Arengukonverents: JUHIST MENTORIKS

Arengukonverents: JUHIST MENTORIKS

Toimumiskoht:

Kultuurikatel, Stalkeri saal

VÄLJA MÜÜDUD!

Mentori väljaõpe ja oskuste süsteemne kasutamine on aidanud paljudel Eesti organisatsioonidel suurendada juhtide motivatsiooni ning pakkuda uusi väljakutseid ka neile, kes juba aastaid juhina töötanud. Veelgi suuremat kasu on saanud organisatsioonid sisemise tugisüsteemi loomisest, mis on oluline nii uute töötajate integreerimisel kui uue positsiooniga kohanemisel.

Mentori kvalifikatsioon või oskused aitavad juhil:

 • tõsta oma väärtust nii ettevõtte sees kui turul laiemalt;
 • toetada tõhusalt ettevõttesisest järelkasvu;
 • teha karjääri või ehitada üles oma lisategevus tulevikuks.

Mentori kasutamine annab organisatsioonile:

 • kiirenduse võtmeküsimuste lahendamisel;
 • toe juhtide arenguprogrammi elluviimisel;
 • tugisüsteemi juhtide läbipõlemise ennetamiseks.

Ootame osalema juhte, kelle karjäärile uut hoogu anda ning aidata neil endil kogemusi süsteemselt edasi anda, et arendada meeskonda uusi väärt spetsialiste ja juhte.

Ootame osalema personalijuhte, et pakkuda ideid ja aidata uusi arengutööriistu kasutusele võtta.

Konverentsi programm on valminud koostöös Fontese juhtimise ja mentorluse ekspertidega. 

Fontes Logo

Programm

09:00 – 09:20

Tervitame hommikukohviga

09:20 – 09:25

Konverentsi avamine

Gunnar Toomemets Konverentsi moderaator, Lexus Tallinna juht ja Eesti Mentorite Koja juhatuse liige

09:25 – 10:45

I sessioon: Juhist mentoriks. Mida see juhile annab?

09:30 – 10:00

Millal võiks juht mentoriks kasvada?

Mikk Marran RMK juht

Mida sul on teistele jagada? See on küsimus, mida juhi rollis endalt aegajalt küsida. Vastus aitab omakorda otsustada, kas on aeg kogemuste jagamise terviklik süsteem selgeks õppida.

10:00 – 10:30

Optsioonid juhi maineportfellis

Urmas Vaino Meta Advisory vanemkonsultant

Hoida fookuses pidevat arengut ja tõsta enda väärtust nii ettevõtte sees kui turul laiemalt on miski, millega juhikarjääris tuleb pidevalt tegeleda. Sealjuures on tänased valikud optsiooniks homsete võimaluste loomisel.

10:30 – 10:45

Kogemuslugu: Minu teekond energeetikust juhtide mentoriks

Raine Pajo Eesti Energia juhatuse liige

Ka juhtimine on omaette professionaalsust nõudev tegevus ja keegi pole selles täiuslik või eksimatu. Teisele juhile mentoriks olemiseks ei pea olema tema valdkonna ekspert. Mis on need praktilised teemad juhtimises, millega olen mentorina kokku puutunud? Kuidas ma kasutan mentorlust oma igapäeva töös?

10:45 – 11:10

Energiapaus

11:10 – 12:45

II sessioon: Mentorist juht. Mida see organisatsioonile annab?

11:15 – 11:45

Kuidas mentori oskused aitavad juhil meeskonna motivatsiooni turgutada?

Argo Rannamets Ekspress Grupi finantsjuht ja juhatuse liige

Kuidas ettevõtte juht saab kõikide töötajate sisemise motivatsiooni tugevdamisele kaasa aidata ja miks on tal kasulik võtta mentori roll?

11:45 – 12:00

Kogemuslugu: Mentor ja mentee igas juhis

Marge Rehepapp Ericsson Eesti personalijuht ja juhatuse liige

Kogenud nii mentee kui mentori rolli ja olles neis tänagi, avab personalijuht Marge oma juhiks kasvamise teekonda. Ericsson Eesti on üle kogu organisatsiooni mentorlusega töötanud üle 10 aasta ning loodab oma praktikaga julgustada ja inspireerida teisigi süsteemset mentorlust kui organisatsioonikultuuri kujundajat kasutama.

12:00 – 12:30

Juhi roll on avada oma inimeste potentsiaal

Margus Nõlvak Tele2 juht

Öeldakse, et mentor on keegi, kes näeb oma mentees rohkem annet ja võimeid, kui ta ise ja aitab tal need endast välja tuua. Tänapäeva juht võikski oma rollis just sellele keskenduda – ta ei jaga mitte ülesandeid, vaid usaldab oma inimesi ja on neile toeks nende enda kujundataval teekonnal. Juht on mentorina oma väärtuste ja käitumisega eeskujuks ning eelkõige kuulaja rollis. Läbi kogutud teadmiste ja kogemuste ning õigete küsimuste abil saab ta aga oma inimesi otseteele suunata.

12:30 – 12:45

Kogemuslugu: Ikka veel õhinaga!

Rinel Pius SOL Baltics tegevjuht

Mida teha, kui pole enam isu juhtida ega üldse midagi teha. Kui 5 aastat tagasi mentoriks õppisin, sain aru, et see on väga hea viis õppida isu tekitama, olema rohkem uudishimulik. Tänaseks on kogu SOL-i juhtkond ja keskastmejuhid läbinud mentori kursuse. Räägin sellest, miks see meile meeldib ja mis kasu on sellest saanud iga juht ja ettevõte tervikuna.

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

III sessioon: Mentori tööriistad juhile igapäevaseks kasutamiseks

13:35 – 14:15

Praktikum: Loomisruum

Ain Mihkelson Mentor

Proovime väikeseid häkke ja tööriistu, millega saad mentori ja juhina toetada iga päev enda ja oma inimeste loomisprotsessi ehk luua ja tegutseda kiiremini, tõhusamini ja kergemini. Proovime erinevaid mooduseid meeskonnas usaldusliku ja koostöise õhkkonna loomiseks, mis viib kiiremini ja täpsemalt sihile.

13:35 – 14:15

Praktikum: Tööväärtused – mis on sulle töö juures kõige olulisem?

Tiiu Allikvee Fontese juhtivkonsultant ja mentorluse valdkonna juht

Tutvume ja teeme läbi harjutuse tööväärtuskaartide ja tööväärtuste küsimustikuga, mida saad nii juhi kui mentorina kasutada karjääriteemade käsitlemisel. Iga inimene võib aeg-ajalt  tunda, et tema töömotivatsioon haihtub või lööb kõikuma. Kas seda saaks ennetada? Võiksin ma mõelda selle peale juba enne uue tööpakkumise vastuvõtmist? Tule praktiseerima ja saad enda kogemuse kaudu uue töövahendi.

14:15 – 15:00

Praktikum: Kuidas personalijuhiga koostööd teha?

Estel Pukk Verstoni personalijuht

Millal personalijuht ise saab olla minu mentoriks/nõustajaks, s.h kas tal on minu usaldus, kas ta on pädev ja kas usun, et ettevõtte sisese mentorluse korral on absoluutne konfidentsiaalsus võimalik?

Millal ja kuidas ettevõtte poolt toetada mentori/karjäärinõustaja kasutamist väljastpoolt ettevõtet?

Millal tuleks eelistada omal käel tegutsemist ja ise endale mentor/karjäärinõustaja leida?

14:15 – 15:00

Praktikum: Eneseavastusretk kunstiteraapia vahenditega

Piret Jamnes Fontese arendustiimi juht

Adele Tölpt Loovuskoolitaja

Töötoas praktiseerime visualiseerimisvahendite ja lugude jutustamise abil inimeste analüüsi. Juht töötab inimestega. Samuti mentor. Mõlema edu teguriks on tänapäeval personaliseeritud lähenemine inimestele: kuidas ma toimin, miks mõned asjad mulle meeldivad ja mõned mitte, mis on minu praegune energia ja vorm. Ootame praktikumi julgeid juhte, kes soovivad proovida kunstiteraapia meetodeid ja mentoreid, kes soovivad uusi tööriistu oma tööriistakotti.

15:00 – 15:20

Energiapaus

15:20 – 16:40

IV sessioon: Millal kutsuda mentor appi?

15:25 – 15:55

Kuidas valida endale mentorit?

Piret Jamnes Fontese arendustiimi juht

Tiiu Allikvee Fontese juhtivkonsultant ja mentorluse valdkonna juht

Tõstame saladuseloori Fontese „matchingu“ metoodikalt, mis peaaegu 100%-liselt tagab mentori ja mentee omavahelise sobivuse. Kogemuse ja uuringute põhjal saame öelda, et enim kardetakse, kas mentoriga ikka tekib teineteisemõistmine ja inspireeriv koostöö või äkki ta on üleolev, suhtub hinnanguliselt ja temaga on ebamugav suhelda.

15:55 – 16:10

Kogemuslugu: Mitmekesisus mentorluses tagab pideva arengu

Henri Klemmer Hepta juhatuse liige

Minu kogemuslugu annab kuulajatele praktilisi näpunäiteid, kuidas leida sobivaid mentoreid ja kuidas nad võivad abiks olla nii isiklikus kui ka professionaalses arengus. Loodetavasti innustab see kuulajaid mõtlema selle üle, kuidas nad saavad mentorlust oma elus kasutada ja peegelpildis ise mentorina oma klientidega õigeid ootusi seada.

16:10 – 16:40

Kasu on ainult kontrollitud põlemisest

Viola Murd endine Siseministeeriumi asekantsler

Viimaste aastate kriisid on pannud juhid suure surve alla, sealjuures on eesmärgile pühendunud ja vastutust tundvad juhtidel suurem risk läbi põleda. Saad praktilisi näiteid, kuidas mentorlus aitab leida viise hoidmaks juhina tasakaalu ja säilitada vajalik energiatase ka pikalt kestvates kriisides.

Arengukonverents: JUHIST MENTORIKS

Toimumiskoht:

Kultuurikatel, Stalkeri saal

VÄLJA MÜÜDUD!

Mentori väljaõpe ja oskuste süsteemne kasutamine on aidanud paljudel Eesti organisatsioonidel suurendada juhtide motivatsiooni ning pakkuda uusi väljakutseid ka neile, kes juba aastaid juhina töötanud. Veelgi suuremat kasu on saanud organisatsioonid sisemise tugisüsteemi loomisest, mis on oluline nii uute töötajate integreerimisel kui uue positsiooniga kohanemisel.

Mentori kvalifikatsioon või oskused aitavad juhil:

 • tõsta oma väärtust nii ettevõtte sees kui turul laiemalt;
 • toetada tõhusalt ettevõttesisest järelkasvu;
 • teha karjääri või ehitada üles oma lisategevus tulevikuks.

Mentori kasutamine annab organisatsioonile:

 • kiirenduse võtmeküsimuste lahendamisel;
 • toe juhtide arenguprogrammi elluviimisel;
 • tugisüsteemi juhtide läbipõlemise ennetamiseks.

Ootame osalema juhte, kelle karjäärile uut hoogu anda ning aidata neil endil kogemusi süsteemselt edasi anda, et arendada meeskonda uusi väärt spetsialiste ja juhte.

Ootame osalema personalijuhte, et pakkuda ideid ja aidata uusi arengutööriistu kasutusele võtta.

Konverentsi programm on valminud koostöös Fontese juhtimise ja mentorluse ekspertidega. 

Fontes Logo

Programm

09:00 – 09:20

Tervitame hommikukohviga

09:20 – 09:25

Konverentsi avamine

Gunnar Toomemets Konverentsi moderaator, Lexus Tallinna juht ja Eesti Mentorite Koja juhatuse liige

09:25 – 10:45

I sessioon: Juhist mentoriks. Mida see juhile annab?

09:30 – 10:00

Millal võiks juht mentoriks kasvada?

Mikk Marran RMK juht

Mida sul on teistele jagada? See on küsimus, mida juhi rollis endalt aegajalt küsida. Vastus aitab omakorda otsustada, kas on aeg kogemuste jagamise terviklik süsteem selgeks õppida.

10:00 – 10:30

Optsioonid juhi maineportfellis

Urmas Vaino Meta Advisory vanemkonsultant

Hoida fookuses pidevat arengut ja tõsta enda väärtust nii ettevõtte sees kui turul laiemalt on miski, millega juhikarjääris tuleb pidevalt tegeleda. Sealjuures on tänased valikud optsiooniks homsete võimaluste loomisel.

10:30 – 10:45

Kogemuslugu: Minu teekond energeetikust juhtide mentoriks

Raine Pajo Eesti Energia juhatuse liige

Ka juhtimine on omaette professionaalsust nõudev tegevus ja keegi pole selles täiuslik või eksimatu. Teisele juhile mentoriks olemiseks ei pea olema tema valdkonna ekspert. Mis on need praktilised teemad juhtimises, millega olen mentorina kokku puutunud? Kuidas ma kasutan mentorlust oma igapäeva töös?

10:45 – 11:10

Energiapaus

11:10 – 12:45

II sessioon: Mentorist juht. Mida see organisatsioonile annab?

11:15 – 11:45

Kuidas mentori oskused aitavad juhil meeskonna motivatsiooni turgutada?

Argo Rannamets Ekspress Grupi finantsjuht ja juhatuse liige

Kuidas ettevõtte juht saab kõikide töötajate sisemise motivatsiooni tugevdamisele kaasa aidata ja miks on tal kasulik võtta mentori roll?

11:45 – 12:00

Kogemuslugu: Mentor ja mentee igas juhis

Marge Rehepapp Ericsson Eesti personalijuht ja juhatuse liige

Kogenud nii mentee kui mentori rolli ja olles neis tänagi, avab personalijuht Marge oma juhiks kasvamise teekonda. Ericsson Eesti on üle kogu organisatsiooni mentorlusega töötanud üle 10 aasta ning loodab oma praktikaga julgustada ja inspireerida teisigi süsteemset mentorlust kui organisatsioonikultuuri kujundajat kasutama.

12:00 – 12:30

Juhi roll on avada oma inimeste potentsiaal

Margus Nõlvak Tele2 juht

Öeldakse, et mentor on keegi, kes näeb oma mentees rohkem annet ja võimeid, kui ta ise ja aitab tal need endast välja tuua. Tänapäeva juht võikski oma rollis just sellele keskenduda – ta ei jaga mitte ülesandeid, vaid usaldab oma inimesi ja on neile toeks nende enda kujundataval teekonnal. Juht on mentorina oma väärtuste ja käitumisega eeskujuks ning eelkõige kuulaja rollis. Läbi kogutud teadmiste ja kogemuste ning õigete küsimuste abil saab ta aga oma inimesi otseteele suunata.

12:30 – 12:45

Kogemuslugu: Ikka veel õhinaga!

Rinel Pius SOL Baltics tegevjuht

Mida teha, kui pole enam isu juhtida ega üldse midagi teha. Kui 5 aastat tagasi mentoriks õppisin, sain aru, et see on väga hea viis õppida isu tekitama, olema rohkem uudishimulik. Tänaseks on kogu SOL-i juhtkond ja keskastmejuhid läbinud mentori kursuse. Räägin sellest, miks see meile meeldib ja mis kasu on sellest saanud iga juht ja ettevõte tervikuna.

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

III sessioon: Mentori tööriistad juhile igapäevaseks kasutamiseks

13:35 – 14:15

Praktikum: Loomisruum

Ain Mihkelson Mentor

Proovime väikeseid häkke ja tööriistu, millega saad mentori ja juhina toetada iga päev enda ja oma inimeste loomisprotsessi ehk luua ja tegutseda kiiremini, tõhusamini ja kergemini. Proovime erinevaid mooduseid meeskonnas usaldusliku ja koostöise õhkkonna loomiseks, mis viib kiiremini ja täpsemalt sihile.

13:35 – 14:15

Praktikum: Tööväärtused – mis on sulle töö juures kõige olulisem?

Tiiu Allikvee Fontese juhtivkonsultant ja mentorluse valdkonna juht

Tutvume ja teeme läbi harjutuse tööväärtuskaartide ja tööväärtuste küsimustikuga, mida saad nii juhi kui mentorina kasutada karjääriteemade käsitlemisel. Iga inimene võib aeg-ajalt  tunda, et tema töömotivatsioon haihtub või lööb kõikuma. Kas seda saaks ennetada? Võiksin ma mõelda selle peale juba enne uue tööpakkumise vastuvõtmist? Tule praktiseerima ja saad enda kogemuse kaudu uue töövahendi.

14:15 – 15:00

Praktikum: Kuidas personalijuhiga koostööd teha?

Estel Pukk Verstoni personalijuht

Millal personalijuht ise saab olla minu mentoriks/nõustajaks, s.h kas tal on minu usaldus, kas ta on pädev ja kas usun, et ettevõtte sisese mentorluse korral on absoluutne konfidentsiaalsus võimalik?

Millal ja kuidas ettevõtte poolt toetada mentori/karjäärinõustaja kasutamist väljastpoolt ettevõtet?

Millal tuleks eelistada omal käel tegutsemist ja ise endale mentor/karjäärinõustaja leida?

14:15 – 15:00

Praktikum: Eneseavastusretk kunstiteraapia vahenditega

Piret Jamnes Fontese arendustiimi juht

Adele Tölpt Loovuskoolitaja

Töötoas praktiseerime visualiseerimisvahendite ja lugude jutustamise abil inimeste analüüsi. Juht töötab inimestega. Samuti mentor. Mõlema edu teguriks on tänapäeval personaliseeritud lähenemine inimestele: kuidas ma toimin, miks mõned asjad mulle meeldivad ja mõned mitte, mis on minu praegune energia ja vorm. Ootame praktikumi julgeid juhte, kes soovivad proovida kunstiteraapia meetodeid ja mentoreid, kes soovivad uusi tööriistu oma tööriistakotti.

15:00 – 15:20

Energiapaus

15:20 – 16:40

IV sessioon: Millal kutsuda mentor appi?

15:25 – 15:55

Kuidas valida endale mentorit?

Piret Jamnes Fontese arendustiimi juht

Tiiu Allikvee Fontese juhtivkonsultant ja mentorluse valdkonna juht

Tõstame saladuseloori Fontese „matchingu“ metoodikalt, mis peaaegu 100%-liselt tagab mentori ja mentee omavahelise sobivuse. Kogemuse ja uuringute põhjal saame öelda, et enim kardetakse, kas mentoriga ikka tekib teineteisemõistmine ja inspireeriv koostöö või äkki ta on üleolev, suhtub hinnanguliselt ja temaga on ebamugav suhelda.

15:55 – 16:10

Kogemuslugu: Mitmekesisus mentorluses tagab pideva arengu

Henri Klemmer Hepta juhatuse liige

Minu kogemuslugu annab kuulajatele praktilisi näpunäiteid, kuidas leida sobivaid mentoreid ja kuidas nad võivad abiks olla nii isiklikus kui ka professionaalses arengus. Loodetavasti innustab see kuulajaid mõtlema selle üle, kuidas nad saavad mentorlust oma elus kasutada ja peegelpildis ise mentorina oma klientidega õigeid ootusi seada.

16:10 – 16:40

Kasu on ainult kontrollitud põlemisest

Viola Murd endine Siseministeeriumi asekantsler

Viimaste aastate kriisid on pannud juhid suure surve alla, sealjuures on eesmärgile pühendunud ja vastutust tundvad juhtidel suurem risk läbi põleda. Saad praktilisi näiteid, kuidas mentorlus aitab leida viise hoidmaks juhina tasakaalu ja säilitada vajalik energiatase ka pikalt kestvates kriisides.

Toetajad

Lisainfo

Info: Aira Tammemäe, konverentsi programmijuht, tel 5025548, [email protected]

Tühistamisinfo

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Põhja puiestee 27a, Tallinn
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]