Inseneribürood - teine kvartaliraport 2021

Inseneribürood - teine kvartaliraport 2021 pilt

„Insener peab olema loomult innovaatiline ja uute lahenduste väljamõtleja. Arvuti ei suuda veel uusi asju välja nuputada, vaid teeb neid tegevusi, mida kästakse.“

Reaalprojekt OÜ tegevjuht Mikk Reier

Praktiliselt reaalajas tehtav kvartaliraport annab täieliku ülevaate sektori kõige värskematest trendidest ja liikumistest. Analüüsime sektori üldiseid trende, vaatleme ja kõrvutame ettevõtete kvartaalseid tulemusi, toome välja sektori kolme kuu arengusuunad ja pingeread.

Vaata näidisraportit!

Kvartaliraporti hinna sisse kuulub:

  • kõik sektori TOPid ja võlglased
  • kommenteeritud ülevaade
  • ettevõtjate ja ekspertide trendiuuringu kokkuvõte
  • andmefail ettevõtete finantsnäitajate ja suhtarvudega

Tellimine