Ehitus- ja riigihankelepingute täitmine muutunud majanduslikus olukorras

Õiguslikud võimalused ja meetodid sõlmitud lepingute muutmiseks

Ehitus- ja riigihankelepingute täitmine muutunud majanduslikus olukorras

Kestus:

5 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Advokaadibüroo RASK vandeadvokaadid Marina Lapidus ja Keidi Kõiv annavad selge ülevaate õiguslikest tööriistadest ja võimalustest, mis on abiks muutunud majandusoludes nii tavaliste ehituslepingute kui ka riigihankelepingute muutmiseks.

Leping on siduv kokkulepe osapoolte vahel, mis määrab poolte koostöö täpsed tingimused ja raamid. Aga mis saab siis kui ümbritsev keskkond ja majandusolud lepingu täitmise ajal kujunevad kardinaalselt erinevaks lepingu sõlmimise hetkest? Täna laastavad ehitusturgu nii sanktsioonid, mitmekordsed hinnatõusud, tarneraskused kui ka tarneahelate katkemised ja tööjõuprobleemid – on see force majeure? Millised on õiguslikud võimalused ja tööriistad juba sõlmitud ehituslepingute, sh riigihankemenetluse käigus sõlmitud lepingute muutmiseks?

 

Koolitusele on oodatud 

 • ehitusettevõtete juhid ja projektijuhid, kes igapäevaselt on seotud lepingute sõlmimise ja täitmisega ning lepingutega seotud küsimuste lahendamisega;
 • kohalike omavalitsuste ja ehitusettevõtete juristid;
 • Kohalike omavalitsuste ehitusspetsialistid.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui:

 • Töötad ehitussektoris ja puutud oma igapäevases töös vahetult kokku ehituslepingute sõlmimisega ja lepingutingimuste täitmise tagamisega.
 • Osaled aktiivselt või kaalud võimalust esitada pakkumust riigihankemenetluse raames.

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, millised on seadusjärgsed printsiibid raskesse majanduslikku olukorda sattunud lepingupoole kaitsmiseks;
 • suudab hinnata endaga seotud lepingute õiguslikke erisusi;
 • mõistab terminite force majeure (vääramatu jõud) ja clausula rebus sic stantibus (lepinguliste kohustuste vahekorra muutmine) tähendust ja rakendamise põhimõtteid;
 • saab aru ehitusettevõtja hoolsuskohustusest ja selle piiridest riigihankemenetluses osalemisel;
 • teab, kuidas mõjutab töövõtulepingu oluliste tingimuste rikkumine ettevõtja võimalust osaleda riigihankemenetlustel tulevikus.

 

Koolituse raames käsitletakse teoreetilise osa kõrval väga palju ka erinevaid päriselu situatsioone ning õppetunde kohtupraktikast, mis on seotud nii lepingute täitmise kui ka muutmisega. Koolituse jooksul omandavad osalejad kontrollnimekirja tegevustest ja olulistest punktidest, mida nii lepingute sõlmimisel kui ka täitmisel tuleb kriitiliselt hinnata. Samuti omavad koolitusel osalenud ülevaadet, milline on lepingute muutmise protsessis tavapärane õiguspraktika. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude käigus.

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

 

Maht: 5 akadeemilist tundi.

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

 

Loe koolitaja Marina Lapiduse artiklit:

Kas teises riigis käimasolev sõda peatab ehituskohustuste täitmise?

Kuula koolitaja Keidi Kõivi raadiosaadet:

Sõda ei luba lepingust taganeda isegi karmi hinnatõusu korral

Koolitajad

 • Marina Lapidus

  Vandeadvokaat

  Vandeadvokaat Marina Lapidus (Advokaadibüroo RASK ehitus ja kinnisvara valdkonna kaasjuht) on Eestis kõrgelt hinnatud kinnisvara- ja ehitusõiguse ekspert. Oma põhjalike sektorispetsiifiliste teadmistega on Marina klientidele partneriks nii suuremahuliste kinnisvara- ja arendusprojektide juures kui ka suuremate kinnisvaratehingute läbiviimisel.

  Marinal on pikaajalised kogemused suuremahuliste kinnisvaratehingute nõustamisega nii kohalike kui rahvusvaheliste ettevõttetega - sealhulgas kaubandus-, kontori-, elamu- kui ka muud liiki kinnisvara ja arendusprojektide omandamisel ja võõrandamisel. Samuti on Marinal laialdane kogemus ehitus- ja projekteerimislepingute sõlmimisel ning kaubanduskeskuste üüriportfellide haldamisel.

  Marina nõustab kliente ka ühinemis- ja ülevõtmistehingutes, juriidiliste auditite läbiviimisel, aktsionäride ja osanike vaheliste õigussuhete korraldamisel ning tehingute finantseerimisküsimustes.

  Marina Lapidus

  Vandeadvokaat

  Vandeadvokaat Marina Lapidus (Advokaadibüroo RASK ehitus ja kinnisvara valdkonna kaasjuht) on Eestis kõrgelt hinnatud kinnisvara- ja ehitusõiguse ekspert. Oma põhjalike sektorispetsiifiliste teadmistega on Marina klientidele partneriks nii suuremahuliste kinnisvara- ja arendusprojektide juures kui ka suuremate kinnisvaratehingute läbiviimisel.

  Marinal on pikaajalised kogemused suuremahuliste kinnisvaratehingute nõustamisega nii kohalike kui rahvusvaheliste ettevõttetega - sealhulgas kaubandus-, kontori-, elamu- kui ka muud liiki kinnisvara ja arendusprojektide omandamisel ja võõrandamisel. Samuti on Marinal laialdane kogemus ehitus- ja projekteerimislepingute sõlmimisel ning kaubanduskeskuste üüriportfellide haldamisel.

  Marina nõustab kliente ka ühinemis- ja ülevõtmistehingutes, juriidiliste auditite läbiviimisel, aktsionäride ja osanike vaheliste õigussuhete korraldamisel ning tehingute finantseerimisküsimustes.

 • Keidi Kõiv

  Vandeadvokaat

  Keidi Kõiv on kogemusega ekspert riigihangete valdkonnas ning kohtuvaidluste lahendamisel.

  Riigihangete läbiviimisel on Keidi partneriks nii strateegilise planeerimise, hanke ettevalmistuse, läbiviimise kui ka järelkontrolli faasis. Keidi on töötanud PRIA arengutoetuste osakonnas riigihangete järelevalve töö ülesehitamisel. Samuti on ta tunnustatud koolitaja, kes läbi viinud üle poolesaja koolituse – seda nii erinevatele riiklikele organisatsioonidele kui ka eraettevõtetele.

  Lisaks hangetele omab Keidi laiaulatuslikku kogemust vaidluste lahendamisel, olles oma senise karjääri jooksul esindanud hulgaliselt kliente erinevates tsiviil- ja haldusvaidlustes nii kohtuväliselt kui ka kohtus.

  Keidi Kõiv

  Vandeadvokaat

  Keidi Kõiv on kogemusega ekspert riigihangete valdkonnas ning kohtuvaidluste lahendamisel.

  Riigihangete läbiviimisel on Keidi partneriks nii strateegilise planeerimise, hanke ettevalmistuse, läbiviimise kui ka järelkontrolli faasis. Keidi on töötanud PRIA arengutoetuste osakonnas riigihangete järelevalve töö ülesehitamisel. Samuti on ta tunnustatud koolitaja, kes läbi viinud üle poolesaja koolituse – seda nii erinevatele riiklikele organisatsioonidele kui ka eraettevõtetele.

  Lisaks hangetele omab Keidi laiaulatuslikku kogemust vaidluste lahendamisel, olles oma senise karjääri jooksul esindanud hulgaliselt kliente erinevates tsiviil- ja haldusvaidlustes nii kohtuväliselt kui ka kohtus.

Ajakava

09:45 – 10:00

Kogunemine ja tervituskohv

10:00 – 11:00

Pacta sunt servanda ehk leping on täitmiseks kohustuslik

Marina Lapidus Vandeadvokaat

 • Töövõtulepingu sõlmimise põhiaspektid
 • Töövõtulepingu hinna määratlemine. Siduv ja mittesiduv eelarve
 • Lepingu hinnaga seotud riskide jaotus poolte vahel

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, näited praktikast

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:30

Lepingu täitmine muutunud majanduslikus keskkonnas

Marina Lapidus Vandeadvokaat

 • Seadus tagab kaitset raskesse majanduslikku olukorda sattunud poolele. Force majeure ja clausula rebus sic stantibus. Nende eesmärgid, ühisosad ja erinevused
 • Force majeure ehk vääramatu jõud. Millistel asjaoludel saab lepingupool sellele tugineda? Kas vääramatu jõud vabastab ehitustähtaegade järgimisest? Kas ehituse maksumus muutub? Kes peab tõendama vääramatu jõu esinemist?
 • Clausula rebus sic stantibus ehk lepinguliste kohustuste vahekorra muutumine. Regulatsioonile tuginemise eeldused ja protseduur. Vastava seadussätte kohaldamise välistamine poolte kokkuleppel. Muutunud olukorra järgselt sõlmitud poolte kokkulepped.

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, näited praktikast

12:30 – 13:15

Lõuna

13:15 – 15:00

Riigihanke tulemusel sõlmitud töövõtulepingu erisused

Keidi Kõiv Vandeadvokaat

 • Force majeure riigihanke lepingutes. Kas muutunud olukorra peab lepingu muudatusena vormistama? Riigihanke tulemusel sõlmitud töövõtulepingu muudatuste erisused.
 • Lepinguliste kohustuste vahekorra muutumine riigihanke tulemusel sõlmitud töövõtulepingute puhul.
 • Riigihanke tulemusel sõlmitud töövõtulepingu täitmise võimatuse tagajärjed. Milline on ettevõtja hoolsuskohustus, sh riigihanke alusdokumentidega tutvumise ulatus enne pakkumuse esitamist? Oluline lepingu rikkumine, mis see tähendab ja mida see endaga kaasa toob? Millistel juhtudel piirab see edasistel riigihangetel osalemast?

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, näited praktikast

Ehitus- ja riigihankelepingute täitmine muutunud majanduslikus olukorras

Kestus:

5 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Advokaadibüroo RASK vandeadvokaadid Marina Lapidus ja Keidi Kõiv annavad selge ülevaate õiguslikest tööriistadest ja võimalustest, mis on abiks muutunud majandusoludes nii tavaliste ehituslepingute kui ka riigihankelepingute muutmiseks.

Leping on siduv kokkulepe osapoolte vahel, mis määrab poolte koostöö täpsed tingimused ja raamid. Aga mis saab siis kui ümbritsev keskkond ja majandusolud lepingu täitmise ajal kujunevad kardinaalselt erinevaks lepingu sõlmimise hetkest? Täna laastavad ehitusturgu nii sanktsioonid, mitmekordsed hinnatõusud, tarneraskused kui ka tarneahelate katkemised ja tööjõuprobleemid – on see force majeure? Millised on õiguslikud võimalused ja tööriistad juba sõlmitud ehituslepingute, sh riigihankemenetluse käigus sõlmitud lepingute muutmiseks?

 

Koolitusele on oodatud 

 • ehitusettevõtete juhid ja projektijuhid, kes igapäevaselt on seotud lepingute sõlmimise ja täitmisega ning lepingutega seotud küsimuste lahendamisega;
 • kohalike omavalitsuste ja ehitusettevõtete juristid;
 • Kohalike omavalitsuste ehitusspetsialistid.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui:

 • Töötad ehitussektoris ja puutud oma igapäevases töös vahetult kokku ehituslepingute sõlmimisega ja lepingutingimuste täitmise tagamisega.
 • Osaled aktiivselt või kaalud võimalust esitada pakkumust riigihankemenetluse raames.

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, millised on seadusjärgsed printsiibid raskesse majanduslikku olukorda sattunud lepingupoole kaitsmiseks;
 • suudab hinnata endaga seotud lepingute õiguslikke erisusi;
 • mõistab terminite force majeure (vääramatu jõud) ja clausula rebus sic stantibus (lepinguliste kohustuste vahekorra muutmine) tähendust ja rakendamise põhimõtteid;
 • saab aru ehitusettevõtja hoolsuskohustusest ja selle piiridest riigihankemenetluses osalemisel;
 • teab, kuidas mõjutab töövõtulepingu oluliste tingimuste rikkumine ettevõtja võimalust osaleda riigihankemenetlustel tulevikus.

 

Koolituse raames käsitletakse teoreetilise osa kõrval väga palju ka erinevaid päriselu situatsioone ning õppetunde kohtupraktikast, mis on seotud nii lepingute täitmise kui ka muutmisega. Koolituse jooksul omandavad osalejad kontrollnimekirja tegevustest ja olulistest punktidest, mida nii lepingute sõlmimisel kui ka täitmisel tuleb kriitiliselt hinnata. Samuti omavad koolitusel osalenud ülevaadet, milline on lepingute muutmise protsessis tavapärane õiguspraktika. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude käigus.

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

 

Maht: 5 akadeemilist tundi.

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

 

Loe koolitaja Marina Lapiduse artiklit:

Kas teises riigis käimasolev sõda peatab ehituskohustuste täitmise?

Kuula koolitaja Keidi Kõivi raadiosaadet:

Sõda ei luba lepingust taganeda isegi karmi hinnatõusu korral

Koolitajad

 • Marina Lapidus

  Vandeadvokaat

  Vandeadvokaat Marina Lapidus (Advokaadibüroo RASK ehitus ja kinnisvara valdkonna kaasjuht) on Eestis kõrgelt hinnatud kinnisvara- ja ehitusõiguse ekspert. Oma põhjalike sektorispetsiifiliste teadmistega on Marina klientidele partneriks nii suuremahuliste kinnisvara- ja arendusprojektide juures kui ka suuremate kinnisvaratehingute läbiviimisel.

  Marinal on pikaajalised kogemused suuremahuliste kinnisvaratehingute nõustamisega nii kohalike kui rahvusvaheliste ettevõttetega - sealhulgas kaubandus-, kontori-, elamu- kui ka muud liiki kinnisvara ja arendusprojektide omandamisel ja võõrandamisel. Samuti on Marinal laialdane kogemus ehitus- ja projekteerimislepingute sõlmimisel ning kaubanduskeskuste üüriportfellide haldamisel.

  Marina nõustab kliente ka ühinemis- ja ülevõtmistehingutes, juriidiliste auditite läbiviimisel, aktsionäride ja osanike vaheliste õigussuhete korraldamisel ning tehingute finantseerimisküsimustes.

  Marina Lapidus

  Vandeadvokaat

  Vandeadvokaat Marina Lapidus (Advokaadibüroo RASK ehitus ja kinnisvara valdkonna kaasjuht) on Eestis kõrgelt hinnatud kinnisvara- ja ehitusõiguse ekspert. Oma põhjalike sektorispetsiifiliste teadmistega on Marina klientidele partneriks nii suuremahuliste kinnisvara- ja arendusprojektide juures kui ka suuremate kinnisvaratehingute läbiviimisel.

  Marinal on pikaajalised kogemused suuremahuliste kinnisvaratehingute nõustamisega nii kohalike kui rahvusvaheliste ettevõttetega - sealhulgas kaubandus-, kontori-, elamu- kui ka muud liiki kinnisvara ja arendusprojektide omandamisel ja võõrandamisel. Samuti on Marinal laialdane kogemus ehitus- ja projekteerimislepingute sõlmimisel ning kaubanduskeskuste üüriportfellide haldamisel.

  Marina nõustab kliente ka ühinemis- ja ülevõtmistehingutes, juriidiliste auditite läbiviimisel, aktsionäride ja osanike vaheliste õigussuhete korraldamisel ning tehingute finantseerimisküsimustes.

 • Keidi Kõiv

  Vandeadvokaat

  Keidi Kõiv on kogemusega ekspert riigihangete valdkonnas ning kohtuvaidluste lahendamisel.

  Riigihangete läbiviimisel on Keidi partneriks nii strateegilise planeerimise, hanke ettevalmistuse, läbiviimise kui ka järelkontrolli faasis. Keidi on töötanud PRIA arengutoetuste osakonnas riigihangete järelevalve töö ülesehitamisel. Samuti on ta tunnustatud koolitaja, kes läbi viinud üle poolesaja koolituse – seda nii erinevatele riiklikele organisatsioonidele kui ka eraettevõtetele.

  Lisaks hangetele omab Keidi laiaulatuslikku kogemust vaidluste lahendamisel, olles oma senise karjääri jooksul esindanud hulgaliselt kliente erinevates tsiviil- ja haldusvaidlustes nii kohtuväliselt kui ka kohtus.

  Keidi Kõiv

  Vandeadvokaat

  Keidi Kõiv on kogemusega ekspert riigihangete valdkonnas ning kohtuvaidluste lahendamisel.

  Riigihangete läbiviimisel on Keidi partneriks nii strateegilise planeerimise, hanke ettevalmistuse, läbiviimise kui ka järelkontrolli faasis. Keidi on töötanud PRIA arengutoetuste osakonnas riigihangete järelevalve töö ülesehitamisel. Samuti on ta tunnustatud koolitaja, kes läbi viinud üle poolesaja koolituse – seda nii erinevatele riiklikele organisatsioonidele kui ka eraettevõtetele.

  Lisaks hangetele omab Keidi laiaulatuslikku kogemust vaidluste lahendamisel, olles oma senise karjääri jooksul esindanud hulgaliselt kliente erinevates tsiviil- ja haldusvaidlustes nii kohtuväliselt kui ka kohtus.

Ajakava

09:45 – 10:00

Kogunemine ja tervituskohv

10:00 – 11:00

Pacta sunt servanda ehk leping on täitmiseks kohustuslik

Marina Lapidus Vandeadvokaat

 • Töövõtulepingu sõlmimise põhiaspektid
 • Töövõtulepingu hinna määratlemine. Siduv ja mittesiduv eelarve
 • Lepingu hinnaga seotud riskide jaotus poolte vahel

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, näited praktikast

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:30

Lepingu täitmine muutunud majanduslikus keskkonnas

Marina Lapidus Vandeadvokaat

 • Seadus tagab kaitset raskesse majanduslikku olukorda sattunud poolele. Force majeure ja clausula rebus sic stantibus. Nende eesmärgid, ühisosad ja erinevused
 • Force majeure ehk vääramatu jõud. Millistel asjaoludel saab lepingupool sellele tugineda? Kas vääramatu jõud vabastab ehitustähtaegade järgimisest? Kas ehituse maksumus muutub? Kes peab tõendama vääramatu jõu esinemist?
 • Clausula rebus sic stantibus ehk lepinguliste kohustuste vahekorra muutumine. Regulatsioonile tuginemise eeldused ja protseduur. Vastava seadussätte kohaldamise välistamine poolte kokkuleppel. Muutunud olukorra järgselt sõlmitud poolte kokkulepped.

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, näited praktikast

12:30 – 13:15

Lõuna

13:15 – 15:00

Riigihanke tulemusel sõlmitud töövõtulepingu erisused

Keidi Kõiv Vandeadvokaat

 • Force majeure riigihanke lepingutes. Kas muutunud olukorra peab lepingu muudatusena vormistama? Riigihanke tulemusel sõlmitud töövõtulepingu muudatuste erisused.
 • Lepinguliste kohustuste vahekorra muutumine riigihanke tulemusel sõlmitud töövõtulepingute puhul.
 • Riigihanke tulemusel sõlmitud töövõtulepingu täitmise võimatuse tagajärjed. Milline on ettevõtja hoolsuskohustus, sh riigihanke alusdokumentidega tutvumise ulatus enne pakkumuse esitamist? Oluline lepingu rikkumine, mis see tähendab ja mida see endaga kaasa toob? Millistel juhtudel piirab see edasistel riigihangetel osalemast?

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, näited praktikast

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]