Sisekontrolli Aastakonverents 2024

Hoia fookus olulisel!

Sisekontrolli Aastakonverents 2024

Toimumiskoht:

Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskus

"Fookuse hoidmine olulisel on see, mis teeb võimalikuks suurimad eesmärgid" - Zig Ziglar

Tere tulemast konverentsile "Hoia fookus olulisel: globaalsed riskid, AI ja ESG"!

Vaid 1 x aastas, 1 päev, 12 esinejat – Eestis ainuke kontrollivaldkonnale suunatud konverents.

Fookusteemad: kontrollivaldkonna arengud ja megatrendid, juhtimine kaugtöö ajastul, AI-audiitor, ESG edulood, majanduskuriteod

Seisame silmitsi järjest uute riskide ja väljakutsetega, uute ametialaste nõuete ja tehnoloogilise innovatsiooniga. Seetõttu on oluline hoida fookus olulisel, kohaneda megatrendide ja arengutega, et edukalt toime tulla muutuste ja määramatusega.

Ootame sind osalema konverentsil, kus koos praktikutelt ja ekspertidelt uurime globaalseid riske, tehnoloogilist innovatsiooni ja tehistaibu käekäiku, kuuled juhtimise väljakutsetest kaugtöö ajastul, kestlikusse praktilisi kogemuslugusid ja heidame pilgu majanduskuritegude büroo köögipoolele.
Muu hulgas õpime nutikaid tehnikaid, kuidas hoida oma fookust olulisel.

Kasu osalejale:

 • Saad ideid ja inspiratsiooni, praktilisi nõuandeid ja soovitusi oma tööks ning professionaalseks arenguks
 • Ülevaade arengutest ja muudatustest arvestusalal ja kontrollivaldkonnas
 • Saad võrrelda enda ja teiste kogemusi ning parimaid praktikaid
 • Kohtud oma valdkonna inimestega Võrumaast Harjumaani, lood uusi kontakte ja leiad põnevaid koostöövõimalusi
 • Osalemise eest saavad siseaudiitorid CPE punkte oma rahvusvaheliste sertifikaatide hoidmiseks
 • Osalemise eest saavad raamatupidajad punkte kutsetaseme hoidmiseks

Konverentsi sihtrühm: (sise)audiitorid, riskijuhid ja spetsialistid, järelevalve ja vastavuskontrolli asjatundjad, sisekontrolörid, controllingu spetsialistid, ärikontrollerid, protsessijuhid, finantsjuhid, vastavuskontrolli spetsialistid ja asjatundjad, kvaliteedispetsialistid ja -juhid, ettevõtete ja organisatsioonide erinevate tasandite juhid, kohalike omavalitsuste erinevate tasandite juhid ja revisjonikomisjonide liikmed, jt kontrollivaldkonna osapooled ja samuti valdkonna huvilised.

Konverentsi korraldab Äripäev koostöös Eesti Siseaudiitorite Ühinguga.

Konverentsil osalemine annab 6 CPE punkti.

Vaata 2023. aasta konverentsi GALERIID.

Programmijuht: Mare Timian, [email protected]

Projektijuht: Kadri Rinaldo, [email protected]

Programm

09:15 – 09:55

Registreerimine ja hommikukohv

09:55 – 10:00

Moderaatori tervitus ja avasõnad

Mart Pechter Nõunik

10:00 – 10:30

AVAETTEKANNE: AI fanfaarid kõigutavad senist elukorraldust

Andre Nõmm Finantsinspektisooni juhatuse liige

Pole kahtlustki, tehnoloogia kiire areng esitab demokraatiale väljakutse. Novaatoritel on üldjuhul ülikiire ja ka finantssektoris pole see teisiti. Mõned ettevõtjad tahaksid lausa mõne nädalaga asuda valitsema inimeste rahakotte arvates, et pikem aeg finantsasutuse tegevusloa saamiseks on igavik.  

Tõsi ta on, et finantssektor vajab head konkurentsi, kuid kas ajad on sedavõrd muutunud, et sõltumatuks kontrolliks enam aega ei olegi!? Seni on demokraatlik ühiskond toiminud nõnda, et äri- ja riskiagendid on mõlemad koos maailma ära mahtunud.

Kuhu on liigub kontrollivaldkond pöörase kiirusega kihutavas novaatorite maailmas? Kas jääme lõplikult jalgu või on meie roll pöördeid parajas tempos hoida, et olulisi riske märgata ja neile kriitiliselt otsa vaadata? Neid keerulisi küsimusi ja dilemmasid konverentsi avaettekandes koos Andrega arutamegi.

10:30 – 11:00

Arvestusala megatrendid: OSKA uuringu tulevikutrendid 10 aasta vaates

Riina Tilk OSKA uuringujuht

Elin-Külliki Kruusmaa OSKA analüütik, SA Kutsekoda

OSKA arvestusala värske uuring näitab, et arvestusala ja ärinõustamise valdkonna lähiaastate üks suurimaid väljakutseid on töötajate oskuste viimine uuele tasemele. Kuna selle valdkonna töötajad on pigem vanemaealise, tuleb tööandjatel muu hulgas mõelda ka põlvkondade vahetumisele ja tööturult lahkujate asendamisele.

Millised on valdkonnas töötamiseks vaja minevad tulevikuoskused? Milliste ametialade nõudlus lähikümnendil kasvab ja millistel kahaneb? Kui suur on töötajate asendusvajadus? Mida põnevat näitavad töötamise registri andmed arvestusala töötajaskonna kohta? Need on peamised teemad ja küsimused, mis selles ettekandes jutuks tulevad ja millele vastuseid otsime.

OSKA arvestusala ja ärinõustamise uuringus prognoositakse tööjõu- ja oskuste vajadust aastani 2032. Uuringus analüüsiti mitmete registrite andmeid ning viidi läbi intervjuud arvestusala ja ärinõustamise ekspertidega, kes aitasid hinnata valdkonda enim mõjutavaid trende ja arengusuundumusi.

11:00 – 11:30

Riigi Tugiteenuste Keskuse kogemuslugu: uuendused riskijuhtimises ja teadmusjuhtimine kui juhi „elupäästja“ kaugtöö ajastul

Kristi Sell Riigi Tugiteenuste Keskus, toetuste arendamise osakonna juhataja

Teadmusjuhtimise kogemusloo jagamine, et inspireerida konverentsil osalejaid oma tööd uue pilguga vaatama ja muudatusi tegema.

Ettekandes viskame õhku olulise küsimuse, kuidas juht mõistab, mida tema inimesed teevad kaugtöö ajastul? Küsime sedagi, kas ja millised on töötegemise uute viiside riskid ning kuidas neid targalt juhtida, et koostöö energia ei hajuks ja kõik inimesed saavad oma tugevustega särada? Ettekanne avab Riigi Tugiteenuste Keskuse erilise kogemusloo, mis tutvustab nutikaid uuendusi riskijuhtimises ja teadmusjuhtimist kui juhi „elupäästjat“ kaugtöö ajastul.

11:30 – 12:00

ESG kogemuslugu: mis juhtub, kui jätkusuutlikkuse eesmärgid kokku siduda ettevõtte strateegia ja kontrolliprotsessidega

Siret Kegel Scanfil OÜ kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse juht

Mida on õppida erasektorilt rohemõtlemisest ja jätkusuutlikkusest?

Ettekandes tutvustab Siret Scanfil OÜ senist teekonda ja oma kogemusi jätkusuutlikkuse valdkonnas ning saame kuulda, mida olulist on nad õppinud. Heidame valgust ka sellele, miks ettevõte üldse ESG-ga tegeleb, milliseid väärtuslikke kogemusi ja õppetunde on tänaseks kogutud, kuidas toetab ESG tegevusi ettevõtte strateegia ning kvaliteedi- ja kontrolliprotsessid. Siret tõstab veidi saladuskatet ka ettevõtte väljakutsetelt ja komistuskividelt seoses jätkusuutlikkusega.

12:00 – 13:00

LÕUNA

13:00 – 13:30

Kas sinu organisatsioon on valmis küberkriisiks? Ohud ja tagajärjed.

Jürgen Erm CYBERS CEO

Kas teie organisatsioon on täna valmis küberkriisiks? See küsimus ei puuduta enam ammu ainult IT-osakonda, vaid organisatsiooni tervikuna. Jürgen Erm jagab oma ettekandes küberturbe ettevõtte praktilist kogemust. Uurime küberkurjategijate maailma mõistmaks nende eesmärke ja taktikaid ning analüüsime enam levinud rünnete laastavaid ja ka fataalseid tagajärgi. 

Küberkriisidega kaasnevad ohud ja nende eiramine või alahindamine võib tuua kaasa kriitilisi tagajärgi. Uurime praktilisi samme, mida organisatsioon saab ise astuda oma kaitse tugevdamiseks ning arutame, miks peaks küberturvalisus olema ettevõtte juhtimise fookuses. 

13:30 – 14:00

Õigus ja kohustus: Kuidas tagame tehisaru ohutuse ja vastutustundliku kasutamise?

Silvia Urgas Advokaadibüroo TGS Baltic Vandeadvokaat, IP/IT töörühma kaasjuht

Euroopa Liit on teinud äsja otsuse, et tehisaru võetakse kontrolli alla. Ning veelgi enam – ka Eestil endal on kavas arendada välja oma tehisaru strateegia.

Mida tähendab Euroopa Liidu värske otsus? Mida ja kuidas on plaanis tehakse tehisaruga seotud riskide juhtimiseks, sh õiguslikus vaates? Milline roll on siin nüüd ja edaspidi kontrollivaldkonna asjatundjatel? Millega peame arvestama ja milliseid uusi oskusi omandama uute nõuete elluviimiseks ja kontrollimiseks? Nendest teemadest Silvia ettekandes kuulemegi.

14:00 – 14:30

Kogemuslugu „Tehnoloogia ja protsessid: läbimurre tehisintellekti valdkonnas“

Kristjan Eljand Andmeteadlane ning teadus- ja arendusspetsialist (technology scout) Eesti Energias

GPT-tehnoloogia on toonud läbimurde tehisintellekti valdkonnas ning samm-sammult hakkame nägema kasutuslugusid ka traditsioonilistes tööstusharudes. Kristjan on oma andmeteaduse tiimiga teinud viimased 12 kuud aktiivset tööd, et pakkuda ettevõtetele GPT-tehnoloogia uudseid lahendusi. Üks neist innovaatilistest lahendustest on AI-audiitor, kus GPT mudelite loogikavõimekust kasutatakse selleks, et võrrelda dokumentide kooskõla juhendite ja reeglitega.

 Samuti kuuleme ettekandes Eesti Energia kogemus- ja edulugu GPT-tehnoloogia innovatsioonist. Küsime Kristjanilt, kuidas ja milliseid protsesse aitab GPT-tehnoloogia Eesti Energias efektiivsemaks muuta? Milliseid nõudeid seab see ettevõtte protsessidele ja kuidas protsessid peaksid muutuma? Uurime sedagi, millised on töötajate uued rollid, mida on vaja luua tehisintellekti edukaks rakendamiseks? Saab olema erakordselt huvitav hüpe tulevikku, mille alguspunkti tunnistajateks me täna audiitorite ja kontrollivaldkonna asjatundjatena oleme.

14:30 – 15:15

KOHVIPAUS

15:15 – 15:45

Majanduskuritegude büroo kogemuslugu: riskide hindamine ja ohtude ohjamine sarimääramatuse ja kobarkriiside ajastul

Max-Sander Mikli Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo grupijuht

Mida on kontrollivaldkonna inimestel õppida majanduskuritegude karmidest lugudest ja kohtulahingutest? Kuidas sarimääramatuses ja kobarkriiside ajastul riske hinnata ja ohtusid ennetada? On see üldse võimalik ja millised on need õiged „tööriistad“? Kuulame majanduskuritegude büroo praktikute väärt õppetunde, aga ka tõsiseid väljakutseid, mis nügivad muutuma ja arenema ning ei lase iialgi mugavusstsooni kukkuda.

15:45 – 16:25

Hoia fookust olulisel: kontrolli oma aega, energiat ja tähelepanu

Jakob Gill Produktiivsusklubi koolitaja

Kuidas segamatult töötada ja sügavuti keskenduda ning milline keskkond ja harjumused on selleks vajalikud? Aga kuidas seada prioriteete kiirel ajal, kui kõik tundub ülimalt oluline?

Kui seda oskad, siis on sul ka selgus, mis on Sinu jaoks päriselt olulised ülesanded ja kuidas neid tehtud saada. Sa ei pea enam avastama, et kogu aeg on läinud, aga tehtud pole justkui midagi. Vähenda stressi, võida aega ja saavuta oma meeskonna eesmärgid.

16:25 – 16:35

Moderaatori lõppsõna ja konverentsi lõpetamine

Mart Pechter Nõunik

Sisekontrolli Aastakonverents 2024

Toimumiskoht:

Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskus

"Fookuse hoidmine olulisel on see, mis teeb võimalikuks suurimad eesmärgid" - Zig Ziglar

Tere tulemast konverentsile "Hoia fookus olulisel: globaalsed riskid, AI ja ESG"!

Vaid 1 x aastas, 1 päev, 12 esinejat – Eestis ainuke kontrollivaldkonnale suunatud konverents.

Fookusteemad: kontrollivaldkonna arengud ja megatrendid, juhtimine kaugtöö ajastul, AI-audiitor, ESG edulood, majanduskuriteod

Seisame silmitsi järjest uute riskide ja väljakutsetega, uute ametialaste nõuete ja tehnoloogilise innovatsiooniga. Seetõttu on oluline hoida fookus olulisel, kohaneda megatrendide ja arengutega, et edukalt toime tulla muutuste ja määramatusega.

Ootame sind osalema konverentsil, kus koos praktikutelt ja ekspertidelt uurime globaalseid riske, tehnoloogilist innovatsiooni ja tehistaibu käekäiku, kuuled juhtimise väljakutsetest kaugtöö ajastul, kestlikusse praktilisi kogemuslugusid ja heidame pilgu majanduskuritegude büroo köögipoolele.
Muu hulgas õpime nutikaid tehnikaid, kuidas hoida oma fookust olulisel.

Kasu osalejale:

 • Saad ideid ja inspiratsiooni, praktilisi nõuandeid ja soovitusi oma tööks ning professionaalseks arenguks
 • Ülevaade arengutest ja muudatustest arvestusalal ja kontrollivaldkonnas
 • Saad võrrelda enda ja teiste kogemusi ning parimaid praktikaid
 • Kohtud oma valdkonna inimestega Võrumaast Harjumaani, lood uusi kontakte ja leiad põnevaid koostöövõimalusi
 • Osalemise eest saavad siseaudiitorid CPE punkte oma rahvusvaheliste sertifikaatide hoidmiseks
 • Osalemise eest saavad raamatupidajad punkte kutsetaseme hoidmiseks

Konverentsi sihtrühm: (sise)audiitorid, riskijuhid ja spetsialistid, järelevalve ja vastavuskontrolli asjatundjad, sisekontrolörid, controllingu spetsialistid, ärikontrollerid, protsessijuhid, finantsjuhid, vastavuskontrolli spetsialistid ja asjatundjad, kvaliteedispetsialistid ja -juhid, ettevõtete ja organisatsioonide erinevate tasandite juhid, kohalike omavalitsuste erinevate tasandite juhid ja revisjonikomisjonide liikmed, jt kontrollivaldkonna osapooled ja samuti valdkonna huvilised.

Konverentsi korraldab Äripäev koostöös Eesti Siseaudiitorite Ühinguga.

Konverentsil osalemine annab 6 CPE punkti.

Vaata 2023. aasta konverentsi GALERIID.

Programmijuht: Mare Timian, [email protected]

Projektijuht: Kadri Rinaldo, [email protected]

Programm

09:15 – 09:55

Registreerimine ja hommikukohv

09:55 – 10:00

Moderaatori tervitus ja avasõnad

Mart Pechter Nõunik

10:00 – 10:30

AVAETTEKANNE: AI fanfaarid kõigutavad senist elukorraldust

Andre Nõmm Finantsinspektisooni juhatuse liige

Pole kahtlustki, tehnoloogia kiire areng esitab demokraatiale väljakutse. Novaatoritel on üldjuhul ülikiire ja ka finantssektoris pole see teisiti. Mõned ettevõtjad tahaksid lausa mõne nädalaga asuda valitsema inimeste rahakotte arvates, et pikem aeg finantsasutuse tegevusloa saamiseks on igavik.  

Tõsi ta on, et finantssektor vajab head konkurentsi, kuid kas ajad on sedavõrd muutunud, et sõltumatuks kontrolliks enam aega ei olegi!? Seni on demokraatlik ühiskond toiminud nõnda, et äri- ja riskiagendid on mõlemad koos maailma ära mahtunud.

Kuhu on liigub kontrollivaldkond pöörase kiirusega kihutavas novaatorite maailmas? Kas jääme lõplikult jalgu või on meie roll pöördeid parajas tempos hoida, et olulisi riske märgata ja neile kriitiliselt otsa vaadata? Neid keerulisi küsimusi ja dilemmasid konverentsi avaettekandes koos Andrega arutamegi.

10:30 – 11:00

Arvestusala megatrendid: OSKA uuringu tulevikutrendid 10 aasta vaates

Riina Tilk OSKA uuringujuht

Elin-Külliki Kruusmaa OSKA analüütik, SA Kutsekoda

OSKA arvestusala värske uuring näitab, et arvestusala ja ärinõustamise valdkonna lähiaastate üks suurimaid väljakutseid on töötajate oskuste viimine uuele tasemele. Kuna selle valdkonna töötajad on pigem vanemaealise, tuleb tööandjatel muu hulgas mõelda ka põlvkondade vahetumisele ja tööturult lahkujate asendamisele.

Millised on valdkonnas töötamiseks vaja minevad tulevikuoskused? Milliste ametialade nõudlus lähikümnendil kasvab ja millistel kahaneb? Kui suur on töötajate asendusvajadus? Mida põnevat näitavad töötamise registri andmed arvestusala töötajaskonna kohta? Need on peamised teemad ja küsimused, mis selles ettekandes jutuks tulevad ja millele vastuseid otsime.

OSKA arvestusala ja ärinõustamise uuringus prognoositakse tööjõu- ja oskuste vajadust aastani 2032. Uuringus analüüsiti mitmete registrite andmeid ning viidi läbi intervjuud arvestusala ja ärinõustamise ekspertidega, kes aitasid hinnata valdkonda enim mõjutavaid trende ja arengusuundumusi.

11:00 – 11:30

Riigi Tugiteenuste Keskuse kogemuslugu: uuendused riskijuhtimises ja teadmusjuhtimine kui juhi „elupäästja“ kaugtöö ajastul

Kristi Sell Riigi Tugiteenuste Keskus, toetuste arendamise osakonna juhataja

Teadmusjuhtimise kogemusloo jagamine, et inspireerida konverentsil osalejaid oma tööd uue pilguga vaatama ja muudatusi tegema.

Ettekandes viskame õhku olulise küsimuse, kuidas juht mõistab, mida tema inimesed teevad kaugtöö ajastul? Küsime sedagi, kas ja millised on töötegemise uute viiside riskid ning kuidas neid targalt juhtida, et koostöö energia ei hajuks ja kõik inimesed saavad oma tugevustega särada? Ettekanne avab Riigi Tugiteenuste Keskuse erilise kogemusloo, mis tutvustab nutikaid uuendusi riskijuhtimises ja teadmusjuhtimist kui juhi „elupäästjat“ kaugtöö ajastul.

11:30 – 12:00

ESG kogemuslugu: mis juhtub, kui jätkusuutlikkuse eesmärgid kokku siduda ettevõtte strateegia ja kontrolliprotsessidega

Siret Kegel Scanfil OÜ kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse juht

Mida on õppida erasektorilt rohemõtlemisest ja jätkusuutlikkusest?

Ettekandes tutvustab Siret Scanfil OÜ senist teekonda ja oma kogemusi jätkusuutlikkuse valdkonnas ning saame kuulda, mida olulist on nad õppinud. Heidame valgust ka sellele, miks ettevõte üldse ESG-ga tegeleb, milliseid väärtuslikke kogemusi ja õppetunde on tänaseks kogutud, kuidas toetab ESG tegevusi ettevõtte strateegia ning kvaliteedi- ja kontrolliprotsessid. Siret tõstab veidi saladuskatet ka ettevõtte väljakutsetelt ja komistuskividelt seoses jätkusuutlikkusega.

12:00 – 13:00

LÕUNA

13:00 – 13:30

Kas sinu organisatsioon on valmis küberkriisiks? Ohud ja tagajärjed.

Jürgen Erm CYBERS CEO

Kas teie organisatsioon on täna valmis küberkriisiks? See küsimus ei puuduta enam ammu ainult IT-osakonda, vaid organisatsiooni tervikuna. Jürgen Erm jagab oma ettekandes küberturbe ettevõtte praktilist kogemust. Uurime küberkurjategijate maailma mõistmaks nende eesmärke ja taktikaid ning analüüsime enam levinud rünnete laastavaid ja ka fataalseid tagajärgi. 

Küberkriisidega kaasnevad ohud ja nende eiramine või alahindamine võib tuua kaasa kriitilisi tagajärgi. Uurime praktilisi samme, mida organisatsioon saab ise astuda oma kaitse tugevdamiseks ning arutame, miks peaks küberturvalisus olema ettevõtte juhtimise fookuses. 

13:30 – 14:00

Õigus ja kohustus: Kuidas tagame tehisaru ohutuse ja vastutustundliku kasutamise?

Silvia Urgas Advokaadibüroo TGS Baltic Vandeadvokaat, IP/IT töörühma kaasjuht

Euroopa Liit on teinud äsja otsuse, et tehisaru võetakse kontrolli alla. Ning veelgi enam – ka Eestil endal on kavas arendada välja oma tehisaru strateegia.

Mida tähendab Euroopa Liidu värske otsus? Mida ja kuidas on plaanis tehakse tehisaruga seotud riskide juhtimiseks, sh õiguslikus vaates? Milline roll on siin nüüd ja edaspidi kontrollivaldkonna asjatundjatel? Millega peame arvestama ja milliseid uusi oskusi omandama uute nõuete elluviimiseks ja kontrollimiseks? Nendest teemadest Silvia ettekandes kuulemegi.

14:00 – 14:30

Kogemuslugu „Tehnoloogia ja protsessid: läbimurre tehisintellekti valdkonnas“

Kristjan Eljand Andmeteadlane ning teadus- ja arendusspetsialist (technology scout) Eesti Energias

GPT-tehnoloogia on toonud läbimurde tehisintellekti valdkonnas ning samm-sammult hakkame nägema kasutuslugusid ka traditsioonilistes tööstusharudes. Kristjan on oma andmeteaduse tiimiga teinud viimased 12 kuud aktiivset tööd, et pakkuda ettevõtetele GPT-tehnoloogia uudseid lahendusi. Üks neist innovaatilistest lahendustest on AI-audiitor, kus GPT mudelite loogikavõimekust kasutatakse selleks, et võrrelda dokumentide kooskõla juhendite ja reeglitega.

 Samuti kuuleme ettekandes Eesti Energia kogemus- ja edulugu GPT-tehnoloogia innovatsioonist. Küsime Kristjanilt, kuidas ja milliseid protsesse aitab GPT-tehnoloogia Eesti Energias efektiivsemaks muuta? Milliseid nõudeid seab see ettevõtte protsessidele ja kuidas protsessid peaksid muutuma? Uurime sedagi, millised on töötajate uued rollid, mida on vaja luua tehisintellekti edukaks rakendamiseks? Saab olema erakordselt huvitav hüpe tulevikku, mille alguspunkti tunnistajateks me täna audiitorite ja kontrollivaldkonna asjatundjatena oleme.

14:30 – 15:15

KOHVIPAUS

15:15 – 15:45

Majanduskuritegude büroo kogemuslugu: riskide hindamine ja ohtude ohjamine sarimääramatuse ja kobarkriiside ajastul

Max-Sander Mikli Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo grupijuht

Mida on kontrollivaldkonna inimestel õppida majanduskuritegude karmidest lugudest ja kohtulahingutest? Kuidas sarimääramatuses ja kobarkriiside ajastul riske hinnata ja ohtusid ennetada? On see üldse võimalik ja millised on need õiged „tööriistad“? Kuulame majanduskuritegude büroo praktikute väärt õppetunde, aga ka tõsiseid väljakutseid, mis nügivad muutuma ja arenema ning ei lase iialgi mugavusstsooni kukkuda.

15:45 – 16:25

Hoia fookust olulisel: kontrolli oma aega, energiat ja tähelepanu

Jakob Gill Produktiivsusklubi koolitaja

Kuidas segamatult töötada ja sügavuti keskenduda ning milline keskkond ja harjumused on selleks vajalikud? Aga kuidas seada prioriteete kiirel ajal, kui kõik tundub ülimalt oluline?

Kui seda oskad, siis on sul ka selgus, mis on Sinu jaoks päriselt olulised ülesanded ja kuidas neid tehtud saada. Sa ei pea enam avastama, et kogu aeg on läinud, aga tehtud pole justkui midagi. Vähenda stressi, võida aega ja saavuta oma meeskonna eesmärgid.

16:25 – 16:35

Moderaatori lõppsõna ja konverentsi lõpetamine

Mart Pechter Nõunik

Lisainfo

Konverentsi materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected]  või 667 0105.

 

Tühistamisinfo

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Ehitajate tee 150, Läänevärav

Projektijuht: Kadri Rinaldo, [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]