Järelvaadatav: Piiriprobleemide lahendusvariandid

26.08.2020

Veebiseminar

Kestus: 180 minutit

Veebiseminari eesmärk on selgitada välja piiriprobleemide tekkepõhjused ning anda suuniseid nende vältimiseks või tekkinud probleemide lahendamiseks.

 

Veebiseminaril räägime kindlasti nendel teemadel:

  •        Miks tekivad piiriprobleemid;
  •        Mida teha, kui avastad piiriprobleemi;
  •        Kes vastutab;
  •        Kuidas lahendada piiriprobleemi;
  •        Lihtsad maakorraldustoimingud;
  •        Piiride kindlakstegemine;
  •        Soovitused piiriprobleemide vältimiseks;

Veebiseminari viib läbi Maa-ameti katastri registriosakonna nõunik Alo Kotka

Metsanduse teemal korraldatud tegevuses osalemise toetamine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 38 tähenduses.

Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja on asjaomasele liikmesriigile esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 "Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste" meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit. Toetus - infopäeval osaleja kohta 62,00 eurot.

Veebiseminari saate vaadata pärast arve tasumist. Kui tasute internetipangas või krediitkaardimaksega, tekib veebiseminari vaatamise õigus mõne minuti jooksul. Arvega tasudes tekib veebiseminari vaatamise õigus järgmise tööpäeva hommikuks. Veebiseminari vaatamise õiguse saate osta ka oma kolleegidele. Muutke selleks allpoololeval tellimisvormil vaatajate arvu. Pärast ostu kinnitamist saadame Teie e-maili aadressile juhendi, kuidas määrata kolleegidele vaatamisõigused Äripäeva konto lehel https://login.aripaev.ee.
TELLIMINE
Järelvaadatav: Piiriprobleemide lahendusvariandid
Hind:
0 €
0 € km-ga
VAATAJATE ARV:
LEKTOR

Alo Kotka

vandeadvokaat
Esineja on maakorralduse teemadega Maa-ametis olnud seotud üle 21 aasta. Alustanud katastri spetsialistina ja viimased kaks aastat olnud katastri nõuniku ametis. On osalenud viimase katastriüksuse moodustamise korra väljatöötamisel, esinenud mitmetel katastriteemalisel seminaridel ning maamõõtjate täienduskoolitustel.
LISAINFOVeebiseminari materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.