Internetiturundaja lauaraamat

Internetiturundaja lauaraamat
Erti Luik
Lehekülgi: 248
Kirjastus: Äripäev

Iga ettevõtte puhul on toimivate e-lahenduste valik erinev – see, mis toimib ühe ettevõtte puhul, ei pruugi toimida teisel. Oluline on, et otsuseid võetaks vastu teadlikult ja põhjendatult. „Internetiturundaja lauaraamat“ kuulub iga turundaja töölauale, aidates tal teha mõtestatud valikuid ettevõtte e-näo vormimisel.

Raamatust leiavadki kasulikke näpunäiteid need, kes turundust igapäevaselt oma ettevõttes korraldavad või kel turundusega varasem kokkupuude. Siiski on raamat sedavõrd põhjalik ning kompaktne, et paljugi kasulikku leiavad siit kõrva taha panemiseks ka algajad või väikeettevõtjad, kes ise oma ettevõtte turundustegevuse eest vastutama peavad.

„Internetiturundaja lauaraamat“ koosneb üheksast ladusalt kirjutatud peatükist. Raamat algab peatükiga, mis keskendub kodulehekülje loomisega seotud sõlmküsimustele. Internetiturundus saab alguse koduleheküljest ning senikaua, kuni kodulehekülg ja selle taga olevad tugiprotsessid ei ole korras, pole mõtet veebiturundusse panustada. Raamatu peatükkides võtab autor vaatluse alla järgmised e-turundusega seotud teemad:

• veebitekstide koostamine

• bännerreklaam

• meiliturundus

• otsinguturundus

• suhtekorraldus internetis

• kampaanialehekülgede loomine

• sotsiaalmeediaturundus

• mobiilne internetiturundus.

Kuigi raamatus on põhirõhk praktilisel osal, on oluline teada ka iga üksiku turundusvaldkonna toimimisaluseid. Peatükkide esimeses pooles analüüsibki autor aspekte, mis annavad igale turundusliigile selle eripära, pakub ülevaadet internetiturunduse tüüpidest, vaeb plusse ja miinuseid ning seletab lahti iga liigi turunduslikud eesmärgid. Peatükkide teises pooles käib autor samm-sammult koos lugejaga läbi kampaania korraldamise etapid alates sihtrühma määratlemisest lõpetades tulemuste mõõtmisega. Peatükkide praktilisi osi rikastavad Eesti turundusmaastikult pärit põnevad näited sõnas ja pildis.

„Internetiturundaja lauaraamatu“ autor Erti Luik on internetiturundusega juba kümmekond aastat – ajast, mil startisid Eesti esimesed internetilahendusi pakkuvad ettevõtted. Aastatel 2008–2010 juhtis Erti BIGBANKi grupi ettevõtete internetiturundust, praegu tegeleb ta BIGBANKi Hispaania filiaali käivitamise ja arendamisega ning vastutab sealse müügi ja turunduse eest. Erti on töötanud ka lektori ja õppejõuna.

Sisukord

Kodulehekülg
Kasutajast lähtuv koduleht 19
Kasutusviiside analüüs 22
Kaartide sorteerimine 24
Testitavad ja nende arv 25
Põhilised vead kodulehe ülesehitamisel 26
Kodulehe personaliseerimine 30
Kujundus 33
Kodulehe üldine kujundus ja struktuur 35
Alamlehe kujundus 38
Sisu paigutus 41
Tehnoloogia 44
Sisuhaldustarkvara (CMS) 44
Navigatsioon 46
Navigatsiooniskeemid 48
Navigatsiooni parandamine 53
Turvalisus 54
Meetmed 55
Privaatsusavaldus 57
Haldamine ja tugistruktuurid 60
Tugisüsteemide reageerimisajad 61
Domeeninimi 62
Rahvusvahelisus ja keeleversioonid 63

Veebitekstide koostamine
Kuidas veebis loetakse 67
Teksti pealkiri 70
Põhitekst 71
Märksõnade kasutamine tekstides 73
Arvud veebitekstides 74
Videosisu 75
Lingid 76
Tootesektsioon 77

Bännerreklaam
Mis on bänner? 85
Bännerite areng ja tüübid 87
Tavalahendused 88
Rikastatud meedia bännerlahendused 89
Erilahendusega bännerid 90
Tegutsemist eeldavad bännerid 92
Turunduseesmärgid 93
Bännerreklaami kampaania 96
Eesmärk ja tulemuste mõõtmine 96
Sihtgrupp ja kanalivalik 97
Positsioon ja sagedus 101
Bänneri loomine 105
Tulemuste analüüs 108

Meiliturundus
Plussid ja miinused 113
Turundusmeilide tüübid 116
Tellitud ja soovitud e-kiri 116
Tellimata, kuid soovitud e-kiri 117
Spämm ehk rämpspost 118
Turunduseesmärgid 119
Meilikampaania 122
Eesmärgid ja raamistik 122
Andmebaasi loomine ja valik 123
Saatmise intervall 125
Maandumisleht 126
E-postituse koostamine 126
Blanketi valik 132
Kampaania jälgimine ja
kampaaniajärgne tegevus 137
Meilipostituste tarkvara Eestis 138

Otsinguturundus
Otsingumootorid 141
Otsirobot 143
Otsingumootorite tüübid 144
Traditsioonilised globaalsed otsingumootorid 144
Veebikataloogid 145
Lokaalsed otsingumootorid 146
Turunduseesmärgid 147
Optimeerimine ja otsingureklaam 150
Optimeerimine 150
Otsingureklaam 152
Otsinguturunduse kampaania 154
Märksõnade nimekirja koostamine 154
Otsingureklaami kampaania 158
Optimeerimise kampaania 161
Sissetulevad viited 173

Kampaanialeheküljed
Kampaanialeht — mis ja milleks? 177
Turunduseesmärgid 179
Kampaanialehe loomine 181
Mainekujundusleht 181
Müügitoetusleht ja müügitunnel 182

Suhtekorraldus internetis
Eripärad 187
Turunduseesmärgid 188
Ettevõtte sõnumid 189
Online pressiteade ehk SMR 190
Märgendamine 192
Sotsiaalmeedia ja suhtlemine 193
Infoväli ja monitooring 194
Andmekaeve 194
Infovälja kujundamine 195
Kriisiplaan 198

Sotsiaalmeedia turundus
Sotsiaalmeedia — mis see on? 201
Viirusturundus 202
Viirusturunduse edutegurid 203
Sotsiaalmeedia kanalid 204
Ettevõtted sotsiaalmeedias 207
Turunduseesmärgid 209
Sotsiaalmeedia kampaania 212
Eesmärgid ja strateegia 212
Kanalite valik 215
Sihtgrupi kaasamine 214
Tulemuste mõõtmine 215
Käitumisjuhised 216
Haldamise korraldamine 218
Kontrollnimekiri 219

Mobiilne internetiturundus
M-turunduse — mis see on? 223
Plussid ja miinused 225
Turunduseesmärgid 227
M-turunduse tüübid 228
Sõnumite saatmine ja erinevad
sõnumirakendused 228
WAP-lahendused 229
Mobiilne sisu 231
M-turunduskampaania 232
Planeerimine ja edustrateegia 232
Eesmärgid 235
Andmebaas 236
Tugistruktuurid ja testimine 236
Sõnumi sisu 238
Mõõtmine ja kokkuvõtted 239
Kampaania ebaõnnestumise põhjused 240

Allikad 241

Arvustused

Mihkel LaukADM Interactive’i strateeg

Vaatamata infotehnoloogia tormilisele arengule ja tarbijakäitumise muutumisele on raamatus käsitletud peamiselt ajatuid teemasid. Eriti tõstan esile kasutajakesksuse – tarbijad on need, kellest sõltub organisatsioonide ja ettevõtete edu. Tehnoloogia on ainult vahend eesmärkide saavutamisel.

Raamatu peatükkide teooriaosa on hästi seotud turundustegevuste eesmärkide mõtestamisega. Lugejal on hõlbus teemadesse sisse elada ja neid oma ärilisse konteksti sobitada.

Lisaks teoreetilisele käsitlusele leiab lugeja siit hulga praktilisi näpunäiteid. Raamatu suureks väärtuseks pean seda, et loetut on võimalik praktikas kohe rakendama hakata.

„Internetiturundaja lauaraamat“ sobib palju laiemale lugejaskonnale kui ainult turundajatele. Head nõu ja väärt ideid leiavad siit kõik, kes mingil moel on seotud sisu loomisega internetis, sealhulgas reklaamiagentuurid, ajakirjanikud, mainekujundajad, suhtekorralduse spetsialistid.

Mari-Liis RüütsaluEstraveli turundus- ja kommuni-katsioonijuht

„Internetiturundaja lauaraamat“ pakub põnevat lugemist päris mitmeks tunniks. Peatükid on loogiliselt ja sarnaselt struktureeritud, mistõttu saab raamatust kiiresti väga hea ülevaate. On positiivne, et näidetena kasutab autor Eesti ettevõtete internetiturunduse edusamme ja kampaaniaid. See teeb raamatu eluliseks ja omaseks – mõnda aega turunduses tegutsejana tundsin kõik kampaaniad ära ja oli põnev lugeda, miks üks või teine ettevõtmine tegelikult edukas oli.

Eesti ettevõtete suurus ei võimaldada olla ekspert igas valdkonnas – raamat pakub väärtust e-turunduse eri aspektide põhjaliku käsitlusega alates kodulehe loomisest m-turunduseni. Kõige rohkem huvi pälvib kindlasti sotsiaalmeedia peatükk; tähelepanuväärselt nutikaid nippe turundustegevuse tõhustamiseks annab ka otsinguturunduse peatükk. Lisaväärtust annab  raamatu üldine, kliendikesksust rõhutav toon – kliendikesksus aga on tänapäeval ettevõtetele edu saavutamiseks tähtsaim kriteerium.

Raamat on mõeldud peamiselt turundajatele, kel esimesed sammud internetiturunduse maastikul juba astutud. Tundub, et enim abi võiksid siit saada keskmiste- ja väikeettevõtete turundajad.

Lauri ToomsaluAS EMT interaktiivse kommuni-katsiooni juht

“Internetiturundaja lauaraamat” käsitleb aspekte, mida veebis turundades silmas pidada, millega arvestada, millest hoiduda jne. Raamatus on rõhuasetus pigem praktilisel, kuid läbi ei saa ka ilma teooriata – sedagi on raamatus piisavalt. Peale e-turunduse muude valdkondade (meiliturundus, bänner¬reklaam, otsinguturundus jne) käsitluse on raamatu üheks suurimaks väärtuseks sisukas ülevaade kahest uuemast internetiturunduse liigist – sotsiaalmeediast ning mobiilsest internetiturundusest. Nende teemade käsitlusi näeb raamatukaante vahel harva. Praegu turundajale kättesaadavad sotsiaalmeedia ning m-turunduse eestikeelsed materjalid põhinevad peamiselt uuringutel ja teadusartiklitel ning on enamasti artikli või arvustuse vormis. “Internetiturundaja lauaraamat” täidab selle lünga eestikeelses turundusalases kirjanduses.

Raamat sobib lugemiseks neile, kellel turunduse alused selgeks tehtud ning kes soovivad end spetsiifilisemale turundussuunale pühendada. Samuti võiks raamatuga tutvuda ettevõtja, kes veebikanaleid turundamiseks juba kasutab ning vajaks edasiseks tegevuseks inspiratsiooni ning värskeid ideid.

Tellimine
Internetiturundaja lauaraamatOtsas
Internetiturundaja lauaraamat

Internetiturundaja lauaraamat

Erti Luik
Tellimine
Internetiturundaja lauaraamatOtsas

Kirjeldus

Iga ettevõtte puhul on toimivate e-lahenduste valik erinev – see, mis toimib ühe ettevõtte puhul, ei pruugi toimida teisel. Oluline on, et otsuseid võetaks vastu teadlikult ja põhjendatult. „Internetiturundaja lauaraamat“ kuulub iga turundaja töölauale, aidates tal teha mõtestatud valikuid ettevõtte e-näo vormimisel.

Raamatust leiavadki kasulikke näpunäiteid need, kes turundust igapäevaselt oma ettevõttes korraldavad või kel turundusega varasem kokkupuude. Siiski on raamat sedavõrd põhjalik ning kompaktne, et paljugi kasulikku leiavad siit kõrva taha panemiseks ka algajad või väikeettevõtjad, kes ise oma ettevõtte turundustegevuse eest vastutama peavad.

„Internetiturundaja lauaraamat“ koosneb üheksast ladusalt kirjutatud peatükist. Raamat algab peatükiga, mis keskendub kodulehekülje loomisega seotud sõlmküsimustele. Internetiturundus saab alguse koduleheküljest ning senikaua, kuni kodulehekülg ja selle taga olevad tugiprotsessid ei ole korras, pole mõtet veebiturundusse panustada. Raamatu peatükkides võtab autor vaatluse alla järgmised e-turundusega seotud teemad:

• veebitekstide koostamine

• bännerreklaam

• meiliturundus

• otsinguturundus

• suhtekorraldus internetis

• kampaanialehekülgede loomine

• sotsiaalmeediaturundus

• mobiilne internetiturundus.

Kuigi raamatus on põhirõhk praktilisel osal, on oluline teada ka iga üksiku turundusvaldkonna toimimisaluseid. Peatükkide esimeses pooles analüüsibki autor aspekte, mis annavad igale turundusliigile selle eripära, pakub ülevaadet internetiturunduse tüüpidest, vaeb plusse ja miinuseid ning seletab lahti iga liigi turunduslikud eesmärgid. Peatükkide teises pooles käib autor samm-sammult koos lugejaga läbi kampaania korraldamise etapid alates sihtrühma määratlemisest lõpetades tulemuste mõõtmisega. Peatükkide praktilisi osi rikastavad Eesti turundusmaastikult pärit põnevad näited sõnas ja pildis.

„Internetiturundaja lauaraamatu“ autor Erti Luik on internetiturundusega juba kümmekond aastat – ajast, mil startisid Eesti esimesed internetilahendusi pakkuvad ettevõtted. Aastatel 2008–2010 juhtis Erti BIGBANKi grupi ettevõtete internetiturundust, praegu tegeleb ta BIGBANKi Hispaania filiaali käivitamise ja arendamisega ning vastutab sealse müügi ja turunduse eest. Erti on töötanud ka lektori ja õppejõuna.

Lisainfo

Erti Luik
Lehekülgi: 248
Kirjastus: Äripäev

Sisukord

Kodulehekülg
Kasutajast lähtuv koduleht 19
Kasutusviiside analüüs 22
Kaartide sorteerimine 24
Testitavad ja nende arv 25
Põhilised vead kodulehe ülesehitamisel 26
Kodulehe personaliseerimine 30
Kujundus 33
Kodulehe üldine kujundus ja struktuur 35
Alamlehe kujundus 38
Sisu paigutus 41
Tehnoloogia 44
Sisuhaldustarkvara (CMS) 44
Navigatsioon 46
Navigatsiooniskeemid 48
Navigatsiooni parandamine 53
Turvalisus 54
Meetmed 55
Privaatsusavaldus 57
Haldamine ja tugistruktuurid 60
Tugisüsteemide reageerimisajad 61
Domeeninimi 62
Rahvusvahelisus ja keeleversioonid 63

Veebitekstide koostamine
Kuidas veebis loetakse 67
Teksti pealkiri 70
Põhitekst 71
Märksõnade kasutamine tekstides 73
Arvud veebitekstides 74
Videosisu 75
Lingid 76
Tootesektsioon 77

Bännerreklaam
Mis on bänner? 85
Bännerite areng ja tüübid 87
Tavalahendused 88
Rikastatud meedia bännerlahendused 89
Erilahendusega bännerid 90
Tegutsemist eeldavad bännerid 92
Turunduseesmärgid 93
Bännerreklaami kampaania 96
Eesmärk ja tulemuste mõõtmine 96
Sihtgrupp ja kanalivalik 97
Positsioon ja sagedus 101
Bänneri loomine 105
Tulemuste analüüs 108

Meiliturundus
Plussid ja miinused 113
Turundusmeilide tüübid 116
Tellitud ja soovitud e-kiri 116
Tellimata, kuid soovitud e-kiri 117
Spämm ehk rämpspost 118
Turunduseesmärgid 119
Meilikampaania 122
Eesmärgid ja raamistik 122
Andmebaasi loomine ja valik 123
Saatmise intervall 125
Maandumisleht 126
E-postituse koostamine 126
Blanketi valik 132
Kampaania jälgimine ja
kampaaniajärgne tegevus 137
Meilipostituste tarkvara Eestis 138

Otsinguturundus
Otsingumootorid 141
Otsirobot 143
Otsingumootorite tüübid 144
Traditsioonilised globaalsed otsingumootorid 144
Veebikataloogid 145
Lokaalsed otsingumootorid 146
Turunduseesmärgid 147
Optimeerimine ja otsingureklaam 150
Optimeerimine 150
Otsingureklaam 152
Otsinguturunduse kampaania 154
Märksõnade nimekirja koostamine 154
Otsingureklaami kampaania 158
Optimeerimise kampaania 161
Sissetulevad viited 173

Kampaanialeheküljed
Kampaanialeht — mis ja milleks? 177
Turunduseesmärgid 179
Kampaanialehe loomine 181
Mainekujundusleht 181
Müügitoetusleht ja müügitunnel 182

Suhtekorraldus internetis
Eripärad 187
Turunduseesmärgid 188
Ettevõtte sõnumid 189
Online pressiteade ehk SMR 190
Märgendamine 192
Sotsiaalmeedia ja suhtlemine 193
Infoväli ja monitooring 194
Andmekaeve 194
Infovälja kujundamine 195
Kriisiplaan 198

Sotsiaalmeedia turundus
Sotsiaalmeedia — mis see on? 201
Viirusturundus 202
Viirusturunduse edutegurid 203
Sotsiaalmeedia kanalid 204
Ettevõtted sotsiaalmeedias 207
Turunduseesmärgid 209
Sotsiaalmeedia kampaania 212
Eesmärgid ja strateegia 212
Kanalite valik 215
Sihtgrupi kaasamine 214
Tulemuste mõõtmine 215
Käitumisjuhised 216
Haldamise korraldamine 218
Kontrollnimekiri 219

Mobiilne internetiturundus
M-turunduse — mis see on? 223
Plussid ja miinused 225
Turunduseesmärgid 227
M-turunduse tüübid 228
Sõnumite saatmine ja erinevad
sõnumirakendused 228
WAP-lahendused 229
Mobiilne sisu 231
M-turunduskampaania 232
Planeerimine ja edustrateegia 232
Eesmärgid 235
Andmebaas 236
Tugistruktuurid ja testimine 236
Sõnumi sisu 238
Mõõtmine ja kokkuvõtted 239
Kampaania ebaõnnestumise põhjused 240

Allikad 241

Arvustused (3)

Mihkel LaukADM Interactive’i strateeg

Vaatamata infotehnoloogia tormilisele arengule ja tarbijakäitumise muutumisele on raamatus käsitletud peamiselt ajatuid teemasid. Eriti tõstan esile kasutajakesksuse – tarbijad on need, kellest sõltub organisatsioonide ja ettevõtete edu. Tehnoloogia on ainult vahend eesmärkide saavutamisel.

Raamatu peatükkide teooriaosa on hästi seotud turundustegevuste eesmärkide mõtestamisega. Lugejal on hõlbus teemadesse sisse elada ja neid oma ärilisse konteksti sobitada.

Lisaks teoreetilisele käsitlusele leiab lugeja siit hulga praktilisi näpunäiteid. Raamatu suureks väärtuseks pean seda, et loetut on võimalik praktikas kohe rakendama hakata.

„Internetiturundaja lauaraamat“ sobib palju laiemale lugejaskonnale kui ainult turundajatele. Head nõu ja väärt ideid leiavad siit kõik, kes mingil moel on seotud sisu loomisega internetis, sealhulgas reklaamiagentuurid, ajakirjanikud, mainekujundajad, suhtekorralduse spetsialistid.

Mari-Liis RüütsaluEstraveli turundus- ja kommuni-katsioonijuht

„Internetiturundaja lauaraamat“ pakub põnevat lugemist päris mitmeks tunniks. Peatükid on loogiliselt ja sarnaselt struktureeritud, mistõttu saab raamatust kiiresti väga hea ülevaate. On positiivne, et näidetena kasutab autor Eesti ettevõtete internetiturunduse edusamme ja kampaaniaid. See teeb raamatu eluliseks ja omaseks – mõnda aega turunduses tegutsejana tundsin kõik kampaaniad ära ja oli põnev lugeda, miks üks või teine ettevõtmine tegelikult edukas oli.

Eesti ettevõtete suurus ei võimaldada olla ekspert igas valdkonnas – raamat pakub väärtust e-turunduse eri aspektide põhjaliku käsitlusega alates kodulehe loomisest m-turunduseni. Kõige rohkem huvi pälvib kindlasti sotsiaalmeedia peatükk; tähelepanuväärselt nutikaid nippe turundustegevuse tõhustamiseks annab ka otsinguturunduse peatükk. Lisaväärtust annab  raamatu üldine, kliendikesksust rõhutav toon – kliendikesksus aga on tänapäeval ettevõtetele edu saavutamiseks tähtsaim kriteerium.

Raamat on mõeldud peamiselt turundajatele, kel esimesed sammud internetiturunduse maastikul juba astutud. Tundub, et enim abi võiksid siit saada keskmiste- ja väikeettevõtete turundajad.

Lauri ToomsaluAS EMT interaktiivse kommuni-katsiooni juht

“Internetiturundaja lauaraamat” käsitleb aspekte, mida veebis turundades silmas pidada, millega arvestada, millest hoiduda jne. Raamatus on rõhuasetus pigem praktilisel, kuid läbi ei saa ka ilma teooriata – sedagi on raamatus piisavalt. Peale e-turunduse muude valdkondade (meiliturundus, bänner¬reklaam, otsinguturundus jne) käsitluse on raamatu üheks suurimaks väärtuseks sisukas ülevaade kahest uuemast internetiturunduse liigist – sotsiaalmeediast ning mobiilsest internetiturundusest. Nende teemade käsitlusi näeb raamatukaante vahel harva. Praegu turundajale kättesaadavad sotsiaalmeedia ning m-turunduse eestikeelsed materjalid põhinevad peamiselt uuringutel ja teadusartiklitel ning on enamasti artikli või arvustuse vormis. “Internetiturundaja lauaraamat” täidab selle lünga eestikeelses turundusalases kirjanduses.

Raamat sobib lugemiseks neile, kellel turunduse alused selgeks tehtud ning kes soovivad end spetsiifilisemale turundussuunale pühendada. Samuti võiks raamatuga tutvuda ettevõtja, kes veebikanaleid turundamiseks juba kasutab ning vajaks edasiseks tegevuseks inspiratsiooni ning värskeid ideid.

© AS Äripäev 2000-2022
  • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
  • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
  • E-post: [email protected]