AI ja ärianalüütika

Kuidas andmed enda ettevõtte eemärkide jaoks tööle panna?

AI ja ärianalüütika

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Andmed on uus nafta – aga ainult siis, kui oskad andmed oma ettevõtte jaoks edukalt tööle panna. Koolitusel õpid, kuidas tõsta oma ettevõtte analüütilist võimekust läbi selle, kuidas andmeid hallata, analüüsida ning rakendada neid ärieesmärkide saavutamiseks kasutades sealhulgas ka masinõpet (AI).

Koolituse läbinu orienteerub andmemajanduse teemades ning on teadlik võtmeteguritest, kuidas andmete abil saavutada paremaid tulemusi. Koolituse praktilise väljundina on iga osaleja loonud tegevusplaani isikliku andmekirjaoskuse taseme tõstmiseks ja tegevusplaani ettevõtte analüütilise võimekuse arendamiseks.

Koolituse eesmärk on anda juhtidele esmased teadmised ja oskused, kuidas kasutada andmeid mitte ainult mineviku raporteerimise jaoks, vaid ettevõtte ärieesmärkide ja paremate tulemuste saavutamiseks.

Koolitusele on oodatud juhid, kes soovivad oma ettevõtte/osakonna eesmärke numbriliselt mõtestada ning saadud tulemusi analüüsida või soovivad ettevõtetes digitaliseerimise taset tõsta: ettevõtete tegevjuhid, arendusjuhid, finantsjuhid, digitaalse strateegia juhid, IT juhid, muudatuste läbiviimise juhid, andmetöötluse juhid.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Soovid teada, kuidas nutikalt eesmärgistada ning saavutada tagajärgede asemel soovitud tulemused?
 • Soovida teada, kuidas vähendada homset ettemääratlust andmeanalüütika kaudu?
 • Soovid luua tegevuskava kümnest olulisest tegevusest selleks, et tõsta ettevõtte analüütilist võimekust?
 • Tunned huvi, kuidas töötajate parem andmekirjaoskus aitab neil saavutada paremaid tulemusi?
 • Kuidas tehismõistuse (AI) üks meetodikatest – masinõpe – aitab avastada olulisi seoseid ja mustreid äriprotsessides ning isegi luua eeldusi innovatsiooniks?

Käsitletavad kontseptsioonid:

 • Andmekirjaoskus (Data Literacy)
 • Ärianalüütika (Business Intelligence/Business Analytics)
 • Juhtimislauad (Dashboards)
 • Andmeteadus ja masinõpe (Artificial Intelligence, Machine Learning)
 • Otsustamise meetodid (Decision Intelligence)
 • Statistika (Statistics)

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, millised on kaasaegsed ärianalüütika ja andmeanalüütika võimalused ning mõistab andmete ja faktide olulisust ning nende rolli paremate juhtimisotsuste tegemisel;
 • orienteerub ärianalüütika ja andmeanalüütika valdkonnas, sh suurandmed ja masinõpe, ning teab, millistest etappidest koosneb ärianalüütika projekt ja kuidas andmepõhist kultuuri ettevõttes tekitada;
 • oskab eesmärgipäraselt valida ja rakendada baastasemel ärianalüütika, andmeanalüüsi, andmekaeve, visualiseerimise tehnikaid ja juhtimislaudasid, et leida lahendusi ärilistele probleemidele, ning hinnata nende loodud väärtust.

Koolituse tulemusi kinnistatakse ning hinnatakse läbi praktiliste harjutuste, grupiarutelude ning enesehindamise meetodite:

 • andmekirjaoskuse enesehindamise testil taseme tõus järgmisele tasemele;
 • täidetud tegevusplaan;
 • praktikumis teostatud enesehindamine tasemel 4.

Koolitusel kasutatavad meetodid on loeng, grupiarutelud, praktilised tööd ning enesehindamine. Kursusel osaleja saab kaasa soovitused nii raamatute, koolituste, kui ka digitaalsete materjalide näol, et vajadusel iseseisvalt ennast edasi arendada.

Eeltööna on osalejatel võimalus vaadata Youtube lühivideoid kasutades järgnevaid märksõnu - data literacy, data culture, business intelligence, business analytics, analytical capabilities, artificial intelligence, data science ning decision intelligence.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Maht: 8 akadeemilist tundi

 

Loe Andres Kukke artiklit Kuidas sa AI-st mõtled, seda AI sulle ka pakub >

 

Koolitajad

 • Andres Kukke

  Andrese huviks on andmetest mustrite ning mudelite leidmine ning ettevõtete konkurentsieeliste loomine analüütilise võimekuse kaudu.

  Andres töötab ettevõttes Infovara OÜ ärianalüütika ja andmekirjaoskuse konsultandina. Ta omab andmemajanduse vallas töökogemust rohkem kui 20 aastat ja Andres on juhtinud enam kui 60 erinevate ärianalüütika projekti ning nõustanud ettevõtteid analüütilise võimekuse projektides. Andresel on kogemus ka avalikust sektorist, töötades 4 aastat Eesti Statistikaametis peadirektori asetäitjana infotehnoloogia ja andmeteaduse ning andmehalduse suunal. 
  Lisaks tegutseb Andres ärianalüütika ja andmekirjaoskuse koolituse vallas, peamiselt lektorina EBSi arenguprogrammides, TalTechi ja Äripäeva Akadeemias.

  Andrese osalemisel ning juhtimisel loodud avalikud rakendused: Riigirahanduse üelvaade - riigiraha.fin.ee, Peaministri digitaalne juhtimislaud „Tõetamm“ – tamm.stat.ee, Valdkondlikud ja regionaalsed töölauad juhtimislauad.stat.ee

  Andres Kukke

  Andrese huviks on andmetest mustrite ning mudelite leidmine ning ettevõtete konkurentsieeliste loomine analüütilise võimekuse kaudu.

  Andres töötab ettevõttes Infovara OÜ ärianalüütika ja andmekirjaoskuse konsultandina. Ta omab andmemajanduse vallas töökogemust rohkem kui 20 aastat ja Andres on juhtinud enam kui 60 erinevate ärianalüütika projekti ning nõustanud ettevõtteid analüütilise võimekuse projektides. Andresel on kogemus ka avalikust sektorist, töötades 4 aastat Eesti Statistikaametis peadirektori asetäitjana infotehnoloogia ja andmeteaduse ning andmehalduse suunal. 
  Lisaks tegutseb Andres ärianalüütika ja andmekirjaoskuse koolituse vallas, peamiselt lektorina EBSi arenguprogrammides, TalTechi ja Äripäeva Akadeemias.

  Andrese osalemisel ning juhtimisel loodud avalikud rakendused: Riigirahanduse üelvaade - riigiraha.fin.ee, Peaministri digitaalne juhtimislaud „Tõetamm“ – tamm.stat.ee, Valdkondlikud ja regionaalsed töölauad juhtimislauad.stat.ee

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Kuidas andmed ning analüütiline võimekus loovad tänapäeval ärilist väärtust?

 • Andmemajandus (data economy) ning andmete kirjaoskus (data literacy) kui kriitilised võimekused tänases ja homses ärimaailmas
 • Ärianalüütika erinevad kasutusvõimalused koos praktiliste näidetega Eestist ja maailmast
 • Ärianalüütika kasud ning riskid ning ärianalüütika elukaare neli astet

Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud, videod

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Ärianalüütika väärtusahel ning selle lõimumine igapäevase juhtimisega

 • Milliseid mõõdikuid kasutada juhtimise tagasi- ja edasisidestamisel, kuidas leida need kõige sobivamad mõõdikud?
 • Mõõdikute 4 erinevat kategooriat
 • Ärianalüütika andmearhitektuur (s.h andmete virtualiseerimine)
 • Andmehaldus, kui andmete korrashoidmise vältimatu eeldus
 • Ärianalüütika metoodikad ja töövahendid

Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud, videod

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Andmete visualiseerimine ning digitaalse juhtimislaua praktikum oma ettevõtte baasil

 • Kuidas luua erinevatel juhtimistasandite jaoks digitaalseid juhtimislaudu (dashboards)?
 • Isiklik ja rühmatöö oma valdkonna juhtimislaua töölaua loomisel
 • Tagasiside töölaua prototüübile

Kasutatavad meetodid: Praktikum

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Tehismõistus (AI - Artifical Intelligence), kui intelligente abimees (IA -Intelligent Assistance)

 • Tehismõistuse, masinõpe, statistika, andmekaeve ja andmeteaduse seosed ja tänased võimekused
 • TOP 3 masinõppe algoritmi
 • Ärianalüütika (s.masinõppe) projektide elluviimise 10 sammu
 • Isikliku tegevuskava koostamine

Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud, videod

AI ja ärianalüütika

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Andmed on uus nafta – aga ainult siis, kui oskad andmed oma ettevõtte jaoks edukalt tööle panna. Koolitusel õpid, kuidas tõsta oma ettevõtte analüütilist võimekust läbi selle, kuidas andmeid hallata, analüüsida ning rakendada neid ärieesmärkide saavutamiseks kasutades sealhulgas ka masinõpet (AI).

Koolituse läbinu orienteerub andmemajanduse teemades ning on teadlik võtmeteguritest, kuidas andmete abil saavutada paremaid tulemusi. Koolituse praktilise väljundina on iga osaleja loonud tegevusplaani isikliku andmekirjaoskuse taseme tõstmiseks ja tegevusplaani ettevõtte analüütilise võimekuse arendamiseks.

Koolituse eesmärk on anda juhtidele esmased teadmised ja oskused, kuidas kasutada andmeid mitte ainult mineviku raporteerimise jaoks, vaid ettevõtte ärieesmärkide ja paremate tulemuste saavutamiseks.

Koolitusele on oodatud juhid, kes soovivad oma ettevõtte/osakonna eesmärke numbriliselt mõtestada ning saadud tulemusi analüüsida või soovivad ettevõtetes digitaliseerimise taset tõsta: ettevõtete tegevjuhid, arendusjuhid, finantsjuhid, digitaalse strateegia juhid, IT juhid, muudatuste läbiviimise juhid, andmetöötluse juhid.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Soovid teada, kuidas nutikalt eesmärgistada ning saavutada tagajärgede asemel soovitud tulemused?
 • Soovida teada, kuidas vähendada homset ettemääratlust andmeanalüütika kaudu?
 • Soovid luua tegevuskava kümnest olulisest tegevusest selleks, et tõsta ettevõtte analüütilist võimekust?
 • Tunned huvi, kuidas töötajate parem andmekirjaoskus aitab neil saavutada paremaid tulemusi?
 • Kuidas tehismõistuse (AI) üks meetodikatest – masinõpe – aitab avastada olulisi seoseid ja mustreid äriprotsessides ning isegi luua eeldusi innovatsiooniks?

Käsitletavad kontseptsioonid:

 • Andmekirjaoskus (Data Literacy)
 • Ärianalüütika (Business Intelligence/Business Analytics)
 • Juhtimislauad (Dashboards)
 • Andmeteadus ja masinõpe (Artificial Intelligence, Machine Learning)
 • Otsustamise meetodid (Decision Intelligence)
 • Statistika (Statistics)

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, millised on kaasaegsed ärianalüütika ja andmeanalüütika võimalused ning mõistab andmete ja faktide olulisust ning nende rolli paremate juhtimisotsuste tegemisel;
 • orienteerub ärianalüütika ja andmeanalüütika valdkonnas, sh suurandmed ja masinõpe, ning teab, millistest etappidest koosneb ärianalüütika projekt ja kuidas andmepõhist kultuuri ettevõttes tekitada;
 • oskab eesmärgipäraselt valida ja rakendada baastasemel ärianalüütika, andmeanalüüsi, andmekaeve, visualiseerimise tehnikaid ja juhtimislaudasid, et leida lahendusi ärilistele probleemidele, ning hinnata nende loodud väärtust.

Koolituse tulemusi kinnistatakse ning hinnatakse läbi praktiliste harjutuste, grupiarutelude ning enesehindamise meetodite:

 • andmekirjaoskuse enesehindamise testil taseme tõus järgmisele tasemele;
 • täidetud tegevusplaan;
 • praktikumis teostatud enesehindamine tasemel 4.

Koolitusel kasutatavad meetodid on loeng, grupiarutelud, praktilised tööd ning enesehindamine. Kursusel osaleja saab kaasa soovitused nii raamatute, koolituste, kui ka digitaalsete materjalide näol, et vajadusel iseseisvalt ennast edasi arendada.

Eeltööna on osalejatel võimalus vaadata Youtube lühivideoid kasutades järgnevaid märksõnu - data literacy, data culture, business intelligence, business analytics, analytical capabilities, artificial intelligence, data science ning decision intelligence.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Maht: 8 akadeemilist tundi

 

Loe Andres Kukke artiklit Kuidas sa AI-st mõtled, seda AI sulle ka pakub >

 

Koolitajad

 • Andres Kukke

  Andrese huviks on andmetest mustrite ning mudelite leidmine ning ettevõtete konkurentsieeliste loomine analüütilise võimekuse kaudu.

  Andres töötab ettevõttes Infovara OÜ ärianalüütika ja andmekirjaoskuse konsultandina. Ta omab andmemajanduse vallas töökogemust rohkem kui 20 aastat ja Andres on juhtinud enam kui 60 erinevate ärianalüütika projekti ning nõustanud ettevõtteid analüütilise võimekuse projektides. Andresel on kogemus ka avalikust sektorist, töötades 4 aastat Eesti Statistikaametis peadirektori asetäitjana infotehnoloogia ja andmeteaduse ning andmehalduse suunal. 
  Lisaks tegutseb Andres ärianalüütika ja andmekirjaoskuse koolituse vallas, peamiselt lektorina EBSi arenguprogrammides, TalTechi ja Äripäeva Akadeemias.

  Andrese osalemisel ning juhtimisel loodud avalikud rakendused: Riigirahanduse üelvaade - riigiraha.fin.ee, Peaministri digitaalne juhtimislaud „Tõetamm“ – tamm.stat.ee, Valdkondlikud ja regionaalsed töölauad juhtimislauad.stat.ee

  Andres Kukke

  Andrese huviks on andmetest mustrite ning mudelite leidmine ning ettevõtete konkurentsieeliste loomine analüütilise võimekuse kaudu.

  Andres töötab ettevõttes Infovara OÜ ärianalüütika ja andmekirjaoskuse konsultandina. Ta omab andmemajanduse vallas töökogemust rohkem kui 20 aastat ja Andres on juhtinud enam kui 60 erinevate ärianalüütika projekti ning nõustanud ettevõtteid analüütilise võimekuse projektides. Andresel on kogemus ka avalikust sektorist, töötades 4 aastat Eesti Statistikaametis peadirektori asetäitjana infotehnoloogia ja andmeteaduse ning andmehalduse suunal. 
  Lisaks tegutseb Andres ärianalüütika ja andmekirjaoskuse koolituse vallas, peamiselt lektorina EBSi arenguprogrammides, TalTechi ja Äripäeva Akadeemias.

  Andrese osalemisel ning juhtimisel loodud avalikud rakendused: Riigirahanduse üelvaade - riigiraha.fin.ee, Peaministri digitaalne juhtimislaud „Tõetamm“ – tamm.stat.ee, Valdkondlikud ja regionaalsed töölauad juhtimislauad.stat.ee

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Kuidas andmed ning analüütiline võimekus loovad tänapäeval ärilist väärtust?

 • Andmemajandus (data economy) ning andmete kirjaoskus (data literacy) kui kriitilised võimekused tänases ja homses ärimaailmas
 • Ärianalüütika erinevad kasutusvõimalused koos praktiliste näidetega Eestist ja maailmast
 • Ärianalüütika kasud ning riskid ning ärianalüütika elukaare neli astet

Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud, videod

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Ärianalüütika väärtusahel ning selle lõimumine igapäevase juhtimisega

 • Milliseid mõõdikuid kasutada juhtimise tagasi- ja edasisidestamisel, kuidas leida need kõige sobivamad mõõdikud?
 • Mõõdikute 4 erinevat kategooriat
 • Ärianalüütika andmearhitektuur (s.h andmete virtualiseerimine)
 • Andmehaldus, kui andmete korrashoidmise vältimatu eeldus
 • Ärianalüütika metoodikad ja töövahendid

Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud, videod

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Andmete visualiseerimine ning digitaalse juhtimislaua praktikum oma ettevõtte baasil

 • Kuidas luua erinevatel juhtimistasandite jaoks digitaalseid juhtimislaudu (dashboards)?
 • Isiklik ja rühmatöö oma valdkonna juhtimislaua töölaua loomisel
 • Tagasiside töölaua prototüübile

Kasutatavad meetodid: Praktikum

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Tehismõistus (AI - Artifical Intelligence), kui intelligente abimees (IA -Intelligent Assistance)

 • Tehismõistuse, masinõpe, statistika, andmekaeve ja andmeteaduse seosed ja tänased võimekused
 • TOP 3 masinõppe algoritmi
 • Ärianalüütika (s.masinõppe) projektide elluviimise 10 sammu
 • Isikliku tegevuskava koostamine

Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelud, videod

Registreerimine

Hind
Osalejaid

08.11.2024 Ärianalüütika ja AI

540,00 €

658,80 € km-ga

08.11.2024 Ärianalüütika ja AI

OsalejaidHind

540,00 €

658,80 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

 Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]