Droonide- ja 3D-laserskannerite abil andmete kogumine ja rakendamine

Droonide- ja 3D-laserskannerite abil andmete kogumine ja rakendamine

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Usesoft AS

Kursus annab ülevaate ja praktilise kogemuse droonide ja 3D-laserskannerite abil “Reality Capture” ehk olemasoleva olukorra andmete kogumise võimalustest ja lahendustest, keskendudes seejuures eelkõige nende andmete tellija ja rakendaja poolsetele vajaminevatele teadmistele ja oskustele.

Kursuse raames kasutatakse kursuse toimumise asukohaks oleva õppehoone kohta kogutud/kogutavat infot – antud sisendit kasutatakse ka kursuse iseseisvas praktilises osas. Kohapeal on olemas droonid ja 3D-laserskanner.

Kursus koosneb loengutest, demodest ja ka praktilistest ülesannetest. Kursuse praktilises osas kasutatakse Autodeski tarkvarasid (ReCap Pro, Revit, Civil 3D) ning loengu vormis näidatakse ka teisi antud töövoogudes olulisi programme.

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade ja praktiline kogemus droonide ja 3D-laserskannerite abil “Reality Capture” ehk olemasoleva olukorra andmete kogumise võimalustest ja lahendustest, keskendudes seejuures eelkõige nende andmete tellija ja rakendaja poolsetele vajaminevatele teadmistele ja oskustele.

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS-ga.

Sihtgrupp:

Projekteerijad, arhitektid, sisekujundajad, maastikuarhitektid.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • 3D-laserskannerid ning punktipilved ja nende abil kogutud andmete töötlus ning rakendamine;
 • Droonid ja nende abil kogutud andmete töötlus ning rakendamine;
 • Punktipilved vs drooniga kogutavad 3D andmed;
 • Autodeski tarkvarade (ReCap Pro, Revit, Civil 3D) töövoogudes kasutamine ning ettekande vormis ka teiste vajalike tarkvaralahendustega tutvumine.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Mõistab Reality Capture olemust ning pakutavaid võimalusi ja lahendusi;
 • Oskab hankida antud infot õigel kujul ja detailsusega;
 • Oskab andmeid nii töödelda kui ka kasutada infosisust konkreetsemalt just hetkel endale olulisemat;
 • On võimeline rakendama saadud infot projekteerimise abistamiseks.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

CAD tarkvarade ja Revit kasutamise oskus.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub kell 9:30 – 16:30, sisaldab 2 kohvipausi + lõunapaus

Koolitus viiakse läbi Usesofti koolitusklassis Tallinnas, Tobiase 8.

Õpiväljundid loetakse omandatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud kursusel vähemalt 75% kursuse kogumahust ning sooritanud positiivselt kursuse käigus kõik kontrollharjutused. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt õpiväljundite omandamist kinnitava tunnistuse. Kui õpilane on kursusel osalenud ja kaasa töötanud vähem kui 75% kursuse kogumahust, väljastatakse tõend.

Maht:8 akadeemilist tundi auditoorset tööd, sh 50% praktilist.

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

 

Koolituse viib läbi Vaiko Veeleid

Vaiko töötab Hades Geodeesias ja on nüüdseks olnud geodeesia alal ligikaudu 10 aastat. Alustas ta klassikalise geodeesiaga, kuid viimased 3-4 aastat on ta ettevõttes arendanud ka 3D-mõõdistamist. Arendamiste käigus on ta omandanud palju praktilist kogemust ja ka teadmisi, et millal ja milliseid seadmeid ja lahendusi erinevates olukordades rakendada.

Koolitajad

 • Vaiko Veeleid

  Vaiko töötab Hades Geodeesias ja on nüüdseks olnud geodeesia alal ligikaudu 10 aastat. Alustas ta klassikalise geodeesiaga, kuid viimased 3-4 aastat on ta ettevõttes arendanud ka 3D-mõõdistamist. Arendamiste käigus on ta omandanud palju praktilist kogemust ja ka teadmisi, et millal ja milliseid seadmeid ja lahendusi erinevates olukordades rakendada.

  Vaiko Veeleid

  Vaiko töötab Hades Geodeesias ja on nüüdseks olnud geodeesia alal ligikaudu 10 aastat. Alustas ta klassikalise geodeesiaga, kuid viimased 3-4 aastat on ta ettevõttes arendanud ka 3D-mõõdistamist. Arendamiste käigus on ta omandanud palju praktilist kogemust ja ka teadmisi, et millal ja milliseid seadmeid ja lahendusi erinevates olukordades rakendada.
Droonide- ja 3D-laserskannerite abil andmete kogumine ja rakendamine

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Usesoft AS

Kursus annab ülevaate ja praktilise kogemuse droonide ja 3D-laserskannerite abil “Reality Capture” ehk olemasoleva olukorra andmete kogumise võimalustest ja lahendustest, keskendudes seejuures eelkõige nende andmete tellija ja rakendaja poolsetele vajaminevatele teadmistele ja oskustele.

Kursuse raames kasutatakse kursuse toimumise asukohaks oleva õppehoone kohta kogutud/kogutavat infot – antud sisendit kasutatakse ka kursuse iseseisvas praktilises osas. Kohapeal on olemas droonid ja 3D-laserskanner.

Kursus koosneb loengutest, demodest ja ka praktilistest ülesannetest. Kursuse praktilises osas kasutatakse Autodeski tarkvarasid (ReCap Pro, Revit, Civil 3D) ning loengu vormis näidatakse ka teisi antud töövoogudes olulisi programme.

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade ja praktiline kogemus droonide ja 3D-laserskannerite abil “Reality Capture” ehk olemasoleva olukorra andmete kogumise võimalustest ja lahendustest, keskendudes seejuures eelkõige nende andmete tellija ja rakendaja poolsetele vajaminevatele teadmistele ja oskustele.

Koolitus toimub koostöös Usesoft AS-ga.

Sihtgrupp:

Projekteerijad, arhitektid, sisekujundajad, maastikuarhitektid.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • 3D-laserskannerid ning punktipilved ja nende abil kogutud andmete töötlus ning rakendamine;
 • Droonid ja nende abil kogutud andmete töötlus ning rakendamine;
 • Punktipilved vs drooniga kogutavad 3D andmed;
 • Autodeski tarkvarade (ReCap Pro, Revit, Civil 3D) töövoogudes kasutamine ning ettekande vormis ka teiste vajalike tarkvaralahendustega tutvumine.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Mõistab Reality Capture olemust ning pakutavaid võimalusi ja lahendusi;
 • Oskab hankida antud infot õigel kujul ja detailsusega;
 • Oskab andmeid nii töödelda kui ka kasutada infosisust konkreetsemalt just hetkel endale olulisemat;
 • On võimeline rakendama saadud infot projekteerimise abistamiseks.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

CAD tarkvarade ja Revit kasutamise oskus.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub kell 9:30 – 16:30, sisaldab 2 kohvipausi + lõunapaus

Koolitus viiakse läbi Usesofti koolitusklassis Tallinnas, Tobiase 8.

Õpiväljundid loetakse omandatuks juhul kui õpilane on osalenud ja kaasa töötanud kursusel vähemalt 75% kursuse kogumahust ning sooritanud positiivselt kursuse käigus kõik kontrollharjutused. Samuti saab iga kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt õpiväljundite omandamist kinnitava tunnistuse. Kui õpilane on kursusel osalenud ja kaasa töötanud vähem kui 75% kursuse kogumahust, väljastatakse tõend.

Maht:8 akadeemilist tundi auditoorset tööd, sh 50% praktilist.

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0611 Arvutikasutuse õppekavarühm

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

 

Koolituse viib läbi Vaiko Veeleid

Vaiko töötab Hades Geodeesias ja on nüüdseks olnud geodeesia alal ligikaudu 10 aastat. Alustas ta klassikalise geodeesiaga, kuid viimased 3-4 aastat on ta ettevõttes arendanud ka 3D-mõõdistamist. Arendamiste käigus on ta omandanud palju praktilist kogemust ja ka teadmisi, et millal ja milliseid seadmeid ja lahendusi erinevates olukordades rakendada.

Koolitajad

 • Vaiko Veeleid

  Vaiko töötab Hades Geodeesias ja on nüüdseks olnud geodeesia alal ligikaudu 10 aastat. Alustas ta klassikalise geodeesiaga, kuid viimased 3-4 aastat on ta ettevõttes arendanud ka 3D-mõõdistamist. Arendamiste käigus on ta omandanud palju praktilist kogemust ja ka teadmisi, et millal ja milliseid seadmeid ja lahendusi erinevates olukordades rakendada.

  Vaiko Veeleid

  Vaiko töötab Hades Geodeesias ja on nüüdseks olnud geodeesia alal ligikaudu 10 aastat. Alustas ta klassikalise geodeesiaga, kuid viimased 3-4 aastat on ta ettevõttes arendanud ka 3D-mõõdistamist. Arendamiste käigus on ta omandanud palju praktilist kogemust ja ka teadmisi, et millal ja milliseid seadmeid ja lahendusi erinevates olukordades rakendada.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Tobiase 8, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]