Järelvaadatav: Looduskaitseliste metsade majandamine

04.06.2020

Veebiseminar

Kestus: 160 minutit

Looduskaitselised piirangud mõjutavad tuhandeid metsaomanikke oma metsamajandamisotsuste tegemisel. Veebiseminaril teeme ülevaate, kui palju metsa on Eestis kaitse all ja kui palju ning milliseid piiranguid on seatud erametsadesse.

Muuhulgas räägime, kuidas oma metsas kehtestatud piirangute kohta infot leida ja millest majandamisotsuseid tehes lähtuda.

Veebiseminaril räägime järgmistel teemadel:

  •        Looduskaitsest tulenevad piirangud ja kohustused
  •        Muud metsaomanikku mõjutavad majandamispiirangud
  •        Info leidmine looduskaitseliste piirangute kohta
  •        Planeeritavad kaitsealad, metsaomaniku teavitamine uute kaitsealade loomisest
  •        Keda teavitada oma metsas leitud kaitset väärivast loodusobjektist?
  •        Kuidas majandada piirangutega metsa?
  •        Erinevad majandamisvõtted, kujundusraied
  •        Looduskaitsealal tööde planeerimine ja metsateatiste vormistamine
  •        Vabatahtlik looduskaitse vääriselupaikades
  •        Looduskaitseliste piirangute hüvitamine

Veebiseminari viib läbi Rakvere Metsaühistu juht ja metsakonsulent Meelis Matkamäe.

 

Veebiseminar on TASUTA

Metsanduse teemal korraldatud tegevuses osalemise toetamine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 38 tähenduses.

Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja on asjaomasele liikmesriigile esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 "Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste" meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit. Toetus - infopäeval osaleja kohta 62,00 eurot.

Veebiseminari saate vaadata pärast arve tasumist. Kui tasute internetipangas või krediitkaardimaksega, tekib veebiseminari vaatamise õigus mõne minuti jooksul. Arvega tasudes tekib veebiseminari vaatamise õigus järgmise tööpäeva hommikuks. Veebiseminari vaatamise õiguse saate osta ka oma kolleegidele. Muutke selleks allpoololeval tellimisvormil vaatajate arvu. Pärast ostu kinnitamist saadame Teie e-maili aadressile juhendi, kuidas määrata kolleegidele vaatamisõigused Äripäeva konto lehel https://login.aripaev.ee.
TELLIMINE
Järelvaadatav: Looduskaitseliste metsade majandamine
Hind:
0 €
0 € km-ga
VAATAJATE ARV:
LEKTOR

Meelis Matkamäe

Veebiseminari viib läbi Rakvere Metsaühistu juht ja metsakonsulent Meelis Matkamäe, kes nõustab igapäevaselt looduskaitsealadel asuvate metsade omanikke Lahemaa rahvuspargis. Meelisel on metsanduslik kõrgharidus Eesti Maaülikoolist ning ta on oma erialaseid teadmisi täiendanud nii Eestis kui välismaal. Aastast 2013 on ta atesteeritud metsanduskonsulent ja tegeleb igapäevaselt erametsaomanike nõustamisega. Meelis Matkamäe on Eesti Erametsaliidu juhatuse liige.
LISAINFOVeebiseminari materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.