Laoseis 2024

Tulevik on kohal!

Laoseis 2024

Toimumiskoht:

Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskus

Tulevik on kohal ning me peame olema valmis suurteks muutusteks - tule kuula ettevõtjate õnnestumisi ja õppetunde. Fookuses jätkusuutlikkus, automatiseerimine ja tehisintellekt. Laomajanduse tippsündmuse, seekord juba 20. korda toimuva aastakonverentsi „ LAOSEIS“ eesmärk on hoida Eesti laonduse ja logistika otsustajad kursis laonduses toimuvate erinevate arengutega. 

Sihtgrupp: logistika-, tööstus- ja kaubandussektor. Suurema osa kuulajaskonnast moodustavad lao-, logistika-, tarneahela-, arendus-, tehnika- ja tehnoloogiajuhid ning ettevõtete tippjuhid. Samuti kõik teised ladudega otseselt või kaudselt kokku puutuvad juhtivtöötajad.

Miks tasub konverentsile tulla? Räägime:

- uutest regulatsioonidest ladu omavatele ettevõtetele. Mis muutub pakendite käitlemises ning taaskasutamises, energiatõhususes, juhtimisprotseduuride ümberkujunduses, jpm;

- kuidas ladu digitaliseerida ja juba täna laos tehisintellekti kasutada - kuidas uusi nutilahendusi integreerida olemasolevate süsteemidega?;

- kogemuslugu automaatse kastilahenduse juurutamisest ja kasutamisest;

- suurinvesteeringutest laonduses ja perspektiivikatest piirkondadest;

- milliseid pädevusi eeldavad klientide erisoovid ja kuidas muutuvates oludes tagada ohutu töökeskkond?

  • Konverents näitab suunda ja annab häid mõtted, millised on võimalused ladude arendamiseks.
  • See on hea võimalus kuulata oma valdkonna ekspertide ja praktikute kogemusi ning nõuandeid.
  • Võimalus suhelda esinejatega ja küsida täiendavat nõu ning arutada kolleegidega teistest ettevõtetest.

Lisainfo programmijuhilt: Anu Soomets, [email protected] , telefon 516 4397.

Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected] või 667 0105.

Programm veel täiendamisel.

Programm

09:15 – 09:50

Registreerumine ja hommikukohv

09:50 – 10:00

Moderaatori avasõnad

Rainer Rohtla Coop Eesti Keskühistu tegevjuht

10:00 – 10:30

Suur pilt: kuhu ja millist laokinnisvara otsitakse kõige enam ja kas pakkumised vastavad nõudlusele?

Andi Pleskovski RE Kinnisvara partner

Analüüsime, kus on Eesti uued perspektiivikad piirkonnad laokinnisvara soetamiseks, kui palju ruumi on veel Eesti „kuldses ringis“ ja mis toimub mujal Eestis? Millised on ettevõtjate tänased eeldused laokinnisvarale lisaks heale logistilisele asukohale? Mis tüüpi kinnisvara eelistatakse ja kuivõrd jätkusuutlikud on aastakümneid tagasi ehitatud hooned?

10:30 – 11:00

Millest lähtuda uue terminali planeerimisel ja millised lahendused tulevad kasutusele Schenkeri uues terminalis?

Kristel Annus Schenker Eesti tegevjuht

Schenker on tegutsenud Mõigus aastast 1996. Juba mõned aastad on olemasolev terminal meile kitsaks jäänud. Kuna tänases asukohas ruumi laieneda ei ole, tuli hakata ringi vaatama. Millest lähtus Euroopa üks suurimaid logistikaettevõtteid uue keskuse planeerimisel Eestisse, milliseid nutikaid ja energiasäästlikke lahendusi uude hoonesse kavandatakse ja kuidas see otsus mõjutab suurettevõtte logistikakorraldust?

11:00 – 11:30

Ruukki Products Pärnu tehase kogemus: uus automaatne laohaldus- ja positsioneerimise lahendus tõi mõne nädalaga olulise efektiivsuse kasvu

Helen Põld Ruukki Products OPEX ja lao juht

Martin Joandi ForkNAVi kaasasutaja

Pärnu katusetootja Ruukki on nüüdseks vaid loetud nädalad kasutanud uut laohaldus- ja positsioneerimise lahendust, mis tõi lühikese ajaga ka esimesed töövõidud. Kui varem kulus erinevate asjade otsimisele palju aega, siis nüüd saab otsimisele kulunud aja mujale suunata – see on kiiresti ja hüppeliselt kasvatanud ettevõtte efektiivsust. Ettekandes räägime, kuidas on katusetootjal õnnestunud juurutada uut lahendust ForkNAV kaasabil ja avame kaarte, milliseid võite on lahendus meeskonnale toonud. Lisaks toome näiteid, millistes tööstusharudes sama lahendus veel kauslik on.

 

11:30 – 12:00

Rapala kogemus. Kuidas landitootja Pärnu laos automaatset kastilahendust juurutas?

Jarmo Veetamm Rapala Eesti laojuht

Soome landitootja Rapala on oma Pärnu tehase laos juurutamas automaatset kastilahendust. Räägime, millise lahenduse ettevõte on juurutanud ja milline valukoht sundis seda lahendust otsima. Kuidas on õnnestunud juurutamine ning milliseid takistusi ja õnnestumisi on selle käigus ilmnenud? Mida näitavad esimesed kasutajakogemused?

 

12:00 – 13:00

Lõuna

13:00 – 13:30

Kestlik tulevik: milliste regulatsioonidega peavad ladu omavad ettevõtted lähiajal arvestama?

Aire Rihe Kliimaministeeriumi rohereformi nõunik ja mullakaitse valdkonnajuht

Ühiskonna kestlikkusse panustavasse ettevõtlusesse on väga paljud ettevõtted juba aastaid usinalt investeerinud ja seda pigem omaenda konkurentsivõime tõstmise, mitte konkreetse kohustuse tõttu. Tulevast aastast aga olukord muutub: suuremad ettevõtted, kelle sekka kuuluvad ka paljud laologistikaga tegelevad firmad, peavad hakkama kohustuslikus korras esitama kestlikkusaruannet ESG. Mida see endast kujutab ja millega peavad arvestama tulevikus need, kes täna veel nö „suurte“ alla ei kuulu? Mis muutub ökodisainis ja digitaalse tootepassi tulekul pakendite käitlemises ja taaskasutamises, energiatõhususes, elurikkusega arvestamises, juhtimisprotseduuride ümberkujunduses ja sotsiaalsete tingimuste arvestamise täiendavas tähelepanus.

13:30 – 14:15

Aruteluring: Kuidas tehisintellekti ja digitaliseerimise abil muuta ettevõtte tegevust efektiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks?

Lichettey Aavik Tempest Elva tootmisüksuse juht

Juhan-Peep Ernits Taltech teadlane, tehisintellekti ja masinnägemise ekspert

Toomas Mõttus Mentosteer tegevjuht ja AI strateeg, BICG sertifitseeritud nõukogu liige

Riido Reiman Schenker Eesti lao juht

Sõnad „robot“ ja „ladu“ on samalaadsed sünonüümid, nagu „elekter“ ja „auto“. Need on meie paratamatu tulevik, millega peab iga ladu omav ettevõte arvestama, sest efektiivsus ja väiksem keskkonna jalajälg on iga ettevõtte konkurentsivõime võtmeküsimuseks juba täna. Milline on teekond triipkoodist ja skännerist täisautomaatse robotlaoni? Kuidas uusi nutilahendusi integreerida olemasolevate süsteemidega? On see üldse võimalik või peame arvestama põhjalikuma „restardiga“?

14:15 – 14:45

Kohvipaus

14:45 – 15:15

Logistika Plussi kogemuslugu: Töökorraldus ja ohutus ladudes.

Rein Roosmäe Logistika Plussi tarneahela juht

Iga ettevõtte prioriteediks on leida häid töötajaid ja neid hoida. Laondussektoris lisanduvad kõigele lisaks ka kõrgendatud tööohutusreeglid. Rutiinse töö puhul on asi lihtsam, erinevaid ja pidevalt muutuvaid lisateenuseid pakkuvas ettevõttes on see aga märksa suurem väljakutse. Milliseid erinevate klientide lisasoovidega peab ettevõte hakkama saama, milliseid pädevusi eeldab see töötajatel ja kui lihtne on pidevalt muutuvates oludes tagada ohutu töökeskkond?

15:15 – 15:45

Venipaki kogemuslugu: väikesest kullerfirmast täisteenust pakkuvaks üleeuroopaliseks ettevõtteks

Martten Kaldvee Venipak Eesti müügidirektor

Paljud kiirelt kasvavad e-kaubandusettevõtted seisavad silmitsi väljakutsetega tulla toime suurenevate mahtudega ning varem või hiljem saabub hetk, mil traditsiooniliste käsitsi menetletavate protsessidega enam hakkama ei saa. Oma strateegia ümberkujundamisel on lahenduseks tellida laonduslogistika täisteenus, mille pakkumisele on keskendunud ka Venipak, kes ostis hiljuti ära ühe Euroopa suure e-kaubanduse hulgimüügiettevõtte. Kuidas ühele eraettevõtjale kuuluv ettevõte on suutnud sellel turul konkureerida suurte riiklike postifirmadega ja laieneda üleeuroopaliseks logistikaettevõtteks?

 

15:45 – 16:25

Aruteluring: Kuidas ettevõtete juhid laondussektori lähitulevikku näevad?

Toomas Orutar Logistika Plussi peadirektor, juhatuse esimees

Heiki Raadik Omniva juhatuse liige

Visioone on erinevaid: kes ütleb, et suured tegijad lahkuvad Baltikumist ja hakkavad aina enam kasutama Poola suurte logistikakeskuste teenuseid, kes vastupidi toob kogu oma Skandinaavia ja Baltikumi logistika Eestisse. Milline on eesti laondussektori tulevik? Kui palju on kasu lõigata plahvatuslikult kasvavast e-kaubandusest või milliseid lisateenuseid peaksime Eestis lisaks pakkuma, et mitte alla jääda logistilisi eeliseid omavatele lõunanaabritele?

16:25 – 16:35

Päeva kokkuvõte ja lõpetamine

Laoseis 2024

Toimumiskoht:

Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskus

Tulevik on kohal ning me peame olema valmis suurteks muutusteks - tule kuula ettevõtjate õnnestumisi ja õppetunde. Fookuses jätkusuutlikkus, automatiseerimine ja tehisintellekt. Laomajanduse tippsündmuse, seekord juba 20. korda toimuva aastakonverentsi „ LAOSEIS“ eesmärk on hoida Eesti laonduse ja logistika otsustajad kursis laonduses toimuvate erinevate arengutega. 

Sihtgrupp: logistika-, tööstus- ja kaubandussektor. Suurema osa kuulajaskonnast moodustavad lao-, logistika-, tarneahela-, arendus-, tehnika- ja tehnoloogiajuhid ning ettevõtete tippjuhid. Samuti kõik teised ladudega otseselt või kaudselt kokku puutuvad juhtivtöötajad.

Miks tasub konverentsile tulla? Räägime:

- uutest regulatsioonidest ladu omavatele ettevõtetele. Mis muutub pakendite käitlemises ning taaskasutamises, energiatõhususes, juhtimisprotseduuride ümberkujunduses, jpm;

- kuidas ladu digitaliseerida ja juba täna laos tehisintellekti kasutada - kuidas uusi nutilahendusi integreerida olemasolevate süsteemidega?;

- kogemuslugu automaatse kastilahenduse juurutamisest ja kasutamisest;

- suurinvesteeringutest laonduses ja perspektiivikatest piirkondadest;

- milliseid pädevusi eeldavad klientide erisoovid ja kuidas muutuvates oludes tagada ohutu töökeskkond?

  • Konverents näitab suunda ja annab häid mõtted, millised on võimalused ladude arendamiseks.
  • See on hea võimalus kuulata oma valdkonna ekspertide ja praktikute kogemusi ning nõuandeid.
  • Võimalus suhelda esinejatega ja küsida täiendavat nõu ning arutada kolleegidega teistest ettevõtetest.

Lisainfo programmijuhilt: Anu Soomets, [email protected] , telefon 516 4397.

Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected] või 667 0105.

Programm veel täiendamisel.

Programm

09:15 – 09:50

Registreerumine ja hommikukohv

09:50 – 10:00

Moderaatori avasõnad

Rainer Rohtla Coop Eesti Keskühistu tegevjuht

10:00 – 10:30

Suur pilt: kuhu ja millist laokinnisvara otsitakse kõige enam ja kas pakkumised vastavad nõudlusele?

Andi Pleskovski RE Kinnisvara partner

Analüüsime, kus on Eesti uued perspektiivikad piirkonnad laokinnisvara soetamiseks, kui palju ruumi on veel Eesti „kuldses ringis“ ja mis toimub mujal Eestis? Millised on ettevõtjate tänased eeldused laokinnisvarale lisaks heale logistilisele asukohale? Mis tüüpi kinnisvara eelistatakse ja kuivõrd jätkusuutlikud on aastakümneid tagasi ehitatud hooned?

10:30 – 11:00

Millest lähtuda uue terminali planeerimisel ja millised lahendused tulevad kasutusele Schenkeri uues terminalis?

Kristel Annus Schenker Eesti tegevjuht

Schenker on tegutsenud Mõigus aastast 1996. Juba mõned aastad on olemasolev terminal meile kitsaks jäänud. Kuna tänases asukohas ruumi laieneda ei ole, tuli hakata ringi vaatama. Millest lähtus Euroopa üks suurimaid logistikaettevõtteid uue keskuse planeerimisel Eestisse, milliseid nutikaid ja energiasäästlikke lahendusi uude hoonesse kavandatakse ja kuidas see otsus mõjutab suurettevõtte logistikakorraldust?

11:00 – 11:30

Ruukki Products Pärnu tehase kogemus: uus automaatne laohaldus- ja positsioneerimise lahendus tõi mõne nädalaga olulise efektiivsuse kasvu

Helen Põld Ruukki Products OPEX ja lao juht

Martin Joandi ForkNAVi kaasasutaja

Pärnu katusetootja Ruukki on nüüdseks vaid loetud nädalad kasutanud uut laohaldus- ja positsioneerimise lahendust, mis tõi lühikese ajaga ka esimesed töövõidud. Kui varem kulus erinevate asjade otsimisele palju aega, siis nüüd saab otsimisele kulunud aja mujale suunata – see on kiiresti ja hüppeliselt kasvatanud ettevõtte efektiivsust. Ettekandes räägime, kuidas on katusetootjal õnnestunud juurutada uut lahendust ForkNAV kaasabil ja avame kaarte, milliseid võite on lahendus meeskonnale toonud. Lisaks toome näiteid, millistes tööstusharudes sama lahendus veel kauslik on.

 

11:30 – 12:00

Rapala kogemus. Kuidas landitootja Pärnu laos automaatset kastilahendust juurutas?

Jarmo Veetamm Rapala Eesti laojuht

Soome landitootja Rapala on oma Pärnu tehase laos juurutamas automaatset kastilahendust. Räägime, millise lahenduse ettevõte on juurutanud ja milline valukoht sundis seda lahendust otsima. Kuidas on õnnestunud juurutamine ning milliseid takistusi ja õnnestumisi on selle käigus ilmnenud? Mida näitavad esimesed kasutajakogemused?

 

12:00 – 13:00

Lõuna

13:00 – 13:30

Kestlik tulevik: milliste regulatsioonidega peavad ladu omavad ettevõtted lähiajal arvestama?

Aire Rihe Kliimaministeeriumi rohereformi nõunik ja mullakaitse valdkonnajuht

Ühiskonna kestlikkusse panustavasse ettevõtlusesse on väga paljud ettevõtted juba aastaid usinalt investeerinud ja seda pigem omaenda konkurentsivõime tõstmise, mitte konkreetse kohustuse tõttu. Tulevast aastast aga olukord muutub: suuremad ettevõtted, kelle sekka kuuluvad ka paljud laologistikaga tegelevad firmad, peavad hakkama kohustuslikus korras esitama kestlikkusaruannet ESG. Mida see endast kujutab ja millega peavad arvestama tulevikus need, kes täna veel nö „suurte“ alla ei kuulu? Mis muutub ökodisainis ja digitaalse tootepassi tulekul pakendite käitlemises ja taaskasutamises, energiatõhususes, elurikkusega arvestamises, juhtimisprotseduuride ümberkujunduses ja sotsiaalsete tingimuste arvestamise täiendavas tähelepanus.

13:30 – 14:15

Aruteluring: Kuidas tehisintellekti ja digitaliseerimise abil muuta ettevõtte tegevust efektiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks?

Lichettey Aavik Tempest Elva tootmisüksuse juht

Juhan-Peep Ernits Taltech teadlane, tehisintellekti ja masinnägemise ekspert

Toomas Mõttus Mentosteer tegevjuht ja AI strateeg, BICG sertifitseeritud nõukogu liige

Riido Reiman Schenker Eesti lao juht

Sõnad „robot“ ja „ladu“ on samalaadsed sünonüümid, nagu „elekter“ ja „auto“. Need on meie paratamatu tulevik, millega peab iga ladu omav ettevõte arvestama, sest efektiivsus ja väiksem keskkonna jalajälg on iga ettevõtte konkurentsivõime võtmeküsimuseks juba täna. Milline on teekond triipkoodist ja skännerist täisautomaatse robotlaoni? Kuidas uusi nutilahendusi integreerida olemasolevate süsteemidega? On see üldse võimalik või peame arvestama põhjalikuma „restardiga“?

14:15 – 14:45

Kohvipaus

14:45 – 15:15

Logistika Plussi kogemuslugu: Töökorraldus ja ohutus ladudes.

Rein Roosmäe Logistika Plussi tarneahela juht

Iga ettevõtte prioriteediks on leida häid töötajaid ja neid hoida. Laondussektoris lisanduvad kõigele lisaks ka kõrgendatud tööohutusreeglid. Rutiinse töö puhul on asi lihtsam, erinevaid ja pidevalt muutuvaid lisateenuseid pakkuvas ettevõttes on see aga märksa suurem väljakutse. Milliseid erinevate klientide lisasoovidega peab ettevõte hakkama saama, milliseid pädevusi eeldab see töötajatel ja kui lihtne on pidevalt muutuvates oludes tagada ohutu töökeskkond?

15:15 – 15:45

Venipaki kogemuslugu: väikesest kullerfirmast täisteenust pakkuvaks üleeuroopaliseks ettevõtteks

Martten Kaldvee Venipak Eesti müügidirektor

Paljud kiirelt kasvavad e-kaubandusettevõtted seisavad silmitsi väljakutsetega tulla toime suurenevate mahtudega ning varem või hiljem saabub hetk, mil traditsiooniliste käsitsi menetletavate protsessidega enam hakkama ei saa. Oma strateegia ümberkujundamisel on lahenduseks tellida laonduslogistika täisteenus, mille pakkumisele on keskendunud ka Venipak, kes ostis hiljuti ära ühe Euroopa suure e-kaubanduse hulgimüügiettevõtte. Kuidas ühele eraettevõtjale kuuluv ettevõte on suutnud sellel turul konkureerida suurte riiklike postifirmadega ja laieneda üleeuroopaliseks logistikaettevõtteks?

 

15:45 – 16:25

Aruteluring: Kuidas ettevõtete juhid laondussektori lähitulevikku näevad?

Toomas Orutar Logistika Plussi peadirektor, juhatuse esimees

Heiki Raadik Omniva juhatuse liige

Visioone on erinevaid: kes ütleb, et suured tegijad lahkuvad Baltikumist ja hakkavad aina enam kasutama Poola suurte logistikakeskuste teenuseid, kes vastupidi toob kogu oma Skandinaavia ja Baltikumi logistika Eestisse. Milline on eesti laondussektori tulevik? Kui palju on kasu lõigata plahvatuslikult kasvavast e-kaubandusest või milliseid lisateenuseid peaksime Eestis lisaks pakkuma, et mitte alla jääda logistilisi eeliseid omavatele lõunanaabritele?

16:25 – 16:35

Päeva kokkuvõte ja lõpetamine

Toetajad

Toetajad

Lisainfo

Konverentsi materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected]  või 667 0105.

 

Tühistamisinfo

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Ehitajate tee 150, Tallinn
© AS Äripäev 2000-2024
  • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
  • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
  • E-post: [email protected]