Kütuseturu aastakonverents 2023

Otsused rohelise tuleviku poole

Kütuseturu aastakonverents 2023

Toimumisaeg:

03.05.2023

Alguseni:

35p 16t 55m

Toimumiskoht:

Sokos Hotel Viru konverentsikeskus

Iga-aastane, seekord juba 11. Kütuseturu Aastakonverents toob taas kokku kütusemaailma otsustajad ja eksperdid, et rääkida valdkonna kõige olulisematel teemadel. Tänavune Kütuseturu Aastakonverents toimub erandkorras kevadel ja seda põhjusel, et kütuseturu osalised ja transpordisektor saaks vahetult pärast valimisi edastada omi mõtteid uuele valitsuskoalitsioonile ja uurida, milline saab olema uue valitsuse energia- ja sellega kaasnev maksupoliitika.

Miks tasub konverentsil osaleda?

Osalejad saavad hea ülevaate kolmest aktuaalsest peateemast, kus analüüsime:

a) varasema valitsuse plaani tõsta järk-järgult tagasi kütuseaktsiisid, mis ähvardavad 2027. aastaks, mil transpordisektorile rakendub lisaks ka täiendav kohustus osta CO2 kvooti, tõsta kütusehinnad enneolematusse kõrgusesse;

b) kuidas peaks Eesti transpordisektor rohepöördega edasi liikuma, millisesse tehnoloogiasse panustama ja kuidas riik sellele kõigele kaasa saaks aidata;

c) Euro 7 uusi saastenorme ja seda, kas Eesti riik hakkab soodustama taastuvtoorainetest valmistatud vedelkütuste kasutamist.

 

 • Küsime kahelt ministeeriumilt, kes juhib transpordisektori rohepööret ja mis hakkab mõjutama otsuseid transpordipoliitikas.
 • Räägime, milliste kütuste poole peaksime oma transpordisektorit juhtima, et tagada võimalikult väike kliimajalajälg.
 • Analüüsime, kuidas rohe-eesmärkide kõrval oleks tagatud ka majanduse konkurentsivõime ja inimeste toimetulek.
 • Uurime majandusanalüütikult, milline on kütusetarbimise mõju Eesti majandusaktiivsusele ja kas Eesti majandus üldse kannatab rohepöörde välja.
 • Kuulame poliitikute arutelu, kus küsime, mil määral plaanib riik investeerida laadimistaristusse, mis tarbesõidukite kontekstis on täna pea olematu. Mõtleme koos, milliseid samme vajab meie tarbesõidukite laadimistaristu, et rohepööre ellu viia.
 • Peatume elektriautode võidukäigul ja arutleme, kui kaua võtab aega tarbesõidukite ja raskeveokite sektori järelejõudmine elektriliste sõiduautode arengule.
 • Küsime, miks on Itella jaoks endiselt vara minna üle elektriakubikutele ja kas HVO kasutamine täidab klientide ootused.
 • Prognoosime, kuidas muutub kütusetarbimine erinevates sektorites.
 • Lõpuarutelus analüüsime, kui rahul võime olla oma seniste rohepöördeks valitud sammudega ja anname nõu ka riigile, kuidas edaspidi kalleid vigu vältida.

Konverentsi sihtgrupp:

 • kütuse jae- ja hulgimüüjad (juhid, omanikud);
 • suuremad hankijad - autovedajad, ühistranspordi-, logistika- ja kullerfirmad, tööstus- ja põllumajandussektor;  
 • sõidukite müüjad;
 • erinevad erialaliidud
 • ja teised teemast huvitatud ettevõtjad ning organisatsioonid.

Korraldaja on Äripäeva teemaveeb Logistikauudised.ee ja sisupartner Eesti Õliühing.

Programmijuht: Anu Soomets, [email protected], +372 516 4397

Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume kirjutada e-mailile [email protected]

Programm

08:40 – 09:20

Registreerimine ja hommikukohv

09:20 – 09:30

Tere hommikust!

Urmas Vaino Moderaator

09:29 – 09:30

Teemaplokk 1 – ROHEPÖÖRE TRANSPORDISEKTORIS

09:30 – 10:15

Kes juhib Eesti transpordisektori (rohelist) tulevikku ja mis mõjutab transpordipoliitika otsuseid?

Sander Salmu Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi värske transpordi asekantsler

Keskonnaministeerium Esineja kinnitamisel

Meie transpordisektori eesmärgid on enam-vähem teada, kuid endiselt puudub vastus küsimusele, kes kogu protsessi ja rohepööret juhib. Ettekandes otsime vastust küsimustele, milline on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vastutusala ja millised strateegilised ülesanded on keskkonnaministeeriumil? Ühtlasi räägime, millised on peamised küsimused ja Euroopa Liidu seadusandlikud sisendid, mis hakkavad ministeeriumide hinnangul kütuse- ja transpordipoliitikat mõjutama. Ühisettekande lõpus toimuvas debatis küsime näiteks, kas Eesti võiks sarnaselt lõunanaabritega vajada kliimaministrit.

10:15 – 10:45

Milline on taastuvkütuste ja teiste madala CO2-sisaldusega kütuste roll transpordisektori dekarboniseerimiselt?

FuelsEurope Esineja kinnitamisel

Ettekandes võtame fookusesse taastuvate erinevate vedelkütuste perspektiivi transpordi kliimajalajälje vähendamisel. Küsime, kus ja kui palju täna Euroopas taastuvtoorainest diislikütust toodetakse ja millised ressursid on olemas tootmisevõimekuse suurendamiseks? Kas sellest piisab, et transpordisektor suudaks täies mahus rohelisemale kütusele üle minna või vajame mingeid uusi keskkonnasõbralikke kütuseliike? Kuidas ja millal hakkavad kütusesektorit mõjutama nn e-kütused? Milline on Euroopa rohekütuste arengupotentsiaal laiemalt? Kuidas näeb Euroopa Komisjon CO2 heite vähendamist?

10:45 – 11:05

Kuidas tagada transpordi rohe-eesmärkide kõrval ka majanduse konkurentsivõime ja inimeste toimetulek?

Mart Raamat Eesti Õliühingu tegevjuht

Transpordisektori kliimaeesmärkide täitmisel on vaja mõista, et ühte kõigile sobivat lahendust ei ole. Kui elektrisõidukid sobivad peamiselt linnasõite tegevatele eraisikutele, siis rasketranspordis – kus tarbitakse suur osa Eesti transpordikütustest – täna reaalseid alternatiive sisepõlemismootoritele ei ole. Kuidas saaks riigi maksusüsteem või regulatsioonid aidata kaasa rohepöördele, mis arvestab sektorite eripärasid?

11:05 – 11:45

Poliitikute diskussioon: kuidas valitsus transpordipoliitikat suunama ja riske maandama hakkab?

Toomas Uibo Eesti 200 fraktsioon

Rain Epler EKRE fraktsioon

Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon esineja kinnitamisel

Isamaa fraktsioon esineja kinnitamisel

Teiste fraktsioonide esindajad kinnitamisel

Poliitikute debatis uurime, kas uuel valitsusele on plaan riske rohkem maandada ja lisaks biometaanile soodustada ka teiste süsinikuneutraalsete kütuste kasutamist. Juba seitsme aasta pärast peab meie linnades olema null-saastega ühistransport, kelle ülesandeks on teha vajalikud investeeringud? Kui suur osa sellest on ettevõtjatel, kui suur osa riigil? Mil määrab plaanib riik investeerida elektrisõidukite laadimistaristutesse, mis tarbesõidukite kontekstis on täna sisuliselt olematu? Kas ja kuidas riik näeb vesinikul rolli transpordikütusena? Milliseid muutusi vajab tasuta ühistransport? Mis saab plaanist tõsta kütuseaktsiise?

11:45 – 12:45

Lõuna

12:44 – 12:45

Teemaplokk 2 – EESMÄRGID JA VÕIMALUSED

12:45 – 13:10

Kas Eesti majandus veab rohepöörde välja?

Kristo Aab LHV majandusanalüütik

Rohepööre toob paratamatult endaga kaasa suuri investeeringuid, kuid teisalt võib see kaasa aidata ka meie majanduse arengule. Kütusetarbimise mõju Eesti majandusaktiivsusele – kui paljude võtmesektorite jaoks on tegu tähtsa sisendiga? Kas Eesti väiksus seab sellele kõigele ka mingeid piiranguid ning millised seni tehtud otsused tuleks kindlasti ümber vaadata? Kas tasuta ühistransport on meile ikka jõukohane? Kas kütuseaktsiisi lahtisidumine teede rahastamisest oli mõistlik otsust? Milline on riigi tegelike võimaluste ja ees ootavate väljakutsete suhe majandusanalüütiku pilgu läbi?   

13:10 – 13:40

Euro 7 saastenormid – milliseks võib kujuneda tegelik mõju transpordisektorile?

Sõidukite Euro 7 saastenormidest on räägitud juba pikalt ning nende normide kehtestamine on vaid ajaküsimus. Kui karmid need reeglid võivad tulla ja kui suuri lisainvesteeringuid nõuab see veokite tootjatelt ja nende ostjatelt? Millised mõjud on Euroopa Parlamendi värskelt vastu võetud otsustel transpordisektorile?

13:40 – 14:00

Teema sõnastamisel

Gary Szendzielarz Astro Balticsi & Cloudicsi rahvusvahelise äriarenduse juht

14:00 – 14:20

Milliseid samme vajab tarbesõidukite taristu, et Eestis rohepööre ellu viia?

Raul Potisepp Eleporti tegevjuht ja asutaja

Kui täna räägime alternatiivkütustest, siis pikemas perspektiivis tähendab see üleminekuperioodi elektritranspordile. Mis puudutab sõiduautode laadimistaristut Eestis, siis pole alust arvata, et see elektriautode arvu kasvuga sammu ei suudaks pidada. Küll aga oleme selgelt hädas tarbesõidukite laadimistaristuga. Elektrikaubikuid ja -veokeid omavad ettevõtted peavad ise ehitama välja oma laadimisvõrgu, mis on jõukohane vaid vähestele rahvusvahelistele suurkontsernidele. Milliseid investeeringuid oleks vaja selleks teha, millised tehnoloogiad on selleks täna olemas ja kes selle kõige eest peaks maksma?

14:20 – 14:50

Kohvipaus

14:49 – 14:50

Teemaplokk 3 – KÜTUSETARBIMISE MUUTUMINE ERI SEKTORITES

14:50 – 15:15

Elektriautode pealetung on alanud. Kuidas see mõjutab turgu?

Erkki Ots Bassadone Baltic tegevjuht

Elektriliste sõiduautode tootjaid tekib juurde nagu seeni pärast vihma ja ka suurtootjad ei maga. Tavaautode hinnad kasvavad, elektriautodel aga pigem langevad. Kas olemasoleva liitium-ioonakude tehnoloogiaga purjetamegi võiduki lõpuni või on lõplike kliimaeesmärkide saavutamiseks vaja siiski mingit täiesti uut tehnoloogiat? Kas midagi taolist on silmapiiril? Kui kaua võtab aega, et tarbesõidukite ja raskeveokite sektor elektriliste sõiduautode arengule järele jõuab?

15:15 – 15:40

Elektrikaubikutele on veel vara üle minna. Kas HVO kasutamine täidab klientide ootused?

Rainer Oja Itella Estonia pakiäri logistikajuht

Sebe võitis hiljutise liinivedude hanke ilma keskkonnasõbralikesse gaasibussidesse investeerimata, täites vajalikud nõuded taastuvtoorainest valmistatud HVO diislikütusega. Sama plaan on ka Itellal, kelle rehkenduste järgi on elektrikaubikutele veel pisut vara üle minna, ning ettevõte täidab oma keskkonnakohustused HVO kütusega. Kui suur on klientide poolne huvi ja surve transpordiettevõttele, et nende veod oleksid süsinikuneutraalsed? Või eeldatakse juba täielikult saastevaba vedu?

15:40 – 16:00

Sissejuhatus aruteluringi: Millised on keskkonnasõbralike vedelkütuste väljavaated Eesti turul?

Kui palju on 100% taastuvtoorainest valmistatud HVO diislikütuse tootjaid Euroopas ja kas nende toodang võiks pakkuda tulevikus rohkem konkurentsi ka siinsel turul? Kas konkurents suudaks mõjutada keskkonnasõbralike diislikütuste hinda? Miks pole tõsist konkurentsi veel tekkinud ja millised oleksid selle tekke eeltingimused? Millised on erinevate tootjate väljavaated keskkonnasõbralike kütuste tootmiseks?

16:00 – 16:40

Arutelu: Kui õiged on meie rohepöördseks valitud suunad ja kuidas õnnestuks riigil kalleid otsuseid edaspidi vältida?

Alvar Tõruke DSV regionaaldirektor ja juhatuse esimees

Ingmar Roos Mootor Grupp, Lux Express Eesti ärijuht

Meelike Paalberg Itella Estonia tegevjuht

esineja kinnitamisel

Keskkonnaministeerium esineja kinnitamisel

Kas Eesti võetud suunad rohelisema tuleviku suunas on õiged ja mida tuleks teha teisiti? Millised on ettevõtjate ja nende klientide ootused, kuidas tegutseda targalt ja nutikalt nii, et rohepöörde hinnasilt lõpptarbijale võimalikult väikese numbriga tuleks? Millist nõu oleks ettevõtjatel selles kontekstis riigijuhtidele anda, et me ei peaks hiljem kahetsema rumalaid ja kalliks osutunud otsuseid?

16:40 – 16:50

Kokkuvõte ja päeva lõpetamine

Kütuseturu aastakonverents 2023

Toimumisaeg:

03.05.2023

Alguseni:

35p 16t 55m

Toimumiskoht:

Sokos Hotel Viru konverentsikeskus

Iga-aastane, seekord juba 11. Kütuseturu Aastakonverents toob taas kokku kütusemaailma otsustajad ja eksperdid, et rääkida valdkonna kõige olulisematel teemadel. Tänavune Kütuseturu Aastakonverents toimub erandkorras kevadel ja seda põhjusel, et kütuseturu osalised ja transpordisektor saaks vahetult pärast valimisi edastada omi mõtteid uuele valitsuskoalitsioonile ja uurida, milline saab olema uue valitsuse energia- ja sellega kaasnev maksupoliitika.

Miks tasub konverentsil osaleda?

Osalejad saavad hea ülevaate kolmest aktuaalsest peateemast, kus analüüsime:

a) varasema valitsuse plaani tõsta järk-järgult tagasi kütuseaktsiisid, mis ähvardavad 2027. aastaks, mil transpordisektorile rakendub lisaks ka täiendav kohustus osta CO2 kvooti, tõsta kütusehinnad enneolematusse kõrgusesse;

b) kuidas peaks Eesti transpordisektor rohepöördega edasi liikuma, millisesse tehnoloogiasse panustama ja kuidas riik sellele kõigele kaasa saaks aidata;

c) Euro 7 uusi saastenorme ja seda, kas Eesti riik hakkab soodustama taastuvtoorainetest valmistatud vedelkütuste kasutamist.

 

 • Küsime kahelt ministeeriumilt, kes juhib transpordisektori rohepööret ja mis hakkab mõjutama otsuseid transpordipoliitikas.
 • Räägime, milliste kütuste poole peaksime oma transpordisektorit juhtima, et tagada võimalikult väike kliimajalajälg.
 • Analüüsime, kuidas rohe-eesmärkide kõrval oleks tagatud ka majanduse konkurentsivõime ja inimeste toimetulek.
 • Uurime majandusanalüütikult, milline on kütusetarbimise mõju Eesti majandusaktiivsusele ja kas Eesti majandus üldse kannatab rohepöörde välja.
 • Kuulame poliitikute arutelu, kus küsime, mil määral plaanib riik investeerida laadimistaristusse, mis tarbesõidukite kontekstis on täna pea olematu. Mõtleme koos, milliseid samme vajab meie tarbesõidukite laadimistaristu, et rohepööre ellu viia.
 • Peatume elektriautode võidukäigul ja arutleme, kui kaua võtab aega tarbesõidukite ja raskeveokite sektori järelejõudmine elektriliste sõiduautode arengule.
 • Küsime, miks on Itella jaoks endiselt vara minna üle elektriakubikutele ja kas HVO kasutamine täidab klientide ootused.
 • Prognoosime, kuidas muutub kütusetarbimine erinevates sektorites.
 • Lõpuarutelus analüüsime, kui rahul võime olla oma seniste rohepöördeks valitud sammudega ja anname nõu ka riigile, kuidas edaspidi kalleid vigu vältida.

Konverentsi sihtgrupp:

 • kütuse jae- ja hulgimüüjad (juhid, omanikud);
 • suuremad hankijad - autovedajad, ühistranspordi-, logistika- ja kullerfirmad, tööstus- ja põllumajandussektor;  
 • sõidukite müüjad;
 • erinevad erialaliidud
 • ja teised teemast huvitatud ettevõtjad ning organisatsioonid.

Korraldaja on Äripäeva teemaveeb Logistikauudised.ee ja sisupartner Eesti Õliühing.

Programmijuht: Anu Soomets, [email protected], +372 516 4397

Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume kirjutada e-mailile [email protected]

Programm

08:40 – 09:20

Registreerimine ja hommikukohv

09:20 – 09:30

Tere hommikust!

Urmas Vaino Moderaator

09:29 – 09:30

Teemaplokk 1 – ROHEPÖÖRE TRANSPORDISEKTORIS

09:30 – 10:15

Kes juhib Eesti transpordisektori (rohelist) tulevikku ja mis mõjutab transpordipoliitika otsuseid?

Sander Salmu Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi värske transpordi asekantsler

Keskonnaministeerium Esineja kinnitamisel

Meie transpordisektori eesmärgid on enam-vähem teada, kuid endiselt puudub vastus küsimusele, kes kogu protsessi ja rohepööret juhib. Ettekandes otsime vastust küsimustele, milline on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vastutusala ja millised strateegilised ülesanded on keskkonnaministeeriumil? Ühtlasi räägime, millised on peamised küsimused ja Euroopa Liidu seadusandlikud sisendid, mis hakkavad ministeeriumide hinnangul kütuse- ja transpordipoliitikat mõjutama. Ühisettekande lõpus toimuvas debatis küsime näiteks, kas Eesti võiks sarnaselt lõunanaabritega vajada kliimaministrit.

10:15 – 10:45

Milline on taastuvkütuste ja teiste madala CO2-sisaldusega kütuste roll transpordisektori dekarboniseerimiselt?

FuelsEurope Esineja kinnitamisel

Ettekandes võtame fookusesse taastuvate erinevate vedelkütuste perspektiivi transpordi kliimajalajälje vähendamisel. Küsime, kus ja kui palju täna Euroopas taastuvtoorainest diislikütust toodetakse ja millised ressursid on olemas tootmisevõimekuse suurendamiseks? Kas sellest piisab, et transpordisektor suudaks täies mahus rohelisemale kütusele üle minna või vajame mingeid uusi keskkonnasõbralikke kütuseliike? Kuidas ja millal hakkavad kütusesektorit mõjutama nn e-kütused? Milline on Euroopa rohekütuste arengupotentsiaal laiemalt? Kuidas näeb Euroopa Komisjon CO2 heite vähendamist?

10:45 – 11:05

Kuidas tagada transpordi rohe-eesmärkide kõrval ka majanduse konkurentsivõime ja inimeste toimetulek?

Mart Raamat Eesti Õliühingu tegevjuht

Transpordisektori kliimaeesmärkide täitmisel on vaja mõista, et ühte kõigile sobivat lahendust ei ole. Kui elektrisõidukid sobivad peamiselt linnasõite tegevatele eraisikutele, siis rasketranspordis – kus tarbitakse suur osa Eesti transpordikütustest – täna reaalseid alternatiive sisepõlemismootoritele ei ole. Kuidas saaks riigi maksusüsteem või regulatsioonid aidata kaasa rohepöördele, mis arvestab sektorite eripärasid?

11:05 – 11:45

Poliitikute diskussioon: kuidas valitsus transpordipoliitikat suunama ja riske maandama hakkab?

Toomas Uibo Eesti 200 fraktsioon

Rain Epler EKRE fraktsioon

Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon esineja kinnitamisel

Isamaa fraktsioon esineja kinnitamisel

Teiste fraktsioonide esindajad kinnitamisel

Poliitikute debatis uurime, kas uuel valitsusele on plaan riske rohkem maandada ja lisaks biometaanile soodustada ka teiste süsinikuneutraalsete kütuste kasutamist. Juba seitsme aasta pärast peab meie linnades olema null-saastega ühistransport, kelle ülesandeks on teha vajalikud investeeringud? Kui suur osa sellest on ettevõtjatel, kui suur osa riigil? Mil määrab plaanib riik investeerida elektrisõidukite laadimistaristutesse, mis tarbesõidukite kontekstis on täna sisuliselt olematu? Kas ja kuidas riik näeb vesinikul rolli transpordikütusena? Milliseid muutusi vajab tasuta ühistransport? Mis saab plaanist tõsta kütuseaktsiise?

11:45 – 12:45

Lõuna

12:44 – 12:45

Teemaplokk 2 – EESMÄRGID JA VÕIMALUSED

12:45 – 13:10

Kas Eesti majandus veab rohepöörde välja?

Kristo Aab LHV majandusanalüütik

Rohepööre toob paratamatult endaga kaasa suuri investeeringuid, kuid teisalt võib see kaasa aidata ka meie majanduse arengule. Kütusetarbimise mõju Eesti majandusaktiivsusele – kui paljude võtmesektorite jaoks on tegu tähtsa sisendiga? Kas Eesti väiksus seab sellele kõigele ka mingeid piiranguid ning millised seni tehtud otsused tuleks kindlasti ümber vaadata? Kas tasuta ühistransport on meile ikka jõukohane? Kas kütuseaktsiisi lahtisidumine teede rahastamisest oli mõistlik otsust? Milline on riigi tegelike võimaluste ja ees ootavate väljakutsete suhe majandusanalüütiku pilgu läbi?   

13:10 – 13:40

Euro 7 saastenormid – milliseks võib kujuneda tegelik mõju transpordisektorile?

Sõidukite Euro 7 saastenormidest on räägitud juba pikalt ning nende normide kehtestamine on vaid ajaküsimus. Kui karmid need reeglid võivad tulla ja kui suuri lisainvesteeringuid nõuab see veokite tootjatelt ja nende ostjatelt? Millised mõjud on Euroopa Parlamendi värskelt vastu võetud otsustel transpordisektorile?

13:40 – 14:00

Teema sõnastamisel

Gary Szendzielarz Astro Balticsi & Cloudicsi rahvusvahelise äriarenduse juht

14:00 – 14:20

Milliseid samme vajab tarbesõidukite taristu, et Eestis rohepööre ellu viia?

Raul Potisepp Eleporti tegevjuht ja asutaja

Kui täna räägime alternatiivkütustest, siis pikemas perspektiivis tähendab see üleminekuperioodi elektritranspordile. Mis puudutab sõiduautode laadimistaristut Eestis, siis pole alust arvata, et see elektriautode arvu kasvuga sammu ei suudaks pidada. Küll aga oleme selgelt hädas tarbesõidukite laadimistaristuga. Elektrikaubikuid ja -veokeid omavad ettevõtted peavad ise ehitama välja oma laadimisvõrgu, mis on jõukohane vaid vähestele rahvusvahelistele suurkontsernidele. Milliseid investeeringuid oleks vaja selleks teha, millised tehnoloogiad on selleks täna olemas ja kes selle kõige eest peaks maksma?

14:20 – 14:50

Kohvipaus

14:49 – 14:50

Teemaplokk 3 – KÜTUSETARBIMISE MUUTUMINE ERI SEKTORITES

14:50 – 15:15

Elektriautode pealetung on alanud. Kuidas see mõjutab turgu?

Erkki Ots Bassadone Baltic tegevjuht

Elektriliste sõiduautode tootjaid tekib juurde nagu seeni pärast vihma ja ka suurtootjad ei maga. Tavaautode hinnad kasvavad, elektriautodel aga pigem langevad. Kas olemasoleva liitium-ioonakude tehnoloogiaga purjetamegi võiduki lõpuni või on lõplike kliimaeesmärkide saavutamiseks vaja siiski mingit täiesti uut tehnoloogiat? Kas midagi taolist on silmapiiril? Kui kaua võtab aega, et tarbesõidukite ja raskeveokite sektor elektriliste sõiduautode arengule järele jõuab?

15:15 – 15:40

Elektrikaubikutele on veel vara üle minna. Kas HVO kasutamine täidab klientide ootused?

Rainer Oja Itella Estonia pakiäri logistikajuht

Sebe võitis hiljutise liinivedude hanke ilma keskkonnasõbralikesse gaasibussidesse investeerimata, täites vajalikud nõuded taastuvtoorainest valmistatud HVO diislikütusega. Sama plaan on ka Itellal, kelle rehkenduste järgi on elektrikaubikutele veel pisut vara üle minna, ning ettevõte täidab oma keskkonnakohustused HVO kütusega. Kui suur on klientide poolne huvi ja surve transpordiettevõttele, et nende veod oleksid süsinikuneutraalsed? Või eeldatakse juba täielikult saastevaba vedu?

15:40 – 16:00

Sissejuhatus aruteluringi: Millised on keskkonnasõbralike vedelkütuste väljavaated Eesti turul?

Kui palju on 100% taastuvtoorainest valmistatud HVO diislikütuse tootjaid Euroopas ja kas nende toodang võiks pakkuda tulevikus rohkem konkurentsi ka siinsel turul? Kas konkurents suudaks mõjutada keskkonnasõbralike diislikütuste hinda? Miks pole tõsist konkurentsi veel tekkinud ja millised oleksid selle tekke eeltingimused? Millised on erinevate tootjate väljavaated keskkonnasõbralike kütuste tootmiseks?

16:00 – 16:40

Arutelu: Kui õiged on meie rohepöördseks valitud suunad ja kuidas õnnestuks riigil kalleid otsuseid edaspidi vältida?

Alvar Tõruke DSV regionaaldirektor ja juhatuse esimees

Ingmar Roos Mootor Grupp, Lux Express Eesti ärijuht

Meelike Paalberg Itella Estonia tegevjuht

esineja kinnitamisel

Keskkonnaministeerium esineja kinnitamisel

Kas Eesti võetud suunad rohelisema tuleviku suunas on õiged ja mida tuleks teha teisiti? Millised on ettevõtjate ja nende klientide ootused, kuidas tegutseda targalt ja nutikalt nii, et rohepöörde hinnasilt lõpptarbijale võimalikult väikese numbriga tuleks? Millist nõu oleks ettevõtjatel selles kontekstis riigijuhtidele anda, et me ei peaks hiljem kahetsema rumalaid ja kalliks osutunud otsuseid?

16:40 – 16:50

Kokkuvõte ja päeva lõpetamine

Registreerimine

HindSoodushind kuni 14.04.2023
Osalejaid

Kütuseturu aastakonverents 2023

399,00 €

478,80 € km-ga

399,00 €

309,00 €

370,80 € km-ga

309,00 €

370,80 € km-ga

0

Kütuseturu aastakonverents 2023

OsalejaidHind
0

399,00 €

478,80 € km-ga

399,00 €

309,00 €

370,80 € km-ga

309,00 €

370,80 € km-ga

Toetajad

Lisainfo

Konverentsi materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected] või 667 0105.

 

Tühistamisinfo

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Viru väljak 4, 10111 Tallinn
© AS Äripäev 2000-2023
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]