BIM mudeli andmete töötuba

BIM mudeli andmete töötuba

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Usesoft AS

Kursus koosneb praktilise teabega loenguosast ja iseseisvast praktilisest tööst.

Koolituse eesmärk on tutvustada praktilisi töövooge, kuidas Reviti mudeli andmesisu erinevate käepäraste vahenditga (Dynamo, MS Excel, MS Access, BIM Interoperability Tools) töödelda ja tulemusi Power BI abil visualiseerida.

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS-ga.

Sihtgrupp:

Projekteerijad (Reviti kasutajad); BIM koordinaatorid ja tehnikud; BIM projektijuhid.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Revit kui andmebaas;
 • erinevad viisid Reviti andmete analüüsiks ja muutmiseks;
 • Dynamo abil Reviti andmed Excelisse ja tagasi Revitisse;
 • Dynamo abil Reviti Schedule andmete eksport Excelisse;
 • Revit DB lingi abil Reviti andmed Access-i ja tagasi Revitisse;
 • ehituses kasutatavad klassifikatsioonisüsteemid sh. CCI-EE;
 • BIM Interoperability Tools Classification manager klassifikaatorite määramiseks;
 • avalike tellijate andmesisu nõuded BIM mudelile (RKAS ja AST);
 • BIM Interoperability Tools Model Checker vahend BIM andmesisu nõuete vastavuse kontrolliks;
 • Power BI kasutamise põhimõtted andmete visualiseerimiseks.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab suhtuda Revitisse kui andmebaasi;
 • mõistab Revit andmete strukuuri üldpõhimõtteid;
 • teab erinevaid viise Reviti andmete analüüsiks ja muutmiseks;
 • oskab Dynamo abil Reviti andmeid Excelisse eksportida ja tagasi Revitisse viia;
 • oskab Dynamo abil Reviti Schedule andmeid eksportida;
 • oskab Revit DB lingi abil Reviti andmeid Access-i eksportida ja tagasi Revitisse viia;
 • omab ülevaadet ehituses kasutatavatest klassifikatsioonisüsteemidest sh. CCI-EE;
 • oskab kasutada BIM Interoperability Tools Classification manager-i klassifikaatorite määramiseks;
 • omab ülevaadet avalike tellijate andmesisu nõuetest (RKAS ja AST);
 • oskab kasutada BIM Interoperability Tools Model Checker vahendit andmesisu nõuetele vastavuse kontrolliks;
 • teab Power BI kasutamise põhimõtteid andmete visualiseerimiseks.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Keskmisel tasemel Reviti oskus või minimaalselt 1-aastane kogemus Revit tarkvaraga.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub kell 9:30 – 16:30, sisaldab 2 kohvipausi + lõunapaus.

Koolitus viiakse läbi Usesoft koolitusklassis Tobiase 8, Tallinnas.

Osalejad saavad Usesofti Koolituskeskuse poolt koostatud koolitusmaterjali. Kursused on kombinatsioon esitlustest ning praktilistest, iseseisvalt instruktori juhendamisel täidetavatest ülesannetest.

Õpiväljundid loetakse omandatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud kursusel vähemalt 75% kursuse kogumahust ning sooritanud positiivselt kursuse käigus kõik kontrollharjutused. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt õpiväljundite omandamist kinnitava tunnistuse. Kui õpilane on kursusel osalenud ja kaasa töötanud vähem kui 75% kursuse kogumahust, väljastatakse tõend.

Maht: 8 akadeemilist tundi, sh 90% praktilist. Tavaliselt jaotatud ühele päevale.

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

 

Koolituse viib läbi Kristel Uibo

Kristel on lõpetamas Tartu Ülikooli õppekava Conversion Master in IT, MSc. Varasemalt saanud magistrikraadi sotsioloogias ja organisatsioonikäitumises. Usesoftis on Kristel tegelenud 10+ aastat Autodeski CAD/BIM tarkvaradega. Ühtlasi juhib Kristel Digitaalehitusklastris andmete töörühma.
 

Koolitajad

 • Kristel Uibo

  Kristel on lõpetamas Tartu Ülikooli õppekava Conversion Master in IT, MSc. Varasemalt saanud magistrikraadi sotsioloogias ja organisatsioonikäitumises. Usesoftis on Kristel tegelenud 10+ aastat Autodeski CAD/BIM tarkvaradega. Ühtlasi juhib Kristel Digitaalehitusklastris andmete töörühma.

  Kristel Uibo

  Kristel on lõpetamas Tartu Ülikooli õppekava Conversion Master in IT, MSc. Varasemalt saanud magistrikraadi sotsioloogias ja organisatsioonikäitumises. Usesoftis on Kristel tegelenud 10+ aastat Autodeski CAD/BIM tarkvaradega. Ühtlasi juhib Kristel Digitaalehitusklastris andmete töörühma.
BIM mudeli andmete töötuba

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Usesoft AS

Kursus koosneb praktilise teabega loenguosast ja iseseisvast praktilisest tööst.

Koolituse eesmärk on tutvustada praktilisi töövooge, kuidas Reviti mudeli andmesisu erinevate käepäraste vahenditga (Dynamo, MS Excel, MS Access, BIM Interoperability Tools) töödelda ja tulemusi Power BI abil visualiseerida.

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS-ga.

Sihtgrupp:

Projekteerijad (Reviti kasutajad); BIM koordinaatorid ja tehnikud; BIM projektijuhid.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Revit kui andmebaas;
 • erinevad viisid Reviti andmete analüüsiks ja muutmiseks;
 • Dynamo abil Reviti andmed Excelisse ja tagasi Revitisse;
 • Dynamo abil Reviti Schedule andmete eksport Excelisse;
 • Revit DB lingi abil Reviti andmed Access-i ja tagasi Revitisse;
 • ehituses kasutatavad klassifikatsioonisüsteemid sh. CCI-EE;
 • BIM Interoperability Tools Classification manager klassifikaatorite määramiseks;
 • avalike tellijate andmesisu nõuded BIM mudelile (RKAS ja AST);
 • BIM Interoperability Tools Model Checker vahend BIM andmesisu nõuete vastavuse kontrolliks;
 • Power BI kasutamise põhimõtted andmete visualiseerimiseks.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab suhtuda Revitisse kui andmebaasi;
 • mõistab Revit andmete strukuuri üldpõhimõtteid;
 • teab erinevaid viise Reviti andmete analüüsiks ja muutmiseks;
 • oskab Dynamo abil Reviti andmeid Excelisse eksportida ja tagasi Revitisse viia;
 • oskab Dynamo abil Reviti Schedule andmeid eksportida;
 • oskab Revit DB lingi abil Reviti andmeid Access-i eksportida ja tagasi Revitisse viia;
 • omab ülevaadet ehituses kasutatavatest klassifikatsioonisüsteemidest sh. CCI-EE;
 • oskab kasutada BIM Interoperability Tools Classification manager-i klassifikaatorite määramiseks;
 • omab ülevaadet avalike tellijate andmesisu nõuetest (RKAS ja AST);
 • oskab kasutada BIM Interoperability Tools Model Checker vahendit andmesisu nõuetele vastavuse kontrolliks;
 • teab Power BI kasutamise põhimõtteid andmete visualiseerimiseks.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Keskmisel tasemel Reviti oskus või minimaalselt 1-aastane kogemus Revit tarkvaraga.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub kell 9:30 – 16:30, sisaldab 2 kohvipausi + lõunapaus.

Koolitus viiakse läbi Usesoft koolitusklassis Tobiase 8, Tallinnas.

Osalejad saavad Usesofti Koolituskeskuse poolt koostatud koolitusmaterjali. Kursused on kombinatsioon esitlustest ning praktilistest, iseseisvalt instruktori juhendamisel täidetavatest ülesannetest.

Õpiväljundid loetakse omandatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud kursusel vähemalt 75% kursuse kogumahust ning sooritanud positiivselt kursuse käigus kõik kontrollharjutused. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt õpiväljundite omandamist kinnitava tunnistuse. Kui õpilane on kursusel osalenud ja kaasa töötanud vähem kui 75% kursuse kogumahust, väljastatakse tõend.

Maht: 8 akadeemilist tundi, sh 90% praktilist. Tavaliselt jaotatud ühele päevale.

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

 

Koolituse viib läbi Kristel Uibo

Kristel on lõpetamas Tartu Ülikooli õppekava Conversion Master in IT, MSc. Varasemalt saanud magistrikraadi sotsioloogias ja organisatsioonikäitumises. Usesoftis on Kristel tegelenud 10+ aastat Autodeski CAD/BIM tarkvaradega. Ühtlasi juhib Kristel Digitaalehitusklastris andmete töörühma.
 

Koolitajad

 • Kristel Uibo

  Kristel on lõpetamas Tartu Ülikooli õppekava Conversion Master in IT, MSc. Varasemalt saanud magistrikraadi sotsioloogias ja organisatsioonikäitumises. Usesoftis on Kristel tegelenud 10+ aastat Autodeski CAD/BIM tarkvaradega. Ühtlasi juhib Kristel Digitaalehitusklastris andmete töörühma.

  Kristel Uibo

  Kristel on lõpetamas Tartu Ülikooli õppekava Conversion Master in IT, MSc. Varasemalt saanud magistrikraadi sotsioloogias ja organisatsioonikäitumises. Usesoftis on Kristel tegelenud 10+ aastat Autodeski CAD/BIM tarkvaradega. Ühtlasi juhib Kristel Digitaalehitusklastris andmete töörühma.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Tobiase 8, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]