Juhi innustavad ideed

Juhi innustavad ideed
Kristo Kiviorg
Lehekülgi: 208
Kirjastus: Äripäev

Firma ülestöötamine nõuab juhilt palju energiat ja aega, aga ühel hetkel ollakse silmitsi küsimusega, kuidas edasi, mida peaks muutma, et vältida nii firma kui iseenda läbipõlemist. See küsimus on päevakohane eriti nüüd, mil majanduskeskkond on järsult muutunud ning ka edukad firmad peavad tegema korrektiive oma eesmärkides, pakutavate toodete või teenuste valikus, tööjõu- ja hinnapoliitikas.

Mentor Asko Talu näeb Kristo Kivioru koostatud raamatu „Juhi innustavad ideed“ lugejatena nii tippjuhte ja omanikke kui ka keskastmejuhte ning teisi organisatsioonide võtmeisikuid - kõiki, kelle jaoks on oluline isiklik areng. „Raamatusse kogutud artiklid annavad väga hea ülevaate nii juhi isiksusega kui ka üldisemalt juhtimisega seotud teemadest,“ ütles ta.

Oma juhikogemustest räägivad ja näpunäiteid jagavad mitmed tippjuhid, uusi lähenemisi tutvustavad tunnustatud õppejõud, koolitajad ja konsultandid nii Eestist kui ka välismaalt.

Muutunud majanduskeskkond põhjustab ka ettevõtete pankrotte ja üleostmisi, millega kaasnevad koondamised ja vallandamised. Raamatu läbilugemine annab vallandamisega toimetulekuks tuge mõlemale poolele.

„Töötaja vallandamine on raske otsus. Õige pankur on see, kes on läbi teinud vähemalt ühe pangakriisi. Samamoodi võib öelda, et tõeliseks juhiks saab inimene alles siis, kui ta on töölt vabastanud vähemalt ühe töötaja,“ kirjutab Riina Varts, PARE juhatuse esimees. „Vallandamine on raske seetõttu, et siin on „süü“ alati kahepoolne. Raske on üheselt ja mõlemale poolele vastuvõetavalt defineerida põhjust. Töötaja tööga toimetulematuse eest on vastutavad nii töötaja kui ka tema juht.“

„Vallandamine kuulub paratamatult juhi töö juurde,“ nendib ka ASi Leibur tegevdirektor Ants Promann. „Vallandamine on psühholoogiliselt-emotsionaalselt raske nii vallandatavale kui ka juhile. Iga vallandamisjuhtum ja selle põhjused on ainulaadsed, nii nagu on kordumatu ka iga inimene. Tuleb säilitada inimlikkus ja rääkida silmast silma tegelikust olukorrast, põhjustest ja asjaoludest, mis vallandamise tingisid.“

Kiirete muudatuste perioodil pakub toimetulekuks abi ettevõtte põhiväärtuste olemasolu, kirjutab juhtimiskonsultant Kairi Kübarsepp. Oluline osa kogumikust räägibki ettevõtete, juhtide ja töötajate tuumväärtustest, samuti juhi võimalustest hoida oma töö ja isiklik elu tasakaalus.

Juhtimisguru Manfred Ketz de Vries soovitab oma karjääriga rahulolematutel Eesti juhtidel jõuda eelkõige selgusele iseenda soovides ning vajadusel julgeda jätkata karjääri täiesti uues valdkonnas. Väikefirma juhil, kes on samal ajal ka omanik, on aga tunduvalt keerulisem ust enda järel kinni lüüa. Eriti praegusel ajal. Seega tuleb keskenduda sellele, kuidas nii juht kui töötajad tunneksid end töökeskkonnas hästi. Raamat pakubki inspiratsiooni vajalike ümberkorralduste tegemiseks.

„Praegune keerukam aeg nõuab juhtidelt seniste tegevuste ja toimetamiste ülevaatamist,“ nendib Asko Talu. „Juhid, kes on seda valmis tegema, loovad võimalused oma organisatsiooni jaoks keerukamad ajad üle elada ja suure tõenäosusega sisemise potentsiaali mõttes veelgi tugevemaks saada. Teiste kogemusest lugemine aitab meil endil paljusid asju kergemini läbi kogeda ja ehk isegi mõnest ämbrisse astumisest eemale hoida.“

Arvustused

Riina VartsPARE juhatuse esimees

Töötaja vallandamine on raske otsus. Õige pankur on see, kes on läbi teinud vähemalt ühe pangakriisi. Samamoodi võib öelda, et tõeliseks juhiks saab inimene alles siis, kui ta on töölt vabastanud vähemalt ühe töötaja. Vallandamine on raske seetõttu, et siin on "süü" alati kahepoolne. Raske on üheselt ja mõlemale poolele vastuvõetavalt defineerida põhjust. Töötaja tööga toimetulematuse eest on vastutavad nii töötaja kui ka tema juht. Töötaja osa vastutusest seisneb selles, et tema otsus on olnud tulla sellesse ettevõttesse, teha antud tööd ja teha seda hästi. Juht vastutab töötaja valimise eest, aga ka keskkonna ja võimaluste loomise eest, mis võimaldaksid töötajal oma tööd hästi teha.

Kui asjad on halvasti, töötaja ei saa hakkama ja ära on proovitud kõik muud olukorra lahendamise võimalused, tuleb juhil mõlema poole huvides siiski see raske samm astuda ning vallandamisotsus ära teha. Mõlema poole huvi tähendab seda, et kehvade tulemustega töötaja hoidmine, eriti juhtivas ametis, on ettevõttele kahjulik. Tagajärjeks võib olla meeskonna produktiivsuse ja ühistunde kadumine, alluvaid ei arendata, nende edutamisvõimalused on blokeeritud, lahkuda võivad head tegijad. See omakorda mõjutab otseselt ettevõtte edu. Raske otsus tuleb teha ka töötaja huvides, ehkki esmapilgul on inimesel endal seda kindlasti raske mõista ja sellega leppida. Inimene ei saa olla õnnelik ja motiveeritud olukorras, kus tema tööga ei olda rahul.

Et kõnelus oleks konstruktiivne ja mõlemale osapoolele kergem, tuleb jutuajamine hästi läbi mõelda ja põhjalikult ette valmistada. Juht peab tegema oma otsuse teatavaks, aga seda ka veenvalt põhjendama ja selgitama. Seejärel tuleb lasta rääkida töötajal ja teda kuulata. On üsna selge, et puhkudel, kui otsus tuleb üllatusena, kohtab juht vastupanu ja eneseõigustusi. Osa neist on ratsionaalsed, enamik siiski emotsionaalset laadi. Vajadusel selgitab juht olukorda täiendavalt. Raske jutuajamise kvaliteet on väga oluline, sest see mõjutab töötaja tulevast toimetulekut mujal, aga ka emotsioone ettevõtte suhtes. Iga ettevõtte huvi peaks olema, et endised töötajad temast halba ei räägiks.

Asko TaluWihtla OÜ, mentor

Juht on organisatsiooni peegliks, juhte jälgitakse nii organisatsiooni seest kui ka väljaspoolt palju rohkem, kui nad seda ise arvata oskavad. Seepärast on juhi isik ettevõtte käekäigule määrava tähtsusega.

Iga organisatsiooni põhiprotsess peab olema inimese areng. See protsess saab alguse omaniku ja/või tippjuhi isiklikust arengusoovist ja valmisolekust pidevalt tegeleda enda arenguga. Kui see oluline eeldus on olemas, alles siis on võimalik järgmine samm – tippjuht loob arengukeskkonna ka teistele organisatsiooni liikmetele. Selline protsess loob võimalused inimeste arenguks ning head tulemused sünnivad selle kõige loomuliku jätkuna.

Kui aga inimene ei taju piisava selgusega, kuidas ta konkreetses keskkonnas kasvab ja edasi areneb, kuidas tema võimed ja tuleviku väljavaated järjest avarduvad, siis ta kas hakkab võitlema, mandub või lahkub.

Hea juhi põhitaotluseks on aidata igal oma organisatsiooni inimesel kujuneda iseseisvalt mõtlevaks, otsustavaks ja tegutsevaks isiksuseks, kes tahab ja suudab tegutseda ning vastutada. Hea juht on aitaja, tema abi muudab meeskonnaliikmed iseseisvaks, mitte ei tekita sõltuvust. Ta aitab oma inimesed iseseisvalt mõtlema ja avab tee arusaamisele. Ta on oma mõtete, sõnade ja tegudega teistele innustav ja julgustav eeskuju. Hea juhi peamiseks töövahendiks on head suhted.

Keerukatel aegadel säilitavad head juhid eesmärgi püsivuse ja järjekindluse, mis tagab huvipoolte kindlustunde ja pühendumuse. Samal ajal näitavad nad üles kohanemisvõimet ja suudavad organisatsiooni suunda muuta, kui kiirelt muutuv ümbritsev keskkond seda nõuab, kaasates muutustesse ka töötajad.

Praegune aeg nõuab juhtidelt seniste tegevuste ja toimetamiste ülevaatamist. Juhid, kes on seda valmis tegema, loovad võimalused oma organisatsiooni jaoks keerukamad ajad üle elada ja suure tõenäosusega sisemise potsentsiaali mõttes veelgi tugevemaks saada.

Teiste kogemusest lugemine aitab meil endil paljusid asju kergemini läbi kogeda ja ehk isegi mõnest ämbrisse astumisest eemale hoida.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubion Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid.

Oleme tegutsenud juba 15 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast juhtimiskirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud 21% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

Tellimine
Juhi innustavad ideedOtsas
Juhi innustavad ideed

Juhi innustavad ideed

Kristo Kiviorg
Tellimine
Juhi innustavad ideedOtsas

Kirjeldus

Firma ülestöötamine nõuab juhilt palju energiat ja aega, aga ühel hetkel ollakse silmitsi küsimusega, kuidas edasi, mida peaks muutma, et vältida nii firma kui iseenda läbipõlemist. See küsimus on päevakohane eriti nüüd, mil majanduskeskkond on järsult muutunud ning ka edukad firmad peavad tegema korrektiive oma eesmärkides, pakutavate toodete või teenuste valikus, tööjõu- ja hinnapoliitikas.

Mentor Asko Talu näeb Kristo Kivioru koostatud raamatu „Juhi innustavad ideed“ lugejatena nii tippjuhte ja omanikke kui ka keskastmejuhte ning teisi organisatsioonide võtmeisikuid - kõiki, kelle jaoks on oluline isiklik areng. „Raamatusse kogutud artiklid annavad väga hea ülevaate nii juhi isiksusega kui ka üldisemalt juhtimisega seotud teemadest,“ ütles ta.

Oma juhikogemustest räägivad ja näpunäiteid jagavad mitmed tippjuhid, uusi lähenemisi tutvustavad tunnustatud õppejõud, koolitajad ja konsultandid nii Eestist kui ka välismaalt.

Muutunud majanduskeskkond põhjustab ka ettevõtete pankrotte ja üleostmisi, millega kaasnevad koondamised ja vallandamised. Raamatu läbilugemine annab vallandamisega toimetulekuks tuge mõlemale poolele.

„Töötaja vallandamine on raske otsus. Õige pankur on see, kes on läbi teinud vähemalt ühe pangakriisi. Samamoodi võib öelda, et tõeliseks juhiks saab inimene alles siis, kui ta on töölt vabastanud vähemalt ühe töötaja,“ kirjutab Riina Varts, PARE juhatuse esimees. „Vallandamine on raske seetõttu, et siin on „süü“ alati kahepoolne. Raske on üheselt ja mõlemale poolele vastuvõetavalt defineerida põhjust. Töötaja tööga toimetulematuse eest on vastutavad nii töötaja kui ka tema juht.“

„Vallandamine kuulub paratamatult juhi töö juurde,“ nendib ka ASi Leibur tegevdirektor Ants Promann. „Vallandamine on psühholoogiliselt-emotsionaalselt raske nii vallandatavale kui ka juhile. Iga vallandamisjuhtum ja selle põhjused on ainulaadsed, nii nagu on kordumatu ka iga inimene. Tuleb säilitada inimlikkus ja rääkida silmast silma tegelikust olukorrast, põhjustest ja asjaoludest, mis vallandamise tingisid.“

Kiirete muudatuste perioodil pakub toimetulekuks abi ettevõtte põhiväärtuste olemasolu, kirjutab juhtimiskonsultant Kairi Kübarsepp. Oluline osa kogumikust räägibki ettevõtete, juhtide ja töötajate tuumväärtustest, samuti juhi võimalustest hoida oma töö ja isiklik elu tasakaalus.

Juhtimisguru Manfred Ketz de Vries soovitab oma karjääriga rahulolematutel Eesti juhtidel jõuda eelkõige selgusele iseenda soovides ning vajadusel julgeda jätkata karjääri täiesti uues valdkonnas. Väikefirma juhil, kes on samal ajal ka omanik, on aga tunduvalt keerulisem ust enda järel kinni lüüa. Eriti praegusel ajal. Seega tuleb keskenduda sellele, kuidas nii juht kui töötajad tunneksid end töökeskkonnas hästi. Raamat pakubki inspiratsiooni vajalike ümberkorralduste tegemiseks.

„Praegune keerukam aeg nõuab juhtidelt seniste tegevuste ja toimetamiste ülevaatamist,“ nendib Asko Talu. „Juhid, kes on seda valmis tegema, loovad võimalused oma organisatsiooni jaoks keerukamad ajad üle elada ja suure tõenäosusega sisemise potentsiaali mõttes veelgi tugevemaks saada. Teiste kogemusest lugemine aitab meil endil paljusid asju kergemini läbi kogeda ja ehk isegi mõnest ämbrisse astumisest eemale hoida.“

Lisainfo

Kristo Kiviorg
Lehekülgi: 208
Kirjastus: Äripäev

Arvustused (2)

Riina VartsPARE juhatuse esimees

Töötaja vallandamine on raske otsus. Õige pankur on see, kes on läbi teinud vähemalt ühe pangakriisi. Samamoodi võib öelda, et tõeliseks juhiks saab inimene alles siis, kui ta on töölt vabastanud vähemalt ühe töötaja. Vallandamine on raske seetõttu, et siin on "süü" alati kahepoolne. Raske on üheselt ja mõlemale poolele vastuvõetavalt defineerida põhjust. Töötaja tööga toimetulematuse eest on vastutavad nii töötaja kui ka tema juht. Töötaja osa vastutusest seisneb selles, et tema otsus on olnud tulla sellesse ettevõttesse, teha antud tööd ja teha seda hästi. Juht vastutab töötaja valimise eest, aga ka keskkonna ja võimaluste loomise eest, mis võimaldaksid töötajal oma tööd hästi teha.

Kui asjad on halvasti, töötaja ei saa hakkama ja ära on proovitud kõik muud olukorra lahendamise võimalused, tuleb juhil mõlema poole huvides siiski see raske samm astuda ning vallandamisotsus ära teha. Mõlema poole huvi tähendab seda, et kehvade tulemustega töötaja hoidmine, eriti juhtivas ametis, on ettevõttele kahjulik. Tagajärjeks võib olla meeskonna produktiivsuse ja ühistunde kadumine, alluvaid ei arendata, nende edutamisvõimalused on blokeeritud, lahkuda võivad head tegijad. See omakorda mõjutab otseselt ettevõtte edu. Raske otsus tuleb teha ka töötaja huvides, ehkki esmapilgul on inimesel endal seda kindlasti raske mõista ja sellega leppida. Inimene ei saa olla õnnelik ja motiveeritud olukorras, kus tema tööga ei olda rahul.

Et kõnelus oleks konstruktiivne ja mõlemale osapoolele kergem, tuleb jutuajamine hästi läbi mõelda ja põhjalikult ette valmistada. Juht peab tegema oma otsuse teatavaks, aga seda ka veenvalt põhjendama ja selgitama. Seejärel tuleb lasta rääkida töötajal ja teda kuulata. On üsna selge, et puhkudel, kui otsus tuleb üllatusena, kohtab juht vastupanu ja eneseõigustusi. Osa neist on ratsionaalsed, enamik siiski emotsionaalset laadi. Vajadusel selgitab juht olukorda täiendavalt. Raske jutuajamise kvaliteet on väga oluline, sest see mõjutab töötaja tulevast toimetulekut mujal, aga ka emotsioone ettevõtte suhtes. Iga ettevõtte huvi peaks olema, et endised töötajad temast halba ei räägiks.

Asko TaluWihtla OÜ, mentor

Juht on organisatsiooni peegliks, juhte jälgitakse nii organisatsiooni seest kui ka väljaspoolt palju rohkem, kui nad seda ise arvata oskavad. Seepärast on juhi isik ettevõtte käekäigule määrava tähtsusega.

Iga organisatsiooni põhiprotsess peab olema inimese areng. See protsess saab alguse omaniku ja/või tippjuhi isiklikust arengusoovist ja valmisolekust pidevalt tegeleda enda arenguga. Kui see oluline eeldus on olemas, alles siis on võimalik järgmine samm – tippjuht loob arengukeskkonna ka teistele organisatsiooni liikmetele. Selline protsess loob võimalused inimeste arenguks ning head tulemused sünnivad selle kõige loomuliku jätkuna.

Kui aga inimene ei taju piisava selgusega, kuidas ta konkreetses keskkonnas kasvab ja edasi areneb, kuidas tema võimed ja tuleviku väljavaated järjest avarduvad, siis ta kas hakkab võitlema, mandub või lahkub.

Hea juhi põhitaotluseks on aidata igal oma organisatsiooni inimesel kujuneda iseseisvalt mõtlevaks, otsustavaks ja tegutsevaks isiksuseks, kes tahab ja suudab tegutseda ning vastutada. Hea juht on aitaja, tema abi muudab meeskonnaliikmed iseseisvaks, mitte ei tekita sõltuvust. Ta aitab oma inimesed iseseisvalt mõtlema ja avab tee arusaamisele. Ta on oma mõtete, sõnade ja tegudega teistele innustav ja julgustav eeskuju. Hea juhi peamiseks töövahendiks on head suhted.

Keerukatel aegadel säilitavad head juhid eesmärgi püsivuse ja järjekindluse, mis tagab huvipoolte kindlustunde ja pühendumuse. Samal ajal näitavad nad üles kohanemisvõimet ja suudavad organisatsiooni suunda muuta, kui kiirelt muutuv ümbritsev keskkond seda nõuab, kaasates muutustesse ka töötajad.

Praegune aeg nõuab juhtidelt seniste tegevuste ja toimetamiste ülevaatamist. Juhid, kes on seda valmis tegema, loovad võimalused oma organisatsiooni jaoks keerukamad ajad üle elada ja suure tõenäosusega sisemise potsentsiaali mõttes veelgi tugevemaks saada.

Teiste kogemusest lugemine aitab meil endil paljusid asju kergemini läbi kogeda ja ehk isegi mõnest ämbrisse astumisest eemale hoida.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubion Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid.

Oleme tegutsenud juba 15 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast juhtimiskirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud 21% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

© AS Äripäev 2000-2022
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]