Klõps

Kuidas teha muutusi, kui muutused on rasked

Klõps
Chip Heath
Lehekülgi: 264
Kirjastus: Äripäev

Miks on nii raske teha muutusi, olgu siis oma ettevõttes või isiklikus elus? Peamiseks takistuseks on meie ajus pesitsev universaalne konflikt, väidavad Chip ja Dan Heath, muutuste juhtimise teemaliste bestsellerite autorid. Arvukad psühholoogiauuringud on näidanud, et meie meeli valitseb kaks süsteemi – ratsionaalne ning emotsionaalne –, mis võistlevad kontrolli pärast.

Ratsionaalne osa meist ihaldab suurepärast trimmis keha, emotsionaalne aga anub veel üht tükikest šokolaadi. Esimene on valmis suurteks tööalasteks muutusteks, teine armastab mugavat väljakujunenud rutiini. See pingeline vastasseis võib surmata parimagi muutusekatse – kuid kui see ületatakse, võib muutus tulla väga ruttu.

Autorid käsitlevad muutusi igal tasandil – isiklikul, organisatsioonilisel ja ühiskondlikul. Võib-olla tahad aidata oma vennal vabaneda hasartmängusõltuvusest? Võib-olla pead panema oma meeskonna turutingimustest tulenevalt kokkuhoidlikumalt tegutsema? Võib-olla soovid, et sinu naaber hakkaks rattaga tööl käima?

Harilikult käsitletakse neid teemasid eraldi – on olemas „muutuste juhtimise“ koolitus juhtidele, „eneseabi“ üksikisikutele ning „muuda maailma“ tüüpi nõuanded aktivistidele. Tegelikult on kõigil muutuste esilekutsumiseks tehtavatel jõupingutustel midagi ühist: et miski muutuks, peab keegi hakkama teistmoodi käituma. Sinu vend peab lõpetama kasiinodes käimise, sinu töötajad peavad hakkama bussiga sõitma. Lõppude lõpuks taanduvad kõik muutused ühele ja samale: kas suudad panna inimesed uut moodi käituma.

„Klõpsus“ kirjeldavad Heathid arvukalt juhtumeid, kuidas tavalised inimesed – lapsevanemad, keskastme juhid, professorid, medõed, valitsusametite bürokraadid – on suutnud ühendada need vastandlikud pooled ning viinud ellu dramaatilisi muutusi, mis on mitte ainult muutnud, vaid isegi päästnud sadade ja tuhandete inimeste elusid. Näiteks:

• mees, kes päästis Vietnami lapsed igaveseks alatoitluse käest;

• õpetaja, kes muutis „lollide kooli“ lapsed säravalt tarkadeks „õpetlasteks“;

• ametnik, kel õnnestus ühe väikse muutusega reformida USA valitsuse riigihankeprotseduure;

• keskastme juht, kes muutis kliente vihkava firma töötajad klienditeeninduse fanaatikuteks;

• uurijad, kes panid hotelliteenindajad nende eneste teadmata kaalu kaotama;

• koduorganiseerimise guru, kes arendas lihtsa tehnika, mille abil saada üle koristamishirmust.

Selles tõeliselt liikumapanevas ja kaasahaaravas raamatus on ühendatud põhjalikud psühholoogia, sotsioloogia ning paljude teiste valdkondade teadmised, mis näitavad muutusi uues, kohati ootamatus valguses.

„Klõps“ demonstreerib, et kõik edukad muutused järgivad sama, kolmest komponendist koosnevat mustrit. Mustrit, mida saad kasutada, et teha enda jaoks olulisi muutusi, olgu selleks siis maailma paremaks muutmine või salenemine.

Sisukord

1. Kolm üllatust muutuste kohta 9

Suuna ratsanikku
2. Leia helged kohad 30
3. Kavanda oma olulised sammud 49
4. Osuta sihtmärgile 69

Innusta elevanti
5. Leia õige tunne 93
6. Tee muutus väiksemaks 115
7. Kasvata oma inimesi 137

Kujunda teekonda
8. Kohenda keskkonda 163
9. Kujunda harjumusi 184
10. Aja kari liikvele 203
11. Hoia muutus elus 225

Kuidas teha muutust 233
Soovitused edasiseks lugemiseks 238
Märkused 240
Tänuavaldused 263

Arvustused

Mart BrauerESA inkubatsioonijuht

Muutused on inimestele juba olemuslikult jube tüütud, sest lõhuvad vana, et teha ruumi uuele. Seetõttu leiavad ka nende algatajad ennast pahatihti ebamugavas olukorras: põrkuvad vastuseisule, mis enamikul juhtudel ei ole sisuline ja argumenteeritud, vaid põhineb subjektiivsetel hirmudel või lihtsalt mugavusest tingitud retoorikal. „Klõps“ annab lugejale tööriistade komplekti, mille abil selline vastuseis murda ja kaasata muutuste tegemisse ka nende tulihingelised vastased.

Raamatu võlu peitub peamiselt kahes esimesel pilgul triviaalses tõdemuses. Esimeseks selle lihtsus ja praktilisus – lugejal on võimalik mõne peatüki lugemise järel hakata kohe loetut ellu viima olenemata sellest, kas soovitud muutused on suured või väikesed, töö- või eraelulised. Teiseks suureks vooruseks on päriselu näidete rohkus, mis võimaldab lugejal etteantud raamistikku paremini mõista ja asetada see talle juba tuttavasse konteksti.

Kindlasti ei tasuks raamatut soetada ootusega, et sellest saab metodoloogiline käsiraamat muutuste süstemaatiliseks juhtimiseks ettevõttes. Kahtlustan, et see polegi olnud autorite eesmärk. Pigem on tegemist heas mõttes igapäevase abimehega, kuhu mälu värskendamiseks aastas korra-paar sisse kiigata, kui midagi uut ja põnevat algatades tekib peaga vastu seina jooksmise tunne.

Meelike Saarnapereterapeut, OÜ Parem Elu koolitaja ja nõustaja

Tihti näib, et muutus toimub justkui „klõpsti“. Siiski esindab see „klõps“ lõpptulemust ega anna aimu muutusest kui protsessist. See raamat uuribki, milliseid protsesse – tegevusi, tundeid, mõtteid – on vaja kaasata, et käivitada see jada, mis lõpeb soovitud muutuse ehk „klõpsuga“.

Muutuste üle oma elus peaks saama igaüks ise otsustada, kedagi ei tohiks sundida muutuma. Väljastpoolt pealesurutul tavaliselt polegi kuigi pikka iga, ent kui käivitub inimese sisemine protsess, on head arengud vägagi võimalikud. Samal ajal võib näha, et sageli inimene (või organisatsioon) küll soovib muutust, kuid puuduvad oskused ja teave. Just viimased kaks on äärmiselt olulised, et saaksime liikuda muutuse-idee juurest tegeliku muutuse suunas.

„Klõps“ juhibki tähelepanu olulisele tõigale: vastupanu muutustele saab vähendada selguse suurendamise kaudu. Tõepoolest, selleks et midagi muuta, on kõigepealt vaja teada muutuse suunda, on tarvis infot, on vaja plaani, sisemist arutelu muutusega kaasneva võimaliku kasu või kahju osas.

See kõlab väga ratsionaalselt. Kuid inimene ei ole pelgalt ratsionaalne olend, ka tunded kuuluvad vääramatult inimese, seega ka inimlike otsuste tegemise juurde. Oluline osa raamatust kõnelebki sellest, kuidas viia ellu muutusi, rakendades nii ratsionaalsust kui ka  tundepoolt. Ehk kui väljenduda raamatus kasutatud kujundite keeles: kuidas saaks ratsanik (meie ratsionaalne pool) edukalt hakkama elevandi seljas (meie emotsionaalne pool) nõnda, et ratsanikul oleks selgus teekonna osas ja elevant püsiks innustununa.

See on vaimukas kujund, mis tõesti kehtib: meie ratsionaalsed otsused saavad tõelise jõu alles siis, kui neid toetavad ka meie emotsioonid.

Eero ElenurmIT-ettevõtja ja loovuskoolitaja

Praktilisi näpunäiteid, kuidas teha muutusi vajavad nii ettevõtjad, juhid kui palgatöötajad. „Klõpsus“ on need näpunäited põimitud lugudeks, mis innustavad lugejat muutusi läbi viima ning aitavad leida inspiratsiooni muutuste juhtimiseks. Näited sisaldavad võtteid ja nippe, mida saab kasutada nii isikliku elu kui ka organisatsiooniliste muutuste tegemiseks.

Muutuste juhtimine eeldab muutusteks vajalike katalüsaatorite tajumist – inimeste iseärasuste, nende tegevusloogika ja toimimiskeskkonnaga arvestamist üheaegselt. Autorid arutlevad, millal peaks juhtimise üle võtma ratsanik (ratsionaalne pool inimeses), millal usaldada elevanti (emotsionaalne pool) ning kuidas kujundada teekonda (keskkonda), et muutus oleks hõlpsamini teostatav. Muutuste juhtimisel on tähtis aru saada, kumba kõnetada – kas mõistust või emotsioone –, sest erinevate muutuste kontekstis on neil erinev kaal.

Mõned head nõuanded:

* Otsige ja tutvustage helgeid kohti ehk muutuste edulugusid: esitlege kangelasi ja näidake, kuidas nemad on sarnasest muutusest eelnevalt võitnud. Mõelge läbi, mis töötab ja kuidas seda rohkem saada.

* Kehtestage võimalikult konkreetsed ja üheselt arusaadavad eesmärgid ja tegevused. Sõnastage organisatsiooni toimimise reeglid võimalikult lihtsalt.

* Tunnustage arengut, mitte ainult lõpptulemust.

* Valikute rohkus on vahel segav ja muudab muutuste tegemise raskemaks. Selged ja konkreetsed valikud viivad parema tulemuseni.

* Ülesande väiksemateks osadeks jagamine teeb alustamise lihtsamaks.

* Kari mõjutab indiviidi käitumist / kohanemist, seega on tähtis moodustada muudatuste pooldajate gruppe.

„Klõps“ pakub häid ideid igapäevaseks kasutamiseks kõigile, kes planeerivad nii suuri kui väikesi muutusi ühiskonnas, organisatsioonis või oma elus.

Tellimine
KlõpsOtsas
Klõps

Klõps

Chip Heath
Kuidas teha muutusi, kui muutused on rasked
Tellimine
KlõpsOtsas

Kirjeldus

Miks on nii raske teha muutusi, olgu siis oma ettevõttes või isiklikus elus? Peamiseks takistuseks on meie ajus pesitsev universaalne konflikt, väidavad Chip ja Dan Heath, muutuste juhtimise teemaliste bestsellerite autorid. Arvukad psühholoogiauuringud on näidanud, et meie meeli valitseb kaks süsteemi – ratsionaalne ning emotsionaalne –, mis võistlevad kontrolli pärast.

Ratsionaalne osa meist ihaldab suurepärast trimmis keha, emotsionaalne aga anub veel üht tükikest šokolaadi. Esimene on valmis suurteks tööalasteks muutusteks, teine armastab mugavat väljakujunenud rutiini. See pingeline vastasseis võib surmata parimagi muutusekatse – kuid kui see ületatakse, võib muutus tulla väga ruttu.

Autorid käsitlevad muutusi igal tasandil – isiklikul, organisatsioonilisel ja ühiskondlikul. Võib-olla tahad aidata oma vennal vabaneda hasartmängusõltuvusest? Võib-olla pead panema oma meeskonna turutingimustest tulenevalt kokkuhoidlikumalt tegutsema? Võib-olla soovid, et sinu naaber hakkaks rattaga tööl käima?

Harilikult käsitletakse neid teemasid eraldi – on olemas „muutuste juhtimise“ koolitus juhtidele, „eneseabi“ üksikisikutele ning „muuda maailma“ tüüpi nõuanded aktivistidele. Tegelikult on kõigil muutuste esilekutsumiseks tehtavatel jõupingutustel midagi ühist: et miski muutuks, peab keegi hakkama teistmoodi käituma. Sinu vend peab lõpetama kasiinodes käimise, sinu töötajad peavad hakkama bussiga sõitma. Lõppude lõpuks taanduvad kõik muutused ühele ja samale: kas suudad panna inimesed uut moodi käituma.

„Klõpsus“ kirjeldavad Heathid arvukalt juhtumeid, kuidas tavalised inimesed – lapsevanemad, keskastme juhid, professorid, medõed, valitsusametite bürokraadid – on suutnud ühendada need vastandlikud pooled ning viinud ellu dramaatilisi muutusi, mis on mitte ainult muutnud, vaid isegi päästnud sadade ja tuhandete inimeste elusid. Näiteks:

• mees, kes päästis Vietnami lapsed igaveseks alatoitluse käest;

• õpetaja, kes muutis „lollide kooli“ lapsed säravalt tarkadeks „õpetlasteks“;

• ametnik, kel õnnestus ühe väikse muutusega reformida USA valitsuse riigihankeprotseduure;

• keskastme juht, kes muutis kliente vihkava firma töötajad klienditeeninduse fanaatikuteks;

• uurijad, kes panid hotelliteenindajad nende eneste teadmata kaalu kaotama;

• koduorganiseerimise guru, kes arendas lihtsa tehnika, mille abil saada üle koristamishirmust.

Selles tõeliselt liikumapanevas ja kaasahaaravas raamatus on ühendatud põhjalikud psühholoogia, sotsioloogia ning paljude teiste valdkondade teadmised, mis näitavad muutusi uues, kohati ootamatus valguses.

„Klõps“ demonstreerib, et kõik edukad muutused järgivad sama, kolmest komponendist koosnevat mustrit. Mustrit, mida saad kasutada, et teha enda jaoks olulisi muutusi, olgu selleks siis maailma paremaks muutmine või salenemine.

Lisainfo

Chip Heath
Lehekülgi: 264
Kirjastus: Äripäev

Sisukord

1. Kolm üllatust muutuste kohta 9

Suuna ratsanikku
2. Leia helged kohad 30
3. Kavanda oma olulised sammud 49
4. Osuta sihtmärgile 69

Innusta elevanti
5. Leia õige tunne 93
6. Tee muutus väiksemaks 115
7. Kasvata oma inimesi 137

Kujunda teekonda
8. Kohenda keskkonda 163
9. Kujunda harjumusi 184
10. Aja kari liikvele 203
11. Hoia muutus elus 225

Kuidas teha muutust 233
Soovitused edasiseks lugemiseks 238
Märkused 240
Tänuavaldused 263

Arvustused (3)

Mart BrauerESA inkubatsioonijuht

Muutused on inimestele juba olemuslikult jube tüütud, sest lõhuvad vana, et teha ruumi uuele. Seetõttu leiavad ka nende algatajad ennast pahatihti ebamugavas olukorras: põrkuvad vastuseisule, mis enamikul juhtudel ei ole sisuline ja argumenteeritud, vaid põhineb subjektiivsetel hirmudel või lihtsalt mugavusest tingitud retoorikal. „Klõps“ annab lugejale tööriistade komplekti, mille abil selline vastuseis murda ja kaasata muutuste tegemisse ka nende tulihingelised vastased.

Raamatu võlu peitub peamiselt kahes esimesel pilgul triviaalses tõdemuses. Esimeseks selle lihtsus ja praktilisus – lugejal on võimalik mõne peatüki lugemise järel hakata kohe loetut ellu viima olenemata sellest, kas soovitud muutused on suured või väikesed, töö- või eraelulised. Teiseks suureks vooruseks on päriselu näidete rohkus, mis võimaldab lugejal etteantud raamistikku paremini mõista ja asetada see talle juba tuttavasse konteksti.

Kindlasti ei tasuks raamatut soetada ootusega, et sellest saab metodoloogiline käsiraamat muutuste süstemaatiliseks juhtimiseks ettevõttes. Kahtlustan, et see polegi olnud autorite eesmärk. Pigem on tegemist heas mõttes igapäevase abimehega, kuhu mälu värskendamiseks aastas korra-paar sisse kiigata, kui midagi uut ja põnevat algatades tekib peaga vastu seina jooksmise tunne.

Meelike Saarnapereterapeut, OÜ Parem Elu koolitaja ja nõustaja

Tihti näib, et muutus toimub justkui „klõpsti“. Siiski esindab see „klõps“ lõpptulemust ega anna aimu muutusest kui protsessist. See raamat uuribki, milliseid protsesse – tegevusi, tundeid, mõtteid – on vaja kaasata, et käivitada see jada, mis lõpeb soovitud muutuse ehk „klõpsuga“.

Muutuste üle oma elus peaks saama igaüks ise otsustada, kedagi ei tohiks sundida muutuma. Väljastpoolt pealesurutul tavaliselt polegi kuigi pikka iga, ent kui käivitub inimese sisemine protsess, on head arengud vägagi võimalikud. Samal ajal võib näha, et sageli inimene (või organisatsioon) küll soovib muutust, kuid puuduvad oskused ja teave. Just viimased kaks on äärmiselt olulised, et saaksime liikuda muutuse-idee juurest tegeliku muutuse suunas.

„Klõps“ juhibki tähelepanu olulisele tõigale: vastupanu muutustele saab vähendada selguse suurendamise kaudu. Tõepoolest, selleks et midagi muuta, on kõigepealt vaja teada muutuse suunda, on tarvis infot, on vaja plaani, sisemist arutelu muutusega kaasneva võimaliku kasu või kahju osas.

See kõlab väga ratsionaalselt. Kuid inimene ei ole pelgalt ratsionaalne olend, ka tunded kuuluvad vääramatult inimese, seega ka inimlike otsuste tegemise juurde. Oluline osa raamatust kõnelebki sellest, kuidas viia ellu muutusi, rakendades nii ratsionaalsust kui ka  tundepoolt. Ehk kui väljenduda raamatus kasutatud kujundite keeles: kuidas saaks ratsanik (meie ratsionaalne pool) edukalt hakkama elevandi seljas (meie emotsionaalne pool) nõnda, et ratsanikul oleks selgus teekonna osas ja elevant püsiks innustununa.

See on vaimukas kujund, mis tõesti kehtib: meie ratsionaalsed otsused saavad tõelise jõu alles siis, kui neid toetavad ka meie emotsioonid.

Eero ElenurmIT-ettevõtja ja loovuskoolitaja

Praktilisi näpunäiteid, kuidas teha muutusi vajavad nii ettevõtjad, juhid kui palgatöötajad. „Klõpsus“ on need näpunäited põimitud lugudeks, mis innustavad lugejat muutusi läbi viima ning aitavad leida inspiratsiooni muutuste juhtimiseks. Näited sisaldavad võtteid ja nippe, mida saab kasutada nii isikliku elu kui ka organisatsiooniliste muutuste tegemiseks.

Muutuste juhtimine eeldab muutusteks vajalike katalüsaatorite tajumist – inimeste iseärasuste, nende tegevusloogika ja toimimiskeskkonnaga arvestamist üheaegselt. Autorid arutlevad, millal peaks juhtimise üle võtma ratsanik (ratsionaalne pool inimeses), millal usaldada elevanti (emotsionaalne pool) ning kuidas kujundada teekonda (keskkonda), et muutus oleks hõlpsamini teostatav. Muutuste juhtimisel on tähtis aru saada, kumba kõnetada – kas mõistust või emotsioone –, sest erinevate muutuste kontekstis on neil erinev kaal.

Mõned head nõuanded:

* Otsige ja tutvustage helgeid kohti ehk muutuste edulugusid: esitlege kangelasi ja näidake, kuidas nemad on sarnasest muutusest eelnevalt võitnud. Mõelge läbi, mis töötab ja kuidas seda rohkem saada.

* Kehtestage võimalikult konkreetsed ja üheselt arusaadavad eesmärgid ja tegevused. Sõnastage organisatsiooni toimimise reeglid võimalikult lihtsalt.

* Tunnustage arengut, mitte ainult lõpptulemust.

* Valikute rohkus on vahel segav ja muudab muutuste tegemise raskemaks. Selged ja konkreetsed valikud viivad parema tulemuseni.

* Ülesande väiksemateks osadeks jagamine teeb alustamise lihtsamaks.

* Kari mõjutab indiviidi käitumist / kohanemist, seega on tähtis moodustada muudatuste pooldajate gruppe.

„Klõps“ pakub häid ideid igapäevaseks kasutamiseks kõigile, kes planeerivad nii suuri kui väikesi muutusi ühiskonnas, organisatsioonis või oma elus.

© AS Äripäev 2000-2022
  • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
  • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
  • E-post: [email protected]