Hea strateegia / Halb strateegia

Nende erinevusest ja sellest, miks see tähtis on

Hea strateegia / Halb strateegia
Richard P. Rumelt
Lehekülgi: 424
Kirjastus: Äripäev

„Hea strateegia / Halb strateegia” on raamat oma tegevuse oskuslikust kavandamisest ja selle kaudu soovitud sihtideni jõudmisest. See on kohustuslik lugemisvara kõigile, kelle tööks on organisatsiooni juhtimine, olgu siis ettevõtluses, poliitikas või mistahes muul alal, aga ka kõigile teistele, kes oma tegevuses senisest tõhusamad ja edukamad olla soovivad.

Raamatu autor Richard P. Rumelt väidab, et hea strateegia mõiste on aastaid varjusurmas olnud. Samas ei ole edukas tegutsemine kohase strateegiata võimalik. Hea strateegia aluseks on olukorra adekvaatne hindamine ja raskuste tunnistamine. Ainult niisugusel viisil on võimalik leida õige tee soovitu saavutamiseks. Rumelt tuletab juhtidele meelde, et strateegia olemuseks on selge ja diferentseeritud vaatenurk, mis toetab jõulist ja sidusat tegutsemist. Ta tõdeb, et  paljude ettevõtete strateegiad on elukauged ja üldsõnalised ega eristu ülejäänutest millegi poolest, ning tuletab juhtidele meelde, et just selge ja diferentseeritud vaatenurk on see, mis toetab jõulist ja sidusat tegutsemist.

Strateegia põhistruktuuri nimetab Richard P. Rumelt strateegia tuumaks. Tema käsitluses sisaldab tuum olukorra diagnoosi, mis selgitab ülesande iseloomu, juhtpõhimõtteid ehk üldisi suundumusi, mille abil probleemidele läheneda, ning sidusaid tegevusi ehk koordineeritud samme, mille abil juhtpõhimõtted ellu viia. Kõigi nende koostamiseks pakub Rumelt hulgaliselt juhtnööre ja toob põnevaid näiteid erinevatelt elualadelt alates Apple’ist kuni General Motorsini, Iraagi sõjast Afganistani sündmusteni, väikestest toidupoodidest Wal-Marti hiigelketini, Nvidiast Silicon Graphicsini ning 2007.–2008. aasta finantskriisini. Rumelt toob välja need kriitilised omadused, mis üht mõjusat strateegiat jõuetust strateegiast eristavad, ning annab nõu, kuidas luua strateegia, mis oleks oma nime tõepoolest ka väärt.

Sisukord

I osa. Hea ja halb strateegia
1. peatükk. Hea strateegia on ootamatu
2. peatükk. Võimu avastamine
3. peatükk. Halb strateegia
4. peatükk. Miks on halb strateegia nii levinud?
5. peatükk. Hea strateegia tuum

II osa. Jõu allikad
6. peatükk: Võimenduse kasutamine
7. peatükk. Lähieesmärgid
8. peatükk. Keti nõrgim lüli
9. peatükk. Kavandamine
10. peatükk. Fookus
11. peatükk. Kasvamine
12. peatükk. Eelise kasutamine
13. peatükk. Dünaamika kasutamine
14. peatükk. Inerts ja entroopia
15. peatükk. Osadest terviku loomine

III osa. Mõelgem nagu strateegid
16. peatükk. Strateegia kui teadus
17. peatükk. Mõtle peaga
18. peatükk. Hinda kainet mõistust

Arvustused

Anu ViroverePsühholoog ja suhtlemistreener

Richard P. Rumelti raamatu „Hea strateegia / Halb strateegia” kõige suuremaks väärtuseks on strateegia mõiste ja olemuse põhjalik analüüs ja strateegilise tegutsemise tähtsuse põhjendamine. Raamat sisaldab hulgaliselt näiteid, mis kinnitavad autori teoreetilisi seisukohti.

Milline on siis hea ja milline halb strateegia? Richard P. Rumelti väitel on strateegilise tegutsemise tuumaks alati vajadus leida valitseva olukorra suhtes kriitilise tähtsusega tegurid ning töötada välja moodus, kuidas suunata kogu oma tegevus nende teguritega ümberkäimiseks. Heal strateegial on oma loogiline alust ehk tuum, mis koosneb kolmest elemendist: diagnoosist, juhtpõhimõtetest ja sidusast tegutsemisest. Halva strateegia üks peamine tunnus on sidusa tegutsemise puudumine ja olukorra puudulik diagnoos. Võib ka öelda, et halb strateegia on strateegia puudumine. Raamat toob ilmekalt välja selle, mis ei ole strateegia.

Juhtmõtted on teeviidaks, mis näitavad kätte suuna, kuid ei anna aimu teekonnaga seotud detailidest. Hea juhtmõte tugineb diagnoosile ja toob välja selle, mis loob ettevõttele eelise, mis tugineb varjatud tugevustele ja aitab vältida nõrkusi. Hea strateegia ei seisne mitte üksnes selles, „mida” te üritate teha, vaid ka selles, „miks” ja „kuidas” te seda teete.

Kokkuvõtteks võib öelda, et „ Hea strateegia / Halb strateegia” on nagu piibel iga töötava juhi ja juhtimist õppiva inimese jaoks. Raamat annab teile suurepärase võimaluse oma senist tegevust hinnata, aga ka juhtnööre muudatuste tegemiseks. Kui seda lugeda koos J. Collinsi ja M. Hanseni raamatuga „Valik olla suurepärane”, mõistate kindlasti, kui õiged on Richard P. Rumelti seisukohad.

Algis PerensJuhtimiskonsultant, Helvetia Balti Partnerid

Richard P. Rumelti reaalsete juhtumite analüüsil põhinev hea ja halva strateegia võrdlus ning hea, toimiva strateegia loomise käsitlus on vajalik lugemismaterjal kõikidele neile, kes peavad ümber kujundama olemasolevat või looma uut strateegiat.

Eelkõige on see raamat kõigile juhtidele. Richard P. Rumelt väidab, et enamasti on ettevõtete strateegiad eluvõõrad, segased ja diferentseerimata. Lugedes autori arutelu ja näiteid, peaks iga juht mõtlema, millise hinnangu annaks ta enda juhitava ettevõtte strateegiale: kas see on pigem hea või halb strateegia. Kui tegemist on pigem halva strateegiaga, tuleks leida vastus küsimusele: kuidas muuta seda heaks strateegiaks? Ka sellele küsimusele vastuse leidmiseks pakub Richard P. Rumelti raamat häid ja ammendavaid vastuseid.

Oluline on ka see, et raamatus rõhutatakse vajadust analüüsida põhjuse-tagajärje seoseid. Autor kirjutab, et kui juht kirjeldab väljakutsena mahajäämusega tegelemist, loob see aluse halva strateegia tekkeks. Hea strateegia saab luua ainult siis, kui väljakutsena käsitletakse mahajäämuse põhjuseid. Selles ei ole tegelikult midagi niisugust, mida varem ei teatud või millest ei ole varem kirjutatud. Samas unustatakse see põhitõde väga tihti ja tegeldakse pigem tagajärgede kui põhjustega. Jääb ainult loota, et Richard P. Rumelti poolt rikkalike näidetega illustreerituna jääb põhjustega tegelemise vajalikkus kõigile lugejatele hästi meelde.

Autori arvates käsitletakse väga sageli strateegiana üld- või sihteesmärke. See aga ei ole õige, sest strateegia on selge tegevusplaan, mis toetub ettevõtet teistest ettevõtetest eristavatele tunnustele. Strateegiast kui tegevusplaanist on kirjutatud väga paljudes strateegiatele ja strateegilisele planeerimisele pühendatud raamatutes. Vähem on välja toodud eesmärkide segiajamist strateegiaga. Küsimusele, miks neid aga segi ajada ei tohiks, annab Richard P. Rumelt selge ja ammendava vastuse.

Revolutsiooniline ei ole ka Rumelti väide, et strateegia kui tegevusplaani aluseks on teatud hulk ainulaadseid tunnuseid, mis konkreetset ettevõtet ta konkurentidest eristavad. Strateegilisest konkurentsieelisest kui edu saavutamise eeldusest on kirjutatud ja räägitud palju. Samas loob autor jälle läbi näidete väga selge arusaama, kuidas on võimalik saavutada konkurentsieelist varasemast erineva lähenemisega.

Arvan, et see raamat on kasulik lugemine igale ettevõtjale ja juhile. Sellest on kindlasti abi organisatsiooni strateegia analüüsimisel ja kujundamisel.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubion Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid.

Oleme tegutsenud juba 15 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast juhtimiskirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud 21% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

Tellimine
Hea strateegia / Halb strateegiaOtsas
Hea strateegia / Halb strateegia

Hea strateegia / Halb strateegia

Richard P. Rumelt
Nende erinevusest ja sellest, miks see tähtis on
Tellimine
Hea strateegia / Halb strateegiaOtsas

Kirjeldus

„Hea strateegia / Halb strateegia” on raamat oma tegevuse oskuslikust kavandamisest ja selle kaudu soovitud sihtideni jõudmisest. See on kohustuslik lugemisvara kõigile, kelle tööks on organisatsiooni juhtimine, olgu siis ettevõtluses, poliitikas või mistahes muul alal, aga ka kõigile teistele, kes oma tegevuses senisest tõhusamad ja edukamad olla soovivad.

Raamatu autor Richard P. Rumelt väidab, et hea strateegia mõiste on aastaid varjusurmas olnud. Samas ei ole edukas tegutsemine kohase strateegiata võimalik. Hea strateegia aluseks on olukorra adekvaatne hindamine ja raskuste tunnistamine. Ainult niisugusel viisil on võimalik leida õige tee soovitu saavutamiseks. Rumelt tuletab juhtidele meelde, et strateegia olemuseks on selge ja diferentseeritud vaatenurk, mis toetab jõulist ja sidusat tegutsemist. Ta tõdeb, et  paljude ettevõtete strateegiad on elukauged ja üldsõnalised ega eristu ülejäänutest millegi poolest, ning tuletab juhtidele meelde, et just selge ja diferentseeritud vaatenurk on see, mis toetab jõulist ja sidusat tegutsemist.

Strateegia põhistruktuuri nimetab Richard P. Rumelt strateegia tuumaks. Tema käsitluses sisaldab tuum olukorra diagnoosi, mis selgitab ülesande iseloomu, juhtpõhimõtteid ehk üldisi suundumusi, mille abil probleemidele läheneda, ning sidusaid tegevusi ehk koordineeritud samme, mille abil juhtpõhimõtted ellu viia. Kõigi nende koostamiseks pakub Rumelt hulgaliselt juhtnööre ja toob põnevaid näiteid erinevatelt elualadelt alates Apple’ist kuni General Motorsini, Iraagi sõjast Afganistani sündmusteni, väikestest toidupoodidest Wal-Marti hiigelketini, Nvidiast Silicon Graphicsini ning 2007.–2008. aasta finantskriisini. Rumelt toob välja need kriitilised omadused, mis üht mõjusat strateegiat jõuetust strateegiast eristavad, ning annab nõu, kuidas luua strateegia, mis oleks oma nime tõepoolest ka väärt.

Lisainfo

Richard P. Rumelt
Lehekülgi: 424
Kirjastus: Äripäev

Sisukord

I osa. Hea ja halb strateegia
1. peatükk. Hea strateegia on ootamatu
2. peatükk. Võimu avastamine
3. peatükk. Halb strateegia
4. peatükk. Miks on halb strateegia nii levinud?
5. peatükk. Hea strateegia tuum

II osa. Jõu allikad
6. peatükk: Võimenduse kasutamine
7. peatükk. Lähieesmärgid
8. peatükk. Keti nõrgim lüli
9. peatükk. Kavandamine
10. peatükk. Fookus
11. peatükk. Kasvamine
12. peatükk. Eelise kasutamine
13. peatükk. Dünaamika kasutamine
14. peatükk. Inerts ja entroopia
15. peatükk. Osadest terviku loomine

III osa. Mõelgem nagu strateegid
16. peatükk. Strateegia kui teadus
17. peatükk. Mõtle peaga
18. peatükk. Hinda kainet mõistust

Arvustused (2)

Anu ViroverePsühholoog ja suhtlemistreener

Richard P. Rumelti raamatu „Hea strateegia / Halb strateegia” kõige suuremaks väärtuseks on strateegia mõiste ja olemuse põhjalik analüüs ja strateegilise tegutsemise tähtsuse põhjendamine. Raamat sisaldab hulgaliselt näiteid, mis kinnitavad autori teoreetilisi seisukohti.

Milline on siis hea ja milline halb strateegia? Richard P. Rumelti väitel on strateegilise tegutsemise tuumaks alati vajadus leida valitseva olukorra suhtes kriitilise tähtsusega tegurid ning töötada välja moodus, kuidas suunata kogu oma tegevus nende teguritega ümberkäimiseks. Heal strateegial on oma loogiline alust ehk tuum, mis koosneb kolmest elemendist: diagnoosist, juhtpõhimõtetest ja sidusast tegutsemisest. Halva strateegia üks peamine tunnus on sidusa tegutsemise puudumine ja olukorra puudulik diagnoos. Võib ka öelda, et halb strateegia on strateegia puudumine. Raamat toob ilmekalt välja selle, mis ei ole strateegia.

Juhtmõtted on teeviidaks, mis näitavad kätte suuna, kuid ei anna aimu teekonnaga seotud detailidest. Hea juhtmõte tugineb diagnoosile ja toob välja selle, mis loob ettevõttele eelise, mis tugineb varjatud tugevustele ja aitab vältida nõrkusi. Hea strateegia ei seisne mitte üksnes selles, „mida” te üritate teha, vaid ka selles, „miks” ja „kuidas” te seda teete.

Kokkuvõtteks võib öelda, et „ Hea strateegia / Halb strateegia” on nagu piibel iga töötava juhi ja juhtimist õppiva inimese jaoks. Raamat annab teile suurepärase võimaluse oma senist tegevust hinnata, aga ka juhtnööre muudatuste tegemiseks. Kui seda lugeda koos J. Collinsi ja M. Hanseni raamatuga „Valik olla suurepärane”, mõistate kindlasti, kui õiged on Richard P. Rumelti seisukohad.

Algis PerensJuhtimiskonsultant, Helvetia Balti Partnerid

Richard P. Rumelti reaalsete juhtumite analüüsil põhinev hea ja halva strateegia võrdlus ning hea, toimiva strateegia loomise käsitlus on vajalik lugemismaterjal kõikidele neile, kes peavad ümber kujundama olemasolevat või looma uut strateegiat.

Eelkõige on see raamat kõigile juhtidele. Richard P. Rumelt väidab, et enamasti on ettevõtete strateegiad eluvõõrad, segased ja diferentseerimata. Lugedes autori arutelu ja näiteid, peaks iga juht mõtlema, millise hinnangu annaks ta enda juhitava ettevõtte strateegiale: kas see on pigem hea või halb strateegia. Kui tegemist on pigem halva strateegiaga, tuleks leida vastus küsimusele: kuidas muuta seda heaks strateegiaks? Ka sellele küsimusele vastuse leidmiseks pakub Richard P. Rumelti raamat häid ja ammendavaid vastuseid.

Oluline on ka see, et raamatus rõhutatakse vajadust analüüsida põhjuse-tagajärje seoseid. Autor kirjutab, et kui juht kirjeldab väljakutsena mahajäämusega tegelemist, loob see aluse halva strateegia tekkeks. Hea strateegia saab luua ainult siis, kui väljakutsena käsitletakse mahajäämuse põhjuseid. Selles ei ole tegelikult midagi niisugust, mida varem ei teatud või millest ei ole varem kirjutatud. Samas unustatakse see põhitõde väga tihti ja tegeldakse pigem tagajärgede kui põhjustega. Jääb ainult loota, et Richard P. Rumelti poolt rikkalike näidetega illustreerituna jääb põhjustega tegelemise vajalikkus kõigile lugejatele hästi meelde.

Autori arvates käsitletakse väga sageli strateegiana üld- või sihteesmärke. See aga ei ole õige, sest strateegia on selge tegevusplaan, mis toetub ettevõtet teistest ettevõtetest eristavatele tunnustele. Strateegiast kui tegevusplaanist on kirjutatud väga paljudes strateegiatele ja strateegilisele planeerimisele pühendatud raamatutes. Vähem on välja toodud eesmärkide segiajamist strateegiaga. Küsimusele, miks neid aga segi ajada ei tohiks, annab Richard P. Rumelt selge ja ammendava vastuse.

Revolutsiooniline ei ole ka Rumelti väide, et strateegia kui tegevusplaani aluseks on teatud hulk ainulaadseid tunnuseid, mis konkreetset ettevõtet ta konkurentidest eristavad. Strateegilisest konkurentsieelisest kui edu saavutamise eeldusest on kirjutatud ja räägitud palju. Samas loob autor jälle läbi näidete väga selge arusaama, kuidas on võimalik saavutada konkurentsieelist varasemast erineva lähenemisega.

Arvan, et see raamat on kasulik lugemine igale ettevõtjale ja juhile. Sellest on kindlasti abi organisatsiooni strateegia analüüsimisel ja kujundamisel.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubion Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid.

Oleme tegutsenud juba 15 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast juhtimiskirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud 21% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

© AS Äripäev 2000-2022
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]