3ds Max baaskursus

3ds Max baaskursus

Kestus:

20 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Veebikoolitus / klassikoolitus

3ds Max kursus annab oskused, et valmistada 2D joonisest 3ds Max 3D mudel ning valmistada fotorealistlikke kujutusi.

Kursusel käiakse läbi peamised töövahendid ja –võtted, mis on vajalikud tulevasele 3ds Max`i kasutajale iseseisva töö alustamiseks. Käsitletakse ka animeerimist. 

Peamine rõhk on tänapäevase ehitatud keskkonna kujutamisel. Osalejad saavad 30 päevaks oma kasutusse 3DS Max e-kursuse, mis võimaldab iseseisvat tööd ja täidab mingil määral õpiku funktsioone. Kursused on kombinatsioon esitlustest ning praktilistest, iseseisvalt instruktori juhendamisel täidetavatest ülesannetest. Kursuste töökeeleks on eesti keel.

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS-ga.

Kursuse eesmärk on anda ülevaade kasutajaliidesest, baasmudelitest ja mudeldamisest, kaameratest, valgustamisest, materjalidest ning mudeli realistlikust visualiseerimisest (renderdamine).

Sihtgrupp:

3ds Max baaskursus on mõeldud inimestele, kes soovivad omandada põhioskused 3ds Max 3D modelleerimis-, animeerimis- ja renderdamistarkvaraga töötamiseks.

Koolitusel käsitletavad teemad:

Sissejuhatus

 • Näited;
 • kasutajaliides ja komponendid;
 • Vaateaknad;
 • kasutusloogika (Modifier’id, hierarhia jne).

Mudeldamine

 • Sissejuhatus;
 • geomeetria mõisted (primitiivid, splainid, vektorobjektid ja nende osad);
 • tööpõhimõtted (layer vs. object);
 • mudeldamise põhitõed;
 • objektide kokkuliitmine;
 • enimkasutatavad modifier’id;
 • jooniste import mudeldamise aluseks.

Materjalid ja geomeetria pindamine

 • Sissejuhatus;
 • materjali redigeerija (compact vs. slate);
 • materjalide tüübid;
 • UVW pindamine;
 • tekstuuride loomine.

Renderdamine

 • Kaamerad;
 • valgustamine;
 • erinevad valguse tüübid;
 • valgustamise tehnikad;
 • mental ray renderdusmootori ülevaade;
 • stseeni renderdamine.

Animatsioon

 • 2D/3D animatsioon;
 • keyframe (võtmepositsioon);
 • hierarhiad.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • On saanud sissejuhatava kokkuvõtte arvutigraafika põhiolemusest, liikidest kui ka erinevate harude spetsiifikast. Väljunditest, failitüüpidest, RGB-värvimaailmast jne;
 • On saanud ülevaate töövahenditest, raudvarast, mida arvutigraafika üldse ning 3DSMax tarkvara sujuvaks töötamiseks vajaksid;
 • On saanud alal kaua töötanud tegijatelt mõtteainet kaalumaks võimalust professionaalse 3D-visualiseerija eriala omandamiseks tulevikus, samuti soovitusi ja näpunäiteid iseseisvaks õppimiseks;
 • Saab aru konkreetse tarkvara kasutusloogikast, kasutajaliidesest ning põhilistest tööriistadest, mida on vaja mudeldamiseks;
 • On läbinud nii 2D- kui ka 3D- objektide põhilise saamisloo. Seda nii nullist kui ka importides geomeetriat (teistest tarkvaradest);
 • On tutvunud realistlike pinnamaterjalide loomise algetega. On saanud sissejuhatuse materjalidega manipuleerimisekrealistliku tulemuse saavutamiseks arvutikujutistel;
 • Oskab 3D stseeni luua kaameraid ja valgusteid soovitud kompositsioonide loomiseks;
 • Oskab tähtsamaid renderdamise seadistusi ning suudab mõista nende mõju lõpptulemusele;
 • On saanud lühiülevaate arvutianimatsioonide loomisest 3DS Max’is.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Osalemise eelduseks on Windows-keskkonna ja sellel töötavate tavatarkvarade kasutamisoskus ja kogemus. Lisaks tuleb kasuks joonestamise ja/või modelleerimise oskus arvutis levinumate tarkvarapakettidega, kuid ei ole hädavajalik.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub kell 9:30-13:45, sisaldab 2 kohvipausi.

Koolitus viiakse läbi reaalajas veebikoolitusena MS Teams keskkonnas.

Ettevalmistus reaalajas veebikoolituseks: INFO

Maht: 20 akadeemilist tundi auditoorset tööd, sh 90 % praktilist. Tavaliselt jaotatud neljale päevale.

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

Koolituse viib läbi Ivo-Ott Hirvesoo

Autodeski poolt atesteeritud instruktor.

Ivo-Ott on arhitekti kutse saanud Kunstiülikoolist. Töötanud arhitektina erinevates büroodes Eestis ja Soomes. Aastast 1992 alustas tööd 3D visualiseerijana ja teeb seda tänapäevani. Kuigi tema töö objektid on põhiliselt ehitusvaldkonnas, on ta osalenud ka mitme tv-reklaamklipi tegemisel. Oma põhitöö kõrvalt on Ivo-Ott Hirvesoo alates aastast 2007 andnud kursuseid 3DS Max tarkvara huvilistele Tallinna Tehnikakõrgkoolis, EKA’s ja mujal. Praegu töötab Ivo-Ott projekteerimisbüroos SITO-Yhtiöt (Espoo), Hirvesoo Arhitektibüroos Oü’s (Tallinn) ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Ott on tunnustatud arhitekt ning 3D visualiseerimisproff, kes on ka Tallinna 3D projekti üks autoritest.
 

Koolitajad

 • Ivo-Ott Hirvesoo

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor. Ivo-Ott on arhitekti kutse saanud Kunstiülikoolist. Töötanud arhitektina erinevates büroodes Eestis ja Soomes. Aastast 1992 alustas tööd 3D visualiseerijana ja teeb seda tänapäevani. Kuigi tema töö objektid on põhiliselt ehitusvaldkonnas, on ta osalenud ka mitme tv-reklaamklipi tegemisel. Oma põhitöö kõrvalt on Ivo-Ott Hirvesoo alates aastast 2007 andnud kursuseid 3DS Max tarkvara huvilistele Tallinna Tehnikakõrgkoolis, EKA’s ja mujal. Praegu töötab Ivo-Ott projekteerimisbüroos SITO-Yhtiöt (Espoo), Hirvesoo Arhitektibüroos Oü’s (Tallinn) ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Ott on tunnustatud arhitekt ning 3D visualiseerimisproff, kes on ka Tallinna 3D projekti üks autoritest.

  Ivo-Ott Hirvesoo

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor. Ivo-Ott on arhitekti kutse saanud Kunstiülikoolist. Töötanud arhitektina erinevates büroodes Eestis ja Soomes. Aastast 1992 alustas tööd 3D visualiseerijana ja teeb seda tänapäevani. Kuigi tema töö objektid on põhiliselt ehitusvaldkonnas, on ta osalenud ka mitme tv-reklaamklipi tegemisel. Oma põhitöö kõrvalt on Ivo-Ott Hirvesoo alates aastast 2007 andnud kursuseid 3DS Max tarkvara huvilistele Tallinna Tehnikakõrgkoolis, EKA’s ja mujal. Praegu töötab Ivo-Ott projekteerimisbüroos SITO-Yhtiöt (Espoo), Hirvesoo Arhitektibüroos Oü’s (Tallinn) ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Ott on tunnustatud arhitekt ning 3D visualiseerimisproff, kes on ka Tallinna 3D projekti üks autoritest.
3ds Max baaskursus

Kestus:

20 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Veebikoolitus / klassikoolitus

3ds Max kursus annab oskused, et valmistada 2D joonisest 3ds Max 3D mudel ning valmistada fotorealistlikke kujutusi.

Kursusel käiakse läbi peamised töövahendid ja –võtted, mis on vajalikud tulevasele 3ds Max`i kasutajale iseseisva töö alustamiseks. Käsitletakse ka animeerimist. 

Peamine rõhk on tänapäevase ehitatud keskkonna kujutamisel. Osalejad saavad 30 päevaks oma kasutusse 3DS Max e-kursuse, mis võimaldab iseseisvat tööd ja täidab mingil määral õpiku funktsioone. Kursused on kombinatsioon esitlustest ning praktilistest, iseseisvalt instruktori juhendamisel täidetavatest ülesannetest. Kursuste töökeeleks on eesti keel.

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS-ga.

Kursuse eesmärk on anda ülevaade kasutajaliidesest, baasmudelitest ja mudeldamisest, kaameratest, valgustamisest, materjalidest ning mudeli realistlikust visualiseerimisest (renderdamine).

Sihtgrupp:

3ds Max baaskursus on mõeldud inimestele, kes soovivad omandada põhioskused 3ds Max 3D modelleerimis-, animeerimis- ja renderdamistarkvaraga töötamiseks.

Koolitusel käsitletavad teemad:

Sissejuhatus

 • Näited;
 • kasutajaliides ja komponendid;
 • Vaateaknad;
 • kasutusloogika (Modifier’id, hierarhia jne).

Mudeldamine

 • Sissejuhatus;
 • geomeetria mõisted (primitiivid, splainid, vektorobjektid ja nende osad);
 • tööpõhimõtted (layer vs. object);
 • mudeldamise põhitõed;
 • objektide kokkuliitmine;
 • enimkasutatavad modifier’id;
 • jooniste import mudeldamise aluseks.

Materjalid ja geomeetria pindamine

 • Sissejuhatus;
 • materjali redigeerija (compact vs. slate);
 • materjalide tüübid;
 • UVW pindamine;
 • tekstuuride loomine.

Renderdamine

 • Kaamerad;
 • valgustamine;
 • erinevad valguse tüübid;
 • valgustamise tehnikad;
 • mental ray renderdusmootori ülevaade;
 • stseeni renderdamine.

Animatsioon

 • 2D/3D animatsioon;
 • keyframe (võtmepositsioon);
 • hierarhiad.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • On saanud sissejuhatava kokkuvõtte arvutigraafika põhiolemusest, liikidest kui ka erinevate harude spetsiifikast. Väljunditest, failitüüpidest, RGB-värvimaailmast jne;
 • On saanud ülevaate töövahenditest, raudvarast, mida arvutigraafika üldse ning 3DSMax tarkvara sujuvaks töötamiseks vajaksid;
 • On saanud alal kaua töötanud tegijatelt mõtteainet kaalumaks võimalust professionaalse 3D-visualiseerija eriala omandamiseks tulevikus, samuti soovitusi ja näpunäiteid iseseisvaks õppimiseks;
 • Saab aru konkreetse tarkvara kasutusloogikast, kasutajaliidesest ning põhilistest tööriistadest, mida on vaja mudeldamiseks;
 • On läbinud nii 2D- kui ka 3D- objektide põhilise saamisloo. Seda nii nullist kui ka importides geomeetriat (teistest tarkvaradest);
 • On tutvunud realistlike pinnamaterjalide loomise algetega. On saanud sissejuhatuse materjalidega manipuleerimisekrealistliku tulemuse saavutamiseks arvutikujutistel;
 • Oskab 3D stseeni luua kaameraid ja valgusteid soovitud kompositsioonide loomiseks;
 • Oskab tähtsamaid renderdamise seadistusi ning suudab mõista nende mõju lõpptulemusele;
 • On saanud lühiülevaate arvutianimatsioonide loomisest 3DS Max’is.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Osalemise eelduseks on Windows-keskkonna ja sellel töötavate tavatarkvarade kasutamisoskus ja kogemus. Lisaks tuleb kasuks joonestamise ja/või modelleerimise oskus arvutis levinumate tarkvarapakettidega, kuid ei ole hädavajalik.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub kell 9:30-13:45, sisaldab 2 kohvipausi.

Koolitus viiakse läbi reaalajas veebikoolitusena MS Teams keskkonnas.

Ettevalmistus reaalajas veebikoolituseks: INFO

Maht: 20 akadeemilist tundi auditoorset tööd, sh 90 % praktilist. Tavaliselt jaotatud neljale päevale.

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

Koolituse viib läbi Ivo-Ott Hirvesoo

Autodeski poolt atesteeritud instruktor.

Ivo-Ott on arhitekti kutse saanud Kunstiülikoolist. Töötanud arhitektina erinevates büroodes Eestis ja Soomes. Aastast 1992 alustas tööd 3D visualiseerijana ja teeb seda tänapäevani. Kuigi tema töö objektid on põhiliselt ehitusvaldkonnas, on ta osalenud ka mitme tv-reklaamklipi tegemisel. Oma põhitöö kõrvalt on Ivo-Ott Hirvesoo alates aastast 2007 andnud kursuseid 3DS Max tarkvara huvilistele Tallinna Tehnikakõrgkoolis, EKA’s ja mujal. Praegu töötab Ivo-Ott projekteerimisbüroos SITO-Yhtiöt (Espoo), Hirvesoo Arhitektibüroos Oü’s (Tallinn) ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Ott on tunnustatud arhitekt ning 3D visualiseerimisproff, kes on ka Tallinna 3D projekti üks autoritest.
 

Koolitajad

 • Ivo-Ott Hirvesoo

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor. Ivo-Ott on arhitekti kutse saanud Kunstiülikoolist. Töötanud arhitektina erinevates büroodes Eestis ja Soomes. Aastast 1992 alustas tööd 3D visualiseerijana ja teeb seda tänapäevani. Kuigi tema töö objektid on põhiliselt ehitusvaldkonnas, on ta osalenud ka mitme tv-reklaamklipi tegemisel. Oma põhitöö kõrvalt on Ivo-Ott Hirvesoo alates aastast 2007 andnud kursuseid 3DS Max tarkvara huvilistele Tallinna Tehnikakõrgkoolis, EKA’s ja mujal. Praegu töötab Ivo-Ott projekteerimisbüroos SITO-Yhtiöt (Espoo), Hirvesoo Arhitektibüroos Oü’s (Tallinn) ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Ott on tunnustatud arhitekt ning 3D visualiseerimisproff, kes on ka Tallinna 3D projekti üks autoritest.

  Ivo-Ott Hirvesoo

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor. Ivo-Ott on arhitekti kutse saanud Kunstiülikoolist. Töötanud arhitektina erinevates büroodes Eestis ja Soomes. Aastast 1992 alustas tööd 3D visualiseerijana ja teeb seda tänapäevani. Kuigi tema töö objektid on põhiliselt ehitusvaldkonnas, on ta osalenud ka mitme tv-reklaamklipi tegemisel. Oma põhitöö kõrvalt on Ivo-Ott Hirvesoo alates aastast 2007 andnud kursuseid 3DS Max tarkvara huvilistele Tallinna Tehnikakõrgkoolis, EKA’s ja mujal. Praegu töötab Ivo-Ott projekteerimisbüroos SITO-Yhtiöt (Espoo), Hirvesoo Arhitektibüroos Oü’s (Tallinn) ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Ott on tunnustatud arhitekt ning 3D visualiseerimisproff, kes on ka Tallinna 3D projekti üks autoritest.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Veebikoolitus / Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]