Brändipõhine copywriting

Loovkirjutamine – põhiline oskus reklaamitöös

Brändipõhine copywriting

Kestus:

16 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Järjest rohkem ettevõtteid lahendab reklaamivajaduse majasiseselt. Seda enamasti turundusosakonna töötajate abiga. See lihtsustab tunduvalt reklaamiloome protsessi ja mõjub ka eelarvele hästi. Elementaarne reklaamiloomise oskus on vajalik ka reklaami agentuuridest tellides, et oodatav tulemus vastaks võimalikult palju tellija ootustele.

 

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud turundusinimesed ja kõik need, kelle tööülesannete hulka kuulub reklaamitekstide kirjutamine või tellimine.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda teadmised, kuidas väga hõlpsasti luua töötavaid ja üheselt mõistetavaid reklaamitekste.

Koolituse tulemusena osaleja

 • õpib kirjutama reklaamitekste, arvestades ettevõtte brändi, valdkonna hoiakuid, varasemat reklaamitegevust ja konkreetset ülesannet;
 • omandab baasteadmised üldlevinud reklaamivormidesse/kanalitesse reklaamide kirjutamiseks;
 • teab, kuidas luua töötav ja teistest eristuv reklaam.

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Kõikide teemade puhul räägib koolitaja ära teoreetilise osa ja seejärel proovitakse ise kirjutada lahendus teema ülesandele. Selle käigus saab koolitaja käest ka koheselt tagasisidet, mis tagab reaalsete oskuste omandamise.

Koolitusel osalemise eelduseks on sülearvuti. Koolitaja loob spetsiaalselt koolituse tarvis alamkeskkonna opime.ee veebilehele. Iga osaleja saab sinna ligipääsu ja hiljem saab seal näha nii koolituse materjale kui ka oma koolitustöid.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolitus toimub, kui osalejaid on grupis vähemalt 5.

Täpsem ülevaade koolituse teemadest on saadaval ajakavas.

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

 

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

 

Loe ka koolitaja blogipostitust

Kellele on mõeldud reklaamitekstide kirjutamise kursus?

 

Loe koolitaja artikleid:

5 levinud viga reklaamitekstides

Reklaamitekstide tähtsusest

Loovkirjutamine pole ainult turundajate pärusmaa

 

Koolitusel osalenute tagasiside:

Tärnid (210x40 Px)

Maire Milder

Maire Milder

Baltika brändingu ja jaemüügi kontseptsiooni arendusdirektor

"Minu vajadus oli mitte ainult reklaamtekst, vaid üleüldse kuidas meeldejäävat teksti kirjutada. Me teame ju, et tänases sotsiaalmeedias on kaks esimest lauset kõige olulisemad. Programmi vaadates tundus see mulle põnev ja ma lootsin, et saan sealt teadmised oma vajadustele. See oli ajend, miks koolitusele läksin.

Koolitusel olijatest olid klassikalisest turunduslikust reklaamtekstist huvitatud umbes pooled. Ülejäänud vaatasidki laiema pilguga, nagu minagi. Ma olin aastakümneid töötanud koos oma turundusosakonnaga. Tulevikus pean ise hakkama tekstidega rohkem tegelema, seetõttu mind huvitaski, kuidas ma oma mõtted saan niiviisi seada, et kliendi tähelepanu köita. Mind huvitasid just teksti koostamise mõtteviisi loogikad.

Uku Nurga koolituse metoodikat oli huvitav jälgida. Ta käsitles igas tunnis teooriat ja praktikat käsikäes. Temapoolsed tagasisidestused meie praktilistele töödele olid põnevad ja kasulikud. Tekkis tunnetus ja teadmine, et isegi kui õpitut kohe ei kasuta, siis on olemas baas, kuidas koolituselt saadud teadmisi hiljem rakendada."

Tärnid (210x40 Px)

Kreete-Kristel Koppelmann

Kreete-Kristel Koppelmann

Busland OÜ

"Koolitus oli väga hariv ja õpetlik. Loengus õpitud materjali aitas süvendada ülesannete lahendamine. Eriti kasulik oli see, et koolitaja andis pidevalt tagasisidet tehtud töödele ning kriitika oli alati põhjendatud. Koolituse teine päev toimus meil veebis, mis oli isegi intensiivsem kui kohapeal olles. Positiivne on ka see, et koolitaja on nõus peale loenguid mõnda aega aitama osalenuid oma nõuga. Kogu õpitud materjal on koolituses osalejatele veebis kättesaadav ka hiljem, nii et kui on soov hiljem midagi järgi vaadata saab seda teha. Uku Nurk andis peale koolitust personaalset tagasisisdet igaühele tekstikirjutamise oskusest ning nõuandeid edaspidiseks reklaamtekstide kirjutamiseks. Mina jäin väga rahule koolitusega. :)"

Tärnid (210x40 Px)

Martin Järv

Martin Järv

Äripäev AS

"Koolituse suurimaks trumbiks on Uku otsene ja konstruktiivne tagasiside. Kirjutasime koolitusel kokku kaheksa iseseisvat reklaamteksti või kampaaniat, ning Uku andis tagasisidet kõigi osalejate kõikidele tekstidele. See oli väga hea võimalus oma vigadest õppida ja oma vigadest õpitakse ikka kõige paremini. Õppisin tekstide kirjutamist ja kampaaniate loomist vastavalt brändi olemusele ja brändihäälele ning tean, mida peab silmas pidama, kui kirjutada reklaamteksti välimeediale, raadioklipi jaoks, sotsiaalmeediapostitusse. Koolitus annab laiema ülevaate erinevatest turundusvõimalustest, ideaalne võimalus värskendada ühte kindlasse valdkonda spetsialiseerinud turundajatel oma mõttemaailma."

Koolitajad

 • Uku Nurk

  Uku on pikaaegse reklaamiagentuuri töö (20+ aastat) kogemusega loovjuht, kes on oma karjääri jooksul pidanud erinevaid ameteid disainerist kuni loovjuhini. Agentuuri aastatel on ta töötanud selliste brändidega, nagu Leibur, Tallinna Vesi, Maanteeamet, Viru Keemia Grupp, Nõo Lihatööstus, Saaremaa Piimatööstus ja paljud teised. Aastast 2017 töötab Uku vabakutselise koolitaja, loovjuhi ja veebiarendajana. Põhilise aja võtavad Tallinna Ülikoolis loovkirjutamise ning stsenaristika loengute andmine ja brändikonsultatsioonid eraettevõtetele. Tema tegevuste fookuses on alati bränd ja kõik sellega seonduv, kuna kogu kommunkatsioon algab vundamendist ehk brändist.

  Uku Nurk

  Uku on pikaaegse reklaamiagentuuri töö (20+ aastat) kogemusega loovjuht, kes on oma karjääri jooksul pidanud erinevaid ameteid disainerist kuni loovjuhini. Agentuuri aastatel on ta töötanud selliste brändidega, nagu Leibur, Tallinna Vesi, Maanteeamet, Viru Keemia Grupp, Nõo Lihatööstus, Saaremaa Piimatööstus ja paljud teised. Aastast 2017 töötab Uku vabakutselise koolitaja, loovjuhi ja veebiarendajana. Põhilise aja võtavad Tallinna Ülikoolis loovkirjutamise ning stsenaristika loengute andmine ja brändikonsultatsioonid eraettevõtetele. Tema tegevuste fookuses on alati bränd ja kõik sellega seonduv, kuna kogu kommunkatsioon algab vundamendist ehk brändist.

Ajakava

1.päev
2.päev

09:45 – 10:00

Kogunemine

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 4 EUR/ päev.

10:00 – 11:30

1. Brändimaailm ja brändi hääle järgimine

 • Brändiväärtustele vastavate tekstide kirjutamine
 • Brändi hääl - kuidas see kõlab reklaamitekstides?
 • Iseseisev töö - ülesande lahendamine
 • Tagasiside kirjutatud lahendustele

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Reklaamivajaduse lähteülesande lahendamine

 • Reklaamitekstide fookuse paikapanek
 • Lähteülesandest kinnipidamine
 • Iseseisev töö - ülesande lahendamine
 • Tagasiside kirjutatud lahendustele

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kampaaniaterviku lahtikirjutamine ja body copy

 • Reklaamikampaania kui tervik
 • Sõnumite ühtsus ja body copy
 • Iseseisev töö - ülesande lahendamine
 • Tagasiside kirjutatud lahendustele

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Ideede esitlemine ja esitluse koostamine

 • Ideede esitlemise oskus kui kommunikatsiooni põhialus
 • Idee fookuse väljatoomine
 • Iseseisev töö - ülesande lahendamine
 • Tagasiside kirjutatud lahendustele
Brändipõhine copywriting

Kestus:

16 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Järjest rohkem ettevõtteid lahendab reklaamivajaduse majasiseselt. Seda enamasti turundusosakonna töötajate abiga. See lihtsustab tunduvalt reklaamiloome protsessi ja mõjub ka eelarvele hästi. Elementaarne reklaamiloomise oskus on vajalik ka reklaami agentuuridest tellides, et oodatav tulemus vastaks võimalikult palju tellija ootustele.

 

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud turundusinimesed ja kõik need, kelle tööülesannete hulka kuulub reklaamitekstide kirjutamine või tellimine.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda teadmised, kuidas väga hõlpsasti luua töötavaid ja üheselt mõistetavaid reklaamitekste.

Koolituse tulemusena osaleja

 • õpib kirjutama reklaamitekste, arvestades ettevõtte brändi, valdkonna hoiakuid, varasemat reklaamitegevust ja konkreetset ülesannet;
 • omandab baasteadmised üldlevinud reklaamivormidesse/kanalitesse reklaamide kirjutamiseks;
 • teab, kuidas luua töötav ja teistest eristuv reklaam.

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Kõikide teemade puhul räägib koolitaja ära teoreetilise osa ja seejärel proovitakse ise kirjutada lahendus teema ülesandele. Selle käigus saab koolitaja käest ka koheselt tagasisidet, mis tagab reaalsete oskuste omandamise.

Koolitusel osalemise eelduseks on sülearvuti. Koolitaja loob spetsiaalselt koolituse tarvis alamkeskkonna opime.ee veebilehele. Iga osaleja saab sinna ligipääsu ja hiljem saab seal näha nii koolituse materjale kui ka oma koolitustöid.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolitus toimub, kui osalejaid on grupis vähemalt 5.

Täpsem ülevaade koolituse teemadest on saadaval ajakavas.

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

 

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

 

Loe ka koolitaja blogipostitust

Kellele on mõeldud reklaamitekstide kirjutamise kursus?

 

Loe koolitaja artikleid:

5 levinud viga reklaamitekstides

Reklaamitekstide tähtsusest

Loovkirjutamine pole ainult turundajate pärusmaa

 

Koolitusel osalenute tagasiside:

Tärnid (210x40 Px)

Maire Milder

Maire Milder

Baltika brändingu ja jaemüügi kontseptsiooni arendusdirektor

"Minu vajadus oli mitte ainult reklaamtekst, vaid üleüldse kuidas meeldejäävat teksti kirjutada. Me teame ju, et tänases sotsiaalmeedias on kaks esimest lauset kõige olulisemad. Programmi vaadates tundus see mulle põnev ja ma lootsin, et saan sealt teadmised oma vajadustele. See oli ajend, miks koolitusele läksin.

Koolitusel olijatest olid klassikalisest turunduslikust reklaamtekstist huvitatud umbes pooled. Ülejäänud vaatasidki laiema pilguga, nagu minagi. Ma olin aastakümneid töötanud koos oma turundusosakonnaga. Tulevikus pean ise hakkama tekstidega rohkem tegelema, seetõttu mind huvitaski, kuidas ma oma mõtted saan niiviisi seada, et kliendi tähelepanu köita. Mind huvitasid just teksti koostamise mõtteviisi loogikad.

Uku Nurga koolituse metoodikat oli huvitav jälgida. Ta käsitles igas tunnis teooriat ja praktikat käsikäes. Temapoolsed tagasisidestused meie praktilistele töödele olid põnevad ja kasulikud. Tekkis tunnetus ja teadmine, et isegi kui õpitut kohe ei kasuta, siis on olemas baas, kuidas koolituselt saadud teadmisi hiljem rakendada."

Tärnid (210x40 Px)

Kreete-Kristel Koppelmann

Kreete-Kristel Koppelmann

Busland OÜ

"Koolitus oli väga hariv ja õpetlik. Loengus õpitud materjali aitas süvendada ülesannete lahendamine. Eriti kasulik oli see, et koolitaja andis pidevalt tagasisidet tehtud töödele ning kriitika oli alati põhjendatud. Koolituse teine päev toimus meil veebis, mis oli isegi intensiivsem kui kohapeal olles. Positiivne on ka see, et koolitaja on nõus peale loenguid mõnda aega aitama osalenuid oma nõuga. Kogu õpitud materjal on koolituses osalejatele veebis kättesaadav ka hiljem, nii et kui on soov hiljem midagi järgi vaadata saab seda teha. Uku Nurk andis peale koolitust personaalset tagasisisdet igaühele tekstikirjutamise oskusest ning nõuandeid edaspidiseks reklaamtekstide kirjutamiseks. Mina jäin väga rahule koolitusega. :)"

Tärnid (210x40 Px)

Martin Järv

Martin Järv

Äripäev AS

"Koolituse suurimaks trumbiks on Uku otsene ja konstruktiivne tagasiside. Kirjutasime koolitusel kokku kaheksa iseseisvat reklaamteksti või kampaaniat, ning Uku andis tagasisidet kõigi osalejate kõikidele tekstidele. See oli väga hea võimalus oma vigadest õppida ja oma vigadest õpitakse ikka kõige paremini. Õppisin tekstide kirjutamist ja kampaaniate loomist vastavalt brändi olemusele ja brändihäälele ning tean, mida peab silmas pidama, kui kirjutada reklaamteksti välimeediale, raadioklipi jaoks, sotsiaalmeediapostitusse. Koolitus annab laiema ülevaate erinevatest turundusvõimalustest, ideaalne võimalus värskendada ühte kindlasse valdkonda spetsialiseerinud turundajatel oma mõttemaailma."

Koolitajad

 • Uku Nurk

  Uku on pikaaegse reklaamiagentuuri töö (20+ aastat) kogemusega loovjuht, kes on oma karjääri jooksul pidanud erinevaid ameteid disainerist kuni loovjuhini. Agentuuri aastatel on ta töötanud selliste brändidega, nagu Leibur, Tallinna Vesi, Maanteeamet, Viru Keemia Grupp, Nõo Lihatööstus, Saaremaa Piimatööstus ja paljud teised. Aastast 2017 töötab Uku vabakutselise koolitaja, loovjuhi ja veebiarendajana. Põhilise aja võtavad Tallinna Ülikoolis loovkirjutamise ning stsenaristika loengute andmine ja brändikonsultatsioonid eraettevõtetele. Tema tegevuste fookuses on alati bränd ja kõik sellega seonduv, kuna kogu kommunkatsioon algab vundamendist ehk brändist.

  Uku Nurk

  Uku on pikaaegse reklaamiagentuuri töö (20+ aastat) kogemusega loovjuht, kes on oma karjääri jooksul pidanud erinevaid ameteid disainerist kuni loovjuhini. Agentuuri aastatel on ta töötanud selliste brändidega, nagu Leibur, Tallinna Vesi, Maanteeamet, Viru Keemia Grupp, Nõo Lihatööstus, Saaremaa Piimatööstus ja paljud teised. Aastast 2017 töötab Uku vabakutselise koolitaja, loovjuhi ja veebiarendajana. Põhilise aja võtavad Tallinna Ülikoolis loovkirjutamise ning stsenaristika loengute andmine ja brändikonsultatsioonid eraettevõtetele. Tema tegevuste fookuses on alati bränd ja kõik sellega seonduv, kuna kogu kommunkatsioon algab vundamendist ehk brändist.

Ajakava

1.päev
2.päev

09:45 – 10:00

Kogunemine

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 4 EUR/ päev.

10:00 – 11:30

1. Brändimaailm ja brändi hääle järgimine

 • Brändiväärtustele vastavate tekstide kirjutamine
 • Brändi hääl - kuidas see kõlab reklaamitekstides?
 • Iseseisev töö - ülesande lahendamine
 • Tagasiside kirjutatud lahendustele

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Reklaamivajaduse lähteülesande lahendamine

 • Reklaamitekstide fookuse paikapanek
 • Lähteülesandest kinnipidamine
 • Iseseisev töö - ülesande lahendamine
 • Tagasiside kirjutatud lahendustele

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kampaaniaterviku lahtikirjutamine ja body copy

 • Reklaamikampaania kui tervik
 • Sõnumite ühtsus ja body copy
 • Iseseisev töö - ülesande lahendamine
 • Tagasiside kirjutatud lahendustele

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Ideede esitlemine ja esitluse koostamine

 • Ideede esitlemise oskus kui kommunikatsiooni põhialus
 • Idee fookuse väljatoomine
 • Iseseisev töö - ülesande lahendamine
 • Tagasiside kirjutatud lahendustele

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

 Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]