Digikampaaniate optimeerimise meistriklass

Kuidas digitaalseid müügikampaaniaid analüüsida ja optimeerida

Digikampaaniate optimeerimise meistriklass

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT Koolitus

Turundajad, kes ei tööta agentuurides, on sageli fokusseeritud ühele valdkonnale või ettevõttele. Kuna tööülesandeid on reeglina palju, siis võib olla keeruline leida aega, et viia ennast kurssi kõikide veebianalüütika ja turunduskanalite nüanssidega. Kui puuduvad võrdlusmomendid teiste ettevõtete lahenduste ja tulemustega, on samas ka keeruline leida tänasega võrreldes paremini toimivaid lahendusi ning valdav osa õppimisest tuleb läbi konkurentide jälgimise ja iseseisva katsetamise.

Kas tead täpselt, kuidas sinu tänased kampaaniad töötavad ning mida teha nende tulemuslikkuse tõstmiseks?

Soovid teada, kuidas digitaalseid müügikampaaniaid analüüsida ja optimeerida?

Digikampaaniate optimeerimise meistriklassis jagab Harlis Velk kampaaniate optimeerimise raamistikke, põhimõtteid ja praktikaid – ettevõtte digitaalsete äritulemuste kasvatamise vundamenti, mida ta on koostanud, pidevalt täiendanud ja edukalt kasutanud klientide äritulemuste kasvatamiseks viimase 8 aasta jooksul.

Koolitusel tutvustatavaid põhimõtted saab kasutada nii väikese- kui suuremahuliste, nii ühekordsete kui ka pikaajaliste kampaaniate puhul. Koolitusel tutvustatakse eri sektoritele olulisi nüansse ja meetodeid, mille arvestamisel ja teadlikul kasutamisel kasvab nii ettevõtte müügikampaaniate tulemuslikkus ja maht kui ka klientide arusaam tootest ja uute klientide rahulolu.

Koolituse fookuses on kampaaniad, mille eesmärk on klientide, käibe ja tasuvuse kasvatamine. Samas saab mitmeid koolitusel tutvustatavaid põhimõtteid rakendada ka teadlikkuse ja huvi kasvatamise eesmärkidega kampaaniate tulemuslikkuse kasvatamiseks.

Soovi ja piisava etteteatamise korral saab osaleja koolituse käigus konkreetseid soovitusi enda hallatava kampaania tulemuslikkuse kasvatamiseks (täpsem info registreerumisel).

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele taustainfo kampaaniate edukast planeerimisest, valdkondade ja kanalite spetsiifikast ning müügikampaaniate optimeerimise juhendid ja soovitused. Koolituse lõpus koostavad osalejad uute teadmiste põhjal isikliku plaani enda digikampaaniate tulemuste kasvatamiseks. 

Koolitusel saab teada: mida on vaja teha enne kampaaniate optimeerimist, kuidas leida infot ja ideid muudatuste tegemiseks, milliseid muudatusi eelistada ning kuidas tehtud muudatusi ajas jälgida ja tagasisidestada.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud inimesed, kes vastutavad digikampaaniate tulemuste, elluviimise või optimeerimise eest ning soovivad suurendada enda teadlikkust kampaaniate tulemuse tõstmise osas.

Turundusjuhid saavad parema ülevaate kampaaniate tulemuslikkusest ja sünergiatest, täiendavatest seadistustest, mis toetavad optimeerimist ning sellest, millisele infole keskenduda. Lisaks räägitakse persoonade ja kanalite sihtimisvalikute ühtlustamisest.

Turundusspetsialistid saavad põhjalikuma arusaama andmepõhisest optimeerimisest, juhendid enda töö tagasisidestamiseks ja pidevaks tulemuste tõstmiseks, suhtarvud tegevuste paremaks planeerimiseks ning ülevaate ettevõtteväliste tegurite mõju arvestamisest kampaaniate tulemuste analüüsil.

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Kirjeldab hästitöötavate kampaaniate tingimusi
 • Kirjeldab veebianalüütika seadistusi, mis aitavad kampaaniate tulemuslikkust tõsta
 • Kasutab kampaaniates korrektseid tag-e
 • Leiab Google Analytics-ist infot kampaaniate tulemuslikkuse tõstmiseks
 • Dokumenteerib tehtud muudatusi ja kasutab seda infot enda töö planeerimisel

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt)

Osalejal on kogemus Google Analytics-iga – arusaam raportite struktuurist ja mõõdikutest ning kokkupuude digikampaaniate tag-imisega. Koolitusele eelnevalt peavad osalejatel olema seadistatud Google Analytics´i eesmärgid (ehk goal´id)!

Kasuks tuleb vähemalt 1- aastane kogemus kampaaniate loomisel ja haldamisel digikanalites ning oskus koostada Google Data Studios raporteid.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitusel kasutatakse loengu formaati olulise taustainfo ja raamistike tutvustamiseks, töötoa formaati juhendite ja abimaterjalide läbitöötamiseks ning iseseisva töö formaati soovituste leidmiseks Analytics andmete põhjal.

Osalejatel peaks olema ligipääs ettevõtte Analytics kontole, võimalusel ka Google Ads ja Facebook kontodele. Vajalik kaasa võtta isiklik sülearvuti (etteteavitades saab kasutada ka IT Koolituse sülearvutit).  Lisaks peaks osalejal praktilise töö jaoks olema mitme isiklikult läbiviidud või hallatud kampaania kogemus.

Enne koolitust saadetakse osalejatele küsimustik, mis tuleb täita hiljemalt 3 päeva enne koolitust!

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktilise tööga soovituste tuvastamiseks ning seejärel leitud soovitustest tehtud esitluse käigus argumenteerimise teel. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus ja praktiliste tööde sooritamine.

Maht: 8 akadeemilist tundi

 

Koolitushind sisaldab lisaks:
õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:
sooje jooke koos küpsistega;
värskeid puuvilju.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

 

Tagasiside koolituselt:

⭐⭐⭐⭐⭐

Marko Kaldma - Infopanga turundusjuht

"Digikampaaniate optimeerimise meistriklass oli üks parimaid koolitusi, kus käinud olen. 
Programm oli põnev ja kaasahaarav. Sain väga palju teadmisi, mida edaspidi oma töös kasutada.

Meeldis, et koolitaja oli ise samas valdkonnas töötav inimene, kes tõi reaalseid näiteid elust ja rääkis kõrvale lugusid, kuidas teatud probleeme lahendada. Andis häid nõuandeid ja näpunäiteid, mida enda ettevõtte turunduses muuta, et paremaid tulemusi tuua.
Lisaks kampaaniate optimeerimisele vaatasime sisse ka veebilehtede analüütikasse ning rääkisime põgusalt ka SEO arendamisest.

Soovitan kõigile, kes vähegi digikampaaniatega tegelevad -  koolitus oli silmiavav!"

Koolitajad

 • Harlis Velk

  Harlis Velk on Eesti suurima digiagentuuri MBD tiimijuht, koolitaja ja spetsialist. Tema töö sisuks on otsingukampaaniate, veebianalüütika ja dashboard’ ide tiimide juhtimine ja nõustamine. Harlisel on 10+ aastane kogemus digiturunduse, veebianalüütika ja ettevõtete tulemuste kasvatamisega. 

  Selle aja jooksul on tema käe alt läbi käinud üle 2000 Google Ads ja Google Analytics konto. Ta on läbi viinud üle 200 koolituse nii algajatele kui edasijõudnutele järgmistel teemadel: Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager ja Looker Studio ehk endine Google Data Studio. 

  Google Ads ja Google Analytics koolitusi on Harlis teinud Eestis ka Google Certified Trainer programmi raames. 

  Harlis Velk

  Harlis Velk on Eesti suurima digiagentuuri MBD tiimijuht, koolitaja ja spetsialist. Tema töö sisuks on otsingukampaaniate, veebianalüütika ja dashboard’ ide tiimide juhtimine ja nõustamine. Harlisel on 10+ aastane kogemus digiturunduse, veebianalüütika ja ettevõtete tulemuste kasvatamisega. 

  Selle aja jooksul on tema käe alt läbi käinud üle 2000 Google Ads ja Google Analytics konto. Ta on läbi viinud üle 200 koolituse nii algajatele kui edasijõudnutele järgmistel teemadel: Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager ja Looker Studio ehk endine Google Data Studio. 

  Google Ads ja Google Analytics koolitusi on Harlis teinud Eestis ka Google Certified Trainer programmi raames. 

Ajakava

09:15 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

09:30 – 11:00

Mida peaks teadma enne optimeerimist?

 • Hea kampaania eeldused – mis info ja tegevused aitavad tõsta kampaaniate tulemuslikkust
 • Google Analytics soovituslikud seadistused – ülevaade infost mis toetab kampaaniate optimeerimist
 • Digiturunduse suhtarvud – kuidas seada kampaaniatele mõistlikud ootused
 • Eesmärgid ja KPI-d – erinevate võtmemõõdikute mõju tulemustele, mõistlike KPI-de valik
 • Nüansid ja piirangud – täiendavad infokillud, millega arvestamine aitab tõsta kampaaniate tulemuslikkust.

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

Optimeeritavad kampaaniad

 • Juhendid – kuidas jõuda heade tulemusteni
 • Kanalites korrigeeritavad seaded – mida arvestada info kogumisel ja selle analüüsimisel
 • Korrektne tag-imine – soovitused kampaaniate info ühtlustamiseks ja täiendamiseks, et parandada info loetavust ja kasutatavust
 • Analytics raportid – kuidas saada aru, mis töötab ja mis mitte

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

Optimeerimissisendi leidmine

 • Google Data Studio sissejuhatus - oluliste andmete koondamine ühte kohta soovitud kujul
 • Kampaaniate tulemuste analüüs, muudatussoovitused ja arutelu
 • Muudatuste süsteemsus – kuidas enda tööd tagasisidestada ja õpitut kommunikeerida

Kasutatavad meetodid: töötuba, loeng

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

Iseseisev töö ja nõustamine

 • Omandatud info põhjal isiklike kampaaniate analüüs ning järgmiste tegevuste planeerimine
 • Individuaalsete tegevusplaanide tutvustus ja arutelu

Kasutatavad meetodid: iseseisev töö, esitlus, arutelu

Digikampaaniate optimeerimise meistriklass

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT Koolitus

Turundajad, kes ei tööta agentuurides, on sageli fokusseeritud ühele valdkonnale või ettevõttele. Kuna tööülesandeid on reeglina palju, siis võib olla keeruline leida aega, et viia ennast kurssi kõikide veebianalüütika ja turunduskanalite nüanssidega. Kui puuduvad võrdlusmomendid teiste ettevõtete lahenduste ja tulemustega, on samas ka keeruline leida tänasega võrreldes paremini toimivaid lahendusi ning valdav osa õppimisest tuleb läbi konkurentide jälgimise ja iseseisva katsetamise.

Kas tead täpselt, kuidas sinu tänased kampaaniad töötavad ning mida teha nende tulemuslikkuse tõstmiseks?

Soovid teada, kuidas digitaalseid müügikampaaniaid analüüsida ja optimeerida?

Digikampaaniate optimeerimise meistriklassis jagab Harlis Velk kampaaniate optimeerimise raamistikke, põhimõtteid ja praktikaid – ettevõtte digitaalsete äritulemuste kasvatamise vundamenti, mida ta on koostanud, pidevalt täiendanud ja edukalt kasutanud klientide äritulemuste kasvatamiseks viimase 8 aasta jooksul.

Koolitusel tutvustatavaid põhimõtted saab kasutada nii väikese- kui suuremahuliste, nii ühekordsete kui ka pikaajaliste kampaaniate puhul. Koolitusel tutvustatakse eri sektoritele olulisi nüansse ja meetodeid, mille arvestamisel ja teadlikul kasutamisel kasvab nii ettevõtte müügikampaaniate tulemuslikkus ja maht kui ka klientide arusaam tootest ja uute klientide rahulolu.

Koolituse fookuses on kampaaniad, mille eesmärk on klientide, käibe ja tasuvuse kasvatamine. Samas saab mitmeid koolitusel tutvustatavaid põhimõtteid rakendada ka teadlikkuse ja huvi kasvatamise eesmärkidega kampaaniate tulemuslikkuse kasvatamiseks.

Soovi ja piisava etteteatamise korral saab osaleja koolituse käigus konkreetseid soovitusi enda hallatava kampaania tulemuslikkuse kasvatamiseks (täpsem info registreerumisel).

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele taustainfo kampaaniate edukast planeerimisest, valdkondade ja kanalite spetsiifikast ning müügikampaaniate optimeerimise juhendid ja soovitused. Koolituse lõpus koostavad osalejad uute teadmiste põhjal isikliku plaani enda digikampaaniate tulemuste kasvatamiseks. 

Koolitusel saab teada: mida on vaja teha enne kampaaniate optimeerimist, kuidas leida infot ja ideid muudatuste tegemiseks, milliseid muudatusi eelistada ning kuidas tehtud muudatusi ajas jälgida ja tagasisidestada.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud inimesed, kes vastutavad digikampaaniate tulemuste, elluviimise või optimeerimise eest ning soovivad suurendada enda teadlikkust kampaaniate tulemuse tõstmise osas.

Turundusjuhid saavad parema ülevaate kampaaniate tulemuslikkusest ja sünergiatest, täiendavatest seadistustest, mis toetavad optimeerimist ning sellest, millisele infole keskenduda. Lisaks räägitakse persoonade ja kanalite sihtimisvalikute ühtlustamisest.

Turundusspetsialistid saavad põhjalikuma arusaama andmepõhisest optimeerimisest, juhendid enda töö tagasisidestamiseks ja pidevaks tulemuste tõstmiseks, suhtarvud tegevuste paremaks planeerimiseks ning ülevaate ettevõtteväliste tegurite mõju arvestamisest kampaaniate tulemuste analüüsil.

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Kirjeldab hästitöötavate kampaaniate tingimusi
 • Kirjeldab veebianalüütika seadistusi, mis aitavad kampaaniate tulemuslikkust tõsta
 • Kasutab kampaaniates korrektseid tag-e
 • Leiab Google Analytics-ist infot kampaaniate tulemuslikkuse tõstmiseks
 • Dokumenteerib tehtud muudatusi ja kasutab seda infot enda töö planeerimisel

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt)

Osalejal on kogemus Google Analytics-iga – arusaam raportite struktuurist ja mõõdikutest ning kokkupuude digikampaaniate tag-imisega. Koolitusele eelnevalt peavad osalejatel olema seadistatud Google Analytics´i eesmärgid (ehk goal´id)!

Kasuks tuleb vähemalt 1- aastane kogemus kampaaniate loomisel ja haldamisel digikanalites ning oskus koostada Google Data Studios raporteid.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitusel kasutatakse loengu formaati olulise taustainfo ja raamistike tutvustamiseks, töötoa formaati juhendite ja abimaterjalide läbitöötamiseks ning iseseisva töö formaati soovituste leidmiseks Analytics andmete põhjal.

Osalejatel peaks olema ligipääs ettevõtte Analytics kontole, võimalusel ka Google Ads ja Facebook kontodele. Vajalik kaasa võtta isiklik sülearvuti (etteteavitades saab kasutada ka IT Koolituse sülearvutit).  Lisaks peaks osalejal praktilise töö jaoks olema mitme isiklikult läbiviidud või hallatud kampaania kogemus.

Enne koolitust saadetakse osalejatele küsimustik, mis tuleb täita hiljemalt 3 päeva enne koolitust!

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktilise tööga soovituste tuvastamiseks ning seejärel leitud soovitustest tehtud esitluse käigus argumenteerimise teel. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus ja praktiliste tööde sooritamine.

Maht: 8 akadeemilist tundi

 

Koolitushind sisaldab lisaks:
õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:
sooje jooke koos küpsistega;
värskeid puuvilju.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

 

Tagasiside koolituselt:

⭐⭐⭐⭐⭐

Marko Kaldma - Infopanga turundusjuht

"Digikampaaniate optimeerimise meistriklass oli üks parimaid koolitusi, kus käinud olen. 
Programm oli põnev ja kaasahaarav. Sain väga palju teadmisi, mida edaspidi oma töös kasutada.

Meeldis, et koolitaja oli ise samas valdkonnas töötav inimene, kes tõi reaalseid näiteid elust ja rääkis kõrvale lugusid, kuidas teatud probleeme lahendada. Andis häid nõuandeid ja näpunäiteid, mida enda ettevõtte turunduses muuta, et paremaid tulemusi tuua.
Lisaks kampaaniate optimeerimisele vaatasime sisse ka veebilehtede analüütikasse ning rääkisime põgusalt ka SEO arendamisest.

Soovitan kõigile, kes vähegi digikampaaniatega tegelevad -  koolitus oli silmiavav!"

Koolitajad

 • Harlis Velk

  Harlis Velk on Eesti suurima digiagentuuri MBD tiimijuht, koolitaja ja spetsialist. Tema töö sisuks on otsingukampaaniate, veebianalüütika ja dashboard’ ide tiimide juhtimine ja nõustamine. Harlisel on 10+ aastane kogemus digiturunduse, veebianalüütika ja ettevõtete tulemuste kasvatamisega. 

  Selle aja jooksul on tema käe alt läbi käinud üle 2000 Google Ads ja Google Analytics konto. Ta on läbi viinud üle 200 koolituse nii algajatele kui edasijõudnutele järgmistel teemadel: Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager ja Looker Studio ehk endine Google Data Studio. 

  Google Ads ja Google Analytics koolitusi on Harlis teinud Eestis ka Google Certified Trainer programmi raames. 

  Harlis Velk

  Harlis Velk on Eesti suurima digiagentuuri MBD tiimijuht, koolitaja ja spetsialist. Tema töö sisuks on otsingukampaaniate, veebianalüütika ja dashboard’ ide tiimide juhtimine ja nõustamine. Harlisel on 10+ aastane kogemus digiturunduse, veebianalüütika ja ettevõtete tulemuste kasvatamisega. 

  Selle aja jooksul on tema käe alt läbi käinud üle 2000 Google Ads ja Google Analytics konto. Ta on läbi viinud üle 200 koolituse nii algajatele kui edasijõudnutele järgmistel teemadel: Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager ja Looker Studio ehk endine Google Data Studio. 

  Google Ads ja Google Analytics koolitusi on Harlis teinud Eestis ka Google Certified Trainer programmi raames. 

Ajakava

09:15 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

09:30 – 11:00

Mida peaks teadma enne optimeerimist?

 • Hea kampaania eeldused – mis info ja tegevused aitavad tõsta kampaaniate tulemuslikkust
 • Google Analytics soovituslikud seadistused – ülevaade infost mis toetab kampaaniate optimeerimist
 • Digiturunduse suhtarvud – kuidas seada kampaaniatele mõistlikud ootused
 • Eesmärgid ja KPI-d – erinevate võtmemõõdikute mõju tulemustele, mõistlike KPI-de valik
 • Nüansid ja piirangud – täiendavad infokillud, millega arvestamine aitab tõsta kampaaniate tulemuslikkust.

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

Optimeeritavad kampaaniad

 • Juhendid – kuidas jõuda heade tulemusteni
 • Kanalites korrigeeritavad seaded – mida arvestada info kogumisel ja selle analüüsimisel
 • Korrektne tag-imine – soovitused kampaaniate info ühtlustamiseks ja täiendamiseks, et parandada info loetavust ja kasutatavust
 • Analytics raportid – kuidas saada aru, mis töötab ja mis mitte

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

Optimeerimissisendi leidmine

 • Google Data Studio sissejuhatus - oluliste andmete koondamine ühte kohta soovitud kujul
 • Kampaaniate tulemuste analüüs, muudatussoovitused ja arutelu
 • Muudatuste süsteemsus – kuidas enda tööd tagasisidestada ja õpitut kommunikeerida

Kasutatavad meetodid: töötuba, loeng

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

Iseseisev töö ja nõustamine

 • Omandatud info põhjal isiklike kampaaniate analüüs ning järgmiste tegevuste planeerimine
 • Individuaalsete tegevusplaanide tutvustus ja arutelu

Kasutatavad meetodid: iseseisev töö, esitlus, arutelu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]