Järelvaadatav: Mida metsaomanik peab teadma oma tulude ja kulude deklareerimisest?

12.02.2020

Veebiseminar

Kestus: 200 minutit

Veebiseminaril räägime tuludeklaratsiooni esitamise üldistest põhimõtetest ja metsatulu deklareerimise erisustest.

Täpsemalt räägime veebiseminaril nendel teemadel:

  • Kuidas deklaratsiooni esitada
  • Metsamaa müügitulu, soetamismaksumuse, müügiga seotud kulu kajastamine (metsaomanik, kes ei ole FIE ja FIE)
  • Raieõiguse ja metsamaterjali müügitulu, soetamismaksumuse, müügiga seotud kulu ja metsa majandamise kulude kajastamine (metsaomanik, kes ei ole FIE ja FIE)
  • Deklareeritud andmete alusel maksuvaba tulu suuruse arvutus
  • Aasta lõpliku tulumaksukohustuse arvutus

Veebiseminari viib läbi Eesti Maksu-ja Tolliameti maksude osakonna peaspetsialist Eha Kütt.

Veebiseminar on TASUTA

Metsanduse teemal korraldatud tegevuses osalemise toetamine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 38 tähenduses.

Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja on asjaomasele liikmesriigile esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist. 

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 "Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste" meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit. Toetus - infopäeval osaleja kohta 62,00 eurot.

Veebiseminari saate vaadata pärast arve tasumist. Kui tasute internetipangas või krediitkaardimaksega, tekib veebiseminari vaatamise õigus mõne minuti jooksul. Arvega tasudes tekib veebiseminari vaatamise õigus järgmise tööpäeva hommikuks. Veebiseminari vaatamise õiguse saate osta ka oma kolleegidele. Muutke selleks allpoololeval tellimisvormil vaatajate arvu. Pärast ostu kinnitamist saadame Teie e-maili aadressile juhendi, kuidas määrata kolleegidele vaatamisõigused Äripäeva konto lehel https://login.aripaev.ee.
TELLIMINE
Järelvaadatav: Mida metsaomanik peab teadma oma tulude ja kulude deklareerimisest?
Hind:
0 €
0 € km-ga
VAATAJATE ARV:
LEKTOR

Eha Kütt

maksude osakonna peaspetsialist
Eha Kütt lõpetas 1984. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonna. 1994. aastal asus ta tööle Eesti Maksu-ja Tolliametisse (EMTA) ja töötab seal siiani. Ta on tegelnud EMTA-s 25 aastat füüsilise isiku maksudega (sh ka FIE). Lisaks on ta viimased 10 aastat teinud koostööd Erametsakeskusega ja on andnud maksu teemadel mitmeid koolitusi metsaomanikele ja metsaühistute konsulentidele.
LISAINFOVeebiseminari materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.