Sisekontrolli Aastakonverents 2024

Hoia fookus olulisel!

Sisekontrolli Aastakonverents 2024

Toimumisaeg:

09.04.2024

Alguseni:

43p 2t 29m

Toimumiskoht:

Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskus

Tere tulemast konverentsile "Hoia fookus olulisel: globaalsed riskid, AI ja ESG"!

Konverentsil uurime kontrollivaldkonna arenguid, suuri megatrende, keerulisi vastuolusid ning kuuleme erilisi edu- ja kogemuslugusid peateema all "Hoia fookus olulisel".

"Fookuse hoidmine olulisel on see, mis teeb võimalikuks suurimad eesmärgid" - Zig Ziglar

On sarimääramatuse ja kobarkriiside ajastu ning me seisame silmitsi järjest uute väljakutsetega, olgu need siis globaalsed riskid, jätkusuutlikkuse nõuded või tehnoloogiline innovatsioon. Seepärast on oluline hoida fookus olulisel ning olla kursis uusi megatrende loovate arengutega, et tulla tööelus edukalt toime muutuste ja määramatusega.

Ootame sind osalema konverentsil, kus uurime lähemalt globaalseid riske, tehnoloogilist innovatsiooni ja tehistaibu käekäiku, saame kuulda jätkusuutlikkuse viimaseid uudiseid ja teisi kontrollivaldkonnale olulisi teemasid. Muu hulgas saame teada nende teemade ja muutuste mõju meile töötajatena, äritegevusele ja ühiskonnale laiemalt.

Peateemana keskendume sellele, kuidas hoida fookus olulisel ning muu hulgas õpetame sulle ka selleks vajalikke viise ja nutikaid tehnikaid.

Konverentsil saad kuulata inspireerivaid ettekandeid praktikutelt ja ekspertidelt, osaleda interaktiivsetes aruteludes ning jagada kogemusi ja parimaid praktikaid kolleegidega. Lisaks annab konverents suurepärase võimaluse võrgustuda ja luua uusi kontakte, et kaasa aidata sinu professionaalsele arengule ja uutele karjäärivõimalustele.

Neid ja veel paljusid teisi teemasid oled oodatud kuulama ja kaasa mõtlema Sisekontrolli Aastakonverentsil 2024 peateema all "Hoia fookus olulisel!”

Konverentsi korraldab Äripäev koostöös Eesti Siseaudiitorite Ühinguga.

Konverentsil osalemine annab 6 CPE punkti.

Vaata 2023. aasta konverentsi GALERIID.

Konverentsi sihtrühm: (sise)audiitorid, riskijuhid ja spetsialistid, järelevalve ja vastavuskontrolli asjatundjad, sisekontrolörid, controllingu spetsialistid, ärikontrollerid, protsessijuhid, finantsjuhid, vastavuskontrolli spetsialistid ja asjatundjad, kvaliteedispetsialistid ja -juhid, ettevõtete ja organisatsioonide erinevate tasandite juhid, kohalike omavalitsuste erinevate tasandite juhid ja revisjonikomisjonide liikmed, jt kontrollivaldkonna osapooled ja samuti valdkonna huvilised.

Kasu osalejale:

 • Saab ideid ja inspiratsiooni ning praktilisi nõuandeid ja soovitusi oma tööks ning professionaalseks arenguks
 • Ülevaade arengutest ja muudatustest arvestusala ja kvaliteedikontrolliga seotud valdkonnas ning regulatsioonides
 • Benchmarking ehk saad võrrelda enda ja teiste kogemusi ning parimaid praktikaid
 • Suurepärane võimalus kohtuda oma valdkonna inimestega, luua uusi kontakte ja leida uusi koostöö võimalusi
 • Osalemise eest saavad siseaudiitorid CPE punkte oma rahvusvaheliste sertifikaatide hoidmiseks
 • Osalemise eest saavad raamatupidajad punkte kutsetaseme hoidmiseks

Programmijuht: Mare Timian, [email protected]

Projektijuht: Kadri Rinaldo, [email protected]

Programm

09:15 – 09:55

Registreerimine ja hommikukohv

10:00 – 10:05

Moderaatori tervitus ja avasõnad

Mart Pechter ESAÜ liige ja Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna audiitor

10:05 – 10:35

Arvestusala megatrendid: OSKA uuringu tulevikutrendid 10 aasta vaates

Riina Tilk OSKA uuringujuht

Elin-Külliki Kruusmaa OSKA analüütik, SA Kutsekoda

OSKA arvestusala värske uuring näitab, et arvestusala ja ärinõustamise valdkonna lähiaastate üks suurimaid väljakutseid on töötajate oskuste viimine uuele tasemele. Kuna selle valdkonna töötajad on pigem vanemaealise, tuleb tööandjatel muu hulgas mõelda ka põlvkondade vahetumisele ja tööturult lahkujate asendamisele.

Millised on valdkonnas töötamiseks vaja minevad tulevikuoskused? Milliste ametialade nõudlus lähikümnendil kasvab ja millistel kahaneb? Kui suur on töötajate asendusvajadus? Mida põnevat näitavad töötamise registri andmed arvestusala töötajaskonna kohta? Need on peamised teemad ja küsimused, mis selles ettekandes jutuks tulevad ja millele vastuseid otsime.

OSKA arvestusala ja ärinõustamise uuringus prognoositakse tööjõu- ja oskuste vajadust aastani 2032. Uuringus analüüsiti mitmete registrite andmeid ning viidi läbi intervjuud arvestusala ja ärinõustamise ekspertidega, kes aitasid hinnata valdkonda enim mõjutavaid trende ja arengusuundumusi.

10:35 – 11:10

Globaalsed riskid: kui tume on tõde ja kuhu seada oma fookus?

Esineja kinnitamisel

11:10 – 11:40

Riigi Tugiteenuste Keskuse kogemuslugu: uuendused riskijuhtimises ja teadmusjuhtimine kui juhi „elupäästja“ kaugtöö ajastul

Kristi Sell Riigi Tugiteenuste Keskus, toetuste arendamise osakonna juhataja

Teadmusjuhtimise kogemusloo jagamine, et inspireerida konverentsil osalejaid oma tööd uue pilguga vaatama ja muudatusi tegema.

Ettekandes viskame õhku olulise küsimuse, kuidas juht mõistab, mida tema inimesed teevad kaugtöö ajastul? Küsime sedagi, kas ja millised on töötegemise uute viiside riskid ning kuidas neid targalt juhtida, et koostöö energia ei hajuks ja kõik inimesed saavad oma tugevustega särada? Ettekanne avab Riigi Tugiteenuste Keskuse erilise kogemusloo, mis tutvustab nutikaid uuendusi riskijuhtimises ja teadmusjuhtimist kui juhi „elupäästjat“ kaugtöö ajastul.

11:40 – 12:10

KOHVIPAUS

12:10 – 12:40

ESG kogemuslugu: mis juhtub, kui jätkusuutlikkuse eesmärgid kokku siduda ettevõtte strateegia ja kontrolliprotsessidega

Siret Kegel Scanfil OÜ kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse juht

Mida on õppida erasektorilt rohemõtlemisest ja jätkusuutlikkusest?

Ettekandes tutvustab Siret Scanfil OÜ senist teekonda ja oma kogemusi jätkusuutlikkuse valdkonnas ning saame kuulda, mida olulist on nad õppinud. Heidame valgust ka sellele, miks ettevõte üldse ESG-ga tegeleb, milliseid väärtuslikke kogemusi ja õppetunde on tänaseks kogutud, kuidas toetab ESG tegevusi ettevõtte strateegia ning kvaliteedi- ja kontrolliprotsessid. Siret tõstab veidi saladuskatet ka ettevõtte väljakutsetelt ja komistuskividelt seoses jätkusuutlikkusega.

12:40 – 13:10

ESG kontrollivaldkonnas: kui suur on kontrollija jalajälg? Kas ja kuidas seda mõõta?

Esineja kinnitamisel

On selge, et ESG puudutab varem või hiljem meid kõiki ning uusi ülesandeid on saamas ka kontrollivaldkond. Kas ja mis on muutumas kontrollivaldkonnas seoses ESG-ga? Kas audiitorid, kvaliteedi- ja riskispetsialistid peavad hakkama midagi teisiti tegema, rohkem tegema, midagi uut õppima? Kas kontrollivaldkonna töötajatel peavad tulevikus olema ka kestlikkusega seotud teadmised ja oskused, et ESG teemasid auditeerida, hinnata, kontrollida?

13:10 – 14:00

LÕUNA

14:00 – 14:30

Õigus ja kohustus: Kuidas tagame tehisaru ohutuse ja vastutustundliku kasutamise?

Silvia Urgas Advokaadibüroo TGS Baltic Vandeadvokaat, IP/IT töörühma kaasjuht

Euroopa Liit on teinud äsja otsuse, et tehisaru võetakse kontrolli alla. Ning veelgi enam – ka Eestil endal on kavas arendada välja oma tehisaru strateegia.

Mida tähendab Euroopa Liidu värske otsus? Mida ja kuidas on plaanis tehakse tehisaruga seotud riskide juhtimiseks, sh õiguslikus vaates? Milline roll on siin nüüd ja edaspidi kontrollivaldkonna asjatundjatel? Millega peame arvestama ja milliseid uusi oskusi omandama uute nõuete elluviimiseks ja kontrollimiseks? Nendest teemadest Toomase ettekandes kuulemegi.

14:30 – 15:00

Kogemuslugu „Tehnoloogia ja protsessid: läbimurre tehisintellekti valdkonnas“

Kristjan Eljand Andmeteadlane ning teadus- ja arendusspetsialist (technology scout) Eesti Energias

GPT-tehnoloogia on toonud läbimurde tehisintellekti valdkonnas ning samm-sammult hakkame nägema kasutuslugusid ka traditsioonilistes tööstusharudes. Kristjan on oma andmeteaduse tiimiga teinud viimased 12 kuud aktiivset tööd, et pakkuda ettevõtetele GPT-tehnoloogia uudseid lahendusi. Üks neist innovaatilistest lahendustest on AI-audiitor, kus GPT mudelite loogikavõimekust kasutatakse selleks, et võrrelda dokumentide kooskõla juhendite ja reeglitega.

 Samuti kuuleme ettekandes Eesti Energia kogemus- ja edulugu GPT-tehnoloogia innovatsioonist. Küsime Kristjanilt, kuidas ja milliseid protsesse aitab GPT-tehnoloogia Eesti Energias efektiivsemaks muuta? Milliseid nõudeid seab see ettevõtte protsessidele ja kuidas protsessid peaksid muutuma? Uurime sedagi, millised on töötajate uued rollid, mida on vaja luua tehisintellekti edukaks rakendamiseks? Saab olema erakordselt huvitav hüpe tulevikku, mille alguspunkti tunnistajateks me täna audiitorite ja kontrollivaldkonna asjatundjatena oleme.

15:00 – 15:30

Majanduskuritegude büroo kogemuslugu: riskide hindamine ja ohtude ohjamine sarimääramatuse ja kobarkriiside ajastul

Max-Sander Mikli Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo grupijuht

Mida on kontrollivaldkonna inimestel õppida majanduskuritegude karmidest lugudest ja kohtulahingutest? Kuidas sarimääramatuses ja kobarkriiside ajastul riske hinnata ja ohtusid ennetada? On see üldse võimalik ja millised on need õiged „tööriistad“? Kuulame majanduskuritegude büroo praktikute väärt õppetunde, aga ka tõsiseid väljakutseid, mis nügivad muutuma ja arenema ning ei lase iialgi mugavusstsooni kukkuda.

15:30 – 15:50

KOHVIPAUS

15:50 – 16:20

Hoia fookust olulisel: kontrolli oma aega, energiat ja tähelepanu

Jakob Gill Produktiivsusklubi koolitaja

Kuidas segamatult töötada ja sügavuti keskenduda ning milline keskkond ja harjumused on selleks vajalikud? Aga kuidas seada prioriteete kiirel ajal, kui kõik tundub ülimalt oluline?

Kui seda oskad, siis on sul ka selgus, mis on Sinu jaoks päriselt olulised ülesanded ja kuidas neid tehtud saada. Sa ei pea enam avastama, et kogu aeg on läinud, aga tehtud pole justkui midagi. Vähenda stressi, võida aega ja saavuta oma meeskonna eesmärgid.

16:20 – 16:50

Kontrollija kommunikatsioonioskused

Esineja kinnitamisel

Ettekandes arutame kontrollija kommunikatsioonioskuste teemal ning küsime, kas kontrollija peabki olema selline "kõva" ja "vankumatu" või saab ka teisiti.

16:50 – 17:00

Moderaatori lõppsõna ja konverentsi lõpetamine

Mart Pechter ESAÜ liige ja Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna audiitor

Sisekontrolli Aastakonverents 2024

Toimumisaeg:

09.04.2024

Alguseni:

43p 2t 29m

Toimumiskoht:

Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskus

Tere tulemast konverentsile "Hoia fookus olulisel: globaalsed riskid, AI ja ESG"!

Konverentsil uurime kontrollivaldkonna arenguid, suuri megatrende, keerulisi vastuolusid ning kuuleme erilisi edu- ja kogemuslugusid peateema all "Hoia fookus olulisel".

"Fookuse hoidmine olulisel on see, mis teeb võimalikuks suurimad eesmärgid" - Zig Ziglar

On sarimääramatuse ja kobarkriiside ajastu ning me seisame silmitsi järjest uute väljakutsetega, olgu need siis globaalsed riskid, jätkusuutlikkuse nõuded või tehnoloogiline innovatsioon. Seepärast on oluline hoida fookus olulisel ning olla kursis uusi megatrende loovate arengutega, et tulla tööelus edukalt toime muutuste ja määramatusega.

Ootame sind osalema konverentsil, kus uurime lähemalt globaalseid riske, tehnoloogilist innovatsiooni ja tehistaibu käekäiku, saame kuulda jätkusuutlikkuse viimaseid uudiseid ja teisi kontrollivaldkonnale olulisi teemasid. Muu hulgas saame teada nende teemade ja muutuste mõju meile töötajatena, äritegevusele ja ühiskonnale laiemalt.

Peateemana keskendume sellele, kuidas hoida fookus olulisel ning muu hulgas õpetame sulle ka selleks vajalikke viise ja nutikaid tehnikaid.

Konverentsil saad kuulata inspireerivaid ettekandeid praktikutelt ja ekspertidelt, osaleda interaktiivsetes aruteludes ning jagada kogemusi ja parimaid praktikaid kolleegidega. Lisaks annab konverents suurepärase võimaluse võrgustuda ja luua uusi kontakte, et kaasa aidata sinu professionaalsele arengule ja uutele karjäärivõimalustele.

Neid ja veel paljusid teisi teemasid oled oodatud kuulama ja kaasa mõtlema Sisekontrolli Aastakonverentsil 2024 peateema all "Hoia fookus olulisel!”

Konverentsi korraldab Äripäev koostöös Eesti Siseaudiitorite Ühinguga.

Konverentsil osalemine annab 6 CPE punkti.

Vaata 2023. aasta konverentsi GALERIID.

Konverentsi sihtrühm: (sise)audiitorid, riskijuhid ja spetsialistid, järelevalve ja vastavuskontrolli asjatundjad, sisekontrolörid, controllingu spetsialistid, ärikontrollerid, protsessijuhid, finantsjuhid, vastavuskontrolli spetsialistid ja asjatundjad, kvaliteedispetsialistid ja -juhid, ettevõtete ja organisatsioonide erinevate tasandite juhid, kohalike omavalitsuste erinevate tasandite juhid ja revisjonikomisjonide liikmed, jt kontrollivaldkonna osapooled ja samuti valdkonna huvilised.

Kasu osalejale:

 • Saab ideid ja inspiratsiooni ning praktilisi nõuandeid ja soovitusi oma tööks ning professionaalseks arenguks
 • Ülevaade arengutest ja muudatustest arvestusala ja kvaliteedikontrolliga seotud valdkonnas ning regulatsioonides
 • Benchmarking ehk saad võrrelda enda ja teiste kogemusi ning parimaid praktikaid
 • Suurepärane võimalus kohtuda oma valdkonna inimestega, luua uusi kontakte ja leida uusi koostöö võimalusi
 • Osalemise eest saavad siseaudiitorid CPE punkte oma rahvusvaheliste sertifikaatide hoidmiseks
 • Osalemise eest saavad raamatupidajad punkte kutsetaseme hoidmiseks

Programmijuht: Mare Timian, [email protected]

Projektijuht: Kadri Rinaldo, [email protected]

Programm

09:15 – 09:55

Registreerimine ja hommikukohv

10:00 – 10:05

Moderaatori tervitus ja avasõnad

Mart Pechter ESAÜ liige ja Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna audiitor

10:05 – 10:35

Arvestusala megatrendid: OSKA uuringu tulevikutrendid 10 aasta vaates

Riina Tilk OSKA uuringujuht

Elin-Külliki Kruusmaa OSKA analüütik, SA Kutsekoda

OSKA arvestusala värske uuring näitab, et arvestusala ja ärinõustamise valdkonna lähiaastate üks suurimaid väljakutseid on töötajate oskuste viimine uuele tasemele. Kuna selle valdkonna töötajad on pigem vanemaealise, tuleb tööandjatel muu hulgas mõelda ka põlvkondade vahetumisele ja tööturult lahkujate asendamisele.

Millised on valdkonnas töötamiseks vaja minevad tulevikuoskused? Milliste ametialade nõudlus lähikümnendil kasvab ja millistel kahaneb? Kui suur on töötajate asendusvajadus? Mida põnevat näitavad töötamise registri andmed arvestusala töötajaskonna kohta? Need on peamised teemad ja küsimused, mis selles ettekandes jutuks tulevad ja millele vastuseid otsime.

OSKA arvestusala ja ärinõustamise uuringus prognoositakse tööjõu- ja oskuste vajadust aastani 2032. Uuringus analüüsiti mitmete registrite andmeid ning viidi läbi intervjuud arvestusala ja ärinõustamise ekspertidega, kes aitasid hinnata valdkonda enim mõjutavaid trende ja arengusuundumusi.

10:35 – 11:10

Globaalsed riskid: kui tume on tõde ja kuhu seada oma fookus?

Esineja kinnitamisel

11:10 – 11:40

Riigi Tugiteenuste Keskuse kogemuslugu: uuendused riskijuhtimises ja teadmusjuhtimine kui juhi „elupäästja“ kaugtöö ajastul

Kristi Sell Riigi Tugiteenuste Keskus, toetuste arendamise osakonna juhataja

Teadmusjuhtimise kogemusloo jagamine, et inspireerida konverentsil osalejaid oma tööd uue pilguga vaatama ja muudatusi tegema.

Ettekandes viskame õhku olulise küsimuse, kuidas juht mõistab, mida tema inimesed teevad kaugtöö ajastul? Küsime sedagi, kas ja millised on töötegemise uute viiside riskid ning kuidas neid targalt juhtida, et koostöö energia ei hajuks ja kõik inimesed saavad oma tugevustega särada? Ettekanne avab Riigi Tugiteenuste Keskuse erilise kogemusloo, mis tutvustab nutikaid uuendusi riskijuhtimises ja teadmusjuhtimist kui juhi „elupäästjat“ kaugtöö ajastul.

11:40 – 12:10

KOHVIPAUS

12:10 – 12:40

ESG kogemuslugu: mis juhtub, kui jätkusuutlikkuse eesmärgid kokku siduda ettevõtte strateegia ja kontrolliprotsessidega

Siret Kegel Scanfil OÜ kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse juht

Mida on õppida erasektorilt rohemõtlemisest ja jätkusuutlikkusest?

Ettekandes tutvustab Siret Scanfil OÜ senist teekonda ja oma kogemusi jätkusuutlikkuse valdkonnas ning saame kuulda, mida olulist on nad õppinud. Heidame valgust ka sellele, miks ettevõte üldse ESG-ga tegeleb, milliseid väärtuslikke kogemusi ja õppetunde on tänaseks kogutud, kuidas toetab ESG tegevusi ettevõtte strateegia ning kvaliteedi- ja kontrolliprotsessid. Siret tõstab veidi saladuskatet ka ettevõtte väljakutsetelt ja komistuskividelt seoses jätkusuutlikkusega.

12:40 – 13:10

ESG kontrollivaldkonnas: kui suur on kontrollija jalajälg? Kas ja kuidas seda mõõta?

Esineja kinnitamisel

On selge, et ESG puudutab varem või hiljem meid kõiki ning uusi ülesandeid on saamas ka kontrollivaldkond. Kas ja mis on muutumas kontrollivaldkonnas seoses ESG-ga? Kas audiitorid, kvaliteedi- ja riskispetsialistid peavad hakkama midagi teisiti tegema, rohkem tegema, midagi uut õppima? Kas kontrollivaldkonna töötajatel peavad tulevikus olema ka kestlikkusega seotud teadmised ja oskused, et ESG teemasid auditeerida, hinnata, kontrollida?

13:10 – 14:00

LÕUNA

14:00 – 14:30

Õigus ja kohustus: Kuidas tagame tehisaru ohutuse ja vastutustundliku kasutamise?

Silvia Urgas Advokaadibüroo TGS Baltic Vandeadvokaat, IP/IT töörühma kaasjuht

Euroopa Liit on teinud äsja otsuse, et tehisaru võetakse kontrolli alla. Ning veelgi enam – ka Eestil endal on kavas arendada välja oma tehisaru strateegia.

Mida tähendab Euroopa Liidu värske otsus? Mida ja kuidas on plaanis tehakse tehisaruga seotud riskide juhtimiseks, sh õiguslikus vaates? Milline roll on siin nüüd ja edaspidi kontrollivaldkonna asjatundjatel? Millega peame arvestama ja milliseid uusi oskusi omandama uute nõuete elluviimiseks ja kontrollimiseks? Nendest teemadest Toomase ettekandes kuulemegi.

14:30 – 15:00

Kogemuslugu „Tehnoloogia ja protsessid: läbimurre tehisintellekti valdkonnas“

Kristjan Eljand Andmeteadlane ning teadus- ja arendusspetsialist (technology scout) Eesti Energias

GPT-tehnoloogia on toonud läbimurde tehisintellekti valdkonnas ning samm-sammult hakkame nägema kasutuslugusid ka traditsioonilistes tööstusharudes. Kristjan on oma andmeteaduse tiimiga teinud viimased 12 kuud aktiivset tööd, et pakkuda ettevõtetele GPT-tehnoloogia uudseid lahendusi. Üks neist innovaatilistest lahendustest on AI-audiitor, kus GPT mudelite loogikavõimekust kasutatakse selleks, et võrrelda dokumentide kooskõla juhendite ja reeglitega.

 Samuti kuuleme ettekandes Eesti Energia kogemus- ja edulugu GPT-tehnoloogia innovatsioonist. Küsime Kristjanilt, kuidas ja milliseid protsesse aitab GPT-tehnoloogia Eesti Energias efektiivsemaks muuta? Milliseid nõudeid seab see ettevõtte protsessidele ja kuidas protsessid peaksid muutuma? Uurime sedagi, millised on töötajate uued rollid, mida on vaja luua tehisintellekti edukaks rakendamiseks? Saab olema erakordselt huvitav hüpe tulevikku, mille alguspunkti tunnistajateks me täna audiitorite ja kontrollivaldkonna asjatundjatena oleme.

15:00 – 15:30

Majanduskuritegude büroo kogemuslugu: riskide hindamine ja ohtude ohjamine sarimääramatuse ja kobarkriiside ajastul

Max-Sander Mikli Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo grupijuht

Mida on kontrollivaldkonna inimestel õppida majanduskuritegude karmidest lugudest ja kohtulahingutest? Kuidas sarimääramatuses ja kobarkriiside ajastul riske hinnata ja ohtusid ennetada? On see üldse võimalik ja millised on need õiged „tööriistad“? Kuulame majanduskuritegude büroo praktikute väärt õppetunde, aga ka tõsiseid väljakutseid, mis nügivad muutuma ja arenema ning ei lase iialgi mugavusstsooni kukkuda.

15:30 – 15:50

KOHVIPAUS

15:50 – 16:20

Hoia fookust olulisel: kontrolli oma aega, energiat ja tähelepanu

Jakob Gill Produktiivsusklubi koolitaja

Kuidas segamatult töötada ja sügavuti keskenduda ning milline keskkond ja harjumused on selleks vajalikud? Aga kuidas seada prioriteete kiirel ajal, kui kõik tundub ülimalt oluline?

Kui seda oskad, siis on sul ka selgus, mis on Sinu jaoks päriselt olulised ülesanded ja kuidas neid tehtud saada. Sa ei pea enam avastama, et kogu aeg on läinud, aga tehtud pole justkui midagi. Vähenda stressi, võida aega ja saavuta oma meeskonna eesmärgid.

16:20 – 16:50

Kontrollija kommunikatsioonioskused

Esineja kinnitamisel

Ettekandes arutame kontrollija kommunikatsioonioskuste teemal ning küsime, kas kontrollija peabki olema selline "kõva" ja "vankumatu" või saab ka teisiti.

16:50 – 17:00

Moderaatori lõppsõna ja konverentsi lõpetamine

Mart Pechter ESAÜ liige ja Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna audiitor

Registreerimine

HindSoodushind kuni 10.03.2024
Osalejaid

Sisekontrolli Aastakonverents 2024 - saalipilet

399,00 €

486,78 € km-ga

399,00 €

359,00 €

437,98 € km-ga

359,00 €

437,98 € km-ga

0

Sisekontrolli Aastakonverents 2024 - saalipilet

OsalejaidHind
0

399,00 €

486,78 € km-ga

399,00 €

359,00 €

437,98 € km-ga

359,00 €

437,98 € km-ga

Lisainfo

Konverentsi materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected]  või 667 0105.

 

Tühistamisinfo

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Ehitajate tee 122, Tallinn

Projektijuht: Kadri Rinaldo, [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]