Juhtimiskonverents Coaching 2022 VASTUPANU

Saalipiletid on välja müüdud, veebipiletid saadaval!

Toimumiskoht:

Noblessneri Valukoda

Juhtimiskonverents Coaching 2022 VASTUPANU
Vastupanu organisatsioonis on nähtus, millega tahetakse juhile midagi olulist öelda. Kuidas kuulata ja kuulda? Kuidas hoida oma inimesi ja organisatsiooni säilenõtkust?

 

Millest tekib vastupanu organisatsioonis? On see hea või halb asi?   Kas vastupanu on märguanne isiklikus arengus? Kuidas ennetada meeskonna vastupanu? Kuidas ületada vastupanu organisatsiooni tasandil nii, et kõigil oleks hea?

Kuidas saame endas vastupanu ennetada?

The keynote speaker of the conference Michael Bungay Stanier (Canada):

Saalipiletid on välja müüdud! Saate registreerida ootelehele: [email protected] Saadaval on hea hinnaga veebipiletid!

Programm

08:45 – 09:30

Tervitame hommikukohviga!

09:30 – 09:40

I SESSIOON: Start!

Urmas Vaino Moderaator, ajakirjanik

Jaanika Rannula Moderaator, UpWise Coaching, juhtimis- ja meeskondlik coach

09:40 – 10:10

Õigust taga ajades...

Maria Mägi-Rohtmets Maria Mägi advokaadibüroo vandeadvokaat ja juhtivpartner

Räägime vastupandamatust soovist panna maksma OMA TÕDE, mis tundub ainuõige ka õiguse jaoks. A.H.Tammsaare " Tõde ja Õigus" võib eluliselt muutuda lõputuks heitluseks pealkirjaga: "Tõde või Õigus". Oma koht vastupanudes on A.Alavainu luuleridadel: "...Homsed valed on tänaste tõdede õed - ei saa nendeta sammugi". Lisaks otsitud/leitud pooltõed ja -valed kui peenhäälestus õiguse enda poole kallutamiseks ning sellele järgnev konstateering, et õigust polegi või siiski - vastupandamatu triumf! Hulgaliselt näiteid elust enesest.

10:10 – 10:40

Juhi eetilised dilemmad

Tõnu Lehtsaar Tartu Ülikool, töötajate nõustaja-kaplan

Juht peab paratamatult langetama kõlbelise sisuga otsuseid. Näiteks valima õige ja kasuliku vahel; otsustama halli ala üle keelatu ja lubatu vahel; valima kas kuulata iseennast või teisi; leidma ja austama endas piiri, millest ta üle ei astu. See, mis paneb meid moraalselt käituma, oleneb meie südametunnistuse tundlikkusest, kõlbelistest uskumustest ja reaktsioonist ühiskonna normidele.

10:40 – 11:10

Transforming Resistance into Passion

Tony Husted (USA) Shipley Coaching, Executive Director of Learning and Development

In this session we will uncover best practices and methods for transforming internal resistance into passion. You will learn how to identify, open, and move through unconscious places that have been holding you back.

11:10 – 11:40

Energiapaus ja vahepalad

Signe Tõnismäe ACC, Intelligentne Grupp OÜ coach ja koolitaja.

Allan Kaljakin Diplomeeritud coach ja superviisor, ESCÜ

Eike Tõnismäe PCC, Intelligentne Grupp OÜ tegevjuht, coach ja koolitaja.

Energiapausi ajal on avatud posterkohvikud ja toimuvad individuaalsed lühicoachingu kohtumised. Posterkohvikutes on osalejal võimalus tutvuda coachingu erinevate tööriistade, metoodikate ning praktikatega. Tule kuulama ja kaasa tegema, et saada osa coachingu värvikirevast maailmast. Posterkohvikute võluriteks on esimese pausi ajal Signe ja Eike Tõnismäe (ICF) ja Allan Kaljakin (ESCÜ).

11:39 – 13:10

Nordea saal

II SESSIOON: Debatid ja arutelud

Urmas Vaino Moderaator, ajakirjanik

Vali Nordea saal, kui soovid kuulata ja kaasa rääkida vastupanu teemadel kolmes erinevas debatis.

11:39 – 13:10

Suur saal

II SESSIOON: Vastupanu lasteaiast ülikoolini

Jaanika Rannula Moderaator, UpWise Coaching, juhtimis- ja meeskondlik coach

Vali suur saal, kui soovid kuulata haridusjuhtide kogemusi ja mõtisklusi vastupanust organisatsioonis ja ühiskonnas laiemalt.

11:40 – 13:10

Suur saal

SUUR SAAL: Vastupanu kui sinu parim õpetaja

Ivo Lille Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool/Kultuuriministeeriumi muusikanõunik

Milline võiks olla alternatiiv vastupanuga võitlemisele? Kas vastupanu mõistmine, inimeste tundmine õppimine ja enda mõtete selgem sõnastamine võiksid anda parema tulemuse? Vastupanu annab juhile suurepärase võimaluse näha nõrku kohti, nendega tegeleda ning neist õppida.

11:40 – 13:10

Nordea saal

NORDEA SAAL: Kust saab alguse vastupanu?

Karl Multer podcast.ee

Arto Aas Tööandjate Keskliidu tegevjuht, executive coach

Diana Ingerainen Järveotsa perearstikeskuse juht ja perearst

Kes või mis sunnib meid oma seisukohast kinni hoidma? Miks ometi? Arutame, kuidas coaching saab siin juhile abiks olla.

11:40 – 13:10

Suur saal

SUUR SAAL: Kas tulevikuks on võimalik valmistuda?

Andreas Veispak Estonian Business School R&D tulemusüksuse juht

Milliseid omadusi ja oskusi erinevad juhtimismudelid (traditsionaalne vs. võrgustunud) ja tuleviku väljakutsed (eelkõige rohe ja digi, aga ilmselt ka rahvusvaheline keskkond) vajavad ja mida see haridusele tähendab.

11:40 – 13:10

Nordea saal

NORDEA SAAL: Kas vastupanu peab ja saab ennetada?

Piret Saag Head of Learning & Employee Experience, Veriff

Kadri Mägi-Lehtsi Roche Eesti OÜ tegevjuht

Maris Viires Head of HR & Employer Branding, Helmes

Oma kogemustest ja kogemisest inspireeritud arutelu käigus mõtisklevad Maris ja Piret hoiakutes olemisest ja kohanemisest muudatustega. Mil viisil minimeerida või ennetada vastupanu organisatsioonis? Kadri Mägi-Lehtsi seevastu arvab, et vastupanu ei olegi mõtet ennetada, vaid seda tuleb juhtida ja saada kätte mure ja loobumiskohad.

11:40 – 13:10

Suur saal

SUUR SAAL: Suhtesilla loomine pingelises olukorras

Grüüne Ott Tallinna Endla lasteaia direktor

Väärtustel põhinev koostöö algab rahu loomisest. Kuidas luua teineteist toetav koostöösuhe meeskonna, kodu ja lasteaia vahel? Kuidas hakkama saada väärtuseliselt mitmekesises koostöösuhtes ja luua eduelamust? Kogemusloos tuginen Endala õpiruumi praktikatele.

11:40 – 13:10

Nordea saal

NORDEA SAAL: Kas coaching on trend või põhimõtteline kvaliteedi muutus?

Tiina Käsi Nordea Pank Eesti tegevjuht

Igor Rõtov investor ja Äripäeva peadirektor

Merle Viirmaa PCC, EBS Executive Coaching Centre, juhtimiscoach

On juhte, kes on juba aastakümneid intuitiivselt küsimuste ja uudishimu kaudu töötajaid kaasanud. On ka neid, kes on direktiivsema stiiliga ülesehitanud pikaajaliselt eduka ettevõtte. Mis siis on coachivas juhtimises see uus oluline kvaliteet? Või on tegemist pelgalt hästi pakendatud tootega?

11:40 – 13:10

Suur saal

SUUR SAAL: Vastupanu haridusuuendustele 200 aastat hästi toimivas haridusriigis

Mari-Liis Sults Tallinna Kunstigümnaasium direktor

Juhtimises ja eriti vastupanu juhtimises lähtun kahest põhimõttest - seadused on loodud selleks, et neid muuta ja eeldamine on kõikide käkkide ema. Alati on olemas lahendused. Muudatused peavad lähtuma probleemist, mis on nii põletav, et edasi minna ei saa. Just sel põhjusel oleme oma koolis viinud läbi haridusuuendusi, mida on kolmel korral tunnustanud Tallinna linna poolt ja üle eestiliselt Tallinna Ülikooli poolt.

13:10 – 14:10

Lõuna

Lõuna ajal toimuvad ka individuaalse lühicoachingu kohtumised.

14:10 – 15:10

Suur saal

SUUR SAAL: Õigetest vastustest õigete küsimusteni

Karl Multer podcast.ee

Karl töötas üle 20 aasta pangas tippjuhina. See lugu räägib tema kogemustest ajal, kui üks peatükk tööelus läbi sai. Just läbi coachingu sai ta oma mõtted seoses tuleviku ootustega selgemaks.

14:10 – 15:10

Nordea saal

NORDEA SAAL: Systemic team coaching guiding principles explained

Alain Cardon (Prantsusmaa) MCC, Systemic coach & author

A demonstration sequence will be followed up with a presentation of some of the underlying systemic concepts and coaching skills systemic team and organizational coaches are trained to deploy, such as definitions, powerful questioning pattern recognition, co-creating a safe space for team dialogue, etc.

14:10 – 15:10

Suur saal

SUUR SAAL: Kas coaching peaks juhtidele meeldima?

Taavi Tapner Levira AS, juhatuse liige/CFO

Kogemusel põhinev ülevaade, miks coaching on juhtidele vajalik ja millal ta on takistuseks. Kuidas ületada coachingu kasutamisest tekkivat ebamugavust ja seeläbi parandada oma juhtimise kvaliteeti. Kui coaching on ikkagi nii hea siis miks juhid kardavad ja väldivad end sellega seostamast?

14:10 – 15:10

Nordea saal

NORDEA SAAL: Systemic team coaching

Alain Cardon (Prantsusmaa) MCC, Systemic coach & author

A short demonstration of some team coaching skills with a local volunteer team (expect a surprise !!), and then engage in a debrief conversation on whatever emerges, engaging with the volunteer team and the audience.

14:10 – 15:10

Suur saal

SUUR SAAL: Coaching ei ole kerge jalutuskäik pargis

Kadri Mägi-Lehtsi Roche Eesti OÜ tegevjuht

Nii nagu igas muutuses, nii ka enesearengus on takistusi. Esitluses jagangi kogemust coachee’na – kuidas ma iseendale vastu panin.

14:10 – 15:10

Nordea saal

III SESSIOON: Team coaching

Jaanika Rannula Moderaator, UpWise Coaching, juhtimis- ja meeskondlik coach

Vali Nordea saal, kui soovid vaadata democoachingut ja osa saada sellele järgnevast selgitavast ettekandest.

14:10 – 15:10

Suur saal

III SESSIOON: Vastupanu juhtimises

Urmas Vaino Moderaator, ajakirjanik

Vali suur saal, kui soovid kuulata tippjuhtide kogemuslugusid.

15:10 – 15:40

Energiapaus ja vahepalad

Ruti Einpalu PCC, coach, meeskonna coach, juhtimiskoolitaja

Signe Vesso (PhD) Sertifitseeritud Superviisor, Coach, juhtimiskoolitaja, ESCÜ

Catherine Tanneau (France) Master Certified Coach, Chair Global Board ICF professional Coaches

Energiapausi ajal on avatud posterkohvikud ja toimuvad individuaalsed lühicoachingu kohtumised. Posterkohvikutes on osalejal võimalus tutvuda coachingu erinevate tööriistade, metoodikate ning praktikatega. Tule kuulama ja kaasa tegema, et saada osa coachingu värvikirevast maailmast. Posterkohvikute võluriteks on teise energiapausi ajal Ruti Einpalu (ICF), Signe Vesso (ESCÜ) ja Catherine Tanneau (ICF)

15:40 – 15:50

IV SESSIOON: Finaal!

Urmas Vaino Moderaator, ajakirjanik

Jaanika Rannula Moderaator, UpWise Coaching, juhtimis- ja meeskondlik coach

15:50 – 16:20

DEMO: Individual coaching

Tony Husted (USA) Shipley Coaching, Executive Director of Learning and Development

If you are curious to see how the coaching process actually looks like, please come and see the master coach in action.

16:20 – 17:00

Easy Change vs Hard Change

Michael Bungay Stanier (Kanada) Bestselling Author & Renowned TED Talker

Progress depends on change. But change always proves to be trickier than we think. Whether we're changing ourselves, our clients, or our organizations ... we often struggle One simple distinction can make a significant difference: Easy Change versus Hard Change. When you understand how they're the same and (most importantly) how they're not, your strategies for change become more appropriate and more successful. In this virtual but highly interactive session, Michael will

  • Teach the difference between Easy Change and Hard Change
  • Explain the power of Prizes and Punishments
  • Share the most important question to spark Hard Change

17:00 – 18:30

KONVERENTSI JÄRELPIDU

Kutsume kõiki osalejaid NORDEA SAALI konverentsi järelpeole, et jagada muljeid, kuulata head muusikat ja juua ehk ka klaasike veini.

17:05 – 17:30

Villu Veski ja Tiit Kalluste mõtisklused saksofoni ja akordioniga

17:30 – 17:50

Kait Kalli Stand-up

17:50 – 18:30

Villu Veski ja Tiit Kalluste saadavad hea tundega koduteele

Juhtimiskonverents Coaching 2022 VASTUPANU

Toimumiskoht:

Noblessneri Valukoda

Vastupanu organisatsioonis on nähtus, millega tahetakse juhile midagi olulist öelda. Kuidas kuulata ja kuulda? Kuidas hoida oma inimesi ja organisatsiooni säilenõtkust?

 

Millest tekib vastupanu organisatsioonis? On see hea või halb asi?   Kas vastupanu on märguanne isiklikus arengus? Kuidas ennetada meeskonna vastupanu? Kuidas ületada vastupanu organisatsiooni tasandil nii, et kõigil oleks hea?

Kuidas saame endas vastupanu ennetada?

The keynote speaker of the conference Michael Bungay Stanier (Canada):

Saalipiletid on välja müüdud! Saate registreerida ootelehele: [email protected] Saadaval on hea hinnaga veebipiletid!

Programm

08:45 – 09:30

Tervitame hommikukohviga!

09:30 – 09:40

I SESSIOON: Start!

Urmas Vaino Moderaator, ajakirjanik

Jaanika Rannula Moderaator, UpWise Coaching, juhtimis- ja meeskondlik coach

09:40 – 10:10

Õigust taga ajades...

Maria Mägi-Rohtmets Maria Mägi advokaadibüroo vandeadvokaat ja juhtivpartner

Räägime vastupandamatust soovist panna maksma OMA TÕDE, mis tundub ainuõige ka õiguse jaoks. A.H.Tammsaare " Tõde ja Õigus" võib eluliselt muutuda lõputuks heitluseks pealkirjaga: "Tõde või Õigus". Oma koht vastupanudes on A.Alavainu luuleridadel: "...Homsed valed on tänaste tõdede õed - ei saa nendeta sammugi". Lisaks otsitud/leitud pooltõed ja -valed kui peenhäälestus õiguse enda poole kallutamiseks ning sellele järgnev konstateering, et õigust polegi või siiski - vastupandamatu triumf! Hulgaliselt näiteid elust enesest.

10:10 – 10:40

Juhi eetilised dilemmad

Tõnu Lehtsaar Tartu Ülikool, töötajate nõustaja-kaplan

Juht peab paratamatult langetama kõlbelise sisuga otsuseid. Näiteks valima õige ja kasuliku vahel; otsustama halli ala üle keelatu ja lubatu vahel; valima kas kuulata iseennast või teisi; leidma ja austama endas piiri, millest ta üle ei astu. See, mis paneb meid moraalselt käituma, oleneb meie südametunnistuse tundlikkusest, kõlbelistest uskumustest ja reaktsioonist ühiskonna normidele.

10:40 – 11:10

Transforming Resistance into Passion

Tony Husted (USA) Shipley Coaching, Executive Director of Learning and Development

In this session we will uncover best practices and methods for transforming internal resistance into passion. You will learn how to identify, open, and move through unconscious places that have been holding you back.

11:10 – 11:40

Energiapaus ja vahepalad

Signe Tõnismäe ACC, Intelligentne Grupp OÜ coach ja koolitaja.

Allan Kaljakin Diplomeeritud coach ja superviisor, ESCÜ

Eike Tõnismäe PCC, Intelligentne Grupp OÜ tegevjuht, coach ja koolitaja.

Energiapausi ajal on avatud posterkohvikud ja toimuvad individuaalsed lühicoachingu kohtumised. Posterkohvikutes on osalejal võimalus tutvuda coachingu erinevate tööriistade, metoodikate ning praktikatega. Tule kuulama ja kaasa tegema, et saada osa coachingu värvikirevast maailmast. Posterkohvikute võluriteks on esimese pausi ajal Signe ja Eike Tõnismäe (ICF) ja Allan Kaljakin (ESCÜ).

11:39 – 13:10

Nordea saal

II SESSIOON: Debatid ja arutelud

Urmas Vaino Moderaator, ajakirjanik

Vali Nordea saal, kui soovid kuulata ja kaasa rääkida vastupanu teemadel kolmes erinevas debatis.

11:39 – 13:10

Suur saal

II SESSIOON: Vastupanu lasteaiast ülikoolini

Jaanika Rannula Moderaator, UpWise Coaching, juhtimis- ja meeskondlik coach

Vali suur saal, kui soovid kuulata haridusjuhtide kogemusi ja mõtisklusi vastupanust organisatsioonis ja ühiskonnas laiemalt.

11:40 – 13:10

Suur saal

SUUR SAAL: Vastupanu kui sinu parim õpetaja

Ivo Lille Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool/Kultuuriministeeriumi muusikanõunik

Milline võiks olla alternatiiv vastupanuga võitlemisele? Kas vastupanu mõistmine, inimeste tundmine õppimine ja enda mõtete selgem sõnastamine võiksid anda parema tulemuse? Vastupanu annab juhile suurepärase võimaluse näha nõrku kohti, nendega tegeleda ning neist õppida.

11:40 – 13:10

Nordea saal

NORDEA SAAL: Kust saab alguse vastupanu?

Karl Multer podcast.ee

Arto Aas Tööandjate Keskliidu tegevjuht, executive coach

Diana Ingerainen Järveotsa perearstikeskuse juht ja perearst

Kes või mis sunnib meid oma seisukohast kinni hoidma? Miks ometi? Arutame, kuidas coaching saab siin juhile abiks olla.

11:40 – 13:10

Suur saal

SUUR SAAL: Kas tulevikuks on võimalik valmistuda?

Andreas Veispak Estonian Business School R&D tulemusüksuse juht

Milliseid omadusi ja oskusi erinevad juhtimismudelid (traditsionaalne vs. võrgustunud) ja tuleviku väljakutsed (eelkõige rohe ja digi, aga ilmselt ka rahvusvaheline keskkond) vajavad ja mida see haridusele tähendab.

11:40 – 13:10

Nordea saal

NORDEA SAAL: Kas vastupanu peab ja saab ennetada?

Piret Saag Head of Learning & Employee Experience, Veriff

Kadri Mägi-Lehtsi Roche Eesti OÜ tegevjuht

Maris Viires Head of HR & Employer Branding, Helmes

Oma kogemustest ja kogemisest inspireeritud arutelu käigus mõtisklevad Maris ja Piret hoiakutes olemisest ja kohanemisest muudatustega. Mil viisil minimeerida või ennetada vastupanu organisatsioonis? Kadri Mägi-Lehtsi seevastu arvab, et vastupanu ei olegi mõtet ennetada, vaid seda tuleb juhtida ja saada kätte mure ja loobumiskohad.

11:40 – 13:10

Suur saal

SUUR SAAL: Suhtesilla loomine pingelises olukorras

Grüüne Ott Tallinna Endla lasteaia direktor

Väärtustel põhinev koostöö algab rahu loomisest. Kuidas luua teineteist toetav koostöösuhe meeskonna, kodu ja lasteaia vahel? Kuidas hakkama saada väärtuseliselt mitmekesises koostöösuhtes ja luua eduelamust? Kogemusloos tuginen Endala õpiruumi praktikatele.

11:40 – 13:10

Nordea saal

NORDEA SAAL: Kas coaching on trend või põhimõtteline kvaliteedi muutus?

Tiina Käsi Nordea Pank Eesti tegevjuht

Igor Rõtov investor ja Äripäeva peadirektor

Merle Viirmaa PCC, EBS Executive Coaching Centre, juhtimiscoach

On juhte, kes on juba aastakümneid intuitiivselt küsimuste ja uudishimu kaudu töötajaid kaasanud. On ka neid, kes on direktiivsema stiiliga ülesehitanud pikaajaliselt eduka ettevõtte. Mis siis on coachivas juhtimises see uus oluline kvaliteet? Või on tegemist pelgalt hästi pakendatud tootega?

11:40 – 13:10

Suur saal

SUUR SAAL: Vastupanu haridusuuendustele 200 aastat hästi toimivas haridusriigis

Mari-Liis Sults Tallinna Kunstigümnaasium direktor

Juhtimises ja eriti vastupanu juhtimises lähtun kahest põhimõttest - seadused on loodud selleks, et neid muuta ja eeldamine on kõikide käkkide ema. Alati on olemas lahendused. Muudatused peavad lähtuma probleemist, mis on nii põletav, et edasi minna ei saa. Just sel põhjusel oleme oma koolis viinud läbi haridusuuendusi, mida on kolmel korral tunnustanud Tallinna linna poolt ja üle eestiliselt Tallinna Ülikooli poolt.

13:10 – 14:10

Lõuna

Lõuna ajal toimuvad ka individuaalse lühicoachingu kohtumised.

14:10 – 15:10

Suur saal

SUUR SAAL: Õigetest vastustest õigete küsimusteni

Karl Multer podcast.ee

Karl töötas üle 20 aasta pangas tippjuhina. See lugu räägib tema kogemustest ajal, kui üks peatükk tööelus läbi sai. Just läbi coachingu sai ta oma mõtted seoses tuleviku ootustega selgemaks.

14:10 – 15:10

Nordea saal

NORDEA SAAL: Systemic team coaching guiding principles explained

Alain Cardon (Prantsusmaa) MCC, Systemic coach & author

A demonstration sequence will be followed up with a presentation of some of the underlying systemic concepts and coaching skills systemic team and organizational coaches are trained to deploy, such as definitions, powerful questioning pattern recognition, co-creating a safe space for team dialogue, etc.

14:10 – 15:10

Suur saal

SUUR SAAL: Kas coaching peaks juhtidele meeldima?

Taavi Tapner Levira AS, juhatuse liige/CFO

Kogemusel põhinev ülevaade, miks coaching on juhtidele vajalik ja millal ta on takistuseks. Kuidas ületada coachingu kasutamisest tekkivat ebamugavust ja seeläbi parandada oma juhtimise kvaliteeti. Kui coaching on ikkagi nii hea siis miks juhid kardavad ja väldivad end sellega seostamast?

14:10 – 15:10

Nordea saal

NORDEA SAAL: Systemic team coaching

Alain Cardon (Prantsusmaa) MCC, Systemic coach & author

A short demonstration of some team coaching skills with a local volunteer team (expect a surprise !!), and then engage in a debrief conversation on whatever emerges, engaging with the volunteer team and the audience.

14:10 – 15:10

Suur saal

SUUR SAAL: Coaching ei ole kerge jalutuskäik pargis

Kadri Mägi-Lehtsi Roche Eesti OÜ tegevjuht

Nii nagu igas muutuses, nii ka enesearengus on takistusi. Esitluses jagangi kogemust coachee’na – kuidas ma iseendale vastu panin.

14:10 – 15:10

Nordea saal

III SESSIOON: Team coaching

Jaanika Rannula Moderaator, UpWise Coaching, juhtimis- ja meeskondlik coach

Vali Nordea saal, kui soovid vaadata democoachingut ja osa saada sellele järgnevast selgitavast ettekandest.

14:10 – 15:10

Suur saal

III SESSIOON: Vastupanu juhtimises

Urmas Vaino Moderaator, ajakirjanik

Vali suur saal, kui soovid kuulata tippjuhtide kogemuslugusid.

15:10 – 15:40

Energiapaus ja vahepalad

Ruti Einpalu PCC, coach, meeskonna coach, juhtimiskoolitaja

Signe Vesso (PhD) Sertifitseeritud Superviisor, Coach, juhtimiskoolitaja, ESCÜ

Catherine Tanneau (France) Master Certified Coach, Chair Global Board ICF professional Coaches

Energiapausi ajal on avatud posterkohvikud ja toimuvad individuaalsed lühicoachingu kohtumised. Posterkohvikutes on osalejal võimalus tutvuda coachingu erinevate tööriistade, metoodikate ning praktikatega. Tule kuulama ja kaasa tegema, et saada osa coachingu värvikirevast maailmast. Posterkohvikute võluriteks on teise energiapausi ajal Ruti Einpalu (ICF), Signe Vesso (ESCÜ) ja Catherine Tanneau (ICF)

15:40 – 15:50

IV SESSIOON: Finaal!

Urmas Vaino Moderaator, ajakirjanik

Jaanika Rannula Moderaator, UpWise Coaching, juhtimis- ja meeskondlik coach

15:50 – 16:20

DEMO: Individual coaching

Tony Husted (USA) Shipley Coaching, Executive Director of Learning and Development

If you are curious to see how the coaching process actually looks like, please come and see the master coach in action.

16:20 – 17:00

Easy Change vs Hard Change

Michael Bungay Stanier (Kanada) Bestselling Author & Renowned TED Talker

Progress depends on change. But change always proves to be trickier than we think. Whether we're changing ourselves, our clients, or our organizations ... we often struggle One simple distinction can make a significant difference: Easy Change versus Hard Change. When you understand how they're the same and (most importantly) how they're not, your strategies for change become more appropriate and more successful. In this virtual but highly interactive session, Michael will

  • Teach the difference between Easy Change and Hard Change
  • Explain the power of Prizes and Punishments
  • Share the most important question to spark Hard Change

17:00 – 18:30

KONVERENTSI JÄRELPIDU

Kutsume kõiki osalejaid NORDEA SAALI konverentsi järelpeole, et jagada muljeid, kuulata head muusikat ja juua ehk ka klaasike veini.

17:05 – 17:30

Villu Veski ja Tiit Kalluste mõtisklused saksofoni ja akordioniga

17:30 – 17:50

Kait Kalli Stand-up

17:50 – 18:30

Villu Veski ja Tiit Kalluste saadavad hea tundega koduteele

Toetajad

Kuldtoetaja

Toetajad

Koostööpartnerid

Lisainfo

Konverentsi materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected]  või 667 0105.

 

Tühistamisinfo

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Peetri 10, 10411 Tallinn

Aira Tammemäe projektijuht 5025548 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
  • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
  • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
  • E-post: [email protected]