BIMi efektiivne rakendamine ehituses

Kuidas BIM-i ehituses efektiivselt kasutada ja seeläbi oma igapäevaseid tööprotsesse toetada?

Kestus: 8 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia, Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Kas ehituse infomudeli ehk BIM-mudeli kasutamine piirdub sinu jaoks vaid mudeli vaatamisega või oskad näha ka mudelis peituvat struktureeritud infot? Ehituse infomudelist vaid 20% moodustab visuaalne pool ning 80% mudelist on info. Kuidas see 80% aga kasutusele võtta?

 

Koolitusel saad teada, kuidas kasutada mudelis kirjas olevat infot praktikas kiirelt ja täpselt, milliseid tarkvarasid eelistada ja kuidas orienteeruda erinevates failiformaatides.  Koolitaja Taavi Liiv annab ülevaate reaalsetest tööriistadest ja tarkvaradest, mille abil on praktikas häid tulemusi saavutatud ning keskendub eelkõige BIM-i infosisule.

 

Koolituse eesmärk on anda ülevaade BIM-i ehk ehituse infomudeli rakendusvõimalustest ja suurendada osaleja valmisolekut valida ja kasutada BIM-i tööriistu. 

 

Koolitusel on oodatud osalema

 •        projekteerimise projektijuhid;
 •        ehituse projekti- ja objektijuhid;
 •        ehituse omanikujärelevalve tegijad;
 •        ehitusettevõtete eelarvestajad;
 •        allhanke ettevõtete juhid;

Eelmainitud sihtgruppidel on BIM-i abil võimalik saavutada kõige suuremat kasu ehk ajavõitu.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vähemalt üks järgnevatest väidetest käib sinu kohta.

 •        Minuga seotud ehitusprojekti projektipangas on olemas jooniste kõrval IFC-mudelid, aga ma ei tea, kuidas neid kasutada.
 •        Arvutan koos oma meeskonnaga päevast päeva mahtusid ja koostan projekti infotabeleid.
 •        Minuga seotud projektis esineb palju möödarääkimisi ja info liigub aeglaselt.
 •        Olen segaduses, millist mudeli kasutamise tarkvara/tarkvarasid ma vajan ja milliseid mitte.
 •        Mul on lepingus BIM-i nõue, aga ma ei tea kuidas seda täita.
 •        Soovin teada rohkem BIM-i kui protsessi võimaluste kohta.

 

Koolituse tulemusena osaleja

 • teab, kuidas kasutada BIM mudelis peituvat infot;
 • teab, kuidas lugeda koondmudelit ja mõistab selle kasutusotstarvet;
 • teab, kuidas teha mudelist lihtsamaid mahu ja info väljatrükke;
 • teab, millised BIM tarkvarad on olemas efektiivsuse kasvatamiseks ehituses ja mida on nende abil võimalik teha.

 

Koolitus toimub avatud vormis kahepoolses suhtluses auditooriumiga. Taavi Liiv toetub koolituse ülesehitusel elulistele näidetele ja kirjeldab uuenduslike tööriistade funktsioone läbi inimestele tuttavate tööriistade.  Näidismaterjaliks on mudelid ja ekraanipildid reaalsetest projektidest. Koolitaja näitabtahvelarvutis BIM mudelit ka liitreaalsuses nii, et osalejad saavad huvi korral ise BIM-i „käega katsuda“.

Osaleja võib enne koolitust saata koolitajale konkreetsed BIM alased küsimused, millele soovib lahendust leida. Probleemi kirjelduse (võimalusel koos näidismudelitega) palume saata hiljemalt 4 päeva enne koolitust Äripäeva Akadeemia koolituskoordinaatorile, kes võtab kõigi registreerunutega ise ühendust. Huvitavamatele probleemülesannetele pakutakse välja lahendus koolituse käigus.

Et koolituselt võimalikult suurt kasu saada, võiksid osalejad võtta kaasa isikliku sülearvuti ja hiire.

Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

 

Loe koolitusega seotud artikleid:

Miks on BIM tellijate seas populaarne, kuid selle täielikku potensiaali ei osata kasutada?

Kiire lahendus tööjõupuudusele ehituses. Kohe, täna!

Vaata koolituse teemaga seotud videot:

Liitreaalsuse lahendus KAJA kultuurikeskuse näitel

Kuula saadet „Eetris on ehitusuudised“ Äripäeva raadios. Teemaks „Mudelprojekteerimisest materjalitootja vaates.“

KOOLITAJA

Taavi Liiv

Ehituse ja ettevõtte juhtimise kogemusega digitaalehituse spetsialist
Taavi on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli hoonete ehituse erialal. Tal on 6-aastane ehituse juhi kogemus KMG Inseneriehituse AS-is. Alates 2018. aasta algusest on ta tegelenud TULITEC OÜ-s digitaalehituse arendamisega ja BIM teenuse pakkumisega Eesti juhtivatele ehitussektori ettevõtetele.

Taavi esimesed praktilised kogemused BIM-iga pärinevad aastast 2016, mil ta alustas enda juhitavate ehitusprotsesside läbimudeldamist. Teostusmudelid, liitreaalsus, mudelipõhise suhtluse üles seadmine ja BIM koordineerimine on teemad, milles ta end koduselt tunneb.

Taavi on osalenud projektides nagu Tallinna 4. trammiliini rekonstrueerimine, Tallinna Lennujaama trammitee ja tunneli ehitus ning aidanud kaasa Tallinna Sadama D-terminali ja kruiisiterminali BIM teostusmudeli koostamisel.

Koolitaja on varasemalt läbi viinud IFC faili kasutamise koolitust Simplebim tarkvaraga mh Nordecon AS, Merko Ehituse Eesti AS, Mapri Ehitus OÜ jpt meeskondadele. Lisaks on koolitaja 2019 aastal koostöös TalTech-iga koostanud videoloengute sarja "Oskustöölise BIM kursus“.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Mis on BIM ja millistele probleemidele see lahendust pakub?

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Normdokumendid, tarkvarad ja failiformaadid

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Koondmudel ja selle võimalused ehk sissevaade BIM-koordinaatori igapäevategevustesse.

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Näited elust enesest: edulood, komistuskivid, müüdid

REGISTREERIMINE
03.11.2022 BIMi efektiivne rakendamine ehituses
Hind:
449 €
538,80 € km-ga
Osalejate arv:

Lisainfo:
Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
667 0439 | [email protected]

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Vaata ka neid