Autodesk Civil 3D baaskursus

Autodesk Civil 3D baaskursus

Kestus:

12 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Usesoft AS

Civil 3D on töövahend inseneridele teede, detailplaneeringute, geodeesia, keskkonnarajatiste jms projekteerimiseks. Kursuse vältel omandatakse esmased töövõtted infra-rajatiste projekteerimiseks mõeldud Autodesk Civil 3D tarkvaraga ning õpitakse koostama pinnamudelit.

Koolitusel tutvume tarkvara põhifunktsioonide ja – võimalustega. Vaatame kuidas kasutada Civil 3D tarkvaraga tehtud jooniseid ja mudeleid. Kasutame Maa-ameti avaandmeid ja geodeesiast saadavaid andmeid et teha lihtsaid näiteülesandeid. Tutvume avatud failiformaatide *.landXML ja *.IFC loomise ja kasutamisega. Koolitusel kasutame Digitaalehituse Klastri, InfraBIM töörühma poolt koostatud mall-joonist/alusfaili.

Koolituse eesmärk on Civil 3D tarkvara peamiste funktsioonide tundma õppimine ja 3D andmetega töötamine.

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS- ga.

Sihtgrupp:

Kursusele on oodatud kõik, kes alustavad Civil 3D tarkvara kasutamisega. Geodeedid, projekteerijad, projektijuhid ja teised taristu ehitusvaldkonna spetsialistid. Kursus eeldab baasteadmisi AutoCADist.

Koolitusel käsitletavad teemad:

Autodesk Civil 3D töökeskkond ja sätted:

 • Mall-jooniste ja stiilide kasutamine;
 • Töötamine Civil 3D joonise objektidega.

Töö erinevate andme/failiformaatidega:

 • IFC, LandXML, GIS;
 • Revit, Infraworks, Infrakit;
 • Eesti Maa-ameti avaandmete kasutamine- Maapinnapinnamudel(GEOTIFF), Ortofoto (ECW), Punktipilved (LAZ,LAS), Katastripiirid (Esri SHP).

Modelleerimine ja vaated:

 • Pinnamudeli koostamine/korrigeerimine erinevatest lähteandmetest- Geoaluselt, Mõõdistusandmetest, Punktipilvest, 2D geoaluselt
 • Pikiprofiili koostamine- Trassitelje koostamine, Projektse profiili koostamine.

Andmete jagamine:

 • LandXML ja IFC failide eksport;
 • Joonise jagamine veebivaaturi kaudu.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab ülevaadet Autodesk Civil 3D tarkvara töökeskkonnast;
 • omab teadmisi Autodesk Civil 3D tarkvara peamistest funktsioonidest;
 • omab ülevaadet infra ehitusinfo (BIM) põhimõtetest;
 • omab ülevaadet peamistest infra ehitusinfo (BIM) töös kasutatavatest andme/failiformaatidest;
 • oskab seadistada ja alustada projekte kasutades Eestis heaks kiidetud alusfaile;
 • oskab kasutada ja muuta infra ehitusinfo (BIM) mudelit;
 • oskab koostada pinnamudeli Maa-ameti avaandmetest ja 3D geoaluselt;
 • oskab koostada pikiprofiili;
 • oskab tehtud mudelit/andmeid jagada teistega.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Kursusel osalemise eeltingimuseks on Windows-keskkonna elementaarne kasutamisoskus ning AutoCAD-i algkursusel käsitletud programmi elementide (vt. AutoCAD-i algkursuse õppe sisu) ja soovitavalt ka AutoCADi põhikursusel käsitletud programmi elementide (vt AutoCAD-i põhikursuse õppe sisu) valdamine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub kell 9:30-14:30, sisaldab 2 kohvipausi.

Koolitus viiakse läbi või Usesofti koolitusklassis Tallinnas, Tobiase 8.

Osalejad saavad kaasa digitaalse (PDF) lühikonspekti infoga, mida peaks teadma tarkvara töökeskkonnast. Samuti saab kaasa ekraanisalvestisi põhilistest funktsionaalsustest, et koolitusel õpitut hiljem meelde tuletada.

Õpiväljundid loetakse omandatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud kursusel vähemalt 75% kursuse kogumahust, sooritanud positiivselt kursuse käigus kõik kontrollharjutused ning täitnud Autodeski tagasiside ankeedi. Peale ankeedi täitmist väljastab Autodesk osalemise kohta ametliku elektroonse (PDF) sertifikaadi. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt õpiväljundite omandamist kinnitava tunnistuse. Kui õpilane on kursusel osalenud ja kaasa töötanud vähem kui 75% kursuse kogumahust, väljastatakse tõend.

Maht: 12 akadeemilist tundi (tavaliselt jagatud 2-le päevale).

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

 

Koolituse viib läbi Ingmar Aija

Autodeski poolt atesteeritud instruktor.

Ingmar on lõpetanud Eesti Maaülikooli, veemajanduse eriala. Töötanud projekteerijana ning Autodesk tarkvara konsultandina üle 8 aasta. Selle aja jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama AutoCAD Civil3D tarkvara hüvesid. Ingmar on külalislektor Eesti Maaülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikooli Tartu filiaalis.

 

Koolitajad

 • Ingmar Aija

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor.

  Ingmar on lõpetanud Eesti Maaülikooli, veemajanduse eriala. Töötanud projekteerijana ning Autodesk tarkvara konsultandina üle 8 aasta. Selle aja jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama AutoCAD Civil3D tarkvara hüvesid. Ingmar on külalislektor Eesti Maaülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikooli Tartu filiaalis.

  Ingmar Aija

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor.

  Ingmar on lõpetanud Eesti Maaülikooli, veemajanduse eriala. Töötanud projekteerijana ning Autodesk tarkvara konsultandina üle 8 aasta. Selle aja jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama AutoCAD Civil3D tarkvara hüvesid. Ingmar on külalislektor Eesti Maaülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikooli Tartu filiaalis.
Autodesk Civil 3D baaskursus

Kestus:

12 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Usesoft AS

Civil 3D on töövahend inseneridele teede, detailplaneeringute, geodeesia, keskkonnarajatiste jms projekteerimiseks. Kursuse vältel omandatakse esmased töövõtted infra-rajatiste projekteerimiseks mõeldud Autodesk Civil 3D tarkvaraga ning õpitakse koostama pinnamudelit.

Koolitusel tutvume tarkvara põhifunktsioonide ja – võimalustega. Vaatame kuidas kasutada Civil 3D tarkvaraga tehtud jooniseid ja mudeleid. Kasutame Maa-ameti avaandmeid ja geodeesiast saadavaid andmeid et teha lihtsaid näiteülesandeid. Tutvume avatud failiformaatide *.landXML ja *.IFC loomise ja kasutamisega. Koolitusel kasutame Digitaalehituse Klastri, InfraBIM töörühma poolt koostatud mall-joonist/alusfaili.

Koolituse eesmärk on Civil 3D tarkvara peamiste funktsioonide tundma õppimine ja 3D andmetega töötamine.

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS- ga.

Sihtgrupp:

Kursusele on oodatud kõik, kes alustavad Civil 3D tarkvara kasutamisega. Geodeedid, projekteerijad, projektijuhid ja teised taristu ehitusvaldkonna spetsialistid. Kursus eeldab baasteadmisi AutoCADist.

Koolitusel käsitletavad teemad:

Autodesk Civil 3D töökeskkond ja sätted:

 • Mall-jooniste ja stiilide kasutamine;
 • Töötamine Civil 3D joonise objektidega.

Töö erinevate andme/failiformaatidega:

 • IFC, LandXML, GIS;
 • Revit, Infraworks, Infrakit;
 • Eesti Maa-ameti avaandmete kasutamine- Maapinnapinnamudel(GEOTIFF), Ortofoto (ECW), Punktipilved (LAZ,LAS), Katastripiirid (Esri SHP).

Modelleerimine ja vaated:

 • Pinnamudeli koostamine/korrigeerimine erinevatest lähteandmetest- Geoaluselt, Mõõdistusandmetest, Punktipilvest, 2D geoaluselt
 • Pikiprofiili koostamine- Trassitelje koostamine, Projektse profiili koostamine.

Andmete jagamine:

 • LandXML ja IFC failide eksport;
 • Joonise jagamine veebivaaturi kaudu.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab ülevaadet Autodesk Civil 3D tarkvara töökeskkonnast;
 • omab teadmisi Autodesk Civil 3D tarkvara peamistest funktsioonidest;
 • omab ülevaadet infra ehitusinfo (BIM) põhimõtetest;
 • omab ülevaadet peamistest infra ehitusinfo (BIM) töös kasutatavatest andme/failiformaatidest;
 • oskab seadistada ja alustada projekte kasutades Eestis heaks kiidetud alusfaile;
 • oskab kasutada ja muuta infra ehitusinfo (BIM) mudelit;
 • oskab koostada pinnamudeli Maa-ameti avaandmetest ja 3D geoaluselt;
 • oskab koostada pikiprofiili;
 • oskab tehtud mudelit/andmeid jagada teistega.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Kursusel osalemise eeltingimuseks on Windows-keskkonna elementaarne kasutamisoskus ning AutoCAD-i algkursusel käsitletud programmi elementide (vt. AutoCAD-i algkursuse õppe sisu) ja soovitavalt ka AutoCADi põhikursusel käsitletud programmi elementide (vt AutoCAD-i põhikursuse õppe sisu) valdamine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub kell 9:30-14:30, sisaldab 2 kohvipausi.

Koolitus viiakse läbi või Usesofti koolitusklassis Tallinnas, Tobiase 8.

Osalejad saavad kaasa digitaalse (PDF) lühikonspekti infoga, mida peaks teadma tarkvara töökeskkonnast. Samuti saab kaasa ekraanisalvestisi põhilistest funktsionaalsustest, et koolitusel õpitut hiljem meelde tuletada.

Õpiväljundid loetakse omandatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud kursusel vähemalt 75% kursuse kogumahust, sooritanud positiivselt kursuse käigus kõik kontrollharjutused ning täitnud Autodeski tagasiside ankeedi. Peale ankeedi täitmist väljastab Autodesk osalemise kohta ametliku elektroonse (PDF) sertifikaadi. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt õpiväljundite omandamist kinnitava tunnistuse. Kui õpilane on kursusel osalenud ja kaasa töötanud vähem kui 75% kursuse kogumahust, väljastatakse tõend.

Maht: 12 akadeemilist tundi (tavaliselt jagatud 2-le päevale).

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

 

Koolituse viib läbi Ingmar Aija

Autodeski poolt atesteeritud instruktor.

Ingmar on lõpetanud Eesti Maaülikooli, veemajanduse eriala. Töötanud projekteerijana ning Autodesk tarkvara konsultandina üle 8 aasta. Selle aja jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama AutoCAD Civil3D tarkvara hüvesid. Ingmar on külalislektor Eesti Maaülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikooli Tartu filiaalis.

 

Koolitajad

 • Ingmar Aija

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor.

  Ingmar on lõpetanud Eesti Maaülikooli, veemajanduse eriala. Töötanud projekteerijana ning Autodesk tarkvara konsultandina üle 8 aasta. Selle aja jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama AutoCAD Civil3D tarkvara hüvesid. Ingmar on külalislektor Eesti Maaülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikooli Tartu filiaalis.

  Ingmar Aija

  Autodeski poolt atesteeritud instruktor.

  Ingmar on lõpetanud Eesti Maaülikooli, veemajanduse eriala. Töötanud projekteerijana ning Autodesk tarkvara konsultandina üle 8 aasta. Selle aja jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama AutoCAD Civil3D tarkvara hüvesid. Ingmar on külalislektor Eesti Maaülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikooli Tartu filiaalis.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Tobiase 8, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]