CAM töötuba

CAM töötuba

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Veebikoolitus

Arvprogrammjuhtimisega (CNC) tööpinkidele kiiremaks ja mugavamaks programmeerimiseks kasutatakse CAM tarkvara. Detaili 3-mõõtmelisele CAD mudelile valitud tööradade abil genereeritakse tööpingile vajalik G-kood detaili valmistamiseks. 

Autodeski tooteportfellis on mitmeid erinevaid CAM tarkvarasid. Käesolev koolitus viidakse läbi Fusion 360 tarkvara Manufacture mooduli näitel. Koolitus sobib ka Inventor CAM-i kasutajatele, mis on sarnase ülesehituse ja funktsionaalsusega.

 

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS-ga.

Koolituse eesmärgiks on praktiliste näidetena läbi teha CAM-s freesimise, puurimise, treimise ning detailide paketi laserlõikuse ettevalmistamine.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Lühiülevaade CAM-st ja CNC pinkidest;
 • Fusion 360 kasutajaliides;
 • Tooriku ja koordinaatteljestiku määramine;
 • Töötlemismeetod (freesimine, treimine, puurimine, laser/ plasma/ vesilõikus);
 • Tööriista valik;
 • Töörajad ja nendega seotud põhiparameetrid;
 • Tööradade simulatsioon;
 • G-koodi genereerimine tööpingile (Post Process).

 

Sihtgrupp:

Koolitus on mõeldud ennekõike tootmisettevõtetes ja inseneribüroodes tootmise ettevalmistamise ja tehnoloogia optimeerimisega seotud inimestele. Samuti kõigile oma toote arendajatele ja valmistajatele. 

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, mis on arvprogrammjuhtimisega tööpingid;
 • teab CAM tarkvara üldiseid põhimõtteid;
 • teab peamisi töötlemismeetodeid (freesimine, treimine, puurimine, laser/ plasma/vesilõikus) ja nende valiku aluseid;
 • teab, millised on tehnoloogia ettevalmistuse etapid CAM mooduliga;
 • teab tööradade seadistamisega seotud olulisemaid parameetreid;
 • oskab kasutada Autodesk Fusion 360 pilvelahendust;
 • oskab määrata detailile või detailide paketile tooriku;
 • oskab orienteerida ruumis tööriista koordinaatteljestikku;
 • oskab valida CAM moodulis tööradasid;
 • oskab simuleerida tööradasid;
 • oskab valida Post protsessori ja genereerida G-koodi tööpingile.

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Osalemise eeltingimuseks on Microsoft Windows keskkonna baasteadmised ja mõne CAD tarkvara algteadmised (eelistatult Autodesk Inventor, Fusion 360, Autocad vms).

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub 9:30 – 16:30, sisaldab 2 kohvipausi ja lõunapausi.

Klassikoolitused viiakse läbi Usesofti koolitusklassis Tobiase 8, Tallinn.

Reaalajas veebikoolitused viiakse läbi MS Teams keskkonnas.

Ettevalmistus reaalajas veebikoolituseks: INFO

Osalejad saavad kaasa Usesofti Koolituskeskuse poolt koostatud koolitusmaterjali, mis võimaldab iseseisvat tööd ja täidab teatud määral õpiku funktsioone. Kursused on kombinatsioon esitlustest ning praktilistest, iseseisvalt instruktori juhendamisel täidetavatest ülesannetest.

Õpingud loetakse lõpetatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud koolitusel vähemalt 75% kursuse kogumahust ja täitnud Autodeski tagasiside ankeedi. Peale ankeedi täitmist väljastab Autodesk osalemise kohta elektroonse (PDF) sertifikaadi. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt osalemist kinnitava tõendi.

Maht: 8 akadeemilist tundi

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

Koolituse viib läbi Tõnis Ots

Autodeski poolt atesteeritud instruktor.
Tõnis on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis tootmistehnika erialal. Omab CAD programmide kasutamise alal üle 15 aasta pikkust kogemust. Viimased 10 aastat olnud Autodesk Inventor programmi kasutaja ja konsultant.

Koolitajad

 • Tõnis Ots

  Tõnis Ots


  Tõnis on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis tootmistehnika erialal. Omab CAD programmide kasutamise alal üle 15 aasta pikkust kogemust. Viimased 10 aastat olnud Autodesk Inventor programmi kasutaja ja konsultant.

  Loe intervjuud juhendajaga.

  Tõnis Ots

  Tõnis Ots


  Tõnis on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis tootmistehnika erialal. Omab CAD programmide kasutamise alal üle 15 aasta pikkust kogemust. Viimased 10 aastat olnud Autodesk Inventor programmi kasutaja ja konsultant.

  Loe intervjuud juhendajaga.

CAM töötuba

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Veebikoolitus

Arvprogrammjuhtimisega (CNC) tööpinkidele kiiremaks ja mugavamaks programmeerimiseks kasutatakse CAM tarkvara. Detaili 3-mõõtmelisele CAD mudelile valitud tööradade abil genereeritakse tööpingile vajalik G-kood detaili valmistamiseks. 

Autodeski tooteportfellis on mitmeid erinevaid CAM tarkvarasid. Käesolev koolitus viidakse läbi Fusion 360 tarkvara Manufacture mooduli näitel. Koolitus sobib ka Inventor CAM-i kasutajatele, mis on sarnase ülesehituse ja funktsionaalsusega.

 

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS-ga.

Koolituse eesmärgiks on praktiliste näidetena läbi teha CAM-s freesimise, puurimise, treimise ning detailide paketi laserlõikuse ettevalmistamine.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Lühiülevaade CAM-st ja CNC pinkidest;
 • Fusion 360 kasutajaliides;
 • Tooriku ja koordinaatteljestiku määramine;
 • Töötlemismeetod (freesimine, treimine, puurimine, laser/ plasma/ vesilõikus);
 • Tööriista valik;
 • Töörajad ja nendega seotud põhiparameetrid;
 • Tööradade simulatsioon;
 • G-koodi genereerimine tööpingile (Post Process).

 

Sihtgrupp:

Koolitus on mõeldud ennekõike tootmisettevõtetes ja inseneribüroodes tootmise ettevalmistamise ja tehnoloogia optimeerimisega seotud inimestele. Samuti kõigile oma toote arendajatele ja valmistajatele. 

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, mis on arvprogrammjuhtimisega tööpingid;
 • teab CAM tarkvara üldiseid põhimõtteid;
 • teab peamisi töötlemismeetodeid (freesimine, treimine, puurimine, laser/ plasma/vesilõikus) ja nende valiku aluseid;
 • teab, millised on tehnoloogia ettevalmistuse etapid CAM mooduliga;
 • teab tööradade seadistamisega seotud olulisemaid parameetreid;
 • oskab kasutada Autodesk Fusion 360 pilvelahendust;
 • oskab määrata detailile või detailide paketile tooriku;
 • oskab orienteerida ruumis tööriista koordinaatteljestikku;
 • oskab valida CAM moodulis tööradasid;
 • oskab simuleerida tööradasid;
 • oskab valida Post protsessori ja genereerida G-koodi tööpingile.

 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Osalemise eeltingimuseks on Microsoft Windows keskkonna baasteadmised ja mõne CAD tarkvara algteadmised (eelistatult Autodesk Inventor, Fusion 360, Autocad vms).

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub 9:30 – 16:30, sisaldab 2 kohvipausi ja lõunapausi.

Klassikoolitused viiakse läbi Usesofti koolitusklassis Tobiase 8, Tallinn.

Reaalajas veebikoolitused viiakse läbi MS Teams keskkonnas.

Ettevalmistus reaalajas veebikoolituseks: INFO

Osalejad saavad kaasa Usesofti Koolituskeskuse poolt koostatud koolitusmaterjali, mis võimaldab iseseisvat tööd ja täidab teatud määral õpiku funktsioone. Kursused on kombinatsioon esitlustest ning praktilistest, iseseisvalt instruktori juhendamisel täidetavatest ülesannetest.

Õpingud loetakse lõpetatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud koolitusel vähemalt 75% kursuse kogumahust ja täitnud Autodeski tagasiside ankeedi. Peale ankeedi täitmist väljastab Autodesk osalemise kohta elektroonse (PDF) sertifikaadi. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt osalemist kinnitava tõendi.

Maht: 8 akadeemilist tundi

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

Koolituse viib läbi Tõnis Ots

Autodeski poolt atesteeritud instruktor.
Tõnis on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis tootmistehnika erialal. Omab CAD programmide kasutamise alal üle 15 aasta pikkust kogemust. Viimased 10 aastat olnud Autodesk Inventor programmi kasutaja ja konsultant.

Koolitajad

 • Tõnis Ots

  Tõnis Ots


  Tõnis on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis tootmistehnika erialal. Omab CAD programmide kasutamise alal üle 15 aasta pikkust kogemust. Viimased 10 aastat olnud Autodesk Inventor programmi kasutaja ja konsultant.

  Loe intervjuud juhendajaga.

  Tõnis Ots

  Tõnis Ots


  Tõnis on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis tootmistehnika erialal. Omab CAD programmide kasutamise alal üle 15 aasta pikkust kogemust. Viimased 10 aastat olnud Autodesk Inventor programmi kasutaja ja konsultant.

  Loe intervjuud juhendajaga.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Veebikoolitus

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]