ESG teemad, mis otsustavad sinu äri jätkusuutliku tuleviku

Ettevõtte pikaajaline edukus hakkab sõltuma sellest, kuidas juhtida ESG mõjusid.

ESG teemad, mis otsustavad sinu äri jätkusuutliku tuleviku

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Kas soovid, et sinu ettevõte oleks jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline? Regulatsioonid, rahastajad ja rahvusvahelised kliendid ootavad ettevõtetelt ja organisatsioonidelt teadlikku suhtumist ESG (environmental-social-governance) mõjudesse. See nõuab strateegilist lähenemist ja selget tegevuskava.

Meie koolitus on loodud selleks, et anda sulle terviklik ülevaade ja praktilised juhised ESG teemade juhtimiseks. Koolitus sobib igas suuruses ettevõtetele ja on eriti kasulik neile, kes tegutsevad rahvusvahelistel turgudel või plaanivad laieneda. 

Koolituse teemad: 

 • globaalsed jätkusuutlikkuse trendid ja nende mõju sinu ettevõttele;
 • ESG valdkonna mõisted, standardid ja regulatsioonid;
 • näpunäited ESG teemade juhtimiseks ja oma ettevõtte mõjude vähendamiseks;
 • parimad praktikad ja ideed oma ettevõtte arendamiseks.

🌎 Koolitusel tuginetakse rahvusvahelistele enim tunnustatud standarditele (ÜRO kestliku arengu eesmärgid, OECD Guidelines for multi-national enterprices, GHG Protocol jne) kui ka EL regulatsioonidele ja määrustele (CSRD, Taksonoomia määrus, Fit for 55 jne).

Sihtgrupp: ettevõtted sõltumata sektorist ja ettevõtte suurusest. Koolitus sobib spetsialistidele ja keskastme juhtidele, kuid eelkõige on vajalik ettevõtte otsustajatele (tegevjuht, finantsjuht, äriarendusjuht), kellel on võimekus ettevõtte arengut suunata strateegilisel tasandil.

🍃 Koolitus on osa Äripäeva kestlikkuse arenguprogrammist "Muutume, et kesta". Muutuste elluviimiseks soovitame läbida programmi organisatsioonina ehk kaasata erinevates moodulites vastava valdkonna eest vastutavad isikud. 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab arusaama globaalsetes keskkonna- ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse trendidest ja nende seostest Eesti ettevõtetele;
 • mõistab, milliseks on kujunemas ettevõtluse tegevuskeskkond jätkusuutlikkuse perspektiivist vaadatuna;
 • orienteerub ESG valdkonna mõistetes ning peamistes standardites ja valdkonnaülestes regulatsioonides;
 • omab praktikas realiseeritavat arusaama, mida tähendab ESG teemade juhtimine ettevõttes ja kuidas seda samm-sammult oma ettevõttes rakendada;
 • saab ideid ja inspiratsiooni rahvusvahelistest ja Eesti põhistest parimatest näidetest erinevates sektorites;
 • mõistab oma ettevõtte põhiselt ESG mõju ulatust ja prioriteetseid teemasid;
 • suudab luua oma ettevõtte põhise ESG juhtimise teekaardi ja seada eesmärke;
 • suudab luua oma ettevõtte põhise aruandluse struktuuri (sh mõõdikud / KPI-d).

Metoodika:

Koolituse käigus toimuvad iseseisvad harjutused, arutelud, peegeldused, mis toetavad praktiliste sammude kinnistamist.  Koolitus põhineb Sustinere enam kui kuueaastase kogemusele nõustades kliente ESG strateegiate loomise ja mõju mõõtmise valdkonnas.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

 

Koolitust viivad läbi Sustinere asutajad ning ESG eksperdid Maris Ojamuru ja Marko Siller. 

Maris Ojamuru on ESG ekspert, kellel on enam kui viisteist aastat kogemust ESG ja jätkusuutlikkuse teemade lahtimõtestamise ja strateegilise juhtimise valdkonnas. Marise fookus klienditöödes on eelkõige ESG juhtimisega seotud strateegilised tööd (ESG poliitika, strateegia ja ESG juhtimissüsteem ettevõtetes) ning avaliku sektori nõustamised.  Lisaks eelnevale on Maris Sustinere digiplatvormi Greenspect üks eestvedajatest.

Marise klientideks on olnud ettevõtted ja organisatsioonid nagu LHV Pank, Coop Pank, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK),  Ülemiste Keskus, Tele2, Ekspress Grupp, Regionaalhaigla (PERH), Harju Elekter, Elering, Tallink Grupp jt.

Jätkusuutlikkuse teemade lahtimõtestamist alustas Maris 2006. aastal Hansapangast (hiljem Swedbank), kel turu liidrina oli oluline roll oma ühiskondliku vastutuse mõistmisel ning juhtimisel. 2013.-2015. aastal oli Maris tegev Baltikumi ainsa strateegilise filantroopia fondi Heateo SA juhina. Lisaks sellele on ta olnud aktiivne juhatuse liige Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumis, koolitaja ja konsultant ettevõtetele ja avaliku sektori organisatsioonidele CSR valdkonnas alates 2012. aastast.


Marko Siller on enam kui 10 aasta jooksul aidanud paljudel ettevõtetel kujundada strateegilist lähenemist ESG ja jätkusuutlikkuse teemade juhtimisele – alates oluliste mõjukohtade ja fookusteemade kaardistamisest kuni mõõdikute, eesmärkide ja arendustegevuste seadmise, raporteerimise ja strateegia loomiseni. Ta on viinud läbi rohkelt töötubasid, juhtkonna arutelusid ja meeskonnaüritusi jätkusuutlikkuse plaanide arendamiseks.

Tema klientideks on juhtivad börsi- ja riigifirmad ning suurettevõtted Eestis, Lätis ja Leedus – näiteks Utilitas, Foxway, airBaltic, Nordic Milk, Conexus Baltic Grid, Tallinna Sadam, Ekspress Grupp jpt. 2010. aastal oli Marko üks esimesi, kes tegeles püsivalt ESG ja jätkusuutlikkuse teemade teadliku arendamisega Eesti ärimaastikul. Ta on töötanud varem ka Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuhina, esinenud erinevatel üritustel, viinud läbi koolitusi sadade ettevõtete esindajatele ning toetanud avalikku sektorit ettevõtluskeskkonna kujundamisel.

 

Osalenute tagasiside:

✔️  "Huvitav, hea info. Positiivne, et oli 2 koolitajat, kes teineteist toetasid ja täiendasid."
✔️  "Hästi korraldatud, süsteemne, uued teadmised, hea ajakasutus."
✔️  "Väga avatud ja toredad koolitajad."

 

Koolitajad

 • Maris Ojamuru

  Sustinere asutaja ja ESG ekspert

  Maris Ojamuru

  Sustinere asutaja ja ESG ekspert

 • Marko Siller

  Sustinere asutaja ja ESG ekspert

  Marko Siller

  Sustinere asutaja ja ESG ekspert

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. ESG olemus, olulisus ja tähendus

 • Globaalsed jätkusuutliku arengu megatrendid, rahvusvahelised kokkulepped (sh ÜRO kestliku arengu eesmärgid, Pariisi kokkulepe, Euroopa Liidu rohelepe) ja nende mõju Eesti ettevõtetele
 • Jätkusuutlikkuse ja ESG mõisted – sisu ja teemade ulatus
 • Ülevaade turgu ja ettevõtluskeskkonda mõjutavatest teguritest, sh ESG regulatsioonid (kestlikkuse aruandluse direktiiv, taksonoomia määrus) ja nende kohaldumisest Eesti ettevõtetele
 • Olulisemad valdkondadeülesed ESG ja jätkusuutlikkuse raamistikud, standardid ja juhised

Kasutatavad meetodid:  loeng, osalejaid kaasav arvamus-küsitlus, arutelu

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. ESG juhtimine ettevõttes

 • ESG ja jätkusuutlikkuse tähendus ja ulatus ettevõttes
  • E ehk keskkonnamõju juhtimine (sh kliimamõju hindamine, ringmajandus)
  • S ehk sotsiaalse mõju juhtimine (sh mõju töötajatele, huvigruppidele laiemalt)
  • G ehk vastutustundlik juhtimispraktika
  • ESG juhtimisraamistik ettevõttes, ESG aruandlus
 • Praktiline ettevõttepõhine harjutus – ettevõtte/organisatsiooni mõjukohtade tuvastamine

Kasutatavad meetodid: loeng, iseseisev töö, grupiarutelu

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. ESG juhtimise tööriistad ja parimad praktikad

 • Näited ettevõtete ESG teemade juhtimisest Eestist ja mujalt
 • Soovitused ja ideed ESG ja jätkusuutlikkuse teemade juhtimiseks ettevõttes:
  • ülevaade raamistikest ja metoodikatest
 • Praktiline ettevõttepõhine harjutus: esialgse ESG teekaardi sõnastamine, st mis on järgmised praktilised elemendid ettevõtte ESG juhtimises

 

Kasutatavad meetodid: loeng, iseseisev töö, arutelu

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. ESG teadlik juhtimine Sinu ettevõttes

 • Ettevõttepõhiste mõjukohtade põhjal esmase teekaardi sõnastamine; arutelu osalejatega teineteiselt õppimiseks
 • Kokkuvõte koolituspäevast

Kasutatavad meetodid: grupiarutelu

ESG teemad, mis otsustavad sinu äri jätkusuutliku tuleviku

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Kas soovid, et sinu ettevõte oleks jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline? Regulatsioonid, rahastajad ja rahvusvahelised kliendid ootavad ettevõtetelt ja organisatsioonidelt teadlikku suhtumist ESG (environmental-social-governance) mõjudesse. See nõuab strateegilist lähenemist ja selget tegevuskava.

Meie koolitus on loodud selleks, et anda sulle terviklik ülevaade ja praktilised juhised ESG teemade juhtimiseks. Koolitus sobib igas suuruses ettevõtetele ja on eriti kasulik neile, kes tegutsevad rahvusvahelistel turgudel või plaanivad laieneda. 

Koolituse teemad: 

 • globaalsed jätkusuutlikkuse trendid ja nende mõju sinu ettevõttele;
 • ESG valdkonna mõisted, standardid ja regulatsioonid;
 • näpunäited ESG teemade juhtimiseks ja oma ettevõtte mõjude vähendamiseks;
 • parimad praktikad ja ideed oma ettevõtte arendamiseks.

🌎 Koolitusel tuginetakse rahvusvahelistele enim tunnustatud standarditele (ÜRO kestliku arengu eesmärgid, OECD Guidelines for multi-national enterprices, GHG Protocol jne) kui ka EL regulatsioonidele ja määrustele (CSRD, Taksonoomia määrus, Fit for 55 jne).

Sihtgrupp: ettevõtted sõltumata sektorist ja ettevõtte suurusest. Koolitus sobib spetsialistidele ja keskastme juhtidele, kuid eelkõige on vajalik ettevõtte otsustajatele (tegevjuht, finantsjuht, äriarendusjuht), kellel on võimekus ettevõtte arengut suunata strateegilisel tasandil.

🍃 Koolitus on osa Äripäeva kestlikkuse arenguprogrammist "Muutume, et kesta". Muutuste elluviimiseks soovitame läbida programmi organisatsioonina ehk kaasata erinevates moodulites vastava valdkonna eest vastutavad isikud. 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab arusaama globaalsetes keskkonna- ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse trendidest ja nende seostest Eesti ettevõtetele;
 • mõistab, milliseks on kujunemas ettevõtluse tegevuskeskkond jätkusuutlikkuse perspektiivist vaadatuna;
 • orienteerub ESG valdkonna mõistetes ning peamistes standardites ja valdkonnaülestes regulatsioonides;
 • omab praktikas realiseeritavat arusaama, mida tähendab ESG teemade juhtimine ettevõttes ja kuidas seda samm-sammult oma ettevõttes rakendada;
 • saab ideid ja inspiratsiooni rahvusvahelistest ja Eesti põhistest parimatest näidetest erinevates sektorites;
 • mõistab oma ettevõtte põhiselt ESG mõju ulatust ja prioriteetseid teemasid;
 • suudab luua oma ettevõtte põhise ESG juhtimise teekaardi ja seada eesmärke;
 • suudab luua oma ettevõtte põhise aruandluse struktuuri (sh mõõdikud / KPI-d).

Metoodika:

Koolituse käigus toimuvad iseseisvad harjutused, arutelud, peegeldused, mis toetavad praktiliste sammude kinnistamist.  Koolitus põhineb Sustinere enam kui kuueaastase kogemusele nõustades kliente ESG strateegiate loomise ja mõju mõõtmise valdkonnas.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

 

Koolitust viivad läbi Sustinere asutajad ning ESG eksperdid Maris Ojamuru ja Marko Siller. 

Maris Ojamuru on ESG ekspert, kellel on enam kui viisteist aastat kogemust ESG ja jätkusuutlikkuse teemade lahtimõtestamise ja strateegilise juhtimise valdkonnas. Marise fookus klienditöödes on eelkõige ESG juhtimisega seotud strateegilised tööd (ESG poliitika, strateegia ja ESG juhtimissüsteem ettevõtetes) ning avaliku sektori nõustamised.  Lisaks eelnevale on Maris Sustinere digiplatvormi Greenspect üks eestvedajatest.

Marise klientideks on olnud ettevõtted ja organisatsioonid nagu LHV Pank, Coop Pank, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK),  Ülemiste Keskus, Tele2, Ekspress Grupp, Regionaalhaigla (PERH), Harju Elekter, Elering, Tallink Grupp jt.

Jätkusuutlikkuse teemade lahtimõtestamist alustas Maris 2006. aastal Hansapangast (hiljem Swedbank), kel turu liidrina oli oluline roll oma ühiskondliku vastutuse mõistmisel ning juhtimisel. 2013.-2015. aastal oli Maris tegev Baltikumi ainsa strateegilise filantroopia fondi Heateo SA juhina. Lisaks sellele on ta olnud aktiivne juhatuse liige Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumis, koolitaja ja konsultant ettevõtetele ja avaliku sektori organisatsioonidele CSR valdkonnas alates 2012. aastast.


Marko Siller on enam kui 10 aasta jooksul aidanud paljudel ettevõtetel kujundada strateegilist lähenemist ESG ja jätkusuutlikkuse teemade juhtimisele – alates oluliste mõjukohtade ja fookusteemade kaardistamisest kuni mõõdikute, eesmärkide ja arendustegevuste seadmise, raporteerimise ja strateegia loomiseni. Ta on viinud läbi rohkelt töötubasid, juhtkonna arutelusid ja meeskonnaüritusi jätkusuutlikkuse plaanide arendamiseks.

Tema klientideks on juhtivad börsi- ja riigifirmad ning suurettevõtted Eestis, Lätis ja Leedus – näiteks Utilitas, Foxway, airBaltic, Nordic Milk, Conexus Baltic Grid, Tallinna Sadam, Ekspress Grupp jpt. 2010. aastal oli Marko üks esimesi, kes tegeles püsivalt ESG ja jätkusuutlikkuse teemade teadliku arendamisega Eesti ärimaastikul. Ta on töötanud varem ka Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuhina, esinenud erinevatel üritustel, viinud läbi koolitusi sadade ettevõtete esindajatele ning toetanud avalikku sektorit ettevõtluskeskkonna kujundamisel.

 

Osalenute tagasiside:

✔️  "Huvitav, hea info. Positiivne, et oli 2 koolitajat, kes teineteist toetasid ja täiendasid."
✔️  "Hästi korraldatud, süsteemne, uued teadmised, hea ajakasutus."
✔️  "Väga avatud ja toredad koolitajad."

 

Koolitajad

 • Maris Ojamuru

  Sustinere asutaja ja ESG ekspert

  Maris Ojamuru

  Sustinere asutaja ja ESG ekspert

 • Marko Siller

  Sustinere asutaja ja ESG ekspert

  Marko Siller

  Sustinere asutaja ja ESG ekspert

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. ESG olemus, olulisus ja tähendus

 • Globaalsed jätkusuutliku arengu megatrendid, rahvusvahelised kokkulepped (sh ÜRO kestliku arengu eesmärgid, Pariisi kokkulepe, Euroopa Liidu rohelepe) ja nende mõju Eesti ettevõtetele
 • Jätkusuutlikkuse ja ESG mõisted – sisu ja teemade ulatus
 • Ülevaade turgu ja ettevõtluskeskkonda mõjutavatest teguritest, sh ESG regulatsioonid (kestlikkuse aruandluse direktiiv, taksonoomia määrus) ja nende kohaldumisest Eesti ettevõtetele
 • Olulisemad valdkondadeülesed ESG ja jätkusuutlikkuse raamistikud, standardid ja juhised

Kasutatavad meetodid:  loeng, osalejaid kaasav arvamus-küsitlus, arutelu

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. ESG juhtimine ettevõttes

 • ESG ja jätkusuutlikkuse tähendus ja ulatus ettevõttes
  • E ehk keskkonnamõju juhtimine (sh kliimamõju hindamine, ringmajandus)
  • S ehk sotsiaalse mõju juhtimine (sh mõju töötajatele, huvigruppidele laiemalt)
  • G ehk vastutustundlik juhtimispraktika
  • ESG juhtimisraamistik ettevõttes, ESG aruandlus
 • Praktiline ettevõttepõhine harjutus – ettevõtte/organisatsiooni mõjukohtade tuvastamine

Kasutatavad meetodid: loeng, iseseisev töö, grupiarutelu

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. ESG juhtimise tööriistad ja parimad praktikad

 • Näited ettevõtete ESG teemade juhtimisest Eestist ja mujalt
 • Soovitused ja ideed ESG ja jätkusuutlikkuse teemade juhtimiseks ettevõttes:
  • ülevaade raamistikest ja metoodikatest
 • Praktiline ettevõttepõhine harjutus: esialgse ESG teekaardi sõnastamine, st mis on järgmised praktilised elemendid ettevõtte ESG juhtimises

 

Kasutatavad meetodid: loeng, iseseisev töö, arutelu

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. ESG teadlik juhtimine Sinu ettevõttes

 • Ettevõttepõhiste mõjukohtade põhjal esmase teekaardi sõnastamine; arutelu osalejatega teineteiselt õppimiseks
 • Kokkuvõte koolituspäevast

Kasutatavad meetodid: grupiarutelu

Registreerimine

HindSoodushind
Osalejaid

03.09.2024 ESG teemad, mis otsustavad sinu äri jätkusuutliku tuleviku

549,00 €

669,78 € km-ga

549,00 €

499,00 €

608,78 € km-ga

499,00 €

608,78 € km-ga

03.09.2024 ESG teemad, mis otsustavad sinu äri jätkusuutliku tuleviku, 2+ osaleja erihind

549,00 €

669,78 € km-ga

549,00 €

449,00 €

547,78 € km-ga

449,00 €

547,78 € km-ga

03.09.2024 ESG teemad, mis otsustavad sinu äri jätkusuutliku tuleviku

OsalejaidHind

549,00 €

669,78 € km-ga

549,00 €

499,00 €

608,78 € km-ga

499,00 €

608,78 € km-ga

03.09.2024 ESG teemad, mis otsustavad sinu äri jätkusuutliku tuleviku, 2+ osaleja erihind

OsalejaidHind

549,00 €

669,78 € km-ga

549,00 €

449,00 €

547,78 € km-ga

449,00 €

547,78 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Enne koolituse toimumist saadame Teile e-kirjaga meeldetuletuse osalemise infoga.  Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni.  

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde ja arutelude käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitus toimub hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumis. Ratastooliga ligipääs on tagatud.  

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn | 667 0439 | [email protected]
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]