Camino de Santiago juhtimiskoolitus

„See teekond andis mulle ühe väärtuslikuma õppetunni elus. Minu kohustus on seda teiega jagada” Treener Aira Tammemäe

Camino de Santiago juhtimiskoolitus

Kestus:

10 päeva

Toimumiskoht:

Põhja-Hispaania


200 kilomeetrise jalgsimatka käigus pannakse läbi erinevate harjutuste proovile meie juhiomadused, õpitakse kasutama sisemisi jõuallikaid ning veelgi paremini mõistma ennast ja neid, kellega koos töötame ja elame. Koolitus põhineb Ken Wilberi integraalsel mudelil ja toetab juhi integraalset arengut. Tänaseks on Camino juhtimistreeningul käinud üle 150 Eesti juhi.


Koolitusel mõistad:
• Milline inimene Sa oled ja mis asja Sa siin maailmas ajad;
• Milline juht Sa tahad olla ja miks Sa üldse tahad juht olla;
• Kuidas teised Sind tajuvad ja kas Sa oled sellega rahul.

 


Koolituse tulemusena:

• loob osaleja juhtimisega seotud varasemad kogemused ja teadmised loogiliseks mudeliks;
• saab osaleja aru enda individuaalsest juhtimisstiilist;
• teadvustatakse ja ületatakse sisemisi hirme ja barjääre;
• teadvustatakse enda rolli grupiprotsessides läbi intensiivse praktika ja tagasisidestamise;
• arenevad osaleja passiivsed meeled, mõtlemisprotsessid, emotsioonide juhtimine ja tagasiside andmine.

Grupi suurus: 10-12 osalejat

Rännak kestab 10 päeva ning iga päeva fookuses on erinevad harjutused. 
Rännakule eelneb üks koolituspäev, mis toimub vahemikus 18.-22.09 ja järelkoolitus ca 2 nädalat pärast naasmist. Täpsed kuupäevad lepitakse kokku grupiga.

Vaata rohkem infot Camino de Santiago juhtimiskoolituse kohta SIIT.

Camino Suur Pildivalik

Rännakule eelneb 1-päevane koolitus Tallinnas, kus valmistatakse osalejaid teekonnaks ette. Räägitakse täpsemalt reisi detailidest, varustusest ning muust olulisest. Eelkoolituse teemad:

 • Piiride ületamine ja tasakaal (K. Wilber’i integraalne mudel)
 • Enese aktualiseerimine
 • Teadvuse muutunud seisundite roll isiksuse arengus

Pärast rännakut saab grupp taas Tallinnas kokku ning ees ootab 2-3 tunnine järelkoolitus, et ratsionaliseerida kogetut ning teha valikud.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Loe koolitaja artiklit:

Me suudame kordades rohkem, kui mõistus algul lubab

Eelmised osalejad räägivad:

„Tee hakkab õpetama. Hakkavad tekkima seosed. Mäkke üles minna on kergem. Siht on silme ees, tempo on ergas, füüsiline väsimus pole ka kohale jõudnud. Aga kui oled tipus ja pead hakkama laskuma, pole enam mõnusat tipuvallutamise
tunnet. Väsimus, tüdimus, raske seljakott, kõik kohad hakkavad valutama. Sellise kogemise kaudu tekib selge seos juhi tööga. Kui on siht silme ees, läheb organisatsioon rõõmuga. Aga kui pole vallutust väärivat eesmärki, hakkavad valupunktid äkki haiget tegema. Terve koolitus pakub kümneid analoogseid teadmisi.“


„Tavaliselt olen ikka ajast natuke ees (tahaks juba ära teha, valmis saada) või siis jälle pisut maas (kinni minevikus aset leidnud sündmustes: mida ta sellega mõtles, miks ma sellega küll toime ei tulnud), aga päriselt kohal haruharva ja veel
vähem oskan ma seda olekut ise kontrollida. Aga sellel esimesel päeval hakkasin ma tasapisi aega kohale jõudma. Alles päevi hiljem sain ma aru, kuidas see käib.“


„Rännakukoolitus on võimalus õppida juhtima kõige loomulikumal moel. Enne seda, kui tulid efektiivsusmudelid, teilorism ja militaarsed juhtimisstrateegiad, rändasid suured juhid oma inimestega lihtsalt mööda maailma ringi. Rändamine
on vanem kui töö ja sõjad. Kui intellekti tekitatud küsimustele ei saa ammendavalt vastata intellekti kaudu, siis tuleb mõistus mõneks ajaks riiulisse panna.“

Koolitajad

 • Aira Tammemäe

  koolitaja, treener ja konsultant

  Airal on bakalaureuse kraad reźii erialal, alates 2003 magistrikraad majanduses ja 2009 psühholoogias. Lõpetanud 2021 EBSis Executive Coaching programmi ja omab juhtimiscoachi kvalifikatsiooni. 2023 kognitiiv-käitumisterapeudi väljaõpe.
  Juhikogemus panganduses aastatel 1992-2005, viimased 7 aastat SEB Elu- ja Pensionikindlustuse AS juhatuse liige.
  Aastast 2005 mikroettevõtja  (AT Treeningud).
  Mais 2010 ilmus Aira raamat „Inimtüüpide maagiline maailm“.
  Muude koolitusprogrammidele lisaks teeb Aira Camino de Santiago juhtimistreeningut Põhja-Hispaanias alates aastast 2006. Santiago teel on ta ise tänaseks kõndinud kokku ligi 7000 kilomeetrit ja teinud seal 22 rännakukoolitust ca 270 Eesti juhile.

  Aira Tammemäe

  koolitaja, treener ja konsultant

  Airal on bakalaureuse kraad reźii erialal, alates 2003 magistrikraad majanduses ja 2009 psühholoogias. Lõpetanud 2021 EBSis Executive Coaching programmi ja omab juhtimiscoachi kvalifikatsiooni. 2023 kognitiiv-käitumisterapeudi väljaõpe.
  Juhikogemus panganduses aastatel 1992-2005, viimased 7 aastat SEB Elu- ja Pensionikindlustuse AS juhatuse liige.
  Aastast 2005 mikroettevõtja  (AT Treeningud).
  Mais 2010 ilmus Aira raamat „Inimtüüpide maagiline maailm“.
  Muude koolitusprogrammidele lisaks teeb Aira Camino de Santiago juhtimistreeningut Põhja-Hispaanias alates aastast 2006. Santiago teel on ta ise tänaseks kõndinud kokku ligi 7000 kilomeetrit ja teinud seal 22 rännakukoolitust ca 270 Eesti juhile.

Ajakava

08:00 – 20:00

"Kogemine" 200 kilomeetrine rännak Põhja-Hispaanias

1. päev “Uus ruum ja aeg”

Saabumine. Osalejaid ootab esimene väljakutse. Loota ei ole kellelegi ega millelegi peale iseenda. Harjutuse eesmärk on kontrollida oma toimetulekut tundmatus olukorras, õppida kasutama intuitsiooni ja loogikat. Läbitakse esimesed 8-15km.

2. päev “Mõtete juhtimine”

Päeva harjutused õpetavad juhtima mõtteid ja tundeid. Kuidas mitte mõelda? Füüsilise vastupidavuse proov. Läbitakse 18 km.

3. päev “Meelte juhtimine”

Päeva ülesanne on seotud oskusega tajuda maailma enda ümber erinevate meelte abil. Praktilise harjutuse eesmärk on seotud vähemkasutatud meelte treenimisega. Läbi harjutuse mõtestatakse lahti juhiksolemise laiem tähendus. Läbitakse 23 km.

4. päev “Tähenduse loomine”

Arutlusele võetakse “kümme käsku” tänapäevases kontekstis. Mitte religioon, vaid elu vundament on see, mida püüame mõista juhi ja juhtimise seisukohalt. Proovile pannakse nii vaimne vastupidavus kui suhtlemisoskus. Läbitakse 25 km.

5. päev "Elukaardi analüüs"

Miks on nii, et sarnased mudelid kipuvad taas ja taas meie elus korduma? Milline on minu kujundatud reaalsus? Sellel päeval keskendub iga osaleja taas endale, et teelt saadud kogemuste ja emotsioonidega vaadata ennast justkui kõrvalt. Läbitakse 28 km.

6. päev “Elukaardi peegeldus”

Tuge saadakse teelt ja teelolijatelt. Eelmisel päeval loodud pilt läbib tõe-testi. Algab peegeldamise osa. Läbitakse 23 km.

7. päev "Muutumine"

Teekonnal käsitletakse väikestes gruppides osalejate ideid, analüüsitakse neid ausa ja erapooletu arutelu käigus ning visandatakse esmane tegevusplaan nende elluviimiseks. Teekonda saab jätkata kindlustundega, et valitud rada on õige või otsustades ühiselt leitud valikuvõimaluste kasuks. Läbitakse 30km.

8. päev “Peegeldusharjutus”

Päeva jooksul annavad osalejad teineteisele sügavat tagasisidet. Tegemist ei ole arenguvestlusega, vaid tagasiside sellele, kuidas oma elu elatakse, grupis eksisteeritakse ja teiste inimestega suhestutakse. Harjutus toimub kohapeal.

9. päev “Kohalejõudmine“

Peale puhkust ootab ees öine rännak ja teadveloleku harjutused nii grupis kui ka üksinduses. Absoluutses pimeduses läbitakse 26 km. Santiagosse jõutakse varahommikul. Toimub palverändurite missa Santiago katedraalis. Osalejad saavad palverännaku tunnistused ja ees ootab puhkus endises kloostris, millest tänaseks on saanud eriliselt nauditav hotell. Koolitus lõppeb ühise õhtusöögi ja aruteluga.

10. päev:

Hommikul ootab ees tagasilend. Koolitajal on õigus teemade läbimise järjekorda vastavalt olukorrale muuta!

Camino de Santiago juhtimiskoolitus

Kestus:

10 päeva

Toimumiskoht:

Põhja-Hispaania


200 kilomeetrise jalgsimatka käigus pannakse läbi erinevate harjutuste proovile meie juhiomadused, õpitakse kasutama sisemisi jõuallikaid ning veelgi paremini mõistma ennast ja neid, kellega koos töötame ja elame. Koolitus põhineb Ken Wilberi integraalsel mudelil ja toetab juhi integraalset arengut. Tänaseks on Camino juhtimistreeningul käinud üle 150 Eesti juhi.


Koolitusel mõistad:
• Milline inimene Sa oled ja mis asja Sa siin maailmas ajad;
• Milline juht Sa tahad olla ja miks Sa üldse tahad juht olla;
• Kuidas teised Sind tajuvad ja kas Sa oled sellega rahul.

 


Koolituse tulemusena:

• loob osaleja juhtimisega seotud varasemad kogemused ja teadmised loogiliseks mudeliks;
• saab osaleja aru enda individuaalsest juhtimisstiilist;
• teadvustatakse ja ületatakse sisemisi hirme ja barjääre;
• teadvustatakse enda rolli grupiprotsessides läbi intensiivse praktika ja tagasisidestamise;
• arenevad osaleja passiivsed meeled, mõtlemisprotsessid, emotsioonide juhtimine ja tagasiside andmine.

Grupi suurus: 10-12 osalejat

Rännak kestab 10 päeva ning iga päeva fookuses on erinevad harjutused. 
Rännakule eelneb üks koolituspäev, mis toimub vahemikus 18.-22.09 ja järelkoolitus ca 2 nädalat pärast naasmist. Täpsed kuupäevad lepitakse kokku grupiga.

Vaata rohkem infot Camino de Santiago juhtimiskoolituse kohta SIIT.

Camino Suur Pildivalik

Rännakule eelneb 1-päevane koolitus Tallinnas, kus valmistatakse osalejaid teekonnaks ette. Räägitakse täpsemalt reisi detailidest, varustusest ning muust olulisest. Eelkoolituse teemad:

 • Piiride ületamine ja tasakaal (K. Wilber’i integraalne mudel)
 • Enese aktualiseerimine
 • Teadvuse muutunud seisundite roll isiksuse arengus

Pärast rännakut saab grupp taas Tallinnas kokku ning ees ootab 2-3 tunnine järelkoolitus, et ratsionaliseerida kogetut ning teha valikud.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Loe koolitaja artiklit:

Me suudame kordades rohkem, kui mõistus algul lubab

Eelmised osalejad räägivad:

„Tee hakkab õpetama. Hakkavad tekkima seosed. Mäkke üles minna on kergem. Siht on silme ees, tempo on ergas, füüsiline väsimus pole ka kohale jõudnud. Aga kui oled tipus ja pead hakkama laskuma, pole enam mõnusat tipuvallutamise
tunnet. Väsimus, tüdimus, raske seljakott, kõik kohad hakkavad valutama. Sellise kogemise kaudu tekib selge seos juhi tööga. Kui on siht silme ees, läheb organisatsioon rõõmuga. Aga kui pole vallutust väärivat eesmärki, hakkavad valupunktid äkki haiget tegema. Terve koolitus pakub kümneid analoogseid teadmisi.“


„Tavaliselt olen ikka ajast natuke ees (tahaks juba ära teha, valmis saada) või siis jälle pisut maas (kinni minevikus aset leidnud sündmustes: mida ta sellega mõtles, miks ma sellega küll toime ei tulnud), aga päriselt kohal haruharva ja veel
vähem oskan ma seda olekut ise kontrollida. Aga sellel esimesel päeval hakkasin ma tasapisi aega kohale jõudma. Alles päevi hiljem sain ma aru, kuidas see käib.“


„Rännakukoolitus on võimalus õppida juhtima kõige loomulikumal moel. Enne seda, kui tulid efektiivsusmudelid, teilorism ja militaarsed juhtimisstrateegiad, rändasid suured juhid oma inimestega lihtsalt mööda maailma ringi. Rändamine
on vanem kui töö ja sõjad. Kui intellekti tekitatud küsimustele ei saa ammendavalt vastata intellekti kaudu, siis tuleb mõistus mõneks ajaks riiulisse panna.“

Koolitajad

 • Aira Tammemäe

  koolitaja, treener ja konsultant

  Airal on bakalaureuse kraad reźii erialal, alates 2003 magistrikraad majanduses ja 2009 psühholoogias. Lõpetanud 2021 EBSis Executive Coaching programmi ja omab juhtimiscoachi kvalifikatsiooni. 2023 kognitiiv-käitumisterapeudi väljaõpe.
  Juhikogemus panganduses aastatel 1992-2005, viimased 7 aastat SEB Elu- ja Pensionikindlustuse AS juhatuse liige.
  Aastast 2005 mikroettevõtja  (AT Treeningud).
  Mais 2010 ilmus Aira raamat „Inimtüüpide maagiline maailm“.
  Muude koolitusprogrammidele lisaks teeb Aira Camino de Santiago juhtimistreeningut Põhja-Hispaanias alates aastast 2006. Santiago teel on ta ise tänaseks kõndinud kokku ligi 7000 kilomeetrit ja teinud seal 22 rännakukoolitust ca 270 Eesti juhile.

  Aira Tammemäe

  koolitaja, treener ja konsultant

  Airal on bakalaureuse kraad reźii erialal, alates 2003 magistrikraad majanduses ja 2009 psühholoogias. Lõpetanud 2021 EBSis Executive Coaching programmi ja omab juhtimiscoachi kvalifikatsiooni. 2023 kognitiiv-käitumisterapeudi väljaõpe.
  Juhikogemus panganduses aastatel 1992-2005, viimased 7 aastat SEB Elu- ja Pensionikindlustuse AS juhatuse liige.
  Aastast 2005 mikroettevõtja  (AT Treeningud).
  Mais 2010 ilmus Aira raamat „Inimtüüpide maagiline maailm“.
  Muude koolitusprogrammidele lisaks teeb Aira Camino de Santiago juhtimistreeningut Põhja-Hispaanias alates aastast 2006. Santiago teel on ta ise tänaseks kõndinud kokku ligi 7000 kilomeetrit ja teinud seal 22 rännakukoolitust ca 270 Eesti juhile.

Ajakava

08:00 – 20:00

"Kogemine" 200 kilomeetrine rännak Põhja-Hispaanias

1. päev “Uus ruum ja aeg”

Saabumine. Osalejaid ootab esimene väljakutse. Loota ei ole kellelegi ega millelegi peale iseenda. Harjutuse eesmärk on kontrollida oma toimetulekut tundmatus olukorras, õppida kasutama intuitsiooni ja loogikat. Läbitakse esimesed 8-15km.

2. päev “Mõtete juhtimine”

Päeva harjutused õpetavad juhtima mõtteid ja tundeid. Kuidas mitte mõelda? Füüsilise vastupidavuse proov. Läbitakse 18 km.

3. päev “Meelte juhtimine”

Päeva ülesanne on seotud oskusega tajuda maailma enda ümber erinevate meelte abil. Praktilise harjutuse eesmärk on seotud vähemkasutatud meelte treenimisega. Läbi harjutuse mõtestatakse lahti juhiksolemise laiem tähendus. Läbitakse 23 km.

4. päev “Tähenduse loomine”

Arutlusele võetakse “kümme käsku” tänapäevases kontekstis. Mitte religioon, vaid elu vundament on see, mida püüame mõista juhi ja juhtimise seisukohalt. Proovile pannakse nii vaimne vastupidavus kui suhtlemisoskus. Läbitakse 25 km.

5. päev "Elukaardi analüüs"

Miks on nii, et sarnased mudelid kipuvad taas ja taas meie elus korduma? Milline on minu kujundatud reaalsus? Sellel päeval keskendub iga osaleja taas endale, et teelt saadud kogemuste ja emotsioonidega vaadata ennast justkui kõrvalt. Läbitakse 28 km.

6. päev “Elukaardi peegeldus”

Tuge saadakse teelt ja teelolijatelt. Eelmisel päeval loodud pilt läbib tõe-testi. Algab peegeldamise osa. Läbitakse 23 km.

7. päev "Muutumine"

Teekonnal käsitletakse väikestes gruppides osalejate ideid, analüüsitakse neid ausa ja erapooletu arutelu käigus ning visandatakse esmane tegevusplaan nende elluviimiseks. Teekonda saab jätkata kindlustundega, et valitud rada on õige või otsustades ühiselt leitud valikuvõimaluste kasuks. Läbitakse 30km.

8. päev “Peegeldusharjutus”

Päeva jooksul annavad osalejad teineteisele sügavat tagasisidet. Tegemist ei ole arenguvestlusega, vaid tagasiside sellele, kuidas oma elu elatakse, grupis eksisteeritakse ja teiste inimestega suhestutakse. Harjutus toimub kohapeal.

9. päev “Kohalejõudmine“

Peale puhkust ootab ees öine rännak ja teadveloleku harjutused nii grupis kui ka üksinduses. Absoluutses pimeduses läbitakse 26 km. Santiagosse jõutakse varahommikul. Toimub palverändurite missa Santiago katedraalis. Osalejad saavad palverännaku tunnistused ja ees ootab puhkus endises kloostris, millest tänaseks on saanud eriliselt nauditav hotell. Koolitus lõppeb ühise õhtusöögi ja aruteluga.

10. päev:

Hommikul ootab ees tagasilend. Koolitajal on õigus teemade läbimise järjekorda vastavalt olukorrale muuta!

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni 1 kuu enne kogu koolitusprogrammi algust, tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Kui teatate vähemalt 2 nädalat varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Camino de Santiago palverännaku tee Põhja-Hispaanias

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]