AutoCAD 3D kursus

AutoCAD 3D kursus

Kestus:

18 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Usesoft AS

Kursus toimub AutoCADi baasil. Kursusel uuritaks AutoCAD-i ruumilise joonestamise vahendeid, nende liigitust ja kasutamist.

Kõiki teemasid käsitletakse koos vastavate harjutuste sooritamisega. Kursuste kuulajad saavad kaasa kursuste konspekti, kus koos teemade kirjeldustega on toodud ka harjutuste sooritamise käik ja vastavad illustratsioonid, nii et harjutusi saaks lahendada ka iseseisvalt.

Kursuse edukal läbimisel saab 11,5 Inseneride Liidu poolt kinnitatud TP-d (täiendõppe punkti).

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS-ga.

3D joonestamise koolituse eesmärgiks on anda oskused AutoCAD-i ruumilise joonestamise vahendite käsitlemiseks.

Sihtgrupp:

Kursus on loodud neile, kes oma töös vajavad jooniste ruumilist (3D) käsitlust. Kursus eeldab algteadmisi AutoCADist ning soovitavate eelteadmiste osas saate juhinduda meie algkursuse programmist (vt. AutoCADi algkursuse kirjeldust).

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • AutoCADi 3D keskkond: liidese (interface) kohandamine ruumiliseks joonestamiseks.
 • Orienteerumine ruumis: koordinaatsüsteemid, vaated, kuvastiilid.
 • Ruumiliste objektide liigid: jooned, pinnad, kehad.
 • Jooned ruumis: 3D liitjooned, tavalised jooned, splainid. Kõrgendusega (Thickness) kontuurid.
 • 2D modifitseerimisvahendite kasutamine ruumis (Move, Copy, Rotate jne.) Uued 3D vahendid (3D Rotate, 3D Move).
 • Pinnad: vana tüüpi pinnad – võrkpinnad (Meshes). Pindade primitiivid, pindade loomine kontuuride abil. Pindade modifitseerimine.
 • Kehad (3D solids) ja uut tüüpi pinnad – Surfaces. Kehade primitiivid. Kehade loomise vahendid: Extrude, Sweep, Loft, Revolve, Thicken.
 • Kehade modelleerimine mudeliloogika funktsioonide (Boolean) abil. Kehade lõikamine.
 • Kehade modifitseerimine tahkude abil (Solid Editing).
 • Vahendid tasapinnaliste kujutiste loomiseks kehadest: lõikepind (Section Plane), tasapinnaline vaade (Flatshot), automatiseeritud vaatevahendid (Solview ja Soldraw).

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab luua ruumilisi objekte n-ö tühjalt kohalt, alustades kohe 3D ruumist või lähtudes olemasolevatest tasapinnalistest kontuuridest nagu plaanid ja vaated;
 • oskab luua objekte erinevate vahenditega: võrkpinnad, surface-tüüpi pinnad ja kehad;
 • oskab luua plastseid vorme Mesh- ja NURBS-tüüpi pindade abil;
 • on tutvunud nii üksikobjektide (mehaanilised detailid, sisustuselemendid) kui ka ruumide ja hoonete modelleerimisega.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

AutoCAD 3D kurusel osalemise eeltingimuseks on AutoCAD algkursusel käsitletud programmi elementide (vt. AutoCAD algkursuse õppe sisu) ja soovitavalt ka AutoCAD 2D põhikursusel käsitletud programmi elementide (vt AutoCAD 2D põhikursuse õppe sisu) valdamine. Samuti elementaarne arvutikasutusoskus.

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Klassikoolitus toimub kell 9:30-14:30, sisaldab 2 kohvipausi, reaalajas veebikoolituste kellaaegades võib esineda erinevusi

Klassikoolitused viiakse läbi Usesofti koolitusklassis Tobiase 8, Tallinn.

Reaalajas veebikoolitused viiakse läbi MS Teams keskkonnas.

Ettevalmistus reealajas veebikursuseks: INFO

Osalejad saavad kaasa kirjaliku õppematerjali, mis sisaldab teemade kirjeldusi koos harjutuste illustratsioonidega ja lahenduskäigu kirjeldusega. Antud materjal sisaldab isegi rohkem ülesandeid kui klassis käsitletakse, pakkudes nii võimalust iseseisvaks tööks ja täites mingil määral õpiku funktsioone. Iga kursuse läbinu saab tasuta kaasa ka e- algkursuse, et tunnis õpitut oleks võimalik üle vaadata ja/või harjutamist kodus jätkata.

Õpiväljundid loetakse omandatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud kursusel vähemalt 75% kursuse kogumahust, sooritanud positiivselt kursuse käigus kõik kontrollharjutused ning täitnud Autodeski tagasiside ankeedi. Peale ankeedi täitmist väljastab Autodesk osalemise kohta ametliku elektroonse (PDF) sertifikaadi. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt õpiväljundite omandamist kinnitava tunnistuse. Kui õpilane on kursusel osalenud ja kaasa töötanud vähem kui 75% kursuse kogumahust, väljastatakse tõend.

Maht: 18 akadeemilist tundi, (sh 90% praktilist). Tavaliselt jaotatud 3-le päevale.

 

Täienduskoolituse õppekavarühm:  0611 Arvutikasutuse õppekavarühm.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

Koolituse viivad läbi:

Jaak Aavik

Autodeski poolt atesteeritud instruktor.
 
Jaak Aavik on lõpetanud nii Kunstiülikooli disainieriala kui Tehnikaülikooli sildade ja teede eriala. Töötanud disaineri ja konstruktorina mitmetes ettevõtetes ja õppejõuna nii Kunstiülikoolis kui ka muudes kõrgkoolides. Töötab Usesoftis CAD tarkvara konsultandi ja koolitajana alates aastast 2006. Jaak on andnud välja mitmeid CAD tarkvara õpikuid ja arendanud CAD tarkvara koolitusmaterjale.
 
 

Kadri Maikov

Autodeski poolt atesteeritud instruktor.

Kadri Maikov (PhD) on Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri eriala lektor. Ta annab loenguid nii Eestis kui Soome ülikoolis HAMK (University of Applied Sciences). Kadri on teinud mitmeid haljastusprojekte ja võistlustöid aktiivselt alates 1999 aastast. Ta kuulub mitmesse peamiselt maastikukujundusega tegelevasse liitu ning kirjutab aktiivselt populaarteaduslikel kui ka teaduslikel teemadel.

 
 

Koolitajad

 • Jaak Aavik

  Kursust juhendab Autodeski poolt atesteeritud instruktor: Jaak Aavik on lõpetanud nii Kunstiülikooli disainieriala kui Tehnikaülikooli sildade ja teede eriala. Töötanud disaineri ja konstruktorina mitmetes ettevõtetes ja õppejõuna nii Kunstiülikoolis kui ka muudes kõrgkoolides. Töötab Usesoftis CAD tarkvara konsultandi ja koolitajana alates aastast 2006. Jaak on andnud välja mitmeid CAD tarkvara õpikuid ja arendanud CAD tarkvara koolitusmaterjale.

  Jaak Aavik

  Kursust juhendab Autodeski poolt atesteeritud instruktor: Jaak Aavik on lõpetanud nii Kunstiülikooli disainieriala kui Tehnikaülikooli sildade ja teede eriala. Töötanud disaineri ja konstruktorina mitmetes ettevõtetes ja õppejõuna nii Kunstiülikoolis kui ka muudes kõrgkoolides. Töötab Usesoftis CAD tarkvara konsultandi ja koolitajana alates aastast 2006. Jaak on andnud välja mitmeid CAD tarkvara õpikuid ja arendanud CAD tarkvara koolitusmaterjale.
 • Kadri Maikov

  Kadri Maikov (PhD) on Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri eriala lektor. Ta annab loenguid nii Eestis kui Soome ülikoolis HAMK (University of Applied Sciences). Kadri on teinud mitmeid haljastusprojekte ja võistlustöid aktiivselt alates 1999 aastast. Ta kuulub mitmesse peamiselt maastikukujundusega tegelevasse liitu ning kirjutab aktiivselt populaarteaduslikel kui ka teaduslikel teemadel.

  Kadri Maikov

  Kadri Maikov (PhD) on Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri eriala lektor. Ta annab loenguid nii Eestis kui Soome ülikoolis HAMK (University of Applied Sciences). Kadri on teinud mitmeid haljastusprojekte ja võistlustöid aktiivselt alates 1999 aastast. Ta kuulub mitmesse peamiselt maastikukujundusega tegelevasse liitu ning kirjutab aktiivselt populaarteaduslikel kui ka teaduslikel teemadel.
AutoCAD 3D kursus

Kestus:

18 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Usesoft AS

Kursus toimub AutoCADi baasil. Kursusel uuritaks AutoCAD-i ruumilise joonestamise vahendeid, nende liigitust ja kasutamist.

Kõiki teemasid käsitletakse koos vastavate harjutuste sooritamisega. Kursuste kuulajad saavad kaasa kursuste konspekti, kus koos teemade kirjeldustega on toodud ka harjutuste sooritamise käik ja vastavad illustratsioonid, nii et harjutusi saaks lahendada ka iseseisvalt.

Kursuse edukal läbimisel saab 11,5 Inseneride Liidu poolt kinnitatud TP-d (täiendõppe punkti).

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS-ga.

3D joonestamise koolituse eesmärgiks on anda oskused AutoCAD-i ruumilise joonestamise vahendite käsitlemiseks.

Sihtgrupp:

Kursus on loodud neile, kes oma töös vajavad jooniste ruumilist (3D) käsitlust. Kursus eeldab algteadmisi AutoCADist ning soovitavate eelteadmiste osas saate juhinduda meie algkursuse programmist (vt. AutoCADi algkursuse kirjeldust).

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • AutoCADi 3D keskkond: liidese (interface) kohandamine ruumiliseks joonestamiseks.
 • Orienteerumine ruumis: koordinaatsüsteemid, vaated, kuvastiilid.
 • Ruumiliste objektide liigid: jooned, pinnad, kehad.
 • Jooned ruumis: 3D liitjooned, tavalised jooned, splainid. Kõrgendusega (Thickness) kontuurid.
 • 2D modifitseerimisvahendite kasutamine ruumis (Move, Copy, Rotate jne.) Uued 3D vahendid (3D Rotate, 3D Move).
 • Pinnad: vana tüüpi pinnad – võrkpinnad (Meshes). Pindade primitiivid, pindade loomine kontuuride abil. Pindade modifitseerimine.
 • Kehad (3D solids) ja uut tüüpi pinnad – Surfaces. Kehade primitiivid. Kehade loomise vahendid: Extrude, Sweep, Loft, Revolve, Thicken.
 • Kehade modelleerimine mudeliloogika funktsioonide (Boolean) abil. Kehade lõikamine.
 • Kehade modifitseerimine tahkude abil (Solid Editing).
 • Vahendid tasapinnaliste kujutiste loomiseks kehadest: lõikepind (Section Plane), tasapinnaline vaade (Flatshot), automatiseeritud vaatevahendid (Solview ja Soldraw).

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab luua ruumilisi objekte n-ö tühjalt kohalt, alustades kohe 3D ruumist või lähtudes olemasolevatest tasapinnalistest kontuuridest nagu plaanid ja vaated;
 • oskab luua objekte erinevate vahenditega: võrkpinnad, surface-tüüpi pinnad ja kehad;
 • oskab luua plastseid vorme Mesh- ja NURBS-tüüpi pindade abil;
 • on tutvunud nii üksikobjektide (mehaanilised detailid, sisustuselemendid) kui ka ruumide ja hoonete modelleerimisega.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

AutoCAD 3D kurusel osalemise eeltingimuseks on AutoCAD algkursusel käsitletud programmi elementide (vt. AutoCAD algkursuse õppe sisu) ja soovitavalt ka AutoCAD 2D põhikursusel käsitletud programmi elementide (vt AutoCAD 2D põhikursuse õppe sisu) valdamine. Samuti elementaarne arvutikasutusoskus.

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Klassikoolitus toimub kell 9:30-14:30, sisaldab 2 kohvipausi, reaalajas veebikoolituste kellaaegades võib esineda erinevusi

Klassikoolitused viiakse läbi Usesofti koolitusklassis Tobiase 8, Tallinn.

Reaalajas veebikoolitused viiakse läbi MS Teams keskkonnas.

Ettevalmistus reealajas veebikursuseks: INFO

Osalejad saavad kaasa kirjaliku õppematerjali, mis sisaldab teemade kirjeldusi koos harjutuste illustratsioonidega ja lahenduskäigu kirjeldusega. Antud materjal sisaldab isegi rohkem ülesandeid kui klassis käsitletakse, pakkudes nii võimalust iseseisvaks tööks ja täites mingil määral õpiku funktsioone. Iga kursuse läbinu saab tasuta kaasa ka e- algkursuse, et tunnis õpitut oleks võimalik üle vaadata ja/või harjutamist kodus jätkata.

Õpiväljundid loetakse omandatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud kursusel vähemalt 75% kursuse kogumahust, sooritanud positiivselt kursuse käigus kõik kontrollharjutused ning täitnud Autodeski tagasiside ankeedi. Peale ankeedi täitmist väljastab Autodesk osalemise kohta ametliku elektroonse (PDF) sertifikaadi. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt õpiväljundite omandamist kinnitava tunnistuse. Kui õpilane on kursusel osalenud ja kaasa töötanud vähem kui 75% kursuse kogumahust, väljastatakse tõend.

Maht: 18 akadeemilist tundi, (sh 90% praktilist). Tavaliselt jaotatud 3-le päevale.

 

Täienduskoolituse õppekavarühm:  0611 Arvutikasutuse õppekavarühm.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

Koolituse viivad läbi:

Jaak Aavik

Autodeski poolt atesteeritud instruktor.
 
Jaak Aavik on lõpetanud nii Kunstiülikooli disainieriala kui Tehnikaülikooli sildade ja teede eriala. Töötanud disaineri ja konstruktorina mitmetes ettevõtetes ja õppejõuna nii Kunstiülikoolis kui ka muudes kõrgkoolides. Töötab Usesoftis CAD tarkvara konsultandi ja koolitajana alates aastast 2006. Jaak on andnud välja mitmeid CAD tarkvara õpikuid ja arendanud CAD tarkvara koolitusmaterjale.
 
 

Kadri Maikov

Autodeski poolt atesteeritud instruktor.

Kadri Maikov (PhD) on Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri eriala lektor. Ta annab loenguid nii Eestis kui Soome ülikoolis HAMK (University of Applied Sciences). Kadri on teinud mitmeid haljastusprojekte ja võistlustöid aktiivselt alates 1999 aastast. Ta kuulub mitmesse peamiselt maastikukujundusega tegelevasse liitu ning kirjutab aktiivselt populaarteaduslikel kui ka teaduslikel teemadel.

 
 

Koolitajad

 • Jaak Aavik

  Kursust juhendab Autodeski poolt atesteeritud instruktor: Jaak Aavik on lõpetanud nii Kunstiülikooli disainieriala kui Tehnikaülikooli sildade ja teede eriala. Töötanud disaineri ja konstruktorina mitmetes ettevõtetes ja õppejõuna nii Kunstiülikoolis kui ka muudes kõrgkoolides. Töötab Usesoftis CAD tarkvara konsultandi ja koolitajana alates aastast 2006. Jaak on andnud välja mitmeid CAD tarkvara õpikuid ja arendanud CAD tarkvara koolitusmaterjale.

  Jaak Aavik

  Kursust juhendab Autodeski poolt atesteeritud instruktor: Jaak Aavik on lõpetanud nii Kunstiülikooli disainieriala kui Tehnikaülikooli sildade ja teede eriala. Töötanud disaineri ja konstruktorina mitmetes ettevõtetes ja õppejõuna nii Kunstiülikoolis kui ka muudes kõrgkoolides. Töötab Usesoftis CAD tarkvara konsultandi ja koolitajana alates aastast 2006. Jaak on andnud välja mitmeid CAD tarkvara õpikuid ja arendanud CAD tarkvara koolitusmaterjale.
 • Kadri Maikov

  Kadri Maikov (PhD) on Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri eriala lektor. Ta annab loenguid nii Eestis kui Soome ülikoolis HAMK (University of Applied Sciences). Kadri on teinud mitmeid haljastusprojekte ja võistlustöid aktiivselt alates 1999 aastast. Ta kuulub mitmesse peamiselt maastikukujundusega tegelevasse liitu ning kirjutab aktiivselt populaarteaduslikel kui ka teaduslikel teemadel.

  Kadri Maikov

  Kadri Maikov (PhD) on Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri eriala lektor. Ta annab loenguid nii Eestis kui Soome ülikoolis HAMK (University of Applied Sciences). Kadri on teinud mitmeid haljastusprojekte ja võistlustöid aktiivselt alates 1999 aastast. Ta kuulub mitmesse peamiselt maastikukujundusega tegelevasse liitu ning kirjutab aktiivselt populaarteaduslikel kui ka teaduslikel teemadel.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Tobiase 8, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]