Eesti Ehituskonverents 2023

Eesti Ehituskonverents 2023

Toimumiskoht:

Viimsi Artium

Ehitusettevõtjad kogunevad  traditsioonilisel aastalõpu sündmusel. Sellel põneval ja kasulikul päeval jagame kogemusi ning teeme plaane uueks aastaks. Konverents pakub mitmekülgset ja teadmisi täis päeva, andes osalejatele ülevaadet Eesti majanduse ja ehitussektori hetkeseisust ning tulevikuperspektiividest. Arutelud keskenduvad olulistele teemadele nagu jätkusuutlikkus, innovatsioon ja ehitussektori kasvuvõimalused. Lisaks jagatakse praktilisi kogemusi ja tutvustatakse äriplaane ning strateegiaid järgmiseks aastaks. Konverentsil õnnitleme sektori parimaid.

Miks tasub tulla?

 1. Ehitussektori aastasündmus. Kohal on valdkonna võtmeisikud;
 2. Laval on edukad, mõjukad ja aktiivsed juhid ja omanikud, kes räägivad oma ootustest, hirmudest ja plaanidest järgmiseks aastaks;
 3. Analüüsime ehitussektori võimalusi, ootusi, arengusuundi ja murekohtasid tänavu ja lähituleviku majanduskeskkonnas ettevõtjate endi pilgu läbi;
 4. Anname suuniseid järgmiseks aastaks ja lähitulevikuks;
 5. Keskendume reaalsele „siin ja praegu“ Eesti turuga seotud kogemusele;
 6. Konverents on ka suurepärane võimalus konkurentide, klientide ja äripartneritega suhtlemiseks: nii vabas õhkkonnas pauside ajal kui ka saalist küsimusi esitades.

Konverentsile on oodatud osalema: ehitusettevõtted, teedeehitajad, materjalide tootjad, tellijad/arendajad (era- ja avalik sektor), projekteerijad, alltöövõtjad ja seotud osapooled (insenerid, ehitusjuhid, projektijuhid, arhitektid, järelevalve jt). Lisaks ehituspoliitika ja strateegiate kujundajad.

Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume kirjutada e-mailile [email protected].

 

Programm

09:00 – 09:50

Kogunemine ja hommikukohv

09:50 – 10:00

Konverentsi avamine

Urmas Vaino Meta Advisory vanemkonsultant

10:00 – 10:30

Majandusprognoos - milline on hetkeolukord ja lähitulevik Eesti ehitussektoris?

Lenno Uusküla Luminori peaökonomist

Kuidas on ehitussektor mõjutatud viimaste aastate majanduslikust ja poliitilisest olukorrast?

Tööturg:

Mis toimub hetkel Eesti tööturul? Kuidas on töötuse määr muutunud?

Majanduse konkurentsivõime:

Kuidas hinnatakse Eesti majanduse konkurentsivõimet rahvusvahelisel tasandil?

Millised on peamised tegurid, mis võivad mõjutada Eesti majanduse konkurentsivõimet lähiaastatel?

Rahandusseis ja eelarve:

Milline on Eesti riigi rahanduse hetkeseis?

Millised sammud või meetmed on vajalikud, et saavutada tasakaalus eelarve ja tervislik majandamispoliitika?

10:30 – 11:00

Millised on ministeeriumi prioriteedid ja algatused, mis mõjutavad ehitussektorit?

Ivo Jaanisoo Kliimaministeeriumi ehituse asekantsler

Jätkusuutlikkus ehitusvaldkonnas:

Millised konkreetsed sammud on tehtud selleks, et muuta ehitusvaldkond keskkonnasõbralikumaks?

Kliimaministeeriumi roll:

Kuidas Kliimaministeerium aitab kaasa kestliku ühiskonna loomisele ehitusvaldkonnas? 

Ettevõtete innovatsioon ja laienemine:

Kuidas riik toetab ehitusvaldkonna ettevõtete innovatsiooni ja laienemisti?

Millised on olemasolevad või tulevased toetusmeetmed ehitusettevõtetele, kes soovivad investeerida rohepöördesse?

11:00 – 11:30

Millised on ehitussektori võimalused lähiaastateks ja investeeringute suunad?

Vivian Loonela Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht

Kuhu Euroopa Liit ja Eesti suunavad järgmise paari aasta jooksul kõige rohkem ressursse?

11:30 – 11:50

Rail Baltica, millised võimalused avanevad ehitusettevõtetele järgmisel aastal?

Rašid Pulatov Rail Baltic Estonia tehniline juht

11:50 – 12:00

Äripäeva ehitusettevõtjate ja ehitusmaterjalide tootjate TOPi parimate ettevõtete autasustamine

Indrek Alliksaar KPMG Baltics partner ja auditivaldkonna juht

Äripäev võttis äriregistrist eelmise aasta majandustulemuste põhjal valdkonna käibelt suuremate ettevõtete andmed. Ettevõtted seati pingeritta kuue näitaja põhjal: 2022. aasta müügitulu, müügitulu kasv võrreldes 2021. aastaga, 2022. aasta ärikasum, ärikasumi kasv võrreldes 2021. aastaga, rentaablus aastal 2022 ja varade tootlikkus aastal 2022. Iga näitaja põhjal reastati ettevõtted edetabelitesse, iga koht järjestuses andis kohale vastava arvu punkte. Kuue tabeli punktid liideti. Võitis kõige vähem punkte kogunud ettevõte.

12:00 – 13:00

LÕUNAPAUS

13:00 – 13:30

Milline on arendaja äriplaan ja visioon lähiaastateks?

Taimo Murer Kaamos Kinnisvara tegevjuht

Õppetunnid arendusprojektides:

Milliseid olulisi õppetunde oleme saanud enda arendusprojektide planeerimise, projekteerimise ja ehituse erinevates faasides ning millised olid suurimad väljakutsed ja edukad strateegiad nende õppetundide lahendamisel?

Mida võiksid teised projektijuhid, arendajad ja ehitusettevõtted õppida arendusprojektide plaanidest, kogemustest ja ootustest?

Tellija/arendaja murekohad:

Millised on tellija või arendaja seisukohast üldised suuremad murekohad arendusprojektide juhtimisel ja elluviimisel?

Kuidas on suudetud neid murekohti leevendada või lahendada?

Järgnevate aastate prognoosid:

Milliseid arenguid ja trende prognoosime järgnevateks aastateks seoses arendusprojektidega?

Mis on plaanid või strateegiad tulevikus edukaks tegutsemiseks?

13:30 – 14:00

Milline on materjalitootjate äriplaan ja visioon?

Meelis Einstein Kunda Nordic Tsemendi juht

Jaanus Paeväli Wolf Group juhatuse liige

Siim Leisalu Timbeco Woodhouse tegevjuht, juhatuse liige

Artlusringis osalevad ehituskeemia, puidu ja täitematerjalide sektori esindajad. 

Äriplaan ja ootused 2024. aastaks:

Milline on meie äriplaan ja millised on ootused materjalitootjate sektori arengule aastaks 2024? Kuhu liigub sektor?

Kuidas prognoosime, et hinnad ja pakkumine võivad muutuda 2024. aastal?

Õppetunnid aastast 2023:

Mida oleme õppinud materjalitootjate äris aastal 2023? Millised olid olulised kogemused ja väljakutsed?

Viimased materjalitrendid:

Millised on kõige viimased materjalitrendid, mida meie ettevõte jälgib?

Toodete hindade liikumine:

Kuidas on liikunud meie toodete hinnad viimastel aastatel? Mida prognoosime järgmiseks aastaks?

Keskkonnamõju vähendamine:

Milline on meie strateegia keskkonnamõju vähendamiseks materjalitootjatena?

Äri laiendamine ja eristumine:

Kuidas plaanime oma äri laiendada või eristuda konkurentidest materjalitootjate sektoris?

 

14:00 – 14:20

Kuidas juhtida tõhusalt muudatusi ehitussektoris?

Taavi Liiv Tarcon asutaja ja tegevjuht

Ettekanne annab praktilised näpunäited muudatuste juhtimiseks ehitussektoris ning aitab osalejatel paremini mõista, kuidas põhjendada muudatuste vajadust, hinnata nende mõju ning kavandada tõhusaid meetmeid riskide maandamiseks.

14:20 – 14:45

Kohvipaus

14:45 – 15:15

Kuidas jätkata ehitussektoris kasvu, kui turuolukord seda ei soosi?

Andero Teras Meeskonna- ja juhtimiskoolitaja, psühholoog

Rasketel aegadel ei tohi ettevõtlus seisma jääda, pigem peab see andma võimaluse rakendada uusi lähenemisviise ja arendada kompetentse.

Ettekandes jagame kogemusi teemadel, mis on olulised ehitusettevõtetele, mille osas inimesed tihti tunnevad suurt vajadust, kuid ei tea, kust alustada või kuidas oma mõtteid ja plaane struktureerida. Võtame fookusesse, kuidas ehitusettevõtted saavad oma tegevust jätkata ja areneda, hoolimata välistest väljakutsetest ja kuidas luua tugevam, tervislikum ja produktiivsem töökeskkond.

 • Juhtimispsühholoogia: kuidas juhtida ja motiveerida meeskondi keerulistel aegadel, kui välised tegurid võivad olla vastuolulised?

 • Kollektiivne psühhokliima: kuidas luua positiivset ja tervislikku psühhokliimat meeskonnas, mis toetaks produktiivsust ja heaolu ka keerulistel aegadel?

 • Töösooritus: kuidas parandada töötajate töösooritust keerulistel aegadel ja leida uusi võimalusi efektiivsuse suurendamiseks?

 • Keerulised emotsioonid töökeskkonnas: kuidas toime tulla ja juhtida keerulisi emotsioone, mis võivad tekkida töökeskkonnas ebasoodsatel aegadel?

15:15 – 16:00

Milline on ehitusettevõtete äriplaan ja visioon?

Tarmo Pohlak Nordeconi juhatuse liige

Ivo Volkov Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees

Tarmo Roos Mapri Ehituse tegevjuht

Ehitus- ja arendusturu suunad:

Kuhu suunas liigub ehitus- ja arendusturg? Millised on peamised suundumused ja arengud selles valdkonnas?

Võimalused keerulisel ajal ja järgmisel aastal:

Milliseid võimalusi näeb ettevõtte juhtkond praegusel keerulisel majanduslikul ajal ja milliseid võimalusi prognoositakse järgmiseks aastaks?

Prognooside tegemine ebastabiilses keskkonnas:

Kuidas kavatsete teha prognoose ebastabiilses majanduskeskkonnas, arvestades suurt ebakindlust?

Strateegiad lähikuudel ja 2024. aastal:

Milliste strateegiatega kavatseb ettevõte lähikuudel ja 2024. aastal arvestada?

Eesti Ehituskonverents 2023

Toimumiskoht:

Viimsi Artium

Ehitusettevõtjad kogunevad  traditsioonilisel aastalõpu sündmusel. Sellel põneval ja kasulikul päeval jagame kogemusi ning teeme plaane uueks aastaks. Konverents pakub mitmekülgset ja teadmisi täis päeva, andes osalejatele ülevaadet Eesti majanduse ja ehitussektori hetkeseisust ning tulevikuperspektiividest. Arutelud keskenduvad olulistele teemadele nagu jätkusuutlikkus, innovatsioon ja ehitussektori kasvuvõimalused. Lisaks jagatakse praktilisi kogemusi ja tutvustatakse äriplaane ning strateegiaid järgmiseks aastaks. Konverentsil õnnitleme sektori parimaid.

Miks tasub tulla?

 1. Ehitussektori aastasündmus. Kohal on valdkonna võtmeisikud;
 2. Laval on edukad, mõjukad ja aktiivsed juhid ja omanikud, kes räägivad oma ootustest, hirmudest ja plaanidest järgmiseks aastaks;
 3. Analüüsime ehitussektori võimalusi, ootusi, arengusuundi ja murekohtasid tänavu ja lähituleviku majanduskeskkonnas ettevõtjate endi pilgu läbi;
 4. Anname suuniseid järgmiseks aastaks ja lähitulevikuks;
 5. Keskendume reaalsele „siin ja praegu“ Eesti turuga seotud kogemusele;
 6. Konverents on ka suurepärane võimalus konkurentide, klientide ja äripartneritega suhtlemiseks: nii vabas õhkkonnas pauside ajal kui ka saalist küsimusi esitades.

Konverentsile on oodatud osalema: ehitusettevõtted, teedeehitajad, materjalide tootjad, tellijad/arendajad (era- ja avalik sektor), projekteerijad, alltöövõtjad ja seotud osapooled (insenerid, ehitusjuhid, projektijuhid, arhitektid, järelevalve jt). Lisaks ehituspoliitika ja strateegiate kujundajad.

Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume kirjutada e-mailile [email protected].

 

Programm

09:00 – 09:50

Kogunemine ja hommikukohv

09:50 – 10:00

Konverentsi avamine

Urmas Vaino Meta Advisory vanemkonsultant

10:00 – 10:30

Majandusprognoos - milline on hetkeolukord ja lähitulevik Eesti ehitussektoris?

Lenno Uusküla Luminori peaökonomist

Kuidas on ehitussektor mõjutatud viimaste aastate majanduslikust ja poliitilisest olukorrast?

Tööturg:

Mis toimub hetkel Eesti tööturul? Kuidas on töötuse määr muutunud?

Majanduse konkurentsivõime:

Kuidas hinnatakse Eesti majanduse konkurentsivõimet rahvusvahelisel tasandil?

Millised on peamised tegurid, mis võivad mõjutada Eesti majanduse konkurentsivõimet lähiaastatel?

Rahandusseis ja eelarve:

Milline on Eesti riigi rahanduse hetkeseis?

Millised sammud või meetmed on vajalikud, et saavutada tasakaalus eelarve ja tervislik majandamispoliitika?

10:30 – 11:00

Millised on ministeeriumi prioriteedid ja algatused, mis mõjutavad ehitussektorit?

Ivo Jaanisoo Kliimaministeeriumi ehituse asekantsler

Jätkusuutlikkus ehitusvaldkonnas:

Millised konkreetsed sammud on tehtud selleks, et muuta ehitusvaldkond keskkonnasõbralikumaks?

Kliimaministeeriumi roll:

Kuidas Kliimaministeerium aitab kaasa kestliku ühiskonna loomisele ehitusvaldkonnas? 

Ettevõtete innovatsioon ja laienemine:

Kuidas riik toetab ehitusvaldkonna ettevõtete innovatsiooni ja laienemisti?

Millised on olemasolevad või tulevased toetusmeetmed ehitusettevõtetele, kes soovivad investeerida rohepöördesse?

11:00 – 11:30

Millised on ehitussektori võimalused lähiaastateks ja investeeringute suunad?

Vivian Loonela Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht

Kuhu Euroopa Liit ja Eesti suunavad järgmise paari aasta jooksul kõige rohkem ressursse?

11:30 – 11:50

Rail Baltica, millised võimalused avanevad ehitusettevõtetele järgmisel aastal?

Rašid Pulatov Rail Baltic Estonia tehniline juht

11:50 – 12:00

Äripäeva ehitusettevõtjate ja ehitusmaterjalide tootjate TOPi parimate ettevõtete autasustamine

Indrek Alliksaar KPMG Baltics partner ja auditivaldkonna juht

Äripäev võttis äriregistrist eelmise aasta majandustulemuste põhjal valdkonna käibelt suuremate ettevõtete andmed. Ettevõtted seati pingeritta kuue näitaja põhjal: 2022. aasta müügitulu, müügitulu kasv võrreldes 2021. aastaga, 2022. aasta ärikasum, ärikasumi kasv võrreldes 2021. aastaga, rentaablus aastal 2022 ja varade tootlikkus aastal 2022. Iga näitaja põhjal reastati ettevõtted edetabelitesse, iga koht järjestuses andis kohale vastava arvu punkte. Kuue tabeli punktid liideti. Võitis kõige vähem punkte kogunud ettevõte.

12:00 – 13:00

LÕUNAPAUS

13:00 – 13:30

Milline on arendaja äriplaan ja visioon lähiaastateks?

Taimo Murer Kaamos Kinnisvara tegevjuht

Õppetunnid arendusprojektides:

Milliseid olulisi õppetunde oleme saanud enda arendusprojektide planeerimise, projekteerimise ja ehituse erinevates faasides ning millised olid suurimad väljakutsed ja edukad strateegiad nende õppetundide lahendamisel?

Mida võiksid teised projektijuhid, arendajad ja ehitusettevõtted õppida arendusprojektide plaanidest, kogemustest ja ootustest?

Tellija/arendaja murekohad:

Millised on tellija või arendaja seisukohast üldised suuremad murekohad arendusprojektide juhtimisel ja elluviimisel?

Kuidas on suudetud neid murekohti leevendada või lahendada?

Järgnevate aastate prognoosid:

Milliseid arenguid ja trende prognoosime järgnevateks aastateks seoses arendusprojektidega?

Mis on plaanid või strateegiad tulevikus edukaks tegutsemiseks?

13:30 – 14:00

Milline on materjalitootjate äriplaan ja visioon?

Meelis Einstein Kunda Nordic Tsemendi juht

Jaanus Paeväli Wolf Group juhatuse liige

Siim Leisalu Timbeco Woodhouse tegevjuht, juhatuse liige

Artlusringis osalevad ehituskeemia, puidu ja täitematerjalide sektori esindajad. 

Äriplaan ja ootused 2024. aastaks:

Milline on meie äriplaan ja millised on ootused materjalitootjate sektori arengule aastaks 2024? Kuhu liigub sektor?

Kuidas prognoosime, et hinnad ja pakkumine võivad muutuda 2024. aastal?

Õppetunnid aastast 2023:

Mida oleme õppinud materjalitootjate äris aastal 2023? Millised olid olulised kogemused ja väljakutsed?

Viimased materjalitrendid:

Millised on kõige viimased materjalitrendid, mida meie ettevõte jälgib?

Toodete hindade liikumine:

Kuidas on liikunud meie toodete hinnad viimastel aastatel? Mida prognoosime järgmiseks aastaks?

Keskkonnamõju vähendamine:

Milline on meie strateegia keskkonnamõju vähendamiseks materjalitootjatena?

Äri laiendamine ja eristumine:

Kuidas plaanime oma äri laiendada või eristuda konkurentidest materjalitootjate sektoris?

 

14:00 – 14:20

Kuidas juhtida tõhusalt muudatusi ehitussektoris?

Taavi Liiv Tarcon asutaja ja tegevjuht

Ettekanne annab praktilised näpunäited muudatuste juhtimiseks ehitussektoris ning aitab osalejatel paremini mõista, kuidas põhjendada muudatuste vajadust, hinnata nende mõju ning kavandada tõhusaid meetmeid riskide maandamiseks.

14:20 – 14:45

Kohvipaus

14:45 – 15:15

Kuidas jätkata ehitussektoris kasvu, kui turuolukord seda ei soosi?

Andero Teras Meeskonna- ja juhtimiskoolitaja, psühholoog

Rasketel aegadel ei tohi ettevõtlus seisma jääda, pigem peab see andma võimaluse rakendada uusi lähenemisviise ja arendada kompetentse.

Ettekandes jagame kogemusi teemadel, mis on olulised ehitusettevõtetele, mille osas inimesed tihti tunnevad suurt vajadust, kuid ei tea, kust alustada või kuidas oma mõtteid ja plaane struktureerida. Võtame fookusesse, kuidas ehitusettevõtted saavad oma tegevust jätkata ja areneda, hoolimata välistest väljakutsetest ja kuidas luua tugevam, tervislikum ja produktiivsem töökeskkond.

 • Juhtimispsühholoogia: kuidas juhtida ja motiveerida meeskondi keerulistel aegadel, kui välised tegurid võivad olla vastuolulised?

 • Kollektiivne psühhokliima: kuidas luua positiivset ja tervislikku psühhokliimat meeskonnas, mis toetaks produktiivsust ja heaolu ka keerulistel aegadel?

 • Töösooritus: kuidas parandada töötajate töösooritust keerulistel aegadel ja leida uusi võimalusi efektiivsuse suurendamiseks?

 • Keerulised emotsioonid töökeskkonnas: kuidas toime tulla ja juhtida keerulisi emotsioone, mis võivad tekkida töökeskkonnas ebasoodsatel aegadel?

15:15 – 16:00

Milline on ehitusettevõtete äriplaan ja visioon?

Tarmo Pohlak Nordeconi juhatuse liige

Ivo Volkov Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees

Tarmo Roos Mapri Ehituse tegevjuht

Ehitus- ja arendusturu suunad:

Kuhu suunas liigub ehitus- ja arendusturg? Millised on peamised suundumused ja arengud selles valdkonnas?

Võimalused keerulisel ajal ja järgmisel aastal:

Milliseid võimalusi näeb ettevõtte juhtkond praegusel keerulisel majanduslikul ajal ja milliseid võimalusi prognoositakse järgmiseks aastaks?

Prognooside tegemine ebastabiilses keskkonnas:

Kuidas kavatsete teha prognoose ebastabiilses majanduskeskkonnas, arvestades suurt ebakindlust?

Strateegiad lähikuudel ja 2024. aastal:

Milliste strateegiatega kavatseb ettevõte lähikuudel ja 2024. aastal arvestada?

Toetajad

Kuldtoetaja

Toetajad

Lisainfo

Konverentsi materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected]  või 667 0105.

 

Tühistamisinfo

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Randvere tee 20
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]