Digiõppe ABC koolitus- Kõik, mida vajad digiõppe projektiga alustamiseks

Mis on digivahenditega õppimine ja kuidas alustada digivahenditega tõhustatud õppe ja veebikursuse loomist?

Digiõppe ABC koolitus- Kõik, mida vajad digiõppe projektiga alustamiseks

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT Koolitus

Kiiresti muutuv majanduskeskkond ja digitehnoloogia areng seavad õppimisele ja kompetentsidele uusi nõudmisi, st on vaja järjepidevat ja uutmoodi õppimist. Lisaks on tekkinud uued töövormid ja uued töökorralduslikud lähenemisviisid. Töötajatele olulise ja ajakohase teabe tagamine on kallis ja töömahukas. Seega on oluline mõelda töötajate õpikogemuse parendamisele ja paindlikkusele ning kuidas viia ettevõtte koolitused uuele tasemele.

Digivahenditega rikastatud õppimisel on palju eeliseid!

 • Digivahendite toel rikastatud õppimine ehk digiõpe annab võimaluse lahendada probleeme, nagu juurdepääsetavus, aeg ja tõhusus. 
 • Digivahendite kasutamine võimaldab õppida ajast ja kohast sõltumatult ning täiesti iseseisvalt. 
 • Digiõppes pole vaja järeleandmisi teha õppematerjalide kvaliteedi ega mitmekesisuse osas. 
 • Lisaks teeb digiõpe koolitajal lihtsamaks õppijate personaalse õpitee toetamise ja arengu jälgimise.

Digiõppe ABC koolituse eesmärk on anda ülevaade digiõppe võimalustest ja täiskasvanud õppija toetamisest digivahenditega ning anda praktilised teadmised digiõppe projekti tulemuslikuks ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.

Digiõppe projekt võib olla mistahes digitehnoloogiaga rikastatud õpe ja koolitus, näiteks mikroõpe, õpiobjekt, e-kursus või veebikoolitus.

Koolituse lühikokkuvõte: 

 • Digiõppe ABC koolitus annab ülevaate digipedagoogikast, õpidisaini alustest ja täiskasvanud õppija rollist digiõppes. 
 • Koolituse tulemusena oskab õppija võtta arvesse täiskasvanud õppija eripära ja teab, kuidas luua digivahenditega erinevaid digiõppe kogemusi, mis vastavad nii organisatsiooni kui õppija vajadustele. 
 • Koolitus on kasulik kõigile, kes on seotud koolituste planeerimise ja korraldamisega.  Samuti on see inspireeriv igale õppijale, kes soovib mõista paremini oma õppimist ja leida uusi võimalusi.

 

Loe lisaks koolitaja Ilona Sääliku artiklit: Digiõppe terminite sasipundar tööalases koolituses

 

Sihtgrupp: 

Koolitus on mõeldud kõigile õppimisest ja inimeste arengu toetamisest huvitatud inimestele, kes töötavad koolitusvaldkonnas – sisekoolitajad, koolitusjuhid, personalijuhid, personali arendusjuhid, juhid, koolitusspetsialistid, personalispetsialistid.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab, kuidas täiskasvanud õppija õpib;
 • teab, milline on hea digiõpe, mis rahuldab organisatsiooni vajadusi ja on osalejatele positiivseks õpikogemuseks;
 • teab täiskasvanute õppimist toetavaid digivahendeid;
 • tunneb digiõppe projekti loomise etappe ja põhimõtteid.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): 

Huvi õppimise vastu jaarvutikasutuse oskus tavakasutaja tasemel.

Koolituse läbiviimise põhimõtted: 

Koolitus on praktiline ning õppijad on aktiivselt kaasatud õppeprotsessi läbi aktiivõppe meetodite. Osalejatel on võimalik aktiivselt panustada teadmusloomesse grupitöös ja arutelus. 

Osalejal on soovitatav tulla koolitusele isikliku sülearvutiga, et kasutatavad keskkonnad kohe mugavalt enda seadmesse salvestada.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse aktiivsetel aruteludel ja enesekontrolli ülesannetel veebikursusel. 

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolituse hinnas sisaldub tasuta veebikursus, kus õppija saab iseseisvalt teemasid korrata ja enesekontrolli harjutusi teha. 

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0188 Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • veebikursust iseseisvalt teemade kordamiseks ja enesekontrolli harjutuste tegemiseks;
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel!

 

Koolituse viib läbi Ilona Säälik

Ilona on õppedisainer, andragoog ja täiskasvanute koolitaja. Ta on Eesti Andragoogide Liidu asutaja ja tegevliige. Ilona on töötanud Tallinna Pedagoogilises Seminaris ja Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor haridustehnoloogina. Ta on ka Eesti Haridustehnoloogide Liidu liige.
Koolitusvaldkonnas on Ilona tegutsenud üle 20 aasta, selle aja jooksul on ta loonud mitmeid e-kursuseid ja digitaalseid õppematerjale. Hetkel tegutseb ta vabakutselise koolitajana ning töötab Tallinna Teeninduskoolis kutseõpetajana ning Sisekaitseakadeemias külalisõppejõuna. Tema koolitusvaldkondadeks on soome keel, digipedagoogika ja digivahendid ning täiskasvanute õppimise ja õpetamise oskused.
Ilonal on magistrikraad haridusjuhtimises andragoogika erialal ja teda on tunnustatud aasta soome keele õpetaja (2017) ja Harjumaa aasta koolitaja (2021) tiitlitega.  

Koolitajad

 • Ilona Säälik

  Ilona on õppedisainer, andragoog ja täiskasvanute koolitaja. Ta on Eesti Andragoogide Liidu asutaja ja tegevliige. Ilona on töötanud Tallinna Pedagoogilises Seminaris ja Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor haridustehnoloogina. Ta on ka Eesti Haridustehnoloogide Liidu liige.

  Koolitusvaldkonnas on Ilona tegutsenud üle 20 aasta, selle aja jooksul on ta loonud mitmeid e-kursuseid ja digitaalseid õppematerjale. Hetkel tegutseb ta vabakutselise koolitajana ning töötab Tallinna Teeninduskoolis kutseõpetajana ning Sisekaitseakadeemias külalisõppejõuna. Tema koolitusvaldkondadeks on soome keel, digipedagoogika ja digivahendid ning täiskasvanute õppimise ja õpetamise oskused.

  Ilonal on magistrikraad haridusjuhtimises andragoogika erialal ja teda on tunnustatud aasta soome keele õpetaja (2017) ja Harjumaa aasta koolitaja (2021) tiitlitega.

  Ilona Säälik

  Ilona on õppedisainer, andragoog ja täiskasvanute koolitaja. Ta on Eesti Andragoogide Liidu asutaja ja tegevliige. Ilona on töötanud Tallinna Pedagoogilises Seminaris ja Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor haridustehnoloogina. Ta on ka Eesti Haridustehnoloogide Liidu liige.

  Koolitusvaldkonnas on Ilona tegutsenud üle 20 aasta, selle aja jooksul on ta loonud mitmeid e-kursuseid ja digitaalseid õppematerjale. Hetkel tegutseb ta vabakutselise koolitajana ning töötab Tallinna Teeninduskoolis kutseõpetajana ning Sisekaitseakadeemias külalisõppejõuna. Tema koolitusvaldkondadeks on soome keel, digipedagoogika ja digivahendid ning täiskasvanute õppimise ja õpetamise oskused.

  Ilonal on magistrikraad haridusjuhtimises andragoogika erialal ja teda on tunnustatud aasta soome keele õpetaja (2017) ja Harjumaa aasta koolitaja (2021) tiitlitega.

Ajakava

09:15 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

09:30 – 11:00

Mis on (digi)õppimine?

 • Kuidas täiskasvanud õppija õpib?
 • Digiõppe plussid ja miinused
 • Makroõppimine ja mikroõppimine

Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, paaris- ja rühmatöö

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

Digiõppe võimalused

 • Digitehnoloogiliste lahendustega toetatud klassikoolitus
 • Paindõpe ja põimõpe
 • Iseseisev õppimine veebiõppekeskkonnas
 • Personaalsed õpiteekonnad

Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, paaris- ja rühmatöö

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

Digiõppe kvaliteedi kriteeriumid

 • sisu
 • meetodid/õpidisain
 • kasutajamugavus
 • õppijakesksus
 • visuaalsus

Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, kriitiline analüüs

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

Digiõppe projekti loomine

 • eesmärgipäraselt valitud digivahendid
 • erinevad veebiõppekeskkonnad
 • digiõppe projekti meeskond ja rolled

Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, paaris- ja rühmatöö, refleksioon

Digiõppe ABC koolitus- Kõik, mida vajad digiõppe projektiga alustamiseks

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT Koolitus

Kiiresti muutuv majanduskeskkond ja digitehnoloogia areng seavad õppimisele ja kompetentsidele uusi nõudmisi, st on vaja järjepidevat ja uutmoodi õppimist. Lisaks on tekkinud uued töövormid ja uued töökorralduslikud lähenemisviisid. Töötajatele olulise ja ajakohase teabe tagamine on kallis ja töömahukas. Seega on oluline mõelda töötajate õpikogemuse parendamisele ja paindlikkusele ning kuidas viia ettevõtte koolitused uuele tasemele.

Digivahenditega rikastatud õppimisel on palju eeliseid!

 • Digivahendite toel rikastatud õppimine ehk digiõpe annab võimaluse lahendada probleeme, nagu juurdepääsetavus, aeg ja tõhusus. 
 • Digivahendite kasutamine võimaldab õppida ajast ja kohast sõltumatult ning täiesti iseseisvalt. 
 • Digiõppes pole vaja järeleandmisi teha õppematerjalide kvaliteedi ega mitmekesisuse osas. 
 • Lisaks teeb digiõpe koolitajal lihtsamaks õppijate personaalse õpitee toetamise ja arengu jälgimise.

Digiõppe ABC koolituse eesmärk on anda ülevaade digiõppe võimalustest ja täiskasvanud õppija toetamisest digivahenditega ning anda praktilised teadmised digiõppe projekti tulemuslikuks ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.

Digiõppe projekt võib olla mistahes digitehnoloogiaga rikastatud õpe ja koolitus, näiteks mikroõpe, õpiobjekt, e-kursus või veebikoolitus.

Koolituse lühikokkuvõte: 

 • Digiõppe ABC koolitus annab ülevaate digipedagoogikast, õpidisaini alustest ja täiskasvanud õppija rollist digiõppes. 
 • Koolituse tulemusena oskab õppija võtta arvesse täiskasvanud õppija eripära ja teab, kuidas luua digivahenditega erinevaid digiõppe kogemusi, mis vastavad nii organisatsiooni kui õppija vajadustele. 
 • Koolitus on kasulik kõigile, kes on seotud koolituste planeerimise ja korraldamisega.  Samuti on see inspireeriv igale õppijale, kes soovib mõista paremini oma õppimist ja leida uusi võimalusi.

 

Loe lisaks koolitaja Ilona Sääliku artiklit: Digiõppe terminite sasipundar tööalases koolituses

 

Sihtgrupp: 

Koolitus on mõeldud kõigile õppimisest ja inimeste arengu toetamisest huvitatud inimestele, kes töötavad koolitusvaldkonnas – sisekoolitajad, koolitusjuhid, personalijuhid, personali arendusjuhid, juhid, koolitusspetsialistid, personalispetsialistid.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab, kuidas täiskasvanud õppija õpib;
 • teab, milline on hea digiõpe, mis rahuldab organisatsiooni vajadusi ja on osalejatele positiivseks õpikogemuseks;
 • teab täiskasvanute õppimist toetavaid digivahendeid;
 • tunneb digiõppe projekti loomise etappe ja põhimõtteid.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): 

Huvi õppimise vastu jaarvutikasutuse oskus tavakasutaja tasemel.

Koolituse läbiviimise põhimõtted: 

Koolitus on praktiline ning õppijad on aktiivselt kaasatud õppeprotsessi läbi aktiivõppe meetodite. Osalejatel on võimalik aktiivselt panustada teadmusloomesse grupitöös ja arutelus. 

Osalejal on soovitatav tulla koolitusele isikliku sülearvutiga, et kasutatavad keskkonnad kohe mugavalt enda seadmesse salvestada.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse aktiivsetel aruteludel ja enesekontrolli ülesannetel veebikursusel. 

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolituse hinnas sisaldub tasuta veebikursus, kus õppija saab iseseisvalt teemasid korrata ja enesekontrolli harjutusi teha. 

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0188 Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • veebikursust iseseisvalt teemade kordamiseks ja enesekontrolli harjutuste tegemiseks;
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel!

 

Koolituse viib läbi Ilona Säälik

Ilona on õppedisainer, andragoog ja täiskasvanute koolitaja. Ta on Eesti Andragoogide Liidu asutaja ja tegevliige. Ilona on töötanud Tallinna Pedagoogilises Seminaris ja Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor haridustehnoloogina. Ta on ka Eesti Haridustehnoloogide Liidu liige.
Koolitusvaldkonnas on Ilona tegutsenud üle 20 aasta, selle aja jooksul on ta loonud mitmeid e-kursuseid ja digitaalseid õppematerjale. Hetkel tegutseb ta vabakutselise koolitajana ning töötab Tallinna Teeninduskoolis kutseõpetajana ning Sisekaitseakadeemias külalisõppejõuna. Tema koolitusvaldkondadeks on soome keel, digipedagoogika ja digivahendid ning täiskasvanute õppimise ja õpetamise oskused.
Ilonal on magistrikraad haridusjuhtimises andragoogika erialal ja teda on tunnustatud aasta soome keele õpetaja (2017) ja Harjumaa aasta koolitaja (2021) tiitlitega.  

Koolitajad

 • Ilona Säälik

  Ilona on õppedisainer, andragoog ja täiskasvanute koolitaja. Ta on Eesti Andragoogide Liidu asutaja ja tegevliige. Ilona on töötanud Tallinna Pedagoogilises Seminaris ja Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor haridustehnoloogina. Ta on ka Eesti Haridustehnoloogide Liidu liige.

  Koolitusvaldkonnas on Ilona tegutsenud üle 20 aasta, selle aja jooksul on ta loonud mitmeid e-kursuseid ja digitaalseid õppematerjale. Hetkel tegutseb ta vabakutselise koolitajana ning töötab Tallinna Teeninduskoolis kutseõpetajana ning Sisekaitseakadeemias külalisõppejõuna. Tema koolitusvaldkondadeks on soome keel, digipedagoogika ja digivahendid ning täiskasvanute õppimise ja õpetamise oskused.

  Ilonal on magistrikraad haridusjuhtimises andragoogika erialal ja teda on tunnustatud aasta soome keele õpetaja (2017) ja Harjumaa aasta koolitaja (2021) tiitlitega.

  Ilona Säälik

  Ilona on õppedisainer, andragoog ja täiskasvanute koolitaja. Ta on Eesti Andragoogide Liidu asutaja ja tegevliige. Ilona on töötanud Tallinna Pedagoogilises Seminaris ja Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor haridustehnoloogina. Ta on ka Eesti Haridustehnoloogide Liidu liige.

  Koolitusvaldkonnas on Ilona tegutsenud üle 20 aasta, selle aja jooksul on ta loonud mitmeid e-kursuseid ja digitaalseid õppematerjale. Hetkel tegutseb ta vabakutselise koolitajana ning töötab Tallinna Teeninduskoolis kutseõpetajana ning Sisekaitseakadeemias külalisõppejõuna. Tema koolitusvaldkondadeks on soome keel, digipedagoogika ja digivahendid ning täiskasvanute õppimise ja õpetamise oskused.

  Ilonal on magistrikraad haridusjuhtimises andragoogika erialal ja teda on tunnustatud aasta soome keele õpetaja (2017) ja Harjumaa aasta koolitaja (2021) tiitlitega.

Ajakava

09:15 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

09:30 – 11:00

Mis on (digi)õppimine?

 • Kuidas täiskasvanud õppija õpib?
 • Digiõppe plussid ja miinused
 • Makroõppimine ja mikroõppimine

Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, paaris- ja rühmatöö

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

Digiõppe võimalused

 • Digitehnoloogiliste lahendustega toetatud klassikoolitus
 • Paindõpe ja põimõpe
 • Iseseisev õppimine veebiõppekeskkonnas
 • Personaalsed õpiteekonnad

Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, paaris- ja rühmatöö

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

Digiõppe kvaliteedi kriteeriumid

 • sisu
 • meetodid/õpidisain
 • kasutajamugavus
 • õppijakesksus
 • visuaalsus

Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, kriitiline analüüs

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

Digiõppe projekti loomine

 • eesmärgipäraselt valitud digivahendid
 • erinevad veebiõppekeskkonnad
 • digiõppe projekti meeskond ja rolled

Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, paaris- ja rühmatöö, refleksioon

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]