mõtetele 90
Sinuse miljöö ja Bourdieu’ mudel. Kuhu te kuulute 92
Topeltsilmusega õppimise mudel. Kuidas oma vigadest õppida 96
AI-mudel. Missugusesse arutlejatüüpi te kuulute 100
Väikese maailma mudel. Kui väike on maailm tegelikult 102
Pareto printsiip. Miks 80 protsenti tulemist saadakse 
20 protsendi energiakuluga 104
Pika saba mudel. Kuidas internet majanduse pea peale pöörab 106
Monte Carlo simulatsioon
Miks tegelikkusele on võimalik üksnes läheneda 108
Musta luige mudel. Miks kogemused meid targaks ei tee 110
Jäärak – difusioonimudel. Miks igaühel on iPod 112
Musta kasti mudel. Miks tulevikus usk teadmiste asemele astub 116
Staatuse mudel. Mille järgi võitjatüüpe ära tunda 118
Vangi dilemma. Millal usaldamine ennast ära tasub 122
KUIDAS TEISI PARENDADA
Drexleri ja Sibbeti meeskonna moodustamise mudel. Kuidas kujundada 
rühmast meeskond 128
Meeskonnamudel. Kuidas aru saada, kas teie meeskond on pädev 132
Turulünkade mudel. Kuidas näha, millele tasub panustada 134
Hersey ja Blanchardi mudel (situatiivne juhtimine). Kuidas oma 
kaastöötajaid õigesti juhtida 136
Rollimudel (Belbin ja De Bono). Kuidas omaenda vaatenurka muuta 140
Tulemuse optimeerimise mudel. Miks printer just enne 
esitamistähtaega streikima hakkab 144
NÜÜD ON TEIE KORD
Väike joonistamiskool I. Miks te kõneledes joonistama peaksite 154
Väike joonistamiskool II. Kuidas väikeste trikkidega muljet avaldada 156
Minu mudelid 158
Lisad
Kirjandus 161
Jooniste allikad 163
Lõpumärkus 165
Tänuavaldus 166
Autoritest 167

Arvustused (3)

Ülo Vihmajuhtimistreener ja coach

Raamatul on aukartust äratav alapealkiri „Strateegiliste otsuste käsiraamat“. Sellest võiks järeldada, et siin pakutakse nõu ja praktilisi töövahendeid vaid väga oluliste ja pikaajaliste organisatsiooniliste või poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Kuid sellest ei maksa lasta ennast eksitada. Raamatus on hulk täiesti tavaliste inimeste igapäevaseks kasutamiseks sobilikke mudeleid, nt „Mida kellele kinkida“, „Personaalne teenäitaja“, „Mis meid õnnelikuks teeb“ või „Mida kõnelevad teist teie sõbrad“. Nimedki ütlevad, et tegemist on isikliku elu tarbeks kasutatavate mudelitega.

Samuti ei ole kõik mudelid suunatud edu saavutamisele, vaid enda ja teiste üle mõtisklemisele, mõne matemaatilise meetodi (Monte Carlo simulatsioon) või ühiskonna kirjeldamisele („Väikese maailma mudel“, „Sinuse miljöö“, „Bourdieu mudel“). Muidugi võib nende oskuslik kasutamine edule kaasa aidata. Mõned sobivad ka selleks, et mitte liiga palju mõelda, nagu näiteks „Kõik, mida teadma ei pea“ või siis muusika ja moe-eelistuste mudelid. Autorite sõnutsi võite ammutada nende raamatust ka sedasorti teadmisi, millega saate näiteks järgmisel õhtusöögil hiilata.

Esimese hooga võiks selle põhjal ju öelda, et raamat on pealiskaudne ja ebaühtlase sisuga ning määrata ta selle nendinguga kehvade hulka. Kuid ei maksa järeldustega kiirustada, eriti veel enne, kui pole raamatut ise käes hoidnud ja kirjeldatud mudeleid kasutada proovinud. Raamatut võib kasutada kas praktilise käsiraamatuna või mõtisklustele suunajana. Ta on kergesti loetav ja visuaalne, seega mugavalt kasutatav. Raamatus on nii tõsiteaduslikul alusel loodud kui ka kalendrisabast leitud mudeleid laiale lugejaskonnale – suhete analüüsimiseks ja läbirääkimiste strateegia mõtestamiseks; enda positsioneerimiseks sootsiumis või meeskonnas; konkreetse probleemi lahendamiseks; individuaalseks kasutamiseks ja grupis arutlemiseks; äri, turu ja meeskonna analüüsimiseks.

Põhiosa mudelitest on siiski aktiivse mõtlemise ja sageli ka põhjapanevate uurimuste tulem. Tuleb aga meeles pidada, et mudelid ei anna iseenesest kellelegi vastuseid, nad aitavad meil olukordade keerukust vahendada, keskendudes olulisimale. Mudelid selgitavad, mil viisil on mingid nähtused omavahel seotud, esitavad küsimusi ja ärgitavad mõtlema, mida tuleks teha või tegemata jätta.

Õnneks ei määra mudeli kasutusväärtust ainuüksi autorlus või selle loomiseks teaduslikult läbitöötatud materjal. Sellepärast julgustatakse raamatu lõpus lugejat ise oma mudeleid looma, selgitades juurde visualiseerimise kasulikkust ja andes selleks ka veidi nõu.

Oma nüansi mudelitele lisavad mõtteterad ja tsitaadid. Ka nende hulgas on igasuguseid, nii autoriteetidelt (Lao Tsi) kui ka autoritaaridelt (Don Corleone), nii graffitist kui ka ilmavõrgust pärinevaid. Mõni mudel on pigem pildiline näide mingist mõtteviisist või lahendusest (väljaspool raame mõtlemine), selgitab mingit tendentsi (musta kasti mudel) või vaidlustab põhjuse ja tagajärje printsiipi (musta luige mudel).

Mõned raamatus toodud mudelid lähtuvad mingist psühhoteraapiameetodist või on sellega kergelt seostatavad, nagu näiteks „Kas te elate hetkes?“ sobib hästi NLP ehk neurolingvistilise programmeerimise käsitlusega. Mõnel on antud ka konkreetne allikaviide, näiteks „AI-mudel. Missugusesse arutlejatüüpi te kuulute?“ – lühend AI tuleneb mõistest tunnustav uurimine (ingl k appreciative inquiry), vastava meetodi lõi ameerika teadlane David Cooperrider.

Olen ise paljusid raamatus toodud mudelitest oma koolitustel ja coaching’us kasutanud ja kasutan ka edaspidi, sest need ärgitavad inimesi mõtlema, nähtusi ja olukordi mõtestama ja otsuseid langetama. Mõnda mudelit (nt kummipaelamudel) saab praktikas isegi füüsiliselt kasutada, näiteks olen palunud võtta kummipaela näppude vahele ja see pingule tõmmata ning tunnetada ennast selles seisundis, seostada see analüüsitava olukorraga ja küsida endalt nii raamatus esitatud kui ka teisi asjasse puutuvaid küsimusi.

Tänapäeva infokülluse ja andmeanalüüsi võimekuse juures võiks arvata, et lihtsate mudelite aeg hakkab ümber saama. Need ütlevad kõigi kohta midagi, konkreetse inimese kohta ei ütle aga mitte midagi. Inimest huvitab aga ometi ju kõige rohkem tema ise. Ka juhid tahavad üha enam jõuda üksikisikuni, kas siis selleks, et neid mõjutada (poliitkorrektselt väljendudes – motiveerida) mingit tööd tegema või siis mingit toodet-teenust tarbima. Raamatu autorid kinnitavad siiski, et ka „kiviaegsete” mudelite kasulikkust ei maksa alahinnata: need aitavad meil info ülekülluses ülevaatlikkuse kaotamise korral olukordi olulisimale taandada, korrastada, raskuspunkte seada. Kui meeles pidada, et mudelid näitavad alati tegelikkusest üksnes lihtsustatud väljavõtet, saab neid vägagi edukalt kasutada.

Pean raamatu autoriteks kolme meest, nii mudelite valijaid ja teksti loojaid kui ka illustraatorit. Ka näiteks raamatus kasutatud Drexleri-Sibbeti meeskonna moodustamise mudel on tuntud just selle poolest, et autoriteks on ühelt poolt organisatsioonikonsultant ja teiselt poolt disainer. Ilmselgelt on kogu autorite tiim pildikeele kummardajad, selle ilmekaks näiteks on raamatu viimane osa, kus õpetatakse ja julgustatakse lugejat joonistama ja ise mudeleid looma, seda mitte ainult laua taga, vaid ka teistele rääkides. Ilmselgelt on noorte meeste eeskujuks olnud selle ala Grand Old Man David Sibbet.

P.S. Meil ei ole sageli enam kombeks tõlkeraamatute tiitellehele märkida originaali kirjutamise aega, hea seegi, kui on tõlke aluseks oleva kordustrüki daatum. Leidsin selle raamatu esmailmumise aja internetist: aasta 2008. Autorite üleskutse osaleda nende veebilehel mudelite arutelus ja lisada oma mudeleid lähtub uue aja avatud mõttelaadist. Seda mõttelaadi ilmestab eriti säravalt Alexander Osterwalderi ja Yves Pigneuri ning 470 kaasautori 2009. aastal kirjutatud raamat „Business Model Generation“ („Ärimudeli loomine“).

Hando SinisaluBest Marketing Internationali juht

See on tõeline digitaalajastu inimese raamat: palju pilte, lühikesed tekstid ja seda ei pea lugema algusest lõpuni. Ava see raamat ükskõik millisest kohast, uuri 3 minutit ja oled juba ühe idee võrra rikkam!

Väga kasulik on raamat kõigile neile, kes peavad sageli esinema – õpetajatele, lektoritele, konsultantidele jms. Raamatust saab abi 50 erineva probleemi lahendamiseks ja enamik illustratsioone on nii lihtsad, et igaüks suudab ka ise vastava joonise oma esitluse illustreerimiseks tahvlile joonistada.

Tegu pole mitte lihtsalt ärijuhtimise raamatuga, siit leiab praktilisi juhiseid ka igapäevaelu küsimuste lahendamiseks ja otsuste langetamiseks. Näiteks, kui kalli kingituse peaks tegema või mis teeb sind õnnelikuks.

Ja veel: seda raamatut võib lugeda ikka ja jälle, uuesti ja uuesti. Ja kui olete olukorras, kus ei suuda otsustada, leiab raamatust kindlasti abi.

Igor RõtovÄripäeva peadirektor

Üle hulga aja olen sattunud juhtimisraamatust vaimustusse. Keerulised universaalsed mudelid on pandud lihtsasse keelde ja raudsesse loogikasse. Eripäraks on üliselge ja täpne joonis ning graafika.

Suurepäraselt tõlgitud-toimetatud. Tõlkija Anu Wintschalek ja toimetaja Signe Rummo. Leidlikult on Saksamaa konkreetsed näited teisendatud päevakajalistesse Eesti asjadesse. Raamatust leiab isegi valijakompassi.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubion Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid.

Oleme tegutsenud juba 15 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast juhtimiskirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud 21% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

© AS Äripäev 2000-2022
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]