Argumenteeritud müük

Kuidas juhtida argumentidega tähelepanu oma toote või teenuse väärtusele?

Argumenteeritud müük

Kestus:

10 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Emotsionaalne müük ei tööta igas olukorras. Järjest rohkem kliente, eriti B2B müügis, ootab selgeid argumente oma ostuotsuse tegemiseks. Koolituse käigus toetatakse osalejate struktureeritud ning analüütilist mõtlemist ja argumenteeritud suhtlemise oskuseid, mida on võimalik kasutada nii suuliselt kui ka kirjalikult müügialastes situatsioonides.

 

Koolituse eesmärk on harjutada argumentide loomist ja kasutamist klientidega suhtlemisel ja oma toodete ning teenuste müümisel.

 

Ootame koolitusele B2B müügiga tegelevaid müügitöötajaid, kliendihaldureid, osakonnajuhte, valdkonnajuhte ja tippspetsialiste, kelle igapäevases töös on oma toote või teenuse tutvustamine ja müük.

 

Koolituse tulemusena osaleja

 • Oskab hinnata, millistes suhtlusolukordades on argument tulemuslik töövahend;
 • Tunneb ratsionaalse suhtluse mudelit, argumendi ja struktuurse kuulamise mudeleid ning argumendi analüüsi ja vastamise võimalusi;
 • Teab, kuidas struktureerida ja siduda oma toote/ teenuse tugevused ja ettevõtte näitajad müügiargumentideks;
 • Oskab lahendada kliendiga suhtlemise olukordasid ratsionaalselt ja suunata partnereid rahulikule, argumenteeritud suhtlemisele;
 • On läbi mõelnud, kuidas õpitud oskuste kasutamisega oma müüki paremaks muuta.

 

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas Sinu tänased ja tulevased kliendid ootavad Sinu tootelt või teenuselt enamat kui soodsat hinda?
 • Kas tunned, et konkurentsiolukord Sinu valdkonnas sunnib üha enam mõtlema, mis eristab Sinu ettevõtet ja toodet/teenust?
 • Kas sooviksid, et Su müügitöö ei põhineks vaid hüüdlausetel, vaid sisukatel argumentidel?
 • Kas sooviksid, et Su ettevõtte müügitöö oleks kvaliteetne ja järjepidev ka inimeste vahetudes?

 

Koolitus on intensiivne, sisutihe ja hästi praktiline. Koolitus on üles ehitatud dialoogilisele meetodile, samm-sammult õpitava läbi harjutamisele ja igale osalejale koolitaja poolt jooksvalt antavale tagasisidele. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Maht: 10 akadeemilist tundi

Koolituse ajakava: 1. päeval kell 9.45-15.30, teisel päeval kell 9.45-13.15.

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN.

 

 

Loe koolitaja artikleid:

Harjutus, mis sunnib juhte vaatama tooteid ja teenuseid kriitilise pilguga

Argumenteeritud vs emotsionaalne müük, kumb töötab paremini

Enne uute toodete arendamist tuleks vanad üle vaadata

Argumendiga müügiläbirääkimiste laua taga

Kas müügitegevust on võimalik tõhustada universaalsete argumentide abil?

5 head soovitust argumenteerimisel paremate kokkulepete saavutamiseks

Kuula raadiosaadet:

Argumenteeritud juhtimine

Koolitajad

 • Siim Vahtrus

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja SpeakSmart® kaubamärki esindav koolitaja-konsultant ja moderaator.

  Siim Vahtrus on argumenteeritud suhtlemise, avaliku esinemise ja väitlusega tegelenud üle kümne aasta, tulles ülikooliajal ka Eesti meistriks, millest tulenevalt on Siimul kõrgetasemelised argumenteerimisoskused erinevates tööalastes situatsioonides. Argumenteerimine ja väitlusoskused on Siimule kasuks olnud kogu tema senise karjääri käigus – pärast Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetamist 2011. a on ta töötanud juristina Keskkonnaõiguse Keskuses ja SpeakSmartis koolitajana. Oma igapäevatöös tegeleb Siim klientide nõustamisega argumentide koostamisel ning on sageli on töö osaks teiste osapooltega läbirääkimiste pidamine võimalike kompromisslahenduste leidmiseks. Siim on koolitanud argumenteerimisvaldkonnas nii müügiinimesi, kliendihaldureid, esmatasandi- kui ka keskastme juhte avalikus- ja erasektoris, advokaate, kohalikke kogukondi kui ka vabaühendusi. "Tänapäeva infoküllastunud maailmas on ka müügitöös tähtis oma seisukohti täpselt ja veenvalt esitada. Ettevõtete vahelises müügiolukorras eeldab see oma müügiargumentide läbimõtlemist ning kliendile kohandamist, " ütleb Siim oma koolituse kohta.

  Siim Vahtrus

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja SpeakSmart® kaubamärki esindav koolitaja-konsultant ja moderaator.

  Siim Vahtrus on argumenteeritud suhtlemise, avaliku esinemise ja väitlusega tegelenud üle kümne aasta, tulles ülikooliajal ka Eesti meistriks, millest tulenevalt on Siimul kõrgetasemelised argumenteerimisoskused erinevates tööalastes situatsioonides. Argumenteerimine ja väitlusoskused on Siimule kasuks olnud kogu tema senise karjääri käigus – pärast Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetamist 2011. a on ta töötanud juristina Keskkonnaõiguse Keskuses ja SpeakSmartis koolitajana. Oma igapäevatöös tegeleb Siim klientide nõustamisega argumentide koostamisel ning on sageli on töö osaks teiste osapooltega läbirääkimiste pidamine võimalike kompromisslahenduste leidmiseks. Siim on koolitanud argumenteerimisvaldkonnas nii müügiinimesi, kliendihaldureid, esmatasandi- kui ka keskastme juhte avalikus- ja erasektoris, advokaate, kohalikke kogukondi kui ka vabaühendusi. "Tänapäeva infoküllastunud maailmas on ka müügitöös tähtis oma seisukohti täpselt ja veenvalt esitada. Ettevõtete vahelises müügiolukorras eeldab see oma müügiargumentide läbimõtlemist ning kliendile kohandamist, " ütleb Siim oma koolituse kohta.

Ajakava

1.päev
2.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine

Ühes treeningugrupis saab osaleda maksimaalselt 10 inimest.

09:45 – 11:30

Inimestevaheline suhtlemine müügis

 • Miks müügitöös argumenteerida?
 • Kuidas sobitub argument müügisituatsiooni?
 • Kuidas muuta klient ratsionaalseks ning hoiduda liigemotsionaalsest suhtlusest?
 • Mis on argument?

Kasutatavad meetodid: dialoogiline meetod, individuaalsed ja paaris harjutused koos tagasisidega

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Müügiargumentide loomine

 • Kuidas oma müügiargumenti sõnastada?
 • Kuidas müügiargumente leida ja ette valmistada?
 • Iga osalejate enda ettevõtte näitajate sidumine tugevaks müügiargumendiks

Kasutatavad meetodid: dialoogiline meetod, individuaalsed, paaris ja grupis harjutused koos tagasisidega

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Müügiargumentatsioon

 • Argumentatsioon ehk üksikutest argumentidest moodustuv terviklik seisukoht enda teenuse või toote müümiseks
 • Kliendi küsimusele või vastuväitele reageerimine

Kasutatavad meetodid: dialoogiline meetod, individuaalsed, paaris ja grupis harjutused koos tagasisidega

Argumenteeritud müük

Kestus:

10 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Emotsionaalne müük ei tööta igas olukorras. Järjest rohkem kliente, eriti B2B müügis, ootab selgeid argumente oma ostuotsuse tegemiseks. Koolituse käigus toetatakse osalejate struktureeritud ning analüütilist mõtlemist ja argumenteeritud suhtlemise oskuseid, mida on võimalik kasutada nii suuliselt kui ka kirjalikult müügialastes situatsioonides.

 

Koolituse eesmärk on harjutada argumentide loomist ja kasutamist klientidega suhtlemisel ja oma toodete ning teenuste müümisel.

 

Ootame koolitusele B2B müügiga tegelevaid müügitöötajaid, kliendihaldureid, osakonnajuhte, valdkonnajuhte ja tippspetsialiste, kelle igapäevases töös on oma toote või teenuse tutvustamine ja müük.

 

Koolituse tulemusena osaleja

 • Oskab hinnata, millistes suhtlusolukordades on argument tulemuslik töövahend;
 • Tunneb ratsionaalse suhtluse mudelit, argumendi ja struktuurse kuulamise mudeleid ning argumendi analüüsi ja vastamise võimalusi;
 • Teab, kuidas struktureerida ja siduda oma toote/ teenuse tugevused ja ettevõtte näitajad müügiargumentideks;
 • Oskab lahendada kliendiga suhtlemise olukordasid ratsionaalselt ja suunata partnereid rahulikule, argumenteeritud suhtlemisele;
 • On läbi mõelnud, kuidas õpitud oskuste kasutamisega oma müüki paremaks muuta.

 

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas Sinu tänased ja tulevased kliendid ootavad Sinu tootelt või teenuselt enamat kui soodsat hinda?
 • Kas tunned, et konkurentsiolukord Sinu valdkonnas sunnib üha enam mõtlema, mis eristab Sinu ettevõtet ja toodet/teenust?
 • Kas sooviksid, et Su müügitöö ei põhineks vaid hüüdlausetel, vaid sisukatel argumentidel?
 • Kas sooviksid, et Su ettevõtte müügitöö oleks kvaliteetne ja järjepidev ka inimeste vahetudes?

 

Koolitus on intensiivne, sisutihe ja hästi praktiline. Koolitus on üles ehitatud dialoogilisele meetodile, samm-sammult õpitava läbi harjutamisele ja igale osalejale koolitaja poolt jooksvalt antavale tagasisidele. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Maht: 10 akadeemilist tundi

Koolituse ajakava: 1. päeval kell 9.45-15.30, teisel päeval kell 9.45-13.15.

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN.

 

 

Loe koolitaja artikleid:

Harjutus, mis sunnib juhte vaatama tooteid ja teenuseid kriitilise pilguga

Argumenteeritud vs emotsionaalne müük, kumb töötab paremini

Enne uute toodete arendamist tuleks vanad üle vaadata

Argumendiga müügiläbirääkimiste laua taga

Kas müügitegevust on võimalik tõhustada universaalsete argumentide abil?

5 head soovitust argumenteerimisel paremate kokkulepete saavutamiseks

Kuula raadiosaadet:

Argumenteeritud juhtimine

Koolitajad

 • Siim Vahtrus

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja SpeakSmart® kaubamärki esindav koolitaja-konsultant ja moderaator.

  Siim Vahtrus on argumenteeritud suhtlemise, avaliku esinemise ja väitlusega tegelenud üle kümne aasta, tulles ülikooliajal ka Eesti meistriks, millest tulenevalt on Siimul kõrgetasemelised argumenteerimisoskused erinevates tööalastes situatsioonides. Argumenteerimine ja väitlusoskused on Siimule kasuks olnud kogu tema senise karjääri käigus – pärast Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetamist 2011. a on ta töötanud juristina Keskkonnaõiguse Keskuses ja SpeakSmartis koolitajana. Oma igapäevatöös tegeleb Siim klientide nõustamisega argumentide koostamisel ning on sageli on töö osaks teiste osapooltega läbirääkimiste pidamine võimalike kompromisslahenduste leidmiseks. Siim on koolitanud argumenteerimisvaldkonnas nii müügiinimesi, kliendihaldureid, esmatasandi- kui ka keskastme juhte avalikus- ja erasektoris, advokaate, kohalikke kogukondi kui ka vabaühendusi. "Tänapäeva infoküllastunud maailmas on ka müügitöös tähtis oma seisukohti täpselt ja veenvalt esitada. Ettevõtete vahelises müügiolukorras eeldab see oma müügiargumentide läbimõtlemist ning kliendile kohandamist, " ütleb Siim oma koolituse kohta.

  Siim Vahtrus

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja SpeakSmart® kaubamärki esindav koolitaja-konsultant ja moderaator.

  Siim Vahtrus on argumenteeritud suhtlemise, avaliku esinemise ja väitlusega tegelenud üle kümne aasta, tulles ülikooliajal ka Eesti meistriks, millest tulenevalt on Siimul kõrgetasemelised argumenteerimisoskused erinevates tööalastes situatsioonides. Argumenteerimine ja väitlusoskused on Siimule kasuks olnud kogu tema senise karjääri käigus – pärast Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetamist 2011. a on ta töötanud juristina Keskkonnaõiguse Keskuses ja SpeakSmartis koolitajana. Oma igapäevatöös tegeleb Siim klientide nõustamisega argumentide koostamisel ning on sageli on töö osaks teiste osapooltega läbirääkimiste pidamine võimalike kompromisslahenduste leidmiseks. Siim on koolitanud argumenteerimisvaldkonnas nii müügiinimesi, kliendihaldureid, esmatasandi- kui ka keskastme juhte avalikus- ja erasektoris, advokaate, kohalikke kogukondi kui ka vabaühendusi. "Tänapäeva infoküllastunud maailmas on ka müügitöös tähtis oma seisukohti täpselt ja veenvalt esitada. Ettevõtete vahelises müügiolukorras eeldab see oma müügiargumentide läbimõtlemist ning kliendile kohandamist, " ütleb Siim oma koolituse kohta.

Ajakava

1.päev
2.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine

Ühes treeningugrupis saab osaleda maksimaalselt 10 inimest.

09:45 – 11:30

Inimestevaheline suhtlemine müügis

 • Miks müügitöös argumenteerida?
 • Kuidas sobitub argument müügisituatsiooni?
 • Kuidas muuta klient ratsionaalseks ning hoiduda liigemotsionaalsest suhtlusest?
 • Mis on argument?

Kasutatavad meetodid: dialoogiline meetod, individuaalsed ja paaris harjutused koos tagasisidega

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Müügiargumentide loomine

 • Kuidas oma müügiargumenti sõnastada?
 • Kuidas müügiargumente leida ja ette valmistada?
 • Iga osalejate enda ettevõtte näitajate sidumine tugevaks müügiargumendiks

Kasutatavad meetodid: dialoogiline meetod, individuaalsed, paaris ja grupis harjutused koos tagasisidega

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Müügiargumentatsioon

 • Argumentatsioon ehk üksikutest argumentidest moodustuv terviklik seisukoht enda teenuse või toote müümiseks
 • Kliendi küsimusele või vastuväitele reageerimine

Kasutatavad meetodid: dialoogiline meetod, individuaalsed, paaris ja grupis harjutused koos tagasisidega

Registreerimine

Hind
Osalejaid

07.10. ja 28.10.2022 Argumenteeritud müük

550,00 €

660,00 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

07.10. ja 28.10.2022 Argumenteeritud müük

OsalejaidHind
0

550,00 €

660,00 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

 Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2022
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]