Küberturbejuhi kool

Küberturbejuhi kool

Kestus:

72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe

Toimumiskoht:

IT Koolituse ruumides

Aasta Koolitaja 2023 (1)

Küberohud on reaalsus, millega peavad rinda pistma kõik ettevõtted, olenemata suurusest. Oluline on osata selleks teadlikult valmistuda ja olla kursis parimate praktikatega rünnakute tõrjumisel.
Küber- ja infoturbejuhil peavad olema teadmised organisatsiooni infoturberaamistiku loomiseks ja töös hoidmiseks, intsidentidega edukaks toimetulekuks ning aktiivse kaitse tagamiseks.
Küberturbejuhi kooli programmi sisu on valideeritud Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) poolt.

Küberturbejuhi kooli eesmärk on anda oskused ja teadmised küber- ja infoturbejuhi ülesannete täitmiseks ning algteadmised edasiseks edukaks sertifitseerimise poole pürgimiseks.

Sihtgrupp:

Küberturbejuhi kooli on oodatud nii organisatsioonide praegused kui ka tulevased infoturbejuhid ning infoturbe eest vastutavad isikud, sh. infoturbe teenuse sissetellimise eest vastutajad.

Ennekõike on koolitus vajalik organisatsioonidele, kellel puudub kehtiv infoturbe sertifitseerimine ja inimestele, kes ei ole eelnevalt läbinud infoturbejuhi koolitust ning vastutavad või hakkavad tulevikus organisatsiooniüleselt infoturbe eest vastutama.

Koolitusest on kasu organisatsioonidele, kellele piisab infoturbepoliitika loomisest ja juurutamisest või kes soovivad oma poliitikat uuendada.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab välja töötada infoturbe regulatsiooni ja korraldada selle rakendamist;
 • teab, kuidas koostada infoturberaporteid ning sellest tulenevalt korraldada infoturbe riskide hindamist ja maandamise tegevuskava koostamist;
 • oskab korraldada infoturbemeetmete rakendamist;
 • analüüsib ja lahendab infoturbe intsidentide menetlemist;
 • arendab infoturbemeetodeid ja -protseduure ning võrguturbe seiret;
 • tagab töötajate infoturbealase nõustamise ja vastutab teadlikkuse tõstmise eest.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus on ülimalt praktiline ning seda toetab väiksem grupi suurus, mis võimaldab koolitajal osalejate soovide ja vajadusetga paremini arvestada. Täpsemalt kinnistatakse teoreetilised teadmised praktiliste individuaal- ja rühmatöödega. Metoodiline ülesehitus toetab teadmiste seostamist varasema elukogemuse ning teadmusega, mis omakorda vormib ja kinnistab koolituselt saadavaid praktilisi oskuseid. Koolituse juurde kuulub iseseiev e-õpe, mahuga ca 40 akadeemilist tundi (sõltuvalt individuaalsest õpikiirusest).

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse osalemisega praktilistes rühmatöödes ning individuaalse ülesande täitmisel.

NB! Palume koolitusele kaasa võtta oma arvuti. Arvuti puudumisel palume võtta ühendus meili teel [email protected] (hiljemalt 3 tööpäeva enne koolituse algust).

Maht: 72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h moodustab auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0688 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm

 Koolitushind sisaldab lisaks:

 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju;
 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

 

Koolituse viivad läbi Thea Sogenbits ja Neeme Kalda

Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele.
Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses.
Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku ja erasektori hübriidkaitse eksperte.

Neeme aitab kaitsta finantsorganisatsiooni küberohtude eest, analüüsides ja lahendades igapäevaselt erinevaid turvaalaseid sündmusi ning intsidente. 
Ta omab eelnevat kogemust arvutivõrkude haldamisest ja juhina planeerimiskogemust avalikus teenistuses. 
Koolitajana usub, et eluliste näidetega on õppuritel põnevam omandada uusi teadmisi. Ta on õpetanud erinevaid IT aineid kutseõppes ja ülikoolis.

Koolitajad

 • Neeme Kalda

  Neeme aitab kaitsta finantsorganisatsiooni küberohtude eest, analüüsides ja lahendades igapäevaselt erinevaid turvaalaseid sündmusi ning intsidente. 

  Ta omab eelnevat kogemust arvutivõrkude haldamisest ja juhina planeerimiskogemust avalikus teenistuses. 

  Koolitajana usub, et eluliste näidetega on õppuritel põnevam omandada uusi teadmisi. Ta on õpetanud erinevaid IT aineid kutseõppes ja ülikoolis.

  Neeme Kalda

  Neeme aitab kaitsta finantsorganisatsiooni küberohtude eest, analüüsides ja lahendades igapäevaselt erinevaid turvaalaseid sündmusi ning intsidente. 

  Ta omab eelnevat kogemust arvutivõrkude haldamisest ja juhina planeerimiskogemust avalikus teenistuses. 

  Koolitajana usub, et eluliste näidetega on õppuritel põnevam omandada uusi teadmisi. Ta on õpetanud erinevaid IT aineid kutseõppes ja ülikoolis.

 • Thea Sogenbits

  Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele.

  Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses.

  Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte.

  Thea Sogenbits

  Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele.

  Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses.

  Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte.

Ajakava

1. päev
2. päev
3. päev
4. päev

09:15 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

09:30 – 11:00

1. Infoturve

Thea Sogenbits

 • info- ja küberturbe peamised kontseptsioonid;
 • infoturbejuhi roll ja selle olemus;
 • turbe olulisus, kehtestamine, läbirääkimised, usalduse loomine/ õhustik.

Kasutatavad meetodid: Grupitöö, arutelu ja loeng

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

2. ISMS

Thea Sogenbits

 • organisatsiooni struktuur, protsessid, protseduurid ja tavad;
 • poliitikad ja plaanimistegevused;
 • kohustused;
 • ressursid ja varad.

Kasutatavad meetodid: Grupitöö, arutelu ja loeng

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

3. Standardid ja regulatsioon

Thea Sogenbits

 • EITS;
 • ISO 27000 perekond;
 • jt.

Kasutatavad meetodid: Grupitöö, arutelu ja loeng

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

4. Regulaatorid ja pädevad organisatsioonid

Thea Sogenbits

 • CERT;
 • AKI.

Kasutatavad meetodid: Grupitöö, arutelu ja loeng

Küberturbejuhi kool

Kestus:

72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe

Toimumiskoht:

IT Koolituse ruumides

Aasta Koolitaja 2023 (1)

Küberohud on reaalsus, millega peavad rinda pistma kõik ettevõtted, olenemata suurusest. Oluline on osata selleks teadlikult valmistuda ja olla kursis parimate praktikatega rünnakute tõrjumisel.
Küber- ja infoturbejuhil peavad olema teadmised organisatsiooni infoturberaamistiku loomiseks ja töös hoidmiseks, intsidentidega edukaks toimetulekuks ning aktiivse kaitse tagamiseks.
Küberturbejuhi kooli programmi sisu on valideeritud Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) poolt.

Küberturbejuhi kooli eesmärk on anda oskused ja teadmised küber- ja infoturbejuhi ülesannete täitmiseks ning algteadmised edasiseks edukaks sertifitseerimise poole pürgimiseks.

Sihtgrupp:

Küberturbejuhi kooli on oodatud nii organisatsioonide praegused kui ka tulevased infoturbejuhid ning infoturbe eest vastutavad isikud, sh. infoturbe teenuse sissetellimise eest vastutajad.

Ennekõike on koolitus vajalik organisatsioonidele, kellel puudub kehtiv infoturbe sertifitseerimine ja inimestele, kes ei ole eelnevalt läbinud infoturbejuhi koolitust ning vastutavad või hakkavad tulevikus organisatsiooniüleselt infoturbe eest vastutama.

Koolitusest on kasu organisatsioonidele, kellele piisab infoturbepoliitika loomisest ja juurutamisest või kes soovivad oma poliitikat uuendada.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab välja töötada infoturbe regulatsiooni ja korraldada selle rakendamist;
 • teab, kuidas koostada infoturberaporteid ning sellest tulenevalt korraldada infoturbe riskide hindamist ja maandamise tegevuskava koostamist;
 • oskab korraldada infoturbemeetmete rakendamist;
 • analüüsib ja lahendab infoturbe intsidentide menetlemist;
 • arendab infoturbemeetodeid ja -protseduure ning võrguturbe seiret;
 • tagab töötajate infoturbealase nõustamise ja vastutab teadlikkuse tõstmise eest.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus on ülimalt praktiline ning seda toetab väiksem grupi suurus, mis võimaldab koolitajal osalejate soovide ja vajadusetga paremini arvestada. Täpsemalt kinnistatakse teoreetilised teadmised praktiliste individuaal- ja rühmatöödega. Metoodiline ülesehitus toetab teadmiste seostamist varasema elukogemuse ning teadmusega, mis omakorda vormib ja kinnistab koolituselt saadavaid praktilisi oskuseid. Koolituse juurde kuulub iseseiev e-õpe, mahuga ca 40 akadeemilist tundi (sõltuvalt individuaalsest õpikiirusest).

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse osalemisega praktilistes rühmatöödes ning individuaalse ülesande täitmisel.

NB! Palume koolitusele kaasa võtta oma arvuti. Arvuti puudumisel palume võtta ühendus meili teel [email protected] (hiljemalt 3 tööpäeva enne koolituse algust).

Maht: 72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h moodustab auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0688 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm

 Koolitushind sisaldab lisaks:

 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju;
 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

 

Koolituse viivad läbi Thea Sogenbits ja Neeme Kalda

Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele.
Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses.
Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku ja erasektori hübriidkaitse eksperte.

Neeme aitab kaitsta finantsorganisatsiooni küberohtude eest, analüüsides ja lahendades igapäevaselt erinevaid turvaalaseid sündmusi ning intsidente. 
Ta omab eelnevat kogemust arvutivõrkude haldamisest ja juhina planeerimiskogemust avalikus teenistuses. 
Koolitajana usub, et eluliste näidetega on õppuritel põnevam omandada uusi teadmisi. Ta on õpetanud erinevaid IT aineid kutseõppes ja ülikoolis.

Koolitajad

 • Neeme Kalda

  Neeme aitab kaitsta finantsorganisatsiooni küberohtude eest, analüüsides ja lahendades igapäevaselt erinevaid turvaalaseid sündmusi ning intsidente. 

  Ta omab eelnevat kogemust arvutivõrkude haldamisest ja juhina planeerimiskogemust avalikus teenistuses. 

  Koolitajana usub, et eluliste näidetega on õppuritel põnevam omandada uusi teadmisi. Ta on õpetanud erinevaid IT aineid kutseõppes ja ülikoolis.

  Neeme Kalda

  Neeme aitab kaitsta finantsorganisatsiooni küberohtude eest, analüüsides ja lahendades igapäevaselt erinevaid turvaalaseid sündmusi ning intsidente. 

  Ta omab eelnevat kogemust arvutivõrkude haldamisest ja juhina planeerimiskogemust avalikus teenistuses. 

  Koolitajana usub, et eluliste näidetega on õppuritel põnevam omandada uusi teadmisi. Ta on õpetanud erinevaid IT aineid kutseõppes ja ülikoolis.

 • Thea Sogenbits

  Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele.

  Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses.

  Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte.

  Thea Sogenbits

  Thea vastutada on meie kõigi maksusaladuse kaitse. Maksu- ja Tolliameti infoturbejuhina kujundab ta turbepoliitikat ning tagab standardite järgimise ja igapäevase kaitse meie maksusaladusele.

  Thea teadustöö EBS- is uurib küberkuritegevuse väärtusahelaid ja ärimudeleid rahvusvahelises piiriüleses organiseeritud kuritegevuses.

  Küberturbe ja väärtusahela eksperdina nõustab ta erinevaid organisatsioone infoturbe ja julgeoleku sidustamisel organisatsiooni strateegiaga, infoturbe teekaardi ja küberturbe poliitika loomisel. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte.

Ajakava

1. päev
2. päev
3. päev
4. päev

09:15 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

09:30 – 11:00

1. Infoturve

Thea Sogenbits

 • info- ja küberturbe peamised kontseptsioonid;
 • infoturbejuhi roll ja selle olemus;
 • turbe olulisus, kehtestamine, läbirääkimised, usalduse loomine/ õhustik.

Kasutatavad meetodid: Grupitöö, arutelu ja loeng

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

2. ISMS

Thea Sogenbits

 • organisatsiooni struktuur, protsessid, protseduurid ja tavad;
 • poliitikad ja plaanimistegevused;
 • kohustused;
 • ressursid ja varad.

Kasutatavad meetodid: Grupitöö, arutelu ja loeng

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

3. Standardid ja regulatsioon

Thea Sogenbits

 • EITS;
 • ISO 27000 perekond;
 • jt.

Kasutatavad meetodid: Grupitöö, arutelu ja loeng

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

4. Regulaatorid ja pädevad organisatsioonid

Thea Sogenbits

 • CERT;
 • AKI.

Kasutatavad meetodid: Grupitöö, arutelu ja loeng

Registreerimine

Hind
Osalejaid

18.-19.11.2024 ja 25.-26.11.2024 Küberturbejuhi kool

3299,00 €

4024,78 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

18.-19.11.2024 ja 25.-26.11.2024 Küberturbejuhi kool

OsalejaidHind

3299,00 €

4024,78 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]