Järelvaadatav: Pea- ja alltöövõtja suhete regulatsioon ehituse riigihangetes

Kestus: 120 minutit

Alates 2019. aastast saavad alltöövõtjad riigihangete seaduse muudatusega õiguse lasta hankijal peatada maksed peatöövõtjale, kui viimane on alltöövõtjale võlgu jäänud.
Rahandusministeeriumi riigihangete seaduse osas nõustanud vandeadvokaat Merit Lind nentis, et uuest aastast hankijatele antav õigusemõistja roll tekitab alltöövõtjate ja peatöövõtjate vahelistes vaidlustes olukordi, kus hankija peab all- ja peatöövõtjate vahel vahekohtunikuks olema, seades oma otsustega ohtu enda tellitud objekti valmimise.
 
Veebiseminaril käsitlemisele tulevad järgmised teemad:
 
- Riigihangete seaduses 01.01.2019 jõustuv peatöövõtjatele maksete peatamise regulatsioon ja selle eesmärgid;
 
- Peatöövõtjatele maksete peatamise regulatsiooni võimalikud mõjud praktikas;
 
- Uue regulatsiooni rakendamine kolmiksuhtes hankija-peatöövõtja-alltöövõtja ning sellega kaasnevad õiguslikud riskid;
 
- Viisid riskide maandamiseks ja nende võimalikud tagajärjed.
 
Veebiseminari viib läbi advokaadibüroo CORE Legal vandeadvokaat ja partner Merit Lind.
 
 
Lisainfot veebiseminaride kohta saab küsida Liina Aru käest ([email protected]).
 
Veebiseminari saate vaadata pärast arve tasumist. Kui tasute internetipangas või krediitkaardimaksega, tekib veebiseminari vaatamise õigus mõne minuti jooksul. Arvega tasudes tekib veebiseminari vaatamise õigus järgmise tööpäeva hommikuks. Veebiseminari vaatamise õiguse saate osta ka oma kolleegidele. Muutke selleks allpoololeval tellimisvormil vaatajate arvu. Pärast ostu kinnitamist saadame Teie e-maili aadressile juhendi, kuidas määrata kolleegidele vaatamisõigused Äripäeva konto lehel https://login.aripaev.ee.
TELLIMINE
Järelvaadatav: Pea- ja alltöövõtja suhete regulatsioon ehituse riigihangetes
Hind:
59 €
70,80 € km-ga
VAATAJATE ARV:
LEKTOR

Merit Lind

Advokaadibüroo CORE Legal vandeadvokaat ja partner
Merit Lind omab aastatepikkust kogemust riigihankealastes nõustamisprojektides ja vaidlustes. Merit Lind nõustab hankijaid komplekssete projektide planeerimisel, kujundamisel ja vajalike dokumentide ettevalmistamisel, samuti aitab juhtida hankeprotsesse ning esindab hankijaid läbirääkimistes ja vaidlustes. Merit nõustab hankijaid ka hankelepingute täitmise ja rikkumistega tõusetuvates küsimustes, sh õiguskaitsevahendite rakendamisel. Merit on uurinud avalikus sektoris innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtmise võimalusi ja lahendusi ning tal on ulatuslikud kogemused IT ja (kriitilise) infrastruktuuri arendusprojektide nõustamisel ja nendega seotud vaidlustes. Nii näiteks on vandeadvokaat Merit Lind nõustanud ja esindanud Politsei- ja Piirivalveametit uue perioodi ID-1 formaadis isikut tõendavate dokumentide hanke ettevalmistamisel, läbiviimisel, läbirääkimistes, seotud vaidlustes ning uue lepingupartneriga sõlmitud lepingu täitmisel tõusetuvates küsimustes.

Vandeadvokaat Merit Lind nõustab pakkujaid pakkumuste ettevalmistamisel, partnerlussuhete kujundamisel nii ühispakkujate kui alltöövõtjate vahel ning esindab pakkujaid nii läbirääkimistel kui vaidlustes. Merit aitab koostööprojektides tagada, et pakkujate õigused, sh ärisaladused ja intellektuaalomand, oleks kaitstud ja riskid maandatud parimal võimalikul viisil kogu hankemenetluse protsessi kui asjassepuutuvate lepingute täitmise vältel.

Merit on Rahandusministeeriumi poolt tellitud 01.01.2019 riigihangete seaduses jõustuva pea- ja alltöövõtjate vaheliste maksete peatamisega seonduva regulatsiooni õiguslike mõjude analüüsi autoriks.
LISAINFOVeebiseminari materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.