Disainmõtlemisega kliendikesksete e-teenusteni

Õpi looma e-teenuseid lähtudes kasutaja seisukohast ning lahenda sellega kliendi muresid.

Disainmõtlemisega kliendikesksete e-teenusteni

Kestus:

4 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia, Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Me puutume teenustega kokku iga päev – kohvikus, toidupoes, postiteenust või ühistransporti kasutades. Kõik need on mõeldud kellegi poolt mõne konkreetse vajaduse rahuldamiseks ja mõeldud kindlale sihtgrupile.

Teenusedisain omakorda tegeleb teenuste funktsionaalsuse analüüsiga kliendi seisukohast. Selle eesmärk on, et kasutaja ja teenuse kokkupuutepunkt oleks lihvitud parimaks  kogemuseks – pakutav oleks kliendile kasulik, mugav ja väärtuslik ning teenuseosutaja jaoks efektiivne ja konkurentidest eristuv.

Teenusedisain on lähenemine, mis võimaldab kliendi teenuse tarbimist silmas pidades luua erinevate digi- ja mittedigikanalis olevate kokkupuutepunktide strateegiat, ühendades teadmised juhtimisest, turundusest, uurimistööst ja disainist.

Teenusedisain on viimastel aastatel väga jõuliselt hakanud dikteerima digilahenduste kuju, vormi ning mõjutab senisest järjest tugevamalt konkurentsivõimet. Enam ei ole tähtis, et üks veebileht on kasutajasõbralik – klient ootab omavahel kokkusobivat täisteenust üle mitmete kanalite.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade teenusedisaini tegevustest digiväljundiga projekti puhul.

Koolitus sisaldab nii disainmõtlemise, kui ka teenusedisaini teooriat. Praktilised harjutused võimaldavad õppijal teooria kogemuseks muuta ning paremini mõista tegevuste läbiviimise raame.

Pärast koolitust oskad analüüsida oma e-teenust kliendi seisukohast ning saad tööriistad ja teadmised, kuidas edasi liikuda.

Koolitus toimub koostöös Trinidad Wiseman OÜ -ga.

Sihtgrupp:  

Koolitus on mõeldud kõigile, kel on soov mõista teenusedisaini ja selle võimalusi. Näiteks spetsialistid IT-valdkonnas, disainerid, toote- või projektijuhid, ärivaldkonnajuhid, tooteomanikud, testimise, tarkvaraarenduse ja teenuste arendamisega seotud spetsialistid.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Koolitusel osalejatelt oodatakse varasemat kokkupuudet klientidele teenuste pakkumisega seotud teemadega (näiteks teenindajana, arendajana või teenuste juhtimisega).

Koolituse tulemusel osaleja:

 • teab, mis tähendab kliendikeskne teenuste disain ja disainmõtlemine;
 • teab, milliseid tegevusi valida projekti algusfaasis;
 • teab, millises järjestuses tuleb tegevusi läbi viia;
 • mõistab klientide ja organisatsiooni teiste osapoolte kaasamise vajadust;
 • teab, kuidas erinevaid osapooli kaasata teenusedisaini tegevustesse;
 • oskab läbi viia teenuseplaani koostamise töötuba;
 • teab, kuidas kirjeldada digitaalse puutepunkti strateegiat.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • sissejuhatus disainmõtlemisse;
 • tööprotsess teenusedisaini läbiviimiseks;
 • organisatsioonisiseste inimeste kaasamine protsessi (intervjuud, ideede genereerimine, töötubade läbiviimine);
 • klientide kaasamine protsessi (vaatlus, intervjuud, koosloome töötoad);
 • teenuseplaan ja selle koostamine töötoas;
 • teenuseplaani muutumise mõju organisatsioonile;
 • digitaalse puutepunkti strateegia kirjeldamine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitusel vahelduvad praktilised grupitööd neisse sissejuhatava teoreetilise osaga. Õpiväljundeid hinnatakse läbi arutelude ning grupitöö esitluste.

Koolitusgrupid on väikesed, kuni 8 õpilast.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 4 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0688 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm

Koolitushind sisaldab lisaks: 

 • sooje jooke koos küpsistega;  
 • värskeid puuvilju; 
 • õppematerjale; 
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust; 
 • tunnistust. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. 
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

 

Koolitust viib läbi Hegle Sarapuu-Johanson.

Koolitaja tutvustus: Hegle Sarapuu-Johanson on Trinidad Wisemani, ühe Eesti esimese kasutajakesksele disainile keskendunud ettevõtte, asutaja ning partner. Heglel on enam, kui 15 aastane kogemus nii inimkeskse disaini rakendamise, juhtimise, kui ka IT süsteemide loomisega.

Aastate pikkuse disainimeeskonna juhtimine on andnud talle teadmised ja kogemused väga erinevate digitaalsete keskkondade, organisatsioonide, kasutajagruppide ning kasutatavate metoodikate osas.

Täna vastutab Hegle Trinidad Wisemanis innovatsiooniprotsesside toimimise eest.

Hegle omab ka pikaajalist loengute lugemise, töötubade läbiviimise, organisatsioonides koolitamise ja esinemise kogemust nii Eestis, kui ka väljaspool.

Loe ka koolitaja artiklit: 

UX disain vs. teenusedisain – mille poolest nad erinevad?

Koolitajad

 • Hegle Sarapuu-Johanson

  Hegle Sarapuu-Johanson on Trinidad Wisemani, ühe Eesti esimese kasutajakesksele disainile keskendunud ettevõtte, asutaja ning partner. Heglel on enam, kui 15 aastane kogemus nii inimkeskse disaini rakendamise, juhtimise, kui ka IT süsteemide loomisega.

  Aastate pikkuse disainimeeskonna juhtimine on andnud talle teadmised ja kogemused väga erinevate digitaalsete keskkondade, organisatsioonide, kasutajagruppide ning kasutatavate metoodikate osas.

  Täna vastutab Hegle Trinidad Wisemanis innovatsiooniprotsesside toimimise eest.

  Hegle omab ka pikaajalist loengute lugemise, töötubade läbiviimise, organisatsioonides koolitamise ja esinemise kogemust nii Eestis, kui ka väljaspool.

  Hegle Sarapuu-Johanson

  Hegle Sarapuu-Johanson on Trinidad Wisemani, ühe Eesti esimese kasutajakesksele disainile keskendunud ettevõtte, asutaja ning partner. Heglel on enam, kui 15 aastane kogemus nii inimkeskse disaini rakendamise, juhtimise, kui ka IT süsteemide loomisega.

  Aastate pikkuse disainimeeskonna juhtimine on andnud talle teadmised ja kogemused väga erinevate digitaalsete keskkondade, organisatsioonide, kasutajagruppide ning kasutatavate metoodikate osas.

  Täna vastutab Hegle Trinidad Wisemanis innovatsiooniprotsesside toimimise eest.

  Hegle omab ka pikaajalist loengute lugemise, töötubade läbiviimise, organisatsioonides koolitamise ja esinemise kogemust nii Eestis, kui ka väljaspool.

Ajakava

09:15 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

09:30 – 11:00

Disainmõtlemine ja erinevate osapoolte kaasamine protsessi

 • sissejuhatus disainmõtlemisse;
 • tööprotsess teenusedisaini läbiviimiseks;
 • organisatsioonisiseste inimeste kaasamine protsessi (intervjuud, ideede genereerimine, töötubade läbiviimine);
 • klientide kaasamine protsessi (vaatlus, intervjuud, koosloome töötoad).

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, praktiline harjutus

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

Teenuseplaani koostamine ja mõju

 • teenuseplaan ja selle koostamine töötoas;
 • teenuseplaani muutumise mõju organisatsioonile;
 • digitaalse puutepunkti strateegia kirjeldamine;
 • kokkuvõte.

Kasutatavad meetodid: loeng, grupitöö, arutelu, reflektsioon

Disainmõtlemisega kliendikesksete e-teenusteni

Kestus:

4 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia, Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Me puutume teenustega kokku iga päev – kohvikus, toidupoes, postiteenust või ühistransporti kasutades. Kõik need on mõeldud kellegi poolt mõne konkreetse vajaduse rahuldamiseks ja mõeldud kindlale sihtgrupile.

Teenusedisain omakorda tegeleb teenuste funktsionaalsuse analüüsiga kliendi seisukohast. Selle eesmärk on, et kasutaja ja teenuse kokkupuutepunkt oleks lihvitud parimaks  kogemuseks – pakutav oleks kliendile kasulik, mugav ja väärtuslik ning teenuseosutaja jaoks efektiivne ja konkurentidest eristuv.

Teenusedisain on lähenemine, mis võimaldab kliendi teenuse tarbimist silmas pidades luua erinevate digi- ja mittedigikanalis olevate kokkupuutepunktide strateegiat, ühendades teadmised juhtimisest, turundusest, uurimistööst ja disainist.

Teenusedisain on viimastel aastatel väga jõuliselt hakanud dikteerima digilahenduste kuju, vormi ning mõjutab senisest järjest tugevamalt konkurentsivõimet. Enam ei ole tähtis, et üks veebileht on kasutajasõbralik – klient ootab omavahel kokkusobivat täisteenust üle mitmete kanalite.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade teenusedisaini tegevustest digiväljundiga projekti puhul.

Koolitus sisaldab nii disainmõtlemise, kui ka teenusedisaini teooriat. Praktilised harjutused võimaldavad õppijal teooria kogemuseks muuta ning paremini mõista tegevuste läbiviimise raame.

Pärast koolitust oskad analüüsida oma e-teenust kliendi seisukohast ning saad tööriistad ja teadmised, kuidas edasi liikuda.

Koolitus toimub koostöös Trinidad Wiseman OÜ -ga.

Sihtgrupp:  

Koolitus on mõeldud kõigile, kel on soov mõista teenusedisaini ja selle võimalusi. Näiteks spetsialistid IT-valdkonnas, disainerid, toote- või projektijuhid, ärivaldkonnajuhid, tooteomanikud, testimise, tarkvaraarenduse ja teenuste arendamisega seotud spetsialistid.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Koolitusel osalejatelt oodatakse varasemat kokkupuudet klientidele teenuste pakkumisega seotud teemadega (näiteks teenindajana, arendajana või teenuste juhtimisega).

Koolituse tulemusel osaleja:

 • teab, mis tähendab kliendikeskne teenuste disain ja disainmõtlemine;
 • teab, milliseid tegevusi valida projekti algusfaasis;
 • teab, millises järjestuses tuleb tegevusi läbi viia;
 • mõistab klientide ja organisatsiooni teiste osapoolte kaasamise vajadust;
 • teab, kuidas erinevaid osapooli kaasata teenusedisaini tegevustesse;
 • oskab läbi viia teenuseplaani koostamise töötuba;
 • teab, kuidas kirjeldada digitaalse puutepunkti strateegiat.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • sissejuhatus disainmõtlemisse;
 • tööprotsess teenusedisaini läbiviimiseks;
 • organisatsioonisiseste inimeste kaasamine protsessi (intervjuud, ideede genereerimine, töötubade läbiviimine);
 • klientide kaasamine protsessi (vaatlus, intervjuud, koosloome töötoad);
 • teenuseplaan ja selle koostamine töötoas;
 • teenuseplaani muutumise mõju organisatsioonile;
 • digitaalse puutepunkti strateegia kirjeldamine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitusel vahelduvad praktilised grupitööd neisse sissejuhatava teoreetilise osaga. Õpiväljundeid hinnatakse läbi arutelude ning grupitöö esitluste.

Koolitusgrupid on väikesed, kuni 8 õpilast.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 4 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0688 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm

Koolitushind sisaldab lisaks: 

 • sooje jooke koos küpsistega;  
 • värskeid puuvilju; 
 • õppematerjale; 
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust; 
 • tunnistust. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. 
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

 

Koolitust viib läbi Hegle Sarapuu-Johanson.

Koolitaja tutvustus: Hegle Sarapuu-Johanson on Trinidad Wisemani, ühe Eesti esimese kasutajakesksele disainile keskendunud ettevõtte, asutaja ning partner. Heglel on enam, kui 15 aastane kogemus nii inimkeskse disaini rakendamise, juhtimise, kui ka IT süsteemide loomisega.

Aastate pikkuse disainimeeskonna juhtimine on andnud talle teadmised ja kogemused väga erinevate digitaalsete keskkondade, organisatsioonide, kasutajagruppide ning kasutatavate metoodikate osas.

Täna vastutab Hegle Trinidad Wisemanis innovatsiooniprotsesside toimimise eest.

Hegle omab ka pikaajalist loengute lugemise, töötubade läbiviimise, organisatsioonides koolitamise ja esinemise kogemust nii Eestis, kui ka väljaspool.

Loe ka koolitaja artiklit: 

UX disain vs. teenusedisain – mille poolest nad erinevad?

Koolitajad

 • Hegle Sarapuu-Johanson

  Hegle Sarapuu-Johanson on Trinidad Wisemani, ühe Eesti esimese kasutajakesksele disainile keskendunud ettevõtte, asutaja ning partner. Heglel on enam, kui 15 aastane kogemus nii inimkeskse disaini rakendamise, juhtimise, kui ka IT süsteemide loomisega.

  Aastate pikkuse disainimeeskonna juhtimine on andnud talle teadmised ja kogemused väga erinevate digitaalsete keskkondade, organisatsioonide, kasutajagruppide ning kasutatavate metoodikate osas.

  Täna vastutab Hegle Trinidad Wisemanis innovatsiooniprotsesside toimimise eest.

  Hegle omab ka pikaajalist loengute lugemise, töötubade läbiviimise, organisatsioonides koolitamise ja esinemise kogemust nii Eestis, kui ka väljaspool.

  Hegle Sarapuu-Johanson

  Hegle Sarapuu-Johanson on Trinidad Wisemani, ühe Eesti esimese kasutajakesksele disainile keskendunud ettevõtte, asutaja ning partner. Heglel on enam, kui 15 aastane kogemus nii inimkeskse disaini rakendamise, juhtimise, kui ka IT süsteemide loomisega.

  Aastate pikkuse disainimeeskonna juhtimine on andnud talle teadmised ja kogemused väga erinevate digitaalsete keskkondade, organisatsioonide, kasutajagruppide ning kasutatavate metoodikate osas.

  Täna vastutab Hegle Trinidad Wisemanis innovatsiooniprotsesside toimimise eest.

  Hegle omab ka pikaajalist loengute lugemise, töötubade läbiviimise, organisatsioonides koolitamise ja esinemise kogemust nii Eestis, kui ka väljaspool.

Ajakava

09:15 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63. 

09:30 – 11:00

Disainmõtlemine ja erinevate osapoolte kaasamine protsessi

 • sissejuhatus disainmõtlemisse;
 • tööprotsess teenusedisaini läbiviimiseks;
 • organisatsioonisiseste inimeste kaasamine protsessi (intervjuud, ideede genereerimine, töötubade läbiviimine);
 • klientide kaasamine protsessi (vaatlus, intervjuud, koosloome töötoad).

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, praktiline harjutus

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

Teenuseplaani koostamine ja mõju

 • teenuseplaan ja selle koostamine töötoas;
 • teenuseplaani muutumise mõju organisatsioonile;
 • digitaalse puutepunkti strateegia kirjeldamine;
 • kokkuvõte.

Kasutatavad meetodid: loeng, grupitöö, arutelu, reflektsioon

Registreerimine

Hind
Osalejaid

27.05.2024 Disainmõtlemisega kliendikesksete e-teenusteni

490,00 €

597,80 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

27.05.2024 Disainmõtlemisega kliendikesksete e-teenusteni

OsalejaidHind
0

490,00 €

597,80 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]