Ärianalüütika, andmekirjaoskus ja mõõdikute seadmine

Kuidas õiged mõõdikud ja nutikas andmetöötlus aitavad teha paremaid juhtimisotsuseid?

Ärianalüütika, andmekirjaoskus ja mõõdikute seadmine

Kestus:

16 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Andmed on uus nafta – aga ainult siis, kui oskad andmed oma ettevõtte jaoks edukalt tööle panna. Koolitusel õpid, kuidas tõsta oma ettevõtte analüütilist võimekust ehk kuidas andmeid hallata, analüüsida ning rakendada neid ärieesmärkide saavutamiseks.

 

Tihti on ettevõtetes probleemiks see, et andmeid hoitakse serverites ja kasutatakse neid ainult minevikku vaatavaks aruandluseks – see ei võimalda avada kogu potentsiaali, mida andmetel pakkuda on. Andres Kukke tutvustab, kuidas teha koostööd andmetega, nii et neis avanev potentsiaal looks väärtust nii täna kui pikemas perspektiivis.

Andmehalduse tippeksperdi Andres Kukke koolitusel lood isikliku tegevusplaani andmekirjaoskuse taseme tõstmiseks ja ettevõtte analüütilise võimekuse arendamiseks, õpid defineerima edule suunatud mõõdikuid ning viise nende mõõtmiseks. Koolitaja annab põhjaliku ülevaate maailma populaarseimatest andmetöötlustarkvarade eelistest ja puudustest, mis aitavad sul enda jaoks välja valida see õige.

Praktiliste näidete ja harjutuste abil arendad oma andmekirjaoskust, mis on vältimatuks eelduseks andmepõhiste protsesside algatamiseks oma ettevõttes. Koolituse käigus loovad kõik osalejad endale tegevuskava, kuidas vastavaid projekte juurutada ning kuidas mehitada ning planeerida protsess, mis päädiks ettevõttes uue võimekusena - analüütilise võimekusena.

Andmekirjaoskus ning sellest tulenev andmete nutikas töötlemine on muutunud üheks ettevõtete kasvu ja tootlikkuse allikaks ning aitab luua konkurentsieelist. Eduka andmetel põhineva juhtimise olulisemateks eeldusteks on ettevõtte juhtkonna sõnastatud andmestrateegia,  andmekirjaoskusega töötajad ning fokuseeritud tegevused andmeanalüütikas.

Käsitletavad kontseptsioonid:

 • Andmekirjaoksus (Data Literacy)
 • Juhtimisarvestus ja tulemusjuhtimine (Managerial Accounting, Evidence based Management)
 • Ärianalüütika (Business Intelligence/Business Analytics)
 • Andmeteadus ja masinõpe (Artificial Intelligence)
 • Otsustamise meetodid (Decision Intelligence)
 • Statistika (Statistics)
 • Visualiseerimine
 • Juhtimislauad (Dashboards)

Koolituse eesmärk on osalejate kõrgem andmekirjaoskuse tase – oskus kasutada andmeid ja luua rakendusi oma ettevõtte ärieesmärkide saavutamiseks ning orienteerumine andmemajanduse teemades. Koolituse praktilise väljundina on iga osaleja loonud tegevusplaani isikliku andmekirjaoskuse taseme tõstmiseks ja tegevusplaani ettevõtte analüütilise võimekuse arendamiseks.

Koolitusele on oodatud:

 • juhid, kes soovivad oma ettevõtte/osakonna eesmärke numbriliselt mõtestada ning saadud tulemusi analüüsida: ettevõtete  tegevjuhid, arendusjuhid, finantsjuhid, digitaalse strateegia juhid, IT juhid, muudatuste läbiviimise juhid, andmetöötluse juhid;
 • töötajad, kes igapäevaselt vajavad või töötlevad andmeid selleks, et luua aruandeid, teostada analüüse või prognoose:andmeanalüütikud, ärianalüütikud, prognoosijad, mudeldajad;
 • andmete eest vastutajad, kelle ülesandeks on luua andmeladusid või juhtimislaudu: andmehaldurid, andmeanalüütikud;
 • ettevõtted, kus juba tegeletakse andmeanalüüsiga kui ka ettevõtted, kus on plaan arendada analüütilist võimekust.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Soovid teada, kuidas saavutada soovitud tulemusi vältimatute tagajärgede asemel?
 • Soovivad arendada andmete leidmise, lugemise, analüüsi või argumenteerimise oskusi?
 • Soovid toetuda rohkem faktidele ja luua oma ettevõttes digitaalseid juhtimislaudu (dashboards)?
 • Soovid saada teada, mida tähendavad lühendid AI – Arificial Intelligence, BI – Business Intelligence, DI – Decision Intelligence?

Soovid testida, kas koolitus sobib sulle? Täida enesehindamise küsimustik: Kui testi tulemusena kuulud gruppidesse: „Andmeunistaja (Data Dreamer)“, „Andmekahtleja (Data Doubter)“ või „Andmesõdalane (Data Knight)“ siis on koolitus just sinu jaoks!

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, millised on kaasaegsed ärianalüütika ja andmeanalüüsi võimalused ning mõistab andmete ja faktide olulisust ning nende rolli paremate juhtimisotsuste tegemisel;
 • orienteerub ärianalüütika ja andmeanalüüsi valdkonnas, sh suurandmed ja masinõpe, ning teab, millistest etappidest koosneb ärianalüütika projekt ja kuidas andmepõhist kultuuri ettevõttes tekitada;
 • oskab eesmärgipäraselt valida ja rakendada baastasemel ärianalüütika, andmeanalüüsi, andmekaeve, visualiseerimise tehnikaid ja juhtimislaudasid, et leida lahendusi ärilistele probleemidele, ning hinnata nende loodud väärtust.

 

Koolituse tulemusi kinnistatakse ning hinnatakse läbi praktiliste harjutuste, grupiarutelude ning enesehindamise meetoditel:

 1. andmekirjaoskuse ensehindamise testil taseme tõus;
 2. kahe praktikumis teostatud enesehindamine tasemel 4;
 3. täidetud tegevusplaan.

Koolitusel kasutatavateks meetoditeks on loeng, grupiarutelud, praktilised tööd ning enesehindamine. Kursusel osaleja saab kaasa soovitused nii raamatute, koolituste, kui ka digitaalsete materjalide näol, et vajadusel iseseisvalt ennast edasi arendada. Kursuse osalemise eeltööna on osalejatel võimalus vaadata Youtube lühivideoid kasutades järgnevaid märksõnu - data literacy, data culture, business intelligence, business analytics, analytical capabilities, arificial intelligence, data science ning decision intelligence.

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo. 

Täpsem ülevaade koolituse teemadest on saadaval ajakavas.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Osaleja tagasiside:

Heiko Kivihall Modified

Heiko Kivihall
Ärikontroller
Levira AS 

Koolitus pakkus mulle huvi, kuna see valdkond muutub üsna kiiresti. Tahtsin teada saada, mis viimasel ajal on toimumas ja kuhu aruandluse ja visualiseerimise lahendused praegu liikumas on. Osalesime koos kolleegiga ja meile mõlemale koolitus sobis ja meeldis.

Kahe päeva jooksul sain infot nende uute tööriistade kohta, mis on aruandluse ja andmete visualiseerimiseks kergelt kättesaadavad. Interneti otsingumootoreid kasutades saab vastuseid ja erinevaid võimalusi pakutakse väga palju. Samas ei ole ressurssi kõike seda ise läbi töötada. Seetõttu meeldis, et Andres Kukke tõi koolitusel välja milliseid lahendusi ja kus kasutada. Ta on väga kogenud, laia silmaringi ja haardega. Muu hulgas andis Andres ülevaate ka oma tööst Statistikaametis. Mind üllatasid Statistikaameti andmelao lahendused ja  et need on kõigile lihtsalt kättesaadavaks tehtud.

Koolitusmaterjal oli praktiline ja aitab ettevõtetel kindlasti väljapakutud lahendusi praktikas rakendada. Andrese kogemus erinevates valdkondades on väga suur, tal on hea ülevaade paljudest ärivaldkondadest ja ta suudab oma kogemust sünteesida ja uusi lahendusi välja pakkuda. Lisaks teadmisetele oskab ta neid ka väga selgelt, lihtsalt ja veenvalt teisteni tuua. Ta on nauditav ja hea esineja.

Minule isiklikult olid koolitusel oldud päevad väga intensiivsed, palju uut materjali oli vaja läbi töötada.

 

Osalejate kommentaare:

✔️ "Saan nüüd katsetada uute analüüsimeetoditega, inspireerida oma analüütikuid ja juhte."
✔️ "Oskan nüüd anda paremat tuge juhtkonnale, orienteerun paremini metoodikates."
✔️ "Koolitaja on hea energiaga ja konkreetne. Sisutihe esitlus, ärgitab edasi uurima ja tegutsema!"
✔️ "Koolitab oma ala ekspert, samas ka hea kuulata. Meeldivad näited elust ja kõrvalekalded teistesse teemadesse."
✔️ "Koolitus oli huvitav ja sisukas, pani kohe mõtlema, kuidas koolitusel kuuldut enda ettevõttes rakendada."

 

Loe koolitaja artikleid:

Mida teha, kui mõõdikud ei too soovitud tulemusi?

Andmed on liiga kallis vara, et neid ainult mineviku aruandluseks kasutada

Andres Kukke: see on hädavajalik 21. sajandi kirjaoskus

Koolitajad

 • Andres Kukke

  Andmehalduse tippekspert, lektor ja koolitaja

  Andres on professionaalsel tasemel andmetega töötanud üle 20 aasta juurutades ärianalüütika, andmete visualiseerimise (s.h juhtimislauade), andmeladude loomise ja andmestrateegia alaseid projekte Infovara OÜ-s. 2017 – 2021 töötas ta Eesti Statistikaametis peadirektori asetäitjana andmeteaduse ja halduse suunal. Andresel on kogemus enam kui 60 ärianalüütika projektiga ning analüütilise võimekuse loomisel Eesti ettevõtetes ja riigisasutustes.

  Alatest 2007. aastast on Andres vedanud ärianalüütika kursust EBSis ning olnud antud teemal lektor mitmetes EBSi arenguprogrammides, TalTechis ning Äripäeva Akadeemia koolitustel. Andrese kirg on avastada ja leida andmetest mustreid ning aidata luua ettevõttele konkurentsieeliseid läbi analüütilise võimekuse ja andmekirjaoskuse suurendamise.

  Andrese osalusega loodud avalikud lahendused:

  Tõetamm ehk riigijuhtimise juhtimislaud – tamm.stat.ee

  Valdkondlikud juhtimislauad – juhtimislauad.stat.ee

  Riigi finantsjuhi analüütiline töölaud – riigiraha.fin.ee

  Andres Kukke

  Andmehalduse tippekspert, lektor ja koolitaja

  Andres on professionaalsel tasemel andmetega töötanud üle 20 aasta juurutades ärianalüütika, andmete visualiseerimise (s.h juhtimislauade), andmeladude loomise ja andmestrateegia alaseid projekte Infovara OÜ-s. 2017 – 2021 töötas ta Eesti Statistikaametis peadirektori asetäitjana andmeteaduse ja halduse suunal. Andresel on kogemus enam kui 60 ärianalüütika projektiga ning analüütilise võimekuse loomisel Eesti ettevõtetes ja riigisasutustes.

  Alatest 2007. aastast on Andres vedanud ärianalüütika kursust EBSis ning olnud antud teemal lektor mitmetes EBSi arenguprogrammides, TalTechis ning Äripäeva Akadeemia koolitustel. Andrese kirg on avastada ja leida andmetest mustreid ning aidata luua ettevõttele konkurentsieeliseid läbi analüütilise võimekuse ja andmekirjaoskuse suurendamise.

  Andrese osalusega loodud avalikud lahendused:

  Tõetamm ehk riigijuhtimise juhtimislaud – tamm.stat.ee

  Valdkondlikud juhtimislauad – juhtimislauad.stat.ee

  Riigi finantsjuhi analüütiline töölaud – riigiraha.fin.ee

Ajakava

1.päev
2.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Kuidas andmed ning analüütiline võimekus loovad väärtust?

 • Andmemajandus (data economy) ning andmete kirjaoskus (data literacy) kui kriitilised võimekused tänases ja homses ärimaailmas
 • Ärianalüütika erinevad kasutusvõimalused koos praktiliste näidetega Eestist ja maailmast
 • Ärianalüütika kasud ning riskid

 

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Ärianalüütika lõimumine igapäevase juhtimisega

 • Milliseid mõõdikuid kasutada juhtimise tagasi- ja edasisidestamisel, kuidas leida need kõige sobivamad mõõdikud?
 • Mõõdikute 4 erinevat kategooriat
 • Kuidas luua erinevatel juhtimistasandite jaoks digitaalseid juhtimislaudu (dashboards)?

 

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Digitaalse juhtimislaua praktikum oma ettevõtte näite varal

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Andmeanalüüsi praktikum

Ärianalüütika, andmekirjaoskus ja mõõdikute seadmine

Kestus:

16 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Andmed on uus nafta – aga ainult siis, kui oskad andmed oma ettevõtte jaoks edukalt tööle panna. Koolitusel õpid, kuidas tõsta oma ettevõtte analüütilist võimekust ehk kuidas andmeid hallata, analüüsida ning rakendada neid ärieesmärkide saavutamiseks.

 

Tihti on ettevõtetes probleemiks see, et andmeid hoitakse serverites ja kasutatakse neid ainult minevikku vaatavaks aruandluseks – see ei võimalda avada kogu potentsiaali, mida andmetel pakkuda on. Andres Kukke tutvustab, kuidas teha koostööd andmetega, nii et neis avanev potentsiaal looks väärtust nii täna kui pikemas perspektiivis.

Andmehalduse tippeksperdi Andres Kukke koolitusel lood isikliku tegevusplaani andmekirjaoskuse taseme tõstmiseks ja ettevõtte analüütilise võimekuse arendamiseks, õpid defineerima edule suunatud mõõdikuid ning viise nende mõõtmiseks. Koolitaja annab põhjaliku ülevaate maailma populaarseimatest andmetöötlustarkvarade eelistest ja puudustest, mis aitavad sul enda jaoks välja valida see õige.

Praktiliste näidete ja harjutuste abil arendad oma andmekirjaoskust, mis on vältimatuks eelduseks andmepõhiste protsesside algatamiseks oma ettevõttes. Koolituse käigus loovad kõik osalejad endale tegevuskava, kuidas vastavaid projekte juurutada ning kuidas mehitada ning planeerida protsess, mis päädiks ettevõttes uue võimekusena - analüütilise võimekusena.

Andmekirjaoskus ning sellest tulenev andmete nutikas töötlemine on muutunud üheks ettevõtete kasvu ja tootlikkuse allikaks ning aitab luua konkurentsieelist. Eduka andmetel põhineva juhtimise olulisemateks eeldusteks on ettevõtte juhtkonna sõnastatud andmestrateegia,  andmekirjaoskusega töötajad ning fokuseeritud tegevused andmeanalüütikas.

Käsitletavad kontseptsioonid:

 • Andmekirjaoksus (Data Literacy)
 • Juhtimisarvestus ja tulemusjuhtimine (Managerial Accounting, Evidence based Management)
 • Ärianalüütika (Business Intelligence/Business Analytics)
 • Andmeteadus ja masinõpe (Artificial Intelligence)
 • Otsustamise meetodid (Decision Intelligence)
 • Statistika (Statistics)
 • Visualiseerimine
 • Juhtimislauad (Dashboards)

Koolituse eesmärk on osalejate kõrgem andmekirjaoskuse tase – oskus kasutada andmeid ja luua rakendusi oma ettevõtte ärieesmärkide saavutamiseks ning orienteerumine andmemajanduse teemades. Koolituse praktilise väljundina on iga osaleja loonud tegevusplaani isikliku andmekirjaoskuse taseme tõstmiseks ja tegevusplaani ettevõtte analüütilise võimekuse arendamiseks.

Koolitusele on oodatud:

 • juhid, kes soovivad oma ettevõtte/osakonna eesmärke numbriliselt mõtestada ning saadud tulemusi analüüsida: ettevõtete  tegevjuhid, arendusjuhid, finantsjuhid, digitaalse strateegia juhid, IT juhid, muudatuste läbiviimise juhid, andmetöötluse juhid;
 • töötajad, kes igapäevaselt vajavad või töötlevad andmeid selleks, et luua aruandeid, teostada analüüse või prognoose:andmeanalüütikud, ärianalüütikud, prognoosijad, mudeldajad;
 • andmete eest vastutajad, kelle ülesandeks on luua andmeladusid või juhtimislaudu: andmehaldurid, andmeanalüütikud;
 • ettevõtted, kus juba tegeletakse andmeanalüüsiga kui ka ettevõtted, kus on plaan arendada analüütilist võimekust.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Soovid teada, kuidas saavutada soovitud tulemusi vältimatute tagajärgede asemel?
 • Soovivad arendada andmete leidmise, lugemise, analüüsi või argumenteerimise oskusi?
 • Soovid toetuda rohkem faktidele ja luua oma ettevõttes digitaalseid juhtimislaudu (dashboards)?
 • Soovid saada teada, mida tähendavad lühendid AI – Arificial Intelligence, BI – Business Intelligence, DI – Decision Intelligence?

Soovid testida, kas koolitus sobib sulle? Täida enesehindamise küsimustik: Kui testi tulemusena kuulud gruppidesse: „Andmeunistaja (Data Dreamer)“, „Andmekahtleja (Data Doubter)“ või „Andmesõdalane (Data Knight)“ siis on koolitus just sinu jaoks!

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, millised on kaasaegsed ärianalüütika ja andmeanalüüsi võimalused ning mõistab andmete ja faktide olulisust ning nende rolli paremate juhtimisotsuste tegemisel;
 • orienteerub ärianalüütika ja andmeanalüüsi valdkonnas, sh suurandmed ja masinõpe, ning teab, millistest etappidest koosneb ärianalüütika projekt ja kuidas andmepõhist kultuuri ettevõttes tekitada;
 • oskab eesmärgipäraselt valida ja rakendada baastasemel ärianalüütika, andmeanalüüsi, andmekaeve, visualiseerimise tehnikaid ja juhtimislaudasid, et leida lahendusi ärilistele probleemidele, ning hinnata nende loodud väärtust.

 

Koolituse tulemusi kinnistatakse ning hinnatakse läbi praktiliste harjutuste, grupiarutelude ning enesehindamise meetoditel:

 1. andmekirjaoskuse ensehindamise testil taseme tõus;
 2. kahe praktikumis teostatud enesehindamine tasemel 4;
 3. täidetud tegevusplaan.

Koolitusel kasutatavateks meetoditeks on loeng, grupiarutelud, praktilised tööd ning enesehindamine. Kursusel osaleja saab kaasa soovitused nii raamatute, koolituste, kui ka digitaalsete materjalide näol, et vajadusel iseseisvalt ennast edasi arendada. Kursuse osalemise eeltööna on osalejatel võimalus vaadata Youtube lühivideoid kasutades järgnevaid märksõnu - data literacy, data culture, business intelligence, business analytics, analytical capabilities, arificial intelligence, data science ning decision intelligence.

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo. 

Täpsem ülevaade koolituse teemadest on saadaval ajakavas.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Osaleja tagasiside:

Heiko Kivihall Modified

Heiko Kivihall
Ärikontroller
Levira AS 

Koolitus pakkus mulle huvi, kuna see valdkond muutub üsna kiiresti. Tahtsin teada saada, mis viimasel ajal on toimumas ja kuhu aruandluse ja visualiseerimise lahendused praegu liikumas on. Osalesime koos kolleegiga ja meile mõlemale koolitus sobis ja meeldis.

Kahe päeva jooksul sain infot nende uute tööriistade kohta, mis on aruandluse ja andmete visualiseerimiseks kergelt kättesaadavad. Interneti otsingumootoreid kasutades saab vastuseid ja erinevaid võimalusi pakutakse väga palju. Samas ei ole ressurssi kõike seda ise läbi töötada. Seetõttu meeldis, et Andres Kukke tõi koolitusel välja milliseid lahendusi ja kus kasutada. Ta on väga kogenud, laia silmaringi ja haardega. Muu hulgas andis Andres ülevaate ka oma tööst Statistikaametis. Mind üllatasid Statistikaameti andmelao lahendused ja  et need on kõigile lihtsalt kättesaadavaks tehtud.

Koolitusmaterjal oli praktiline ja aitab ettevõtetel kindlasti väljapakutud lahendusi praktikas rakendada. Andrese kogemus erinevates valdkondades on väga suur, tal on hea ülevaade paljudest ärivaldkondadest ja ta suudab oma kogemust sünteesida ja uusi lahendusi välja pakkuda. Lisaks teadmisetele oskab ta neid ka väga selgelt, lihtsalt ja veenvalt teisteni tuua. Ta on nauditav ja hea esineja.

Minule isiklikult olid koolitusel oldud päevad väga intensiivsed, palju uut materjali oli vaja läbi töötada.

 

Osalejate kommentaare:

✔️ "Saan nüüd katsetada uute analüüsimeetoditega, inspireerida oma analüütikuid ja juhte."
✔️ "Oskan nüüd anda paremat tuge juhtkonnale, orienteerun paremini metoodikates."
✔️ "Koolitaja on hea energiaga ja konkreetne. Sisutihe esitlus, ärgitab edasi uurima ja tegutsema!"
✔️ "Koolitab oma ala ekspert, samas ka hea kuulata. Meeldivad näited elust ja kõrvalekalded teistesse teemadesse."
✔️ "Koolitus oli huvitav ja sisukas, pani kohe mõtlema, kuidas koolitusel kuuldut enda ettevõttes rakendada."

 

Loe koolitaja artikleid:

Mida teha, kui mõõdikud ei too soovitud tulemusi?

Andmed on liiga kallis vara, et neid ainult mineviku aruandluseks kasutada

Andres Kukke: see on hädavajalik 21. sajandi kirjaoskus

Koolitajad

 • Andres Kukke

  Andmehalduse tippekspert, lektor ja koolitaja

  Andres on professionaalsel tasemel andmetega töötanud üle 20 aasta juurutades ärianalüütika, andmete visualiseerimise (s.h juhtimislauade), andmeladude loomise ja andmestrateegia alaseid projekte Infovara OÜ-s. 2017 – 2021 töötas ta Eesti Statistikaametis peadirektori asetäitjana andmeteaduse ja halduse suunal. Andresel on kogemus enam kui 60 ärianalüütika projektiga ning analüütilise võimekuse loomisel Eesti ettevõtetes ja riigisasutustes.

  Alatest 2007. aastast on Andres vedanud ärianalüütika kursust EBSis ning olnud antud teemal lektor mitmetes EBSi arenguprogrammides, TalTechis ning Äripäeva Akadeemia koolitustel. Andrese kirg on avastada ja leida andmetest mustreid ning aidata luua ettevõttele konkurentsieeliseid läbi analüütilise võimekuse ja andmekirjaoskuse suurendamise.

  Andrese osalusega loodud avalikud lahendused:

  Tõetamm ehk riigijuhtimise juhtimislaud – tamm.stat.ee

  Valdkondlikud juhtimislauad – juhtimislauad.stat.ee

  Riigi finantsjuhi analüütiline töölaud – riigiraha.fin.ee

  Andres Kukke

  Andmehalduse tippekspert, lektor ja koolitaja

  Andres on professionaalsel tasemel andmetega töötanud üle 20 aasta juurutades ärianalüütika, andmete visualiseerimise (s.h juhtimislauade), andmeladude loomise ja andmestrateegia alaseid projekte Infovara OÜ-s. 2017 – 2021 töötas ta Eesti Statistikaametis peadirektori asetäitjana andmeteaduse ja halduse suunal. Andresel on kogemus enam kui 60 ärianalüütika projektiga ning analüütilise võimekuse loomisel Eesti ettevõtetes ja riigisasutustes.

  Alatest 2007. aastast on Andres vedanud ärianalüütika kursust EBSis ning olnud antud teemal lektor mitmetes EBSi arenguprogrammides, TalTechis ning Äripäeva Akadeemia koolitustel. Andrese kirg on avastada ja leida andmetest mustreid ning aidata luua ettevõttele konkurentsieeliseid läbi analüütilise võimekuse ja andmekirjaoskuse suurendamise.

  Andrese osalusega loodud avalikud lahendused:

  Tõetamm ehk riigijuhtimise juhtimislaud – tamm.stat.ee

  Valdkondlikud juhtimislauad – juhtimislauad.stat.ee

  Riigi finantsjuhi analüütiline töölaud – riigiraha.fin.ee

Ajakava

1.päev
2.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Kuidas andmed ning analüütiline võimekus loovad väärtust?

 • Andmemajandus (data economy) ning andmete kirjaoskus (data literacy) kui kriitilised võimekused tänases ja homses ärimaailmas
 • Ärianalüütika erinevad kasutusvõimalused koos praktiliste näidetega Eestist ja maailmast
 • Ärianalüütika kasud ning riskid

 

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Ärianalüütika lõimumine igapäevase juhtimisega

 • Milliseid mõõdikuid kasutada juhtimise tagasi- ja edasisidestamisel, kuidas leida need kõige sobivamad mõõdikud?
 • Mõõdikute 4 erinevat kategooriat
 • Kuidas luua erinevatel juhtimistasandite jaoks digitaalseid juhtimislaudu (dashboards)?

 

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Digitaalse juhtimislaua praktikum oma ettevõtte näite varal

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Andmeanalüüsi praktikum

Registreerimine

Hind
Osalejaid

17.11., 08.12.2023 Ärianalüütika, andmekirjaoskus ja mõõdikute seadmine - koolitus juhtidele ja spetsialistidele

1135,00 €

1362,00 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

17.11., 08.12.2023 Ärianalüütika, andmekirjaoskus ja mõõdikute seadmine - koolitus juhtidele ja spetsialistidele

OsalejaidHind
0

1135,00 €

1362,00 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

 Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2023
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]