Kasumlik projektijuhtimine

Eksimatu juhend projektide eelarves ja graafikus hoidmiseks

Kasumlik projektijuhtimine
Roger Thomas
Lehekülgi: 176
Kirjastus: Äripäev

Kas tegeled oma töös projektidega? Kui jah, siis tere tulemast tulevikku. Tänapäeval on projektid igal pool. See Harvard Business Pressi mõjukas, läbinisti praktiline raamat pakubki välja uudse süsteemi, mis aitab sul igal hetkel jälgida ja kasvatada oma projektide tõhusust, kasumlikkust ning meeskonnatöö kvaliteeti. Autorid annavad sellele oma garantii.

Projektide intensiivse pealetungi üks põhjusi on projektipõhiste firmade kiire levik moodsas majandusruumis. Ehitus- ja tarkvarafirmad, arhitektuuri- ja inseneribürood, turundus-, suhtekorraldus- ja konsultatsiooniärid, disainerid, masinaehitajad, ürituste korraldajad, IT-firmad, mis iganes. Vahel näib, et terve maailm muutub järjest enam projektipõhiseks – nüüd on võimalik ka suurte vahemaade tagant lihtsalt koostööd teha.

Kuid mitte ainult projektipõhised ärid ei sõltu projektijuhtimise tasemest. Ka kõik muud ettevõtted – tootjad, jaemüüjad, meediaettevõtted, tervishoiuorganisatsioonid, isegi MTÜ-d ja valitsusasutused – seisavad silmitsi pidevalt muutuvate turgudega. Nad peavad kiiresti kohanema. Kuidas nad seda teevad? Arvasid õigesti: projektid. Pole siis ime, nõudlus haritud ja asjatundlike projektijuhtide järele pole kunagi olnud suurem kui praegu. Suure tõenäosusega jääb projektide juhtimiseks vajalik oskustekogum ärimaailmas üheks otsitumaks, muutes selle äärmiselt tulutoovaks alaks selles vallas talendikatele.

Aga kui oled juba mõnda aega projektijuhtimise maailmas tegutsenud, tead kindlasti ka selle kurba saladust. Häid projektijuhte – tõelisi pärleid – on väga raske leida. Veelgi keerukam on aga leida tõhusaid, töötavaid projektijuhtimise meetodeid.

Põhjuseks on tõsiasi, et projektijuhtimine on raske. Igal projektil on erinev ulatus, eelarve ja ajakava. Esmapilgul tundub kõik kontrollitav. Meeskond hakkab ülemuse või projektijuhi valvsa pilgu all tööle. Siis aga algavad probleemid. Asjad kipuvad kontrolli alt väljuma. Projekti ulatus suureneb ootamatult. Kulud kasvavad tempokalt. Ajakavast saab alaline naljanumber. Projektijuhid näevad, et asi võtab halva pöörde, ent ei oska selle peatamiseks midagi ette võtta.

Autorid pakuvad lahenduseks lihtsalt rakendatava süsteemi nimegaKasumlik Projektijuhtimine, mis on arendatud ja reaalses elus järele proovitud peaaegu 20 aasta jooksul. Tegu ei ole mingi uue tarkvarapaketi ega tavatu raamatupidamismeetodiga. See on tööriistade ja mõõdikute kogum, mis aitab sul jälgida ja seega ka soodustada tõhusust, meeskonnatöö kvaliteeti ja kasumlikkuse kasvu. See õpetab sulle, kuidas: 1) jälgida projekti kulgu eelarve ja tähtaegade osas igal nädalal; 2) ohjata oma meeskonda, et parandada kõike, mis iganes juhtub viltu minema; 3) tuvastada vajadus teha kiireid muutusi ja hõlmata neid projekti finantspooles; 4) kasutada eelmiste projektide detailset andmebaasi kulude ja töötundide arvestamiseks kõige realistlikuma eelarve saavutamise nimel. Kasumliku Projektijuhtimist rakendades jõuad eksimatult sinna, kuhu sul on vaja ning teed seda õigel ajal ja vastavalt eelarvele. Autorid annavad sellele oma garantii.

Arvustused

Kristjan TabriMEC Insenerilahendused, partner

Soovitan seda raamatut kõiglile, kel tuleb tegemist teha vastutusrikaste projektidega. Selliste projektide puhul väga tähtsad teenuse kvaliteet ja tähtajad, sest valed otsused ja viivitused ajakavas võivad kaasa tuua märkimisväärse lisakulu kliendile. Liikudes väikesemahulistelt projektidelt suurematele on kasvanud projektijuhtimise osatähtsus ettevõttes. Projektijuhtimise peamine eesmärk MEC Insenerilahendustes on luua mõlemaid osapooli rahuldav koostööraamistik, projektide aja- ja kuluhaldus ning töömahu võimalikult täpne hinnang projekti alguses. Samas on iseloomulik, nagu ilmekalt ka raamatus näidatakse, et projekti käigus ilmnevad lisaülesanded ja muudatused, mis teeb projektide juhtimise keerukaks.

Suuremate klientidega oleme sõlminud raamlepingud, mis panevad paika koostöö põhialused. Lepingu alusel koostatakse projektile ostutellimus, mis sätestab tasustamise aluse (fikseeritud hind, tunnipõhine arvestus või maksimaalne hind), tähtajad ja tasustamise ajakava. Väiksemate ja ühekordsete projektide puhul sellised lepingud tavaliselt puuduvad, mis võib keerulisemate projektide korral teha kulude ja ajakulu kontrolli oluliselt raskemaks.

Ettevõttes on igal projektil projektijuht, kes suhtleb kliendiga ning vastutab projekti ajakava ja kulude eest. Kulunud töötundide registreerimiseks kasutame ajahaldussüsteemi, mis võimaldab registreerida ja analüüsida projekti osadele kulunud aega. Süsteem annab ka sisendi sarnaste projektide hinnapakkumiste koostamiseks.

Projektijuhtimise peamised kitsaskohad meie ettevõttes on sarnased raamatus loetletuile:

• Projekti ajakulu täpne hindamine projekti algfaasis. Tihti ei analüüsita projekti piisavalt põhjalikult ega tugineta varasemate sarnaste projektide statistikale.

• Projekti mahtude suurenemine ja nende ebapiisav dokumenteerimine. Tüüpiliselt kasvab projekti maht, kui tulenevalt ülesande keerukusest on lõpplahendust ja selle väljatöötamiseks kuluvat aega raske täpselt hinnata. Ajalistest piirangutest tulenevalt jäävad tekkinud muudatused ja lisatööd sageli kliendiga dokumentaalselt kooskõlastamata, ning hiljem on neid raske põhjendada. Halvimal juhul jäävad lisakulud ettevõtte kanda ning tulemuseks on vähenenud kasumlikkus ja kliendi silmis põhjendamata nihe tähtaegades.

• Eri projektide ajaline kattumine. Sageli ei ole projektijuhil täit ülevaadet kõikidest käimasolevatest projektidest, kuna suhtlemine projektijuhtide vahel on ebapiisav, projektide andmebaasi ei kasutata ajaliste kattumiste analüüsiks, esialgsed tähtajad ei ole täpselt määratud või on muutunud, projektide planeerimise ei ole kasutatud ajalist lisapuhvrit jne.

Soovitame koos raamatu autoritega projektijuhtimise tõhustamiseks järgmist: vaja projektide süsteemsemat ettevalmistust ja analüüsi nende algfaasis, projektide jaotamist alamülesanneteks ning neile tähtaegade ja vastutavate isikute määramist. Samuti tuleb ootamatud lisatööd ja muudatused põhjalikult dokumenteerida ning koostada neile vastav ajakava koos kliendiga. Läbimõelduma projektijuhtimise tulemusel oleme viimastel aastatel suutnud leida mitmeid uusi kliente, tänu millele oli möödunud aasta meie senise tegutsemisaja edukaim.

Algis Perenswww.projektijuhtimine.ee, koolitaja

Raamatu pealkiri on väga pretensioonikas, kuid lugema ahvatlev ja see ongi arvatavasti olnud autorite taotlus. Anda projektijuhtimises selliseid juhendeid, mis töötavad alati ja sajaprotsendise kindlusega, ei ole võimalik. Seda seetõttu, et kõik projektid on mingis mõttes unikaalsed. Loomulikult on võtteid ja meetodeid, mis töötavad paremini ja suurema hulga projektide korral ning neid, mis on rakendatavad ainult teatud kindlat tüüpi projektide juhtimisel.

Samas on raamat kirjutatud väga aktuaalsel teemal, sest graafikust ja eelarvest kinnipidamise, töömahu hindamise ning projekti kasumliku lõpetamise probleemidega on kokku puutunud iga projektijuht.

Autorite välja pakutud meetod ei ole midagi enneolematut ega keerukat, kuid sellest arusaamine nõuab projektijuhtimisega vähem kokku puutunud lugejalt keskmisest enam süvenemist. Nagu autorid isegi teise osa alguses kirjutavad: “Sa pead järgmised viis peatükki hoolega läbi töötama: loe neid, loe neid uuesti, tee märkmeid ja kuluta veidike aega, et numbritest aru saada.”

Oluliseks pean ka seda, et autorid rõhutavad täpse ja õigeaegse info olemasolu tähtsust. Samuti on tähtis see, et tuuakse välja pideva planeeritud ja tegeliku edenemise võrdluse ning tulevikus juhtuma hakkava vajadus. Saame me ju projekti juhtides juhtida ainult neid sündmusi, mis toimuvad tulevikus. Selleks aga peame me täpselt teadma, kus me hetkel oleme. Kui palju töötunde oleme kulutanud, kui suur osa tööst on nende tundidega tehtud ning milline on meie projekti hetkekasumlikkus. Ainult siis, kui igal hetkel neid näitajaid teame, on võimalik vastu võtta õigeid või õigemaid juhtimisotsuseid.

Soovitan selle raamatu läbi lugeda kõikidel projektijuhtidel, kes alles loovad oma projektijuhtimise süsteemi ning ka neil, kes otsivad võimalusi, kuidas muuta olemasolevat süsteemi efektiivsemaks. Kasumliku Projektijuhtimise meetodit ei tohiks aga võtta kui ainuvõimalikku lahendust projektijuhtimise tõhustamiseks. Pigem on see hea teejuht keskendumaks projektijuhtimise valupunktidele ja alus, millele toetudes luua omaenda töötav süsteem.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubion Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid.

Oleme tegutsenud juba 15 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast juhtimiskirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud 21% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

Tellimine
Kasumlik projektijuhtimineOtsas
Kasumlik projektijuhtimine

Kasumlik projektijuhtimine

Roger Thomas
Eksimatu juhend projektide eelarves ja graafikus hoidmiseks
Tellimine
Kasumlik projektijuhtimineOtsas

Kirjeldus

Kas tegeled oma töös projektidega? Kui jah, siis tere tulemast tulevikku. Tänapäeval on projektid igal pool. See Harvard Business Pressi mõjukas, läbinisti praktiline raamat pakubki välja uudse süsteemi, mis aitab sul igal hetkel jälgida ja kasvatada oma projektide tõhusust, kasumlikkust ning meeskonnatöö kvaliteeti. Autorid annavad sellele oma garantii.

Projektide intensiivse pealetungi üks põhjusi on projektipõhiste firmade kiire levik moodsas majandusruumis. Ehitus- ja tarkvarafirmad, arhitektuuri- ja inseneribürood, turundus-, suhtekorraldus- ja konsultatsiooniärid, disainerid, masinaehitajad, ürituste korraldajad, IT-firmad, mis iganes. Vahel näib, et terve maailm muutub järjest enam projektipõhiseks – nüüd on võimalik ka suurte vahemaade tagant lihtsalt koostööd teha.

Kuid mitte ainult projektipõhised ärid ei sõltu projektijuhtimise tasemest. Ka kõik muud ettevõtted – tootjad, jaemüüjad, meediaettevõtted, tervishoiuorganisatsioonid, isegi MTÜ-d ja valitsusasutused – seisavad silmitsi pidevalt muutuvate turgudega. Nad peavad kiiresti kohanema. Kuidas nad seda teevad? Arvasid õigesti: projektid. Pole siis ime, nõudlus haritud ja asjatundlike projektijuhtide järele pole kunagi olnud suurem kui praegu. Suure tõenäosusega jääb projektide juhtimiseks vajalik oskustekogum ärimaailmas üheks otsitumaks, muutes selle äärmiselt tulutoovaks alaks selles vallas talendikatele.

Aga kui oled juba mõnda aega projektijuhtimise maailmas tegutsenud, tead kindlasti ka selle kurba saladust. Häid projektijuhte – tõelisi pärleid – on väga raske leida. Veelgi keerukam on aga leida tõhusaid, töötavaid projektijuhtimise meetodeid.

Põhjuseks on tõsiasi, et projektijuhtimine on raske. Igal projektil on erinev ulatus, eelarve ja ajakava. Esmapilgul tundub kõik kontrollitav. Meeskond hakkab ülemuse või projektijuhi valvsa pilgu all tööle. Siis aga algavad probleemid. Asjad kipuvad kontrolli alt väljuma. Projekti ulatus suureneb ootamatult. Kulud kasvavad tempokalt. Ajakavast saab alaline naljanumber. Projektijuhid näevad, et asi võtab halva pöörde, ent ei oska selle peatamiseks midagi ette võtta.

Autorid pakuvad lahenduseks lihtsalt rakendatava süsteemi nimegaKasumlik Projektijuhtimine, mis on arendatud ja reaalses elus järele proovitud peaaegu 20 aasta jooksul. Tegu ei ole mingi uue tarkvarapaketi ega tavatu raamatupidamismeetodiga. See on tööriistade ja mõõdikute kogum, mis aitab sul jälgida ja seega ka soodustada tõhusust, meeskonnatöö kvaliteeti ja kasumlikkuse kasvu. See õpetab sulle, kuidas: 1) jälgida projekti kulgu eelarve ja tähtaegade osas igal nädalal; 2) ohjata oma meeskonda, et parandada kõike, mis iganes juhtub viltu minema; 3) tuvastada vajadus teha kiireid muutusi ja hõlmata neid projekti finantspooles; 4) kasutada eelmiste projektide detailset andmebaasi kulude ja töötundide arvestamiseks kõige realistlikuma eelarve saavutamise nimel. Kasumliku Projektijuhtimist rakendades jõuad eksimatult sinna, kuhu sul on vaja ning teed seda õigel ajal ja vastavalt eelarvele. Autorid annavad sellele oma garantii.

Lisainfo

Roger Thomas
Lehekülgi: 176
Kirjastus: Äripäev

Arvustused (2)

Kristjan TabriMEC Insenerilahendused, partner

Soovitan seda raamatut kõiglile, kel tuleb tegemist teha vastutusrikaste projektidega. Selliste projektide puhul väga tähtsad teenuse kvaliteet ja tähtajad, sest valed otsused ja viivitused ajakavas võivad kaasa tuua märkimisväärse lisakulu kliendile. Liikudes väikesemahulistelt projektidelt suurematele on kasvanud projektijuhtimise osatähtsus ettevõttes. Projektijuhtimise peamine eesmärk MEC Insenerilahendustes on luua mõlemaid osapooli rahuldav koostööraamistik, projektide aja- ja kuluhaldus ning töömahu võimalikult täpne hinnang projekti alguses. Samas on iseloomulik, nagu ilmekalt ka raamatus näidatakse, et projekti käigus ilmnevad lisaülesanded ja muudatused, mis teeb projektide juhtimise keerukaks.

Suuremate klientidega oleme sõlminud raamlepingud, mis panevad paika koostöö põhialused. Lepingu alusel koostatakse projektile ostutellimus, mis sätestab tasustamise aluse (fikseeritud hind, tunnipõhine arvestus või maksimaalne hind), tähtajad ja tasustamise ajakava. Väiksemate ja ühekordsete projektide puhul sellised lepingud tavaliselt puuduvad, mis võib keerulisemate projektide korral teha kulude ja ajakulu kontrolli oluliselt raskemaks.

Ettevõttes on igal projektil projektijuht, kes suhtleb kliendiga ning vastutab projekti ajakava ja kulude eest. Kulunud töötundide registreerimiseks kasutame ajahaldussüsteemi, mis võimaldab registreerida ja analüüsida projekti osadele kulunud aega. Süsteem annab ka sisendi sarnaste projektide hinnapakkumiste koostamiseks.

Projektijuhtimise peamised kitsaskohad meie ettevõttes on sarnased raamatus loetletuile:

• Projekti ajakulu täpne hindamine projekti algfaasis. Tihti ei analüüsita projekti piisavalt põhjalikult ega tugineta varasemate sarnaste projektide statistikale.

• Projekti mahtude suurenemine ja nende ebapiisav dokumenteerimine. Tüüpiliselt kasvab projekti maht, kui tulenevalt ülesande keerukusest on lõpplahendust ja selle väljatöötamiseks kuluvat aega raske täpselt hinnata. Ajalistest piirangutest tulenevalt jäävad tekkinud muudatused ja lisatööd sageli kliendiga dokumentaalselt kooskõlastamata, ning hiljem on neid raske põhjendada. Halvimal juhul jäävad lisakulud ettevõtte kanda ning tulemuseks on vähenenud kasumlikkus ja kliendi silmis põhjendamata nihe tähtaegades.

• Eri projektide ajaline kattumine. Sageli ei ole projektijuhil täit ülevaadet kõikidest käimasolevatest projektidest, kuna suhtlemine projektijuhtide vahel on ebapiisav, projektide andmebaasi ei kasutata ajaliste kattumiste analüüsiks, esialgsed tähtajad ei ole täpselt määratud või on muutunud, projektide planeerimise ei ole kasutatud ajalist lisapuhvrit jne.

Soovitame koos raamatu autoritega projektijuhtimise tõhustamiseks järgmist: vaja projektide süsteemsemat ettevalmistust ja analüüsi nende algfaasis, projektide jaotamist alamülesanneteks ning neile tähtaegade ja vastutavate isikute määramist. Samuti tuleb ootamatud lisatööd ja muudatused põhjalikult dokumenteerida ning koostada neile vastav ajakava koos kliendiga. Läbimõelduma projektijuhtimise tulemusel oleme viimastel aastatel suutnud leida mitmeid uusi kliente, tänu millele oli möödunud aasta meie senise tegutsemisaja edukaim.

Algis Perenswww.projektijuhtimine.ee, koolitaja

Raamatu pealkiri on väga pretensioonikas, kuid lugema ahvatlev ja see ongi arvatavasti olnud autorite taotlus. Anda projektijuhtimises selliseid juhendeid, mis töötavad alati ja sajaprotsendise kindlusega, ei ole võimalik. Seda seetõttu, et kõik projektid on mingis mõttes unikaalsed. Loomulikult on võtteid ja meetodeid, mis töötavad paremini ja suurema hulga projektide korral ning neid, mis on rakendatavad ainult teatud kindlat tüüpi projektide juhtimisel.

Samas on raamat kirjutatud väga aktuaalsel teemal, sest graafikust ja eelarvest kinnipidamise, töömahu hindamise ning projekti kasumliku lõpetamise probleemidega on kokku puutunud iga projektijuht.

Autorite välja pakutud meetod ei ole midagi enneolematut ega keerukat, kuid sellest arusaamine nõuab projektijuhtimisega vähem kokku puutunud lugejalt keskmisest enam süvenemist. Nagu autorid isegi teise osa alguses kirjutavad: “Sa pead järgmised viis peatükki hoolega läbi töötama: loe neid, loe neid uuesti, tee märkmeid ja kuluta veidike aega, et numbritest aru saada.”

Oluliseks pean ka seda, et autorid rõhutavad täpse ja õigeaegse info olemasolu tähtsust. Samuti on tähtis see, et tuuakse välja pideva planeeritud ja tegeliku edenemise võrdluse ning tulevikus juhtuma hakkava vajadus. Saame me ju projekti juhtides juhtida ainult neid sündmusi, mis toimuvad tulevikus. Selleks aga peame me täpselt teadma, kus me hetkel oleme. Kui palju töötunde oleme kulutanud, kui suur osa tööst on nende tundidega tehtud ning milline on meie projekti hetkekasumlikkus. Ainult siis, kui igal hetkel neid näitajaid teame, on võimalik vastu võtta õigeid või õigemaid juhtimisotsuseid.

Soovitan selle raamatu läbi lugeda kõikidel projektijuhtidel, kes alles loovad oma projektijuhtimise süsteemi ning ka neil, kes otsivad võimalusi, kuidas muuta olemasolevat süsteemi efektiivsemaks. Kasumliku Projektijuhtimise meetodit ei tohiks aga võtta kui ainuvõimalikku lahendust projektijuhtimise tõhustamiseks. Pigem on see hea teejuht keskendumaks projektijuhtimise valupunktidele ja alus, millele toetudes luua omaenda töötav süsteem.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubion Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid.

Oleme tegutsenud juba 15 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast juhtimiskirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud 21% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

© AS Äripäev 2000-2022
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]